Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 2000 р. N 1669
                Київ
 
         Про експертно-апеляційну раду
         при Державному комітеті з питань
       регуляторної політики та підприємництва
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 692-р ( 692-2003-р ) від 20.11.2003 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити експертно-апеляційну раду при Державному комітеті
з питань регуляторної політики та підприємництва у складі згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про експертно-апеляційну раду при
Державному  комітеті  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 25
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 8 листопада 2000 р. N 1669
 
               СКЛАД
    експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві
 
   БОГОСЛОВСЬКА      - Голова Держпідприємництва, голова
Інна Германівна        експертно-апеляційної ради
 
   ТРЕТЬЯКОВ       - заступник Голови Держпідприємництва,
Сергій Іванович        заступник голови
               експертно-апеляційної ради
 
   ГУРЖОС         - голова Ради підприємців України при
Вадим Миколайович       Кабінеті Міністрів України,
               заступник голови
               експертно-апеляційної ради
               (за згодою)
 
   АПАТЕНКО        - директор департаменту контролю та
Ольга Павлівна        дозвільної системи
               Держпідприємництва
 
   БЕРЕЗЮК        - голова Київського юридичного
Олег Валерійович       товариства (за згодою)
 
   ВОЗНЮК         - начальник Головного правового
Олександр Володимирович    управління Антимонопольного комітету
 
   ГОРОХОВ        - заступник начальника управління -
Володимир Павлович      начальник відділу департаменту
               оподаткування юридичних осіб
               Державної податкової адміністрації
 
   ГРИЦАЙ         - заступник директора департаменту
Сергій Миколайович      реформування відносин власності
               Мінекономіки
 
   ДІЧЕК         - заступник голови правління
Олександр Іванович      Всеукраїнського об'єднання
               підприємців "Нова формація"
               (за згодою)
 
   ЄФРЕМОВ        - директор департаменту реєстрації
Олександр Вікторович     та ліцензування Держпідприємництва
 
   ЗАВАЛЬНА        - директор департаменту цивільного
Інна Ігорівна         законодавства та підприємництва
               Мін'юсту
 
   ІВАНЧЕНКО       - заступник директора департаменту
Олена Борисівна        реєстрації та ліцензування
               Держпідприємництва
 
   ЛЯПІН         - віце-президент Інституту
Дмитро Вадимович       конкурентного суспільства
               (за згодою)
 
   МАКСИМОВ        - начальник управління з питань
Олександр Анатолійович    власності та банкрутства
               Мінекономіки
 
   МОСТОВЕНКО       - начальник відділу Держпідприємництва
Ірина Володимирівна
 
   СОЛОДКО        - начальник юридичного управління
Євген Вікторович       Держпідприємництва
 
   ФЕДОРЧЕНКО       - начальник управління Департаменту
Петро Олександрович      Державної служби охорони при МВС
 
( Склад в редакції Розпорядження КМ N 692-р ( 692-2003-р ) від
20.11.2003 )
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 листопада 2000 р. N 1669
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про експертно-апеляційну раду при
      Державному комітеті з питань регуляторної
          політики та підприємництва
 
 
   1. Експертно-апеляційна рада (далі - рада) є постійно діючим
колегіальним консультативно-дорадчим органом з питань ліцензування
при Держпідприємництві.
 
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Склад ради формується з державних службовців, науковців,
інших  фахівців  та  представників громадських організацій і
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держпідприємництва.
 
   Незалежні експерти та представники громадських організацій у
складі ради повинні становити не менше ніж 20 відсотків загальної
кількості її членів.
 
   4. Раду очолює Голова Держпідприємництва. Голова ради має
двох заступників із числа її членів.
 
   5. До компетенції ради належить:
 
   проведення експертизи проектів  нормативно-правових  актів
органів виконавчої влади з питань ліцензування;
 
   розроблення рекомендацій  з  основних  проблем  державної
політики у сфері ліцензування;
 
   надання попередніх  висновків  щодо  пропозицій  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і
організацій  щодо  доцільності  запровадження  чи  скасування
ліцензування певного виду господарської діяльності;
 
   розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на
рішення органів ліцензування щодо  порушення  цими  органами
законодавства у сфері ліцензування;
 
   аналіз стану ліцензування та розроблення рекомендацій щодо
його вдосконалення.
 
   6. Рада має право залучати з метою отримання консультацій та
проведення експертизи документів, які нею розглядаються, державних
службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах (за
згодою їх керівників).
 
   7. Робота ради проводиться за планом, який складається на
підставі офіційних звернень до Держпідприємництва, отриманих від
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання, установ, організацій і громадян. План
затверджується головою ради.
 
   8. Проекти нормативно-правових актів, а також отримані радою
пропозиції і звернення (апеляції) розглядаються протягом  20
робочих днів з дати їх реєстрації у Держпідприємництві.
 
   9. За організацію роботи ради відповідає секретар Ради, який
призначається головою ради з числа її членів.
 
   Організаційне, інформаційне   та   матеріально-технічне
забезпечення роботи ради здійснює Держпідприємництво.
 
   10. За результатами розгляду проектів нормативно-правових
актів, пропозицій і звернень (апеляцій) радою приймаються рішення
у формі експертних висновків.
 
   11. Рішення Ради приймаються більшістю голосів її членів і
оформляються протоколами за підписом голови та секретаря ради.
 
   Рішення ради обов'язкові для розгляду Держпідприємництвом і є
підставою  для  видання Комітетом розпорядження про усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
   12. Рада самостійно визначає інші питання регламенту своєї
роботи.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка