Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           29.10.2003 N 116/202
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 листопада 2003 р.
                   за N 1055/8376
 
 
        Про затвердження Ліцензійних умов
       провадження господарської діяльності з
      пересилання поштових переказів, простих та
     реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей
        та посилок масою до 30 кілограмів
 
 
   На виконання статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про    затвердження   переліку   органів  ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з  пересилання  поштових  переказів,  простих  та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою
до 30 кілограмів (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
 
   2. Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва
України  (Єфремов  О.В.),  Управлінню  координації діяльності
операторів   зв'язку   та ліцензування Держкомзв'язку України
(Звєрєв В.П.) у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Управлінню координації діяльності операторів зв'язку та
ліцензування Держкомзв'язку України (Звєрєв В.П.) забезпечити
публікацію наказу про затвердження Ліцензійних умов у засобах
масової інформації та розміщення на Web-сторінці Держкомзв'язку
України.
 
   4. Наказ Держпідприємництва та Держкомзв'язку України від
13.02.2001 N 32/17 ( z0186-01 ) вважати таким, що втратив
чинність.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держкомзв'язку України Омельченка А.В.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва            І.Г.Богословська
 
 Голова Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України           О.В.Яценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва,
                   Державного комітету зв'язку
                   та інформатизації України
                   29.10.2003 N 116/202
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 листопада 2003 р.
                   за N 1055/8376
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
    провадження господарської діяльності з пересилання
      поштових переказів, простих та реєстрованих
     листів, поштових карток, бандеролей та посилок
           масою до 30 кілограмів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про  ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ),  "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
підприємництво"  ( 698-12 ),  "Про  захист  прав споживачів"
( 1023-12  ), актів Всесвітнього поштового союзу ( 995_797,
995_135, 995_104, 995_101 ), згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002
N 1155 ( 1155-2002-п ), та інших нормативно-правових актів, що
регулюють здійснення діяльності та розвитку галузі зв'язку.
 
   1.2. Ліцензійні   умови   визначають   кваліфікаційні,
організаційні,  технологічні  та  інші  вимоги  до суб'єктів
господарювання, що обов'язкові при наданні послуг з пересилання
поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових
карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів.
 
   1.3. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  виконання
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з пересилання поштових переказів, простих
та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок
масою до 30 кілограмів.
 
   1.4. Відповідно до статті 15 Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ), виключне право на пересилання простих листів
масою до 350 грамів та простих поштових  карток  надається
національному оператору поштового зв'язку.
 
   1.5. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, повинен бути
зазначений в установчих документах суб'єкта господарювання.
 
   1.6. Приймання документів, що  подаються  для  одержання
ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів  здійснюється  Державним  комітетом  зв'язку  та
інформатизації України (надалі - Держкомзв'язку України) у порядку
і терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   1.7. Для одержання ліцензії на провадження господарської
діяльності  з  пересилання  поштових  переказів,  простих та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою
до 30 кілограмів суб'єкт господарювання подає до Держкомзв'язку
України заяву за встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява
подається особисто або через уповноважений ним орган чи особу.
   Вид господарської діяльності згідно зі статтею 9 Закону
України  "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) вказується у заяві повністю або частково.
   У разі  наявності в заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
 
   1.8. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону
України  "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14  ) та відомості щодо утворення мережі пересилання
поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових
карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів і надання
послуг в її межах за підписом заявника суб'єкта господарювання
відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від
04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності".
   Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику
з  відміткою  про  дату  прийняття  документів  та підписом
відповідальної особи Держкомзв'язку України.
 
   1.9. Для кожної філії, інших  відокремлених  підрозділів
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ним ліцензії, Держкомзв'язку України видає ліцензіату
засвідчену ним копію ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
видачу копії ліцензії (додаток 3). Засвідчена Держкомзв'язку
України копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії,
інших відокремлених  підрозділів  ліцензіата  на  провадження
господарської діяльності з пересилання поштових переказів, простих
та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок
масою до 30 кілограмів на підставі отриманої ліцензії.
 
   1.10. У  разі створення ліцензіатом нової філії, іншого
відокремленого  підрозділу,  який  провадитиме  господарську
діяльність  з  пересилання  поштових  переказів,  простих та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою
до 30 кілограмів згідно з отриманою ліцензією ліцензіат повинен
подати до Держкомзв'язку України заяву про видачу копії ліцензії
(додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
 
   1.11. У  разі  ліквідації  філії,  іншого відокремленого
підрозділу, який провадив господарську діяльність з пересилання
поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових
карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів згідно з
отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження філією,
іншим  відокремленим  підрозділом  ліцензіата  господарської
діяльності з надання послуг поштового зв'язку згідно з отриманою
ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати
ліквідації такої філії чи іншого відокремленого підрозділу або з
дати припинення діяльності такою філією чи іншим відокремленим
підрозділом  подати  до  Держкомзв'язку  України  відповідне
повідомлення в письмовій формі.
 
   1.12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Держкомзв'язку України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
 
   1.13. У  разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5).
   Видача дубліката ліцензії здійснюється відповідно до статті
18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
 
   1.14. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію
іншій юридичний або фізичній особі для провадження господарської
діяльності.
 
      2. Вимоги до суб'єкта господарювання, який
     провадить господарську діяльність з пересилання
    поштових переказів, простих та реєстрованих листів,
       поштових карток, бандеролей та посилок
           масою до 30 кілограмів
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   2.1. Штат суб'єкта господарювання -юридичної особи повинен
налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову
вищу або вищу освіту та досвід роботи у сфері надання послуг
поштового зв'язку не менше одного року.
 
   2.2. Суб'єкт  господарювання  -  фізична  особа - суб'єкт
підприємницької діяльності повинен мати базову вищу або вищу
освіту та досвід роботи у сфері надання послуг поштового зв'язку
не менше двох років.
 
   2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції
приймання, оброблення, перевезення, доставки та вручення поштових
переказів, поштових відправлень повинен  відповідати  вимогам
кваліфікаційних характеристик відповідно до галузевого довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого
наказом Держкомзв'язку України від 4 жовтня 2000 року N 144 і
погодженого  в Міністерстві праці та соціальної політики України
10 жовтня 2000 року.
 
            Технологічні вимоги
 
   2.4. Технологічний документ, який визначає порядок утворення
мережі поштового зв'язку (сукупності об'єктів поштового зв'язку та
поштових  маршрутів)  та  надання  послуг  з  пересилання
(виробничо-технологічних  операцій  з  приймання,  обробки,
перевезення та доставки /вручення/) поштових переказів, простих та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою
до 30 кілограмів розробляється суб'єктом господарювання відповідно
до положень:
   Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
   Актів Всесвітнього  поштового  союзу ( 995_797, 995_135,
995_104, 995_101 );
   Правил надання  послуг  поштового  зв'язку,  затверджених
постановою  Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155
( 1155-2002-п );
   Нормативів частоти обміну, перевезення,  доставки  пошти,
виїмки кореспонденції з поштових скриньок і основних контрольних
строків обробки і доставки поштових відправлень, періодичних
видань, затверджених наказом Міністерства зв'язку України від
05.08.94 N 115 ( z0205-94 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 29.08.94 за N 205/415;
   Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів,
періодичних  видань,  виплат  пенсій  та  грошової допомоги,
затвердженої  наказом Держкомзв'язку України від 17.12.98 N 173
( z0002-99  ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
04.01.99 за  N 2/3295 (у редакції наказу Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 16.01.2002 N 7 ( z0103-02 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 05.02.2002 за
N 103/6391);
   Наказу Держкомзв'язку України від 12.07.2002 N 139 "Про
затвердження спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що
застосовуються у поштовому зв'язку, та технічних умов щодо їх
виготовлення";
   Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних
поштових відправлень, затвердженого спільним наказом Державної
митної служби України та  Державного  комітету  зв'язку  та
інформатизації України від 27.10.99 N 680/108 ( z0791-99 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 17.11.99 за
N 791/4084;
   Правил обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях
міжнародного  поштового обміну України, затверджених спільним
наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України й
Державної   митної служби України від 07.11.2000 N 165/626
( z0112-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України
05.02.2001 за N 112/5303;
   Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами
міжнародного  поштового обміну, затверджених спільним наказом
Державного комітету зв'язку та інформатизації України та Державної
митної служби України від 10.12.2002 N 235/688 ( z0007-03 ),
зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за
N 7/7328;
   Порядку організації місць міжнародного поштового  обміну,
затвердженого спільним наказом Державної митної служби України й
Державного комітету зв'язку та  інформатизації  України  від
15.01.2002 N 18/5 ( z0110-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.02.2002 за N 110/6398;
   Інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у
сфері надання послуг поштового зв'язку.
 
   2.5. Ліцензіат для оформлення приймання, обробки, перевезення
та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів)
та супровідних документів до них, повинен мати:  реєстратор
розрахункових операцій, календарний штемпель, штампи для нанесення
службових позначок на поштове відправлення. На поштових пристроях
та штампах повинна бути позначка (логотип) ліцензіата. Порядок їх
виготовлення та застосування визначений інструкцією про порядок
замовлення  іменних  речей,  штампів для оформлення поштових
відправлень підприємствами зв'язку, яка  затверджена  наказом
Міністерства зв'язку України від 10.12.92 N 92.
 
   2.6. В  об'єктах  поштового  зв'язку  ліцензіата повинні
розміщуватися інформація із зазначенням переліку видів послуг
поштового зв'язку, що надаються ліцензіатом, поштового індексу,
порядку адресування поштових відправлень, їх розмірів та граничної
маси, тарифів, переліку предметів заборонених до пересилання у
поштових відправленнях, відомостей про відповідальність ліцензіата
перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання послуг
поштового зв'язку та користувачів за порушення правил надання
послуг поштового зв'язку, переліку адрес і номерів телефонів
організації вищого рівня та відповідних органів, уповноважених
здійснювати захист прав споживачів, номера, дати видачі та терміну
дії ліцензії, а також книга пропозицій, заяв і скарг, яка повинна
видаватися на першу вимогу користувача.
 
            Організаційні вимоги
 
   2.7. Плата за послуги, що належать до універсальних послуг
поштового зв'язку, здійснюється за тарифами, установленими у
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)".
   Плата за інші послуги поштового зв'язку, які не належать до
універсальних послуг, здійснюється за тарифами, що встановлюються
ліцензіатом згідно із законодавством.
 
   2.8. Вихідні  та  вхідні міжнародні поштові відправлення
повинні пред'являтись для митного контролю та митного оформлення в
порядку,  установленому  для  поштових  відправлень у місцях
міжнародного поштового обміну, що організовуються ліцензіатами,
згідно з Порядком організації місць міжнародного поштового обміну,
затвердженим спільним наказом Державної митної служби України та
Державним  комітетом  зв'язку  та інформатизації України від
15.01.2002 N 18/5 ( z0110-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.02.2002 за N 110/6398.
 
   2.9. Ліцензіат  зобов'язаний  здійснювати  облік поштових
відправлень згідно з інструкцією з обліку поштових відправлень,
поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової
допомоги, затвердженою наказом Держкомзв'язку України від 17.12.98
N 173 ( z0002-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
04.01.99 за N 2/3295 (у редакції наказу Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 16.01.2002 N 7 ( z0103-02 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України   05.02.2002 за
N 103/6391 ), та щоквартально до 8 числа після звітного періоду
подавати до управління статистики за місцезнаходженням державну
статистичну звітність за формою N 11-зв'язок, затверджену наказом
Держкомстату України від 23.07.2001 N 332 ( v0332202-01 ).
 
   2.10. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити подання статистичної
звітності за формами відповідно до чинного законодавства.
 
    3. Особливі вимоги до суб'єкта господарювання, який
     провадить господарську діяльність з пересилання
       поштових переказів, поштових відправлень
 
   3.1. Ліцензіат   зобов'язаний   використовувати  моделі
реєстраторів розрахункових операцій та їх  модифікацій,  які
відповідають  вимогам  нормативних  актів та сертифіковані в
державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих
державних  стандартів і дозволені для застосування у сфері,
визначеній Законом  України  "Про  застосування  реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ).
 
   3.2. Ліцензіат зобов'язаний відповідно  до  законодавства
забезпечити  схоронність  при пересиланні поштових переказів,
простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та
посилок масою до 30 кілограмів.
 
   3.3. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити таємницю інформації
при наданні послуг з пересилання поштових переказів, простих та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою
до 30 кілограмів згідно із законодавством. Інформація про поштові
перекази, поштові відправлення, а також самі ці поштові перекази
та поштові відправлення можуть видаватися лише відправникам і
адресатам  чи  їх законним представникам. Виймання та огляд
письмової кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях,
одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків,
визначених законом.
 
   3.4. Ліцензіат  зобов'язаний  обмежити  або  припинити
господарську діяльність з пересилання поштових переказів, простих
та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок
масою до 30 кілограмів та скоротити мережу поштового зв'язку
відповідно  до  рішення  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади у галузі зв'язку в умовах надзвичайного чи
воєнного стану.
 
 Заступник директора
 Департаменту реєстрації та
 ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва України             О.Б.Іванченко
 
 Начальник Управління координації
 діяльності операторів зв'язку та
 ліцензування Держкомзв'язку
 України                        В.П.Звєрєв
 
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 1.7 Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з пересилання
                   поштових переказів, простих
                   та реєстрованих листів,
                   поштових карток, бандеролей
                   та посилок масою до 30
                   кілограмів
 
                   Державний комітет зв'язку
                   та інформатизації України
 
 
               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії
 
 
   1. Заявник __________________________________________________
          (повне найменування юридичної особи згідно
                зі статутом)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження  юридичної  особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
              (адреса для листування)
Телефон ________________         Факс ___________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ______________, КОАТУУ_____________, КФВ _____________,
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
Поточний рахунок N ________________________ у ____________________
___________________________________________________ МФО __________
     (найменування кредитної установи)
 
   2. Прошу  видати  ліцензію  на провадження господарської
діяльності з надання послуг поштового зв'язку ____________________
__________________________________________________________________
          (зазначається вид послуги)
 
   3. Територія, на якій будуть надаватися послуги поштового
зв'язку, _________________________________________________________
 
   4. Очікувана дата початку надання послуг ____________________
 
   5. Філії підприємства _______________________________________
__________________________________________________________________
   (найменування філії, іншого відокремленого підрозділу,
            місцезнаходження)
 
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійні  умови
провадження  господарської  діяльності з пересилання поштових
переказів, простих та реєстрованих листів, поштових  карток,
бандеролей  та  посилок масою до 30 кілограмів зобов'язуюсь
виконувати.
 
 Підпис заявника _____________________________
 
                   М.П.
 "__" ________ 200_ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "__"__________ 200_ р. N __
 
__________________  _____________ ______________________________
(посада особи, яка   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 2
                   до п.1.8 Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з пересилання
                   поштових переказів, простих
                   та реєстрованих листів,
                   поштових карток, бандеролей
                   та посилок масою до 30
                   кілограмів
 
                   Державний комітет зв'язку
                   та інформатизації України
 
 
              ОПИС N ___
   документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
 
на провадження ___________________________________________________
               (вид діяльності)
від ______________________________________________________________
         (назва суб'єкта господарювання)
 
Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N ____
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|  Відмітки про    | Кількість | Примітки |
|з/п| документа |наявність документів  | аркушів у |     |
|  |      | (наявні, відсутні)  | документі |     |
|---+------------+-----------------------+------------+----------|
| 1 |   2   |     3      |   4   |  5   |
|---+------------+-----------------------+------------+----------|
|  |      |            |      |     |
|---+------------+-----------------------+------------+----------|
|  |      |            |      |     |
|---+------------+-----------------------+------------+----------|
|  |      |            |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Прийняв ______________________________________________ документів
            (цифрами і літерами)
 "__" ____________ 200_ р.
 
__________________   ________   _____________________________
(посада особи, яка   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 прийняла заяву)
 
 Копію опису отримав
 
 "__"___________ 200_ р.
 
______________________________ ________ __________________________
(посада представника суб'єкта) (підпис)   (прізвище, ім'я,
                        по батькові)
 
------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату  |    Підпис      |Прізвище, ім'я, |
|прийняття документів,|  відповідальної    | по батькові  |
|що підтверджують   |     особи      |відповідальної |
|внесення заявником  |             |  особи    |
|плати за видачу   |             |        |
|ліцензії       |Дата "__" _______ 200_ р.|        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до пунктів 1.9, 1.10
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності з
                   пересилання поштових
                   переказів, простих та
                   реєстрованих листів,
                   поштових карток, бандеролей
                   та посилок масою до 30
                   кілограмів
 
                   Державний комітет зв'язку
                   та інформатизації України
 
 
               ЗАЯВА
          про видачу копії ліцензії
 
__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
          (повне найменування юридичної особи згідно зі
                  статутом)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
 
   2. Реєстраційний номер ліцензії _____________________________
 
   3. Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з __________________
__________________________________________________________________
 (зазначити підстави: отримання ліцензії; створення нової філії,
          відокремленого підрозділу)
Назва філії, відокремленого підрозділу ___________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
              (адреса для листування)
Телефон _____________________         Факс ______________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ___________, КОАТУУ ______________, КФВ ______________
Поточний рахунок N ______________________ у ______________________
___________________________________________________ МФО __________
     (найменування кредитної установи)
Місце провадження діяльності _____________________________________
 
   4. Перелік документів, що підтверджують наявність філії,
відокремленого підрозділу (додається) ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис заявника _________________________
 
                  М.П.
 "__" __________ 200 _ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "__"____________ 200_ р. N ___
 
___________________   _________  _____________________________
(посада особи, яка    (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 4
                   до п.1.12 Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з пересилання
                   поштових переказів, простих
                   та реєстрованих листів,
                   поштових карток, бандеролей
                   та посилок масою до 30
                   кілограмів
 
                   Державний комітет зв'язку
                   та інформатизації України
 
 
               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
 
__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
           (повне найменування юридичної особи згідно
                  зі статутом)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
     (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
           (адреса для листування)
Телефон _______________________     Факс ____________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ______________, КОАТУУ ___________, КФВ ______________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N _______________________________ у _____________
_________________________________________________ МФО ____________
    (найменування кредитної установи)
 
   2. Філії підприємства _______________________________________
               (найменування філії, іншого
           відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
 
   3. Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію
 
   4. Реєстраційний номер ліцензії
 
   5. Дата закінчення дії ліцензії
 
   6. Просить переоформити ліцензію в зв'язку з ________________
__________________________________________________________________
 (зазначити підстави відповідно до статті 16 Закону України Про
    ліцензування певних видів господарської діяльності")
   7. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни
(додається) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис заявника ____________________________
 
                  М.П.
 "__" ____________ 200_ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 200_ р. N ____
 
__________________    ________  _____________________________
(посада особи, яка    (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 прийняла заяву)
 
                   Додаток 5
                   до п.1.13 Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з пересилання
                   поштових переказів, простих
                   та реєстрованих листів,
                   поштових карток, бандеролей
                   та посилок масою до 30
                   кілограмів
 
                   Державний комітет зв'язку
                   та інформатизації України
 
 
               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
          (повне найменування юридичної особи згідно
                зі статутом)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи або місце  проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
              (адреса для листування)
Телефон ____________________         Факс ________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ______________, КОАТУУ______________, КФВ _____________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N ___________________________ у _________________
____________________________________________ МФО _________________
    (найменування кредитної установи)
 
   2. Філії підприємства _______________________________________
                (найменування філії, іншого
                відокремленого підрозділу,
                  місцезнаходження)
 
   3. Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію
 
   4. Реєстраційний номер ліцензії
 
   5. Дата закінчення дії ліцензії
 
   6. Просить видати дублікат ліцензії в зв'язку з _____________
__________________________________________________________________
    (зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії)
 
   7. До заяви додається _______________________________________
               (вказати: документ, що підтверджує
__________________________________________________________________
      внесення плати за видачу дубліката ліцензії,
__________________________________________________________________
       не придатна для користування ліцензія)
 
 Підпис заявника ____________________
 
                М.П.
 
 "__" _____________ 200_ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 200_ р. N ____
 
__________________   ________ ________________________________
(посада особи, яка   (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 прийняла заяву)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка