Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямків та цілей програми допомоги з боку Агентства міжнародного розвитку США на 2002 рік

         Меморандум про взаєморозуміння
   між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
    щодо основних напрямків та цілей програми допомоги з
    боку Агентства міжнародного розвитку США на 2002 рік
 
      ( Меморандум зберігатиме чинність до моменту
       підписання нового річного Меморандуму )
 
    ( Новий Меморандум на 2003 рік підписано 08.09.2003
     ( 840_076 )
 
 
 
   Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, який діє
через Агентство міжнародного розвитку США (АМР США) (надалі -
Сторони),
   відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів  Америки  про  гуманітарне  і  техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ) (надалі -
Двостороння Угода);
   з метою дієвої реалізації заходів, які здійснюються на кошти
АМР США, для сприяння реформам в Україні; та
   для удосконалення механізмів співробітництва і координації,
які мають забезпечити ефективний обмін інформацією про заходи
допомоги з боку АМР США, та звільнення цих заходів від податків
мит і зборів, як передбачено положеннями Двосторонньої Угоди
( 840_295 );
   Сторони визначили і погодилися про наступні основні напрями
та цілі програми допомоги з боку АМР США у 2002 році, які
викладені нижче. Сторони також домовилися про те, що заходи, які
відповідають  Основним  напрямам та цілям програми АМР США,
визначеним у цьому документі, за згодою двох Урядів будуть
вважатися такими, що здійснюються в рамках Двосторонньої Угоди
( 840_295 ).
 
   1. Розвиток малих та середніх підприємств (МСП):
   - Надання технічної допомоги органам державної влади, в тому
числі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та
установам  національного,  регіонального  і місцевого рівнів,
задіяним у прийнятті рішень, що регулюють розвиток підприємництва;
   - допомога у створенні баз даних по МСП в Україні та у
підтриманні цих даних на поточний стан, що  надасть  змогу
спостерігати за змінами у секторі МСП, які відбуватимуться з
часом;
   - допомога науково-дослідним установам у підвищенні якості
аналітичної роботи та звітності щодо різних аспектів розвитку МСП;
   - сприяння  розвитку  та покращенню діяльності об'єднань
підприємців;
   - сприяння  вдосконаленню менеджменту та бізнес-освіти у
відібраних вищих навчальних закладах України шляхом впровадження
навчальних курсів для адміністраторів та викладачів, удосконалення
навчальних програм, методології навчання та навчальних матеріалів;
   - продовження реалізації заходів в напрямі вдосконалення
економічної освіти для учнів старших класів загальноосвітніх
навчальних закладів України за підтримки програми "Досягнення
молодих";
   - сприяння роботі структур, що надають послуги у сфері
підприємництва, зокрема, консультантів та викладачів у галузі
бізнесу,  місцевих  бізнес-інкубаторів,  схем  експлуатації
підприємств з використанням технологій та торговельних марок
(франчайзинг), а також у створенні національної мережі послуг
малим і середнім підприємствам;
   - підтримка програм кредитування малого бізнесу, зокрема
фінансування, яке надається малим підприємствам Фондом "Вестерн
Ен-Ай-Ес Ентерпрайз", створеним Європейським Банком Реконструкції
та Розвитку Банком мікрофінансування, програми мікрокредитів під
орудою неурядових організацій, та діяльності кредитних спілок;
   - допомога у впровадженні освітніх програм для підприємців.
 
   2. Допомога у галузі макроекономіки:
   - підтримка дій Уряду України по виконанню умов Програми
розширеного фінансування (EFF) Міжнародного Валютного Фонду та
позик Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, спрямованих на
підтримку середньострокової програми реформ;
   - допомога  з  питань  державної  податкової  політики,
адміністрування збору податків, а також доопрацювання проекту
Податкового кодексу;
   - допомога у підвищенні якості бюджетного процесу на етапах
підготовки та виконання бюджету;
   - надання технічної допомоги з питань  розрахунків  між
бюджетами різних рівнів та реформи фінансових механізмів органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
   - надання державним установам і громадським організаціям, які
працюють над питаннями аналізу державної політики, консультацій та
допомоги  при  аналізі  тенденцій економічного і соціального
розвитку, впливу урядових  рішень  на  макроекономічному  та
мікроекономічному рівні, а також при розробці макроекономічних
прогнозів і програм економічного і соціального розвитку державного
рівня.
 
   3. Банківська справа:
   - допомога у галузі банківського нагляду;
   - підтримка  діяльності  навчальних  програм  підготовки
працівників банків;
   - допомога у розвитку іпотечного кредитування.
 
   4. Фінансові ринки:
   - допомога у розвитку комплексної програми Уряду України щодо
регулювання  фінансового  сектору,  включаючи  регулювання
небанківських фінансових установ;
   - допомога у розробці і впровадженні відповідних законів та
інших нормативно-правових актів, а також у розвитку діяльності
саморегулівних організацій;
   - допомога  у  запровадженні  міжнародних  стандартів
бухгалтерського  обліку, аудиту, корпоративного управління та
оптимальних процедур ведення бізнесу;
   - підтримка  навчальних  програм  у  галузі  міжнародних
стандартів  бухгалтерського  обліку,  аудиту,  корпоративного
управління та фінансів на базі вищих учбових закладів;
   - сприяння розвитку, створенню приватних пенсійних фондів,
страхової галузі та кредитних спілок.
 
   5. Комерційне право:
   - допомога у реформуванні  нормативно-правової  бази  на
регіональному, загальнодержавному та місцевому рівнях;
   - робота разом з Урядом України над питаннями інтелектуальної
власності;
   - підтримка діяльності Центру комерційного  права,  який
здійснюватиме комплексну програму навчання, технічну допомогу у
розробці законодавства, а також просвіту громадян у питаннях
комерційного права.
 
   6. Сільське господарство:
   - спільно з Координаційною Радою з питань аграрної політики
при Кабінеті Міністрів України розробка проекту, який має створити
додатковий потенціал для більш досконалої підготовки та аналізу
заходів державної політики у аграрному секторі;
   - розробка нової програми, у центрі уваги якої будуть питання
розвитку  ринку  сільськогосподарської продукції та наявності
кредитних ресурсів для фермерів та приватних землевласників;
   - підтримка приватних консультативних послуг для фермерів
Вінницької області, а згодом і в інших областях України;
   - продовження  допомоги фермерам, фермерським спілкам та
приватним  підприємствам  з  переробки  сільськогосподарської
продукції через волонтерські програми;
   - допомога у видачі громадянам України державних актів на
право  власності на землю, запровадження загальнонаціональної
системи реєстрації прав власності на нерухоме майно та формуванні
інфраструктури ринку землі в Україні.
 
   7. Енергетика:
   - допомога у зміцненні законодавчої бази діяльності оптового
ринку  електроенергії,  зокрема,  законодавчих  актів  для
удосконалення інституційних можливостей  Національної  комісії
регулювання електроенергетики України;
   - допомога  Національній  комісії  регулювання  ринку
електроенергетики України в її діяльності;
   - підтримка у запровадженні оптового ринку електроенергії,
який має діяти на засадах конкуренції та допомога у заходах з
приватизації підприємств електроенергетичного сектора;
   - підвищення  ефективності  використання енергоресурсів і
заходів енергозбереження на місцевому рівні та  промисловому
секторі;
   - допомога у посиленні спроможності до аналізу стратегії
виробництва та споживання енергоресурсів;
   - підтримка діяльності Комітету Верховної Ради України з
питань  паливно-енергетичного  комплексу, ядерної політики та
ядерної  безпеки,  спрямованої  на  вдосконалення  державної
енергетичної політики;
   - допомога у розвитку довготривалих партнерських відносин між
енергетичними підприємствами України та США;
   - підготовка  менеджерів  енергетичного  сектора  шляхом
запровадження цільових навчальних програм.
 
   8. Програми навчання та обміну:
   - запровадження  програм  навчання  громадян  України  у
Сполучених Штатах Америки, у третіх країнах світу та в Україні,
зокрема у таких галузях, як економіка та бізнес, демократія і
громадське  суспільство,  правова держава, розвиток місцевого
самоврядування та управління, охорона здоров'я та  довкілля,
сільське  господарство,  пенсійна  реформа та інші заходи у
соціальному секторі.
 
   9. Розвиток місцевого самоврядування та управління:
   - допомога  у  посиленні  спроможності органів місцевого
самоврядування та управління до надання послуг громадянам, а також
пряма підтримка певних галузей послуг, зокрема водопостачання
(водоканалів);
   - допомога у посиленні структур, що підтримують діяльність
місцевої влади, а також у запровадженні системи комп'ютерного
аналізу  бюджету, надходжень та видатків (Модель фінансового
аналізу - МФА) у вибраних містах України;
   - допомога у встановленні партнерських відносин між містами і
громадами України та США;
   - підтримка тарифної реформи, допомога у підвищенні якості
основних  комунальних  послуг  через  підвищення  фінансової
ефективності роботи комунальних служб, удосконалення заходів з
енергозбереження та підвищення ефективності систем управління у
сферах водо- та теплопостачання;
   - сприяння економічному розвитку регіонів і територій та
зміцненню органів місцевого самоврядування.
 
   10. Демократія та громадянське суспільство:
   - надання технічної допомоги Центральній виборчій комісії
(ЦВК), підтримки діяльності Комітету виборців України та інших
подібних громадських організацій;
   - допомога  у  посиленні організаційної бази громадської
активності та збільшенні можливостей для громадян у майбутньому
брати  участь  у  вирішенні державних питань, зокрема через
правозахисні групи та коаліції громадських організацій;
   - підтримка   у   розвитку   вільних  і  незалежних
науково-аналітичних центрів у  сфері  політики,  економіки  і
соціального розвитку;
   - допомога у розвитку  організаційних  та  інституційних
спроможностей  Верховної  Ради  України,  органів  місцевого
самоврядування;
   - продовження навчальних програм для представників політичних
партій та організаційної роботи з громадськими організаціями;
   - сприяння підвищенню ролі громадян у процесі прийняття
державних рішень, у тому числі покращення доступу громадян до
інформації.
 
   11. Боротьба з корупцією:
   - допомога у розробці та поширенні моделей програм боротьби з
корупцією.
 
   12. Зміцнення правової держави:
   - сприяння  розвитку  правової  системи,  яка  б  краще
забезпечувала демократичний процес та здійснення ринкових реформ,
шляхом  зміцнення  судової  влади,  захисту  прав  громадян,
реформування та гармонізації законодавчої та нормативно-правової
бази, а також через більш відкритий та ефективний законодавчий
процес.
 
   13. Засоби масової інформації (ЗМІ):
   - подальша допомога у захисті свободи преси шляхом реалізації
програм у галузі освіти, моніторингу ЗМІ, юридичного захисту,
ділового управління та покращення професійних навичок, які мають
підвищити незалежність засобів масової інформації, а також у
розбудові об'єднань працівників ЗМІ.
 
   14. Охорона довкілля:
   - допомога у скороченні викидів парникових газів та виконанні
умов Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату ( 995_044 );
   - застосування програм місцевих екологічних заходів (LEAP)
для визначення, класифікації та вирішення проблем охорони довкілля
на місцевому рівні;
   - сприяння ринковим методам вирішення екологічних питань
шляхом підтримки   транскордонного   співробітництва   між
підприємствами, органами місцевої влади і асоціаціями в України та
їх партнерами у США або у межах регіону (програма грантів
"Еколінкс");
   - допомога у застосуванні систем телеметрії та географічної
інформації для потреб стабільного і сталого розвитку;
   - підтримка діяльності Українського центру менеджменту землі
та ресурсів, у застосуванні систем телеметрії і географічної
інформації, а також Інтернет-технологій для потреб стабільного і
сталого розвитку.
 
   15. Соціальний сектор та гуманітарна допомога:
   - допомога у реалізації стратегії пенсійної  реформи  в
Україні, включаючи створення законодавчої та матеріально-технічної
бази для діяльності реформованої пенсійної системи, яка має
складатися з трьох рівнів;
   - надання Україні цільової гуманітарної допомоги та екстреної
допомоги у випадку надзвичайних ситуацій.
 
   16. Розвиток сталих громадських організацій:
   - допомога у зміцненні сектора громадських організацій в
Україні, а також тих громадських організацій, що працюють у
сферах, визначених у цьому документі.
 
   17. Гендерні питання та боротьба з торгівлею людьми:
   - підтримка діяльності центрів попередження торгівлі людьми;
   - допомога жінкам у заснуванні та веденні власного бізнесу, а
також у створенні об'єднань ділових жінок.
 
   18. Охорона здоров'я:
   - підтримка профілактичних та інформаційних програм боротьби
з ВІЛ/СНІД та захворюваннями, що передаються статевим шляхом;
   - допомога у визначенні потреб у галузях екологічної медицини
та охорони здоров'я на виробництві;
   - подальша допомога у реалізації програм та  діяльності
закладів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
   - допомога у розробці спроможності для здійснення реформ
сектора охорони здоров'я;
   - підтримка програм охорони здоров'я  і  психосоціальної
адаптації, та програм на рівні місцевих громад, пов'язаних з
наслідками аварії на ЧАЕС;
   - допомога у спостереженні та профілактиці уроджених вад;
   - допомога у впровадженні DOTS-стратегії, адаптованої до
національних умов;
   - подальше сприяння програмам  у  сфері  репродуктивного
здоров'я;
   - допомога у створенні та посиленні громадських організацій,
які працюють у галузі охорони здоров'я;
   - підтримка реалізації ініціатив у сфері охорони здоров'я
громадян,  що мають ліквідувати хвороби, пов'язані з браком
необхідних мікрокомпонентів у харчуванні чи станом довкілля.
 
   19. Регіональні ініціативи:
   - підтримка   Польсько-американо-української   спільної
ініціативи (ПАУСІ) та програми "Харківське партнерство".
 
   Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння
вносяться за погодженням Сторін. В разі виникнення питань щодо
тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони
погоджуються докласти всіх зусиль для вирішення таких питань.
   Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з дня
його підписання та зберігатиме чинність до моменту підписання
нового річного Меморандуму про взаєморозуміння щодо основних
напрямів та цілей допомоги з боку Агентства міжнародного розвитку
США на 2003 рік.
 
   На засвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через належно
уповноважених представників, уклали та підписали цей Меморандум
про взаєморозуміння, "21" березня 2002 року.
 
 За Уряд України         За Уряд Сполучених Штатів Америки

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка