Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 16.00.10 - ентомологія)

      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії ВАК
                   України
                   10.12.2003 N 22-09/10
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 
 
          1. Формула спеціальності:
 
   Фактори зовнішнього середовища, механізми адаптації тварин до
них, санітарно-гігієнічна оцінка способів заготівлі, зберігання та
згодовування кормів, методів визначення якості води та кормів,
очищення, поліпшення та знезараження кормів, питної та стічних
вод, вивчення впливу якості кормів та  води  на  здоров'я,
продуктивність тварин та якість продукції, санітарно-гігієнічна
оцінка грунтів, гігієнічна оцінка тваринницьких приміщень та
мікроклімату в них, способів утримання та догляду тварин різних
видів та статево-вікових  груп  при  оцінці  технологій  та
технологічних  процесів,  ведення  тваринництва  в  різних
природно-кліматичних, геохімічних та екологічних зонах України,
дослідження поведінки тварин, стреси та їх профілактика.
 
           2. Напрямки досліджень:
 
   1. Дослідження  впливу  фізичних,  хімічних, біологічних,
механічних та інших  факторів  навколишнього  середовища  на
фізіологічні процеси, функціональний стан, біохімічний статус,
природну резистентність,  відтворення,  ріст,  продуктивність,
поведінку  різних  видів  сільськогосподарських,  свійських,
лабораторних і диких тварин і хутрових звірів, птиці, риб і бджіл.
 
   2. Санітарно-гігієнічна оцінка мікроклімату, систем контролю
і  методів регуляції параметрів мікроклімату у тваринницьких
приміщеннях, вдосконалення та розроблення нових методів визначення
фізичних, хімічних і біологічних властивостей повітря. Вивчення
адаптації тварин до факторів сонячної радіації, окремих видів
променів і впливу світлового режиму на організм тварин.
 
   3. Удосконалення методів санітарного контролю кормів при їх
заготівлі, зберіганні та  використанні.  Розроблення  заходів
профілактики захворювань тварин кормового походження. Гігієнічна
оцінка ефективності способів застосування та засобів зниження дії
токсичних речовин на організм тварин.
 
   4. Вивчення  впливу біологічно активних речовин на стан
здоров'я, продуктивність та якість продукції тварин.
 
   5. Санітарно-гігієнічна оцінка наявних і розроблення нових
методів визначення якості очищення, поліпшення та знезараження
води. Вивчення санітарного стану джерел водопостачання об'єктів
тваринництва  в різних природно-кліматичних зонах України та
розроблення   заходів   з   поліпшення   якості   води.
Санітарно-гігієнічний контроль якості води у ставковому рибництві.
 
   6. Гігієнічна оцінка грунтів у зоні розміщення тваринницьких
об'єктів, вивчення  здатності  грунтів  до  самоочищення  та
розроблення заходів для його оздоровлення.
 
   7. Гігієнічна оцінка наявних і розроблення нових способів
видалення, знезараження та утилізація відходів  тваринництва.
Вивчення їх впливу на санітарний стан повітря, води та грунту в
зоні забруднення та розроблення заходів з охорони навколишнього
середовища від забруднень.
 
   8. Вивчення ролі клімату та мікроклімату при проектуванні й
будівництві тваринницьких приміщень у різних природно-кліматичних
зонах України  та  розроблення санітарно-гігієнічних вимог до
проектування, розміщення та будівництва тваринницьких приміщень.
 
   9. Гігієнічна оцінка систем і способів утримання, догляду та
використання тварин різних видів, статево-вікових груп, напрямків
продуктивності тварин при впровадженні  нових  технологій  і
технологічних  процесів. Дослідження впливу окремих елементів
технологій вирощування та використання тварин на їх функціональний
стан, продуктивність, резистентність, обмінні процеси та оплату
корму. Вивчення стрес-факторів та розроблення заходів профілактики
стресів різного походження у різних видів тварин.
 
   10. Вивчення стану природної резистентності у тварин при
різних системах утримання та способів годівлі в різних екологічних
зонах з урахуванням їх росту, розвитку та продуктивності.
 
   11. Розроблення  та  обгрунтування  ветеринарно-санітарних
нормативів при проектуванні тваринницьких приміщень, об'єктів для
карантинування, перевезення тварин тощо.
 
   12. Наукове обгрунтування нормативних актів до будівництва й
експлуатації приміщень, технологій і систем утримання та годівлі
тварин.
 
   3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          сільськогосподарські науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
           16.00.10 - ентомологія
 
          1. Формула спеціальності:
 
   Ентомологія - галузь науки, що вивчає теоретичні та практичні
питання захисту рослин від шкідливих комах, кліщів, гризунів.
 
           2. Напрями досліджень:
 
   1. Діагностика шкідливих  комах,  кліщів,  гризунів,  їх
ентомофагів, акарифагів та зоофагів. Особливості захисту рослин.
 
   2. Теорія  масового  розмноження  шкідливих  і  корисних
членистоногих, моделювання їх динаміки в агроценозах.  Шляхи
управління динамікою їх популяцій.
 
   3. Розроблення обгрунтування й удосконалення методів обліку
чисельності  та  прогнозів  з'явлення.  Сигналізації  строків
проведення заходів захисту. Встановлення рівнів ефективності та
порогів шкідливості.
 
   4. Стійкість рослин до шкідників, методи визначення  та
створення стійких форм, сортів і гібридів рослин.
 
   5. Методи визначення стійкості шкідливих комах до засобів
захисту рослин.
 
   6. Методи захисту рослин від  шкідників:  імунологічний,
агротехнічний,  хімічний, біологічний, біотехнічний, фізичний,
фізико-механічний, карантинний; шляхи  їх  удосконалення  та
підвищення ефективності. Розроблення і удосконалення інтегрованих
систем захисту рослин залежно від особливостей агробіоценозів і
технології  вирощування  культур.  Фізико-біохімічні, токсичні
властивості хімічних і біологічних препаратів для захисту рослин
від шкідників та безпеки їх для довкілля.
 
   7. Економічне  та  екологічне  обгрунтування  технології
застосування засобів захисту рослин від шкідників.
 
   З. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          сільськогосподарські науки.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка