Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід реформування житлово-комунального господарства Чернівецької област

      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             17.12.2003 N 58
 
 
      Про хід реформування житлово-комунального
        господарства Чернівецької області
 
    ( Рішення введене в дію Наказом Державного комітету
             житлово-комунального господарства
     N 230 ( v0230508-03 ) від 26.12.2003 )
 
   Житлово-комунальне господарство Чернівецької області об'єднує
39 підприємств із загальною чисельністю працюючих 5030 осіб.
Балансова вартість основних фондів становить близько 328 млн.
гривень.
   Централізованим питним водопостачанням забезпечено населення
12 міст області та 4 селищ міського типу (61 відсоток населення),
а водовідведенням та очищенням стічних вод - 10 міст і 4 селища
міського типу.
   Підприємства комунальної   теплоенергетики   забезпечують
централізованим теплопостачанням близько 55% житлового фонду та
об'єктів соціальної сфери області. Житловий фонд області складає
7350 будинків загальною площею 3385,7 тис. кв. м.
   Перевезення пасажирів міським електротранспортом здійснюється
тільки у м. Чернівцях. Обсяг перевезень у 2003 р. складає близько
50 тис. пасажирів.
   На території області щорічно збирається та вивозиться на
сміттєзвалища майже 235 тис. тонн твердих побутових відходів.
Площа вулично-шляхової мережі області становить 9879 тис. кв. м,
протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 743 км, рівень
освітлення - 61%.
   З метою   підвищення   ефективності   функціонування
житлово-комунального  господарства  області, забезпечення його
сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського
комплексу в якісних житлово-комунальних послугах розроблена і
рішенням 9-ї сесії обласної ради XXIV скликання від 11.06.03
N 88-9/03 затверджена Програма реформування житлово-комунального
господарства Чернівецької області на 2003-2005 роки та на період
до 2010 року (далі Програма).
   У рамках формування ринкових механізмів функціонування та
розвитку житлово-комунального комплексу області відповідно до
Програми запроваджується ряд заходів, спрямованих на удосконалення
системи  управління  галуззю,  стабілізацію фінансового стану
підприємств, підвищення ефективності використання енергетичних і
матеріальних ресурсів, поліпшення якості послуг, зокрема:
   у всіх районних  державних  адміністраціях  створені  та
функціонують відділи з питань житлово-комунального господарства;
   станом на 01.10.03 приватизовано 85 відсотків від загальної
кількості квартир житлового фонду місцевих рад;
   створено 68  об'єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків, на утриманні яких перебуває 134,7 тис. кв. м, або 4,5%
від загальної площі житлового фонду;
   проводиться робота з реорганізації системи утримання будинків
і прибудинкових територій шляхом передачі житлового фонду на
обслуговування приватним підприємствам. Так, у м. Чернівцях на
утримання приватного підприємства "Житлосервіс"  передано  43
житлові будинки загальною площею 216 тис. кв. метрів (6,4% від
загального житлового фонду області);
   впроваджено єдину  комп'ютерну  мережу обліку розрахунків
населення за отримані житлово-комунальні послуги у м. Чернівцях;
   створено конкурентне  середовище  у  сфері благоустрою і
вивезення твердих побутових відходів, що здійснюють приватна фірма
"Чернівці - Альтфатер", колективне підприємство АТП N 2428 та
комунальне підприємство "Чернівціспецкомунтранс";
   знижена витратна  частина  з  оплати  електроенергії ДКП
"Чернівціводоканал"  завдяки  оренді  двох  трансформаторних
підстанцій,  що  дозволило  підприємству перейти до 1 класу
споживачів електроенергії і мати щомісячну економію у 400 тис.
гривень.
   Водночас система управління у сфері природних монополій,
зокрема   комунальної  теплоенергетики,  є  малоефективною
(підприємство ДКП "Чернівціоблтепломережа" перебуває у обласному
підпорядкуванні,  районні  держадміністрації  не  приділяють
достатньої  уваги  питанню  поліпшення  його  технічного  та
фінансово-економічного становища). Потребують конкретизації заходи
щодо удосконалення системи управління  сільською  комунальною
службою.
   Органи місцевого самоврядування протягом останніх трьох років
не   вживають   достатніх   заходів   щодо   поліпшення
фінансово-економічного стану  підприємств  житлово-комунального
господарства, який нині незадовільний. За 9 місяців поточного року
підприємствами житлово-комунального господарства області надано
споживачам послуг на суму 42,8 млн. грн., витрати на виробництво
склали 52,4 млн. гривень. У результаті виробничої діяльності
отримано  збитків  на  суму  9,6 млн. гривень. Кредиторська
заборгованість - 98,9 млн. грн. (з неї за електроенергію - 55,0
млн.  грн.,  природний  газ - 25,6 млн. грн.) - перевищує
дебіторську, яка станом на 01.12.03 року становить 58,7 млн. грн.,
у т.ч. населення - 32,2 млн. гривень.
   Майже у всіх населених пунктах області діють тарифи на
послуги водопостачання та водовідведення, встановлені у 2000-2001
роках.
   Не в повному обсязі виконується Програма оснащення наявного
житлового фонду приладами обліку  води  і  теплової  енергії
(лічильниками холодної води - на 12,1%, гарячої - 3,4%, теплової
енергії - 4,1%) і завдання Галузевої програми енергозбереження в
житлово-комунальному  господарстві  на  2000-2005 роки та на
перспективу. Питомі витрати електроенергії на подачу питної води
підприємством ДКП "Чернівціводоканал" надто високі і становлять
2,16 кВт.год./куб. м.
   Розглянувши стан  та перспективи розвитку і реформування
житлово-комунального господарства Чернівецької області та з метою
прискорення проведення інституційних та економічних перетворень на
шляху ринкових перетворень у житлово-комунальному господарстві
Чернівецької області,  колегія  Держжитлокомунгоспу  України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Відзначити наявність позитивних зрушень у реформуванні
житлово-комунального господарства Чернівецької області, зокрема:
досвід  реорганізації  системи  утримання  житлового  фонду,
переведення  ДКП  "Чернівціводоканал"  до 1 класу споживачів
електроенергії, створення конкурентного  середовища  у  сфері
благоустрою та вивезення твердих побутових відходів.
 
   2. Після прийняття Верховною Радою України Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на  2004-2010 роки внести відповідні зміни і доповнення до
Програми, визначивши конкретні заходи її реалізації по підгалузях
житлово-комунального господарства в розрізі населених міст і
селищ, та очікувані результати, яких планується досягти в ході
реформування.
 
   3. Управлінню житлово-комунального господарства Чернівецької
облдержадміністрації:
   здійснювати координацію діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо реалізації Програми, проведення
щоквартального моніторингу її виконання та поширення передового
досвіду реформування житлово-комунального господарства в інших
населених пунктах області;
   до 20 січня 2004 року надати Комітету звіт про стан виконання
регіональної Програми реформування за підсумками року згідно з
формами моніторингу, розробленими Комітетом;
   у першому кварталі 2004 року підготувати техніко-економічне
обгрунтування  реструктуризації  підприємств  централізованого
теплопостачання, а також пропозиції щодо доцільності акціонування
ДКП "Чернівціводоканал";
   вжити заходів щодо:
   розвитку сільської комунальної служби та її інтеграції в
єдину систему житлово-комунального господарства;
   забезпечення виконання  у  встановлені  терміни  завдань
державних  програм,  затверджених постановами Уряду, зокрема:
оснащення інженерних вводів житлових будинків засобами обліку
споживання  води  та  теплової  енергії;  енергозбереження;
реконструкції житлових будинків перших масових серій; ліквідації
наслідків підтоплення території в містах і селищах України, - а
також протокольного рішення наради у Прем'єр-міністра України від
04.04.03 "Про будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг
та заходи щодо поліпшення їх стану".
 
   4. Рекомендувати міськвиконкомам та  райдержадміністраціям
Чернівецької області:
   у двомісячний термін забезпечити затвердження сесіями міських
та  районних  рад  місцевих програм реформування і розвитку
житлово-комунального господарства;
   активізувати роботу  із  залучення на конкурсних засадах
недержавних підприємств до обслуговування житлового фонду та
створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
   у першому півріччі 2004 року провести розрахунки тарифів на
послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення
відповідно  до  Порядку  формування  тарифів  на  послуги
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
наказом Держбуду N 139 ( z0748-01 ) від 27.06.01 і зареєстрованого
Мін'юстом 23.08.01 за N 748/5939;
   вирішити питання   щодо   відшкодування   підприємствам
житлово-комунального господарства збитків, спричинених неповним
покриттям тарифами на житлово-комунальні послуги витрат на їх
виробництво.
 
   5. Управлінню  стратегії реформування житлово-комунального
господарства (О.О.Мільнер):
   постійно надавати  дійову допомогу в реалізації основних
напрямів реформування, визначених у проекті Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки, інформувати про приклади передового досвіду
реформування галузі в інших регіонах;
   до 01.02.04 підготувати Методичні рекомендації з розроблення
та супроводження регіональних програм реформування та розвитку
житлово-комунального господарства.
 
   6. Управлінню економіки, ціноутворення та тарифної політики
житлово-комунального господарства (А.А.Кулеша) до 01.04.04 разом з
Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації
провести комплексний аналіз  структури собівартості послуг на
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та надати
пропозиції щодо поліпшення їх фінансового стану.
 
   7. Управлінню  водопровідно-каналізаційного  господарства
(В.Є. Хомко):
   до 01.03.04 разом з ДКП "Чернівціводоканал" (О.М.Шумейко)
підготувати пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на
зменшення питомих витрат електроенергії на підготовку питної води
та очищення стічних вод;
   до кінця поточного року звернутися до Мінпаливенерго щодо
переведення підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
до 1 класу споживачів електроенергії, враховуючи досвід ДКП
"Чернівціводоканал" з оренди трансформаторної підстанції.
 
   8. Управлінню експлуатації житлового фонду  (В.М.Кірюшин)
врегулювати питання реєстрації права власності на житлові будинки
комунальної власності, які передано  на  баланс  об'єднанням
співвласників багатоквартирних будинків і в яких всі квартири
приватизовані чи викуплені.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступника Голови Комітету О.М.Білянського.
 
 Голова колегії                     Г.М.Семчук

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка