Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан реформування оплати праці та погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах сільського господарства, харчової та переробної промисловості

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
        АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           31.12.2003 N 480/П-14
 
 
     Про стан реформування оплати праці та погашення
    заборгованості із заробітної плати на підприємствах
        сільського господарства, харчової
          та переробної промисловості
 
 
   Колегія Міністерства аграрної політики України та президія ЦК
профспілки працівників АПК України відмічають, що в результаті
вжитих спільних заходів досягнуто певних позитивних наслідків у
реалізації схвалених Указом Президента України від 25 грудня
2000 р. N 1375 ( 1375/2000 ) "Про Концепцію дальшого реформування
оплати праці в Україні" концептуальних засад реформування оплати
праці та погашення заборгованості із заробітної плати.
   В агропромисловому   комплексі   сформована   система
колективно-договірного   регулювання   оплати   праці   і
соціально-трудових відносин.
   Підвищився рівень заробітної плати в харчовій і переробній
промисловості. Недостатніми темпами, але дещо зросла заробітна
плата в аграрному секторі.
   За 3 останні роки значно зменшилась  заборгованість  із
заробітної плати в сільському господарстві.
   Проте, як свідчить аналіз,  реформування  оплати  праці,
насамперед, на сільськогосподарських підприємствах здійснюється
вкрай повільно.
   Рівень заробітної плати відрізняється в межах регіонів майже
в 2,5 рази: найвища заробітна плата в Донецькій області  -
322 грн., Київській - 276 грн., Харківській - 273 грн., а
найнижча - у Волинській та Хмельницькій областях - 129 грн.,
Рівненській  -  135  гривень.  Необгрунтоване низький рівень
заробітної плати у Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.
   Лише на 66 відсотках підприємств сільського господарства
дотримується державна гарантія  мінімальної  заробітної  плати
(185 грн.).  За оперативними даними, мінімальний гарантований
Галузевою угодою розмір тарифної ставки робітника першого розряду
(188,7 грн.) встановлено на 42 відсотках підприємств, у Львівській
області - на 13,6 відсотках, в Тернопільській, Хмельницькій
областях - лише на одному із п'яти.
   В цілому в сільському господарстві середньомісячна заробітна
плата одного штатного працівника найнижча серед усіх галузей
економіки і складає 46 відсотків від середньомісячної заробітної
плати працівника в цілому по галузях економіки.
   На значній  частині   підприємств   не   дотримуються
міжкваліфікаційні, міжпосадові співвідношення. Не встановлюються і
не виплачуються гарантовані законодавством і угодою доплати і
надбавки за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в
надурочний час, у нічну зміну та інші. Не проводиться індексація
заробітної плати відповідно до законодавства. Лише на 4 відсотках
підприємств виплачується компенсація у зв'язку із порушенням
термінів її виплати.
   Обсяг натуральної оплати на переважній більшості підприємств
перевищує  50  відсотків,  а  вартість продукції, якою вона
виплачується, значно вища за собівартість.
   В значній мірі це пояснюється недоліками в організації оплати
праці та колективно-договірного регулювання на виробничому рівні.
На 20 відсотках підприємств сільського господарства взагалі не
укладені колективні договори. В значній частині  колективних
договорів відсутні розділи і положення про оплату праці, не
визначається порядок формування фондів оплати праці,  рівень
заробітної плати встановлюється стихійно, за залишковим принципом.
   В сільськогосподарському виробництві питома вага фонду оплати
праці у валових витратах складає лише 13 відсотків, а на окремих
підприємствах - 7-8 відсотків.
   Оплата праці, як правило, не встановлюється в залежності від
норм праці, не пов'язується з кінцевими результатами роботи
працівника, якістю виробленої продукції, що призводить до вкрай
низької мотиваційної функції заробітної плати та  деградації
трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах.
   Не дотримуються терміни виплати поточної заробітної плати та
не вживаються дієві заходи щодо погашення заборгованості із
виплати заробітної плати, яка за станом на 1 листопада 2003 року
складає 328,7 млн. гривень.
   Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати мають
підприємства Вінницької області - 48,6 млн. грн. (14,8 відсотка
від загальної в сільському господарству України), Хмельницької -
41,7 млн. грн. (12,7 відсотка), Житомирської - 37,5 млн. грн.
(11,4 відсотка), Автономної Республіки Крим - 24,5 млн. грн.
(7,5 відсотка).
   У п'яти областях відбулось збільшення заборгованості  із
заробітної плати (Херсонська, Харківська, Хмельницька, Запорізька,
Чернівецька), порівнюючи з початком року.
   Зниження темпів погашення заборгованості із заробітної плати
в певній мірі пов'язано з недостатньою організаційною роботою як
на рівні області, так і на рівні районів, відсутністю економічного
аналізу і прогнозування діяльності підприємств та розрахунків щодо
джерел погашення боргів.
   Вимагає більш конкретних заходів вирішення питання погашення
боргів, що залишилися на підприємствах, які призупинили свою
діяльність.
   Особливе занепокоєння  викликає  факт  збільшення  таких
підприємств в окремих регіонах, що свідчить про  недостатню
вимогливість управлінь сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій  до  визначення  правонаступництва  при
заснуванні нових підприємств.
   На підприємствах державної форми власності заборгованість із
виплати заробітної плати за станом на 1 листопада 2003 року
становить 10,2 млн. грн., порівняно з початком  року  вона
зменшилась на 1,8 млн. гривень.
   Складною залишається ситуація з погашення боргів на державних
підприємствах харчової і переробної промисловості, де сума боргу
на 01.11.03 становить 2,8 млн. гривень (28 відсотків від загальної
заборгованості на державних підприємствах). Серед них найбільшу
заборгованість із заробітної плати мають підприємства спиртової
промисловості - 2,1 млн. грн. та соляної - 0,5 млн. гривень.
   Викликає стурбованість, що на державних підприємствах  в
графіках не передбачається повне погашення заборгованості із
заробітної плати до кінця 2004 року.
   З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
25 грудня 2000 р. N 1375 ( 1375/2000 ) "Про Концепцію дальшого
реформування оплати праці в Україні" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Вказати  начальникам  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій та  головам
обласних  комітетів (рад) профспілки: Вінницької, Волинської,
Житомирської,  Івано-Франківської,   Львівської,   Одеської,
Полтавської,   Рівненської,   Тернопільської,  Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської на недостатню роботу щодо
реформування оплати праці і необгрунтоване низький рівень оплати
праці в сільському господарстві та зобов'язати вжити заходів щодо
підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в сільському
господарстві до середнього по області.
 
   2. Визнати недостатньою роботу Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і Республіканського комітету
профспілки працівників АПК Автономної Республіки Крим, головних
управлінь   сільського   господарства   і   продовольства
облдержадміністрацій та обласних комітетів (рад)  профспілки:
Вінницької, Житомирської, Київської та Хмельницької щодо погашення
заборгованості із заробітної плати  на  сільськогосподарських
підприємствах.
 
   3. Державному  департаменту  продовольства  (Кіщак  Ю.П.)
Мінагрополітики активізувати роботу щодо погашення заборгованості
із  виплати  заробітної  плати на підприємствах харчової та
переробної промисловості.
 
   4. Зобов'язати Міністра агропромислового комплексу Автономної
Республіки  Крим,  начальників  головних управлінь сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій  спільно  з
головами відповідних виборних органів профспілки виплати заходів
щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення
"її заборгованості в такі терміни:
   - Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської,
Чернівецької областей - до 1 серпня 2004 року;
   - Донецької, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської,
Чернігівської областей - до 1 жовтня 2004 року;
   - Автономній Республіці Крим,  Вінницької,  Житомирської,
Київської, Хмельницької областей - до 25 грудня 2004 року.
 
   5. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  облдержадміністрацій  спільно  з  відповідними
виборними органами профспілки:
 
   5.1. В першому кварталі  2004  року  проаналізувати  та
обговорити на спільних засіданнях колегіальних органів, нарадах
керівників,  фахівців,  голів  профкомів  підприємств  стан
реформування  оплати  праці  та  погашення заборгованості із
заробітної плати на підприємствах галузі. Особливу увагу звернути
на  забезпечення  дотримання  керівниками  підприємств  усіх
організаційно-правових форм власності законодавства про оплату
праці, державних та галузевих гарантій із заробітної плати,
забезпечення своєчасної виплати та погашення заборгованості у
визначені графіками терміни.
 
   5.2. Вжити заходів щодо:
   - приведення системи оплати праці у відповідність з новими
умовами господарювання;
   - удосконалення колективно-договірного регулювання  оплати
праці і соціально-трудових відносин, забезпечення укладення і
виконання колективних договорів на підприємствах  усіх  форм
власності відповідно до чинного законодавства. Генеральної і
галузевих угод;
   - встановлення  в  колективних договорах тарифних сіток,
відрядних розцінок, схем посадових окладів, усіх видів і умов
виплати  доплат, надбавок, інших гарантійних, компенсаційних,
мотиваційних виплат з дотриманням державних, галузевих гарантій
оплати праці та міжкваліфікаційних, міжпосадових співвідношень її
розмірів для всіх категорій працівників;
   - запровадження оптимальних умов формування фонду оплати
праці, збільшення його частки у валових витратах підприємств та
підвищення  рівня оплати праці в сільському господарстві до
середнього по галузях економіки;
   - упорядкування  та  запровадження  обгрунтованих норм і
нормативів праці;
   - забезпечення  своєчасності  виплати заробітної плати у
встановлені в колективних договорах строки, відповідно до діючого
законодавства;
   - приведення у відповідність з чинним законодавством, нормами
Галузевої угоди порядку виплати частини заробітної плати натурою.
 
   5.3. Покращити  рівень  організаторської,  інформаційної,
методичної  роботи,  забезпечення  підприємств  законодавчими,
нормативно-правовими актами, інформаційно-методичними матеріалами
і рекомендаціями.
 
   5.4. Запровадити систему навчання керівників, фахівців та
профспілкових кадрів підприємств з питань колективно-договірної
роботи, регулювання оплати праці та соціально-трудових відносин.
 
   5.5. Спільно з  відповідними  територіальними  державними
органами  посилити  відповідальність  власників та керівників
підприємств за дотриманням трудового законодавства, виконанням
галузевих угод, колективних договорів.
 
   5.6. Про проведену роботу інформувати міністерство та ЦК
профспілки працівників АПК до 15 квітня 2004 року.
 
   6. Головам державних департаментів продовольства, рибного
господарства, ветеринарної медицини. Державної служби з охорони
прав на сорти  рослин,  керівникам  структурних  підрозділів
міністерства, які здійснюють повноваження щодо управління майном
державних підприємств, установ і організацій відповідно до наказу
Міністерства аграрної  політики  України  від 05.06.01 N 150
( v0150555-01 ), переглянути графіки погашення заборгованості із
виплати заробітної плати на державних підприємствах, передбачивши
повне її погашення до кінця 2004 року, та встановити постійний
контроль за їх виконанням.
 
   7. Департаменту  реформування  сільського  господарства
(Куць О.І.) спільно з Міністерством агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій до 20 лютого
2004 р. вжити додаткових заходів щодо вирішення питання ліквідації
сільськогосподарських підприємств, які призупинили діяльність без
передачі боргових зобов'язань правонаступнику.
 
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра аграрної політики України Безуглого М.Д.,
Голову  ЦК  профспілки працівників агропромислового комплексу
України Чепура В.К.
 
 Міністр аграрної
 політики України                     С.Рижук
 
 Голова ЦК профспілки
 Працівників АПК України                  В.Чепур

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка