Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством охорони здоров"я України та Міністерством охорони здоров"я Республіки Молдови про співробітництво в галузі медицини та охорони здоров"я на 1995 - 1996 роки


               Угода
  між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством
   охорони здоров'я Республіки Молдови про співробітництво
       в галузі медицини та охорони здоров'я
            на 1995 - 1996 роки
 
 
   Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони
здоров'я Республіки Молдови, надалі іменуються як Сторони,
   виходячи з суверенності держав та традиційних зв'язків в
галузі медицини та охорони здоров'я, що склалися, а також
   враховуючи зацікавленість обох Сторін в подальшому розвитку
взаємовигідного та рівноправного співробітництва на довгостроковій
і стабільній основі,
   уклали дану Угоду:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, з урахуванням переходу  на  ринкові  відносини,
сприятимуть розширенню прямих зв'язків між установами охорони
здоров'я, науковими та іншими закладами та організаціями, які
надалі  в  тексті  Угоди  іменуються  "організації,  які
співробітничають".
 
               Стаття 2
 
   Сторони домовились розвивати взаємовигідне співробітництво в
наступних галузях охорони здоров'я і медичної науки:
   - надання спеціалізованої допомоги дорослому і  дитячому
населенню;
   - охорона навколишнього середовища;
   - фармація і медична техніка;
   - підготовка наукових і медичних кадрів;
   - спільне проведення наукових розробок;
   - створення  аналітично-інформаційних  систем  в  охороні
здоров'я;
   - економіка охорони здоров'я і медичної науки;
   - обмін оперативною інформацією з надзвичайних ситуацій, що
мають взаємний інтерес;
   - санаторно-курортне лікування;
   - радіаційна медицина.
 
               Стаття 3
 
   Сторони взаємно визнають дипломи вищих і середніх спеціальних
медичних навчальних закладів держав.
 
               Стаття 4
 
   Зв'язки між організаціями, які співробітничають, здійснюються
на основі прямих угод, які повинні відповідати законодавствам обох
держав і підлягають узгодженню в Міністерствах охорони здоров'я
обох Сторін. Організації, що співробітничають, несуть юридичну і
економічну відповідальність за дотримання договірних зобов'язань.
Згідно взаємної домовленості зацікавлені організації підписують
вказані угоди, що виходять з програми співробітництва (стаття 2
Угоди).
 
               Стаття 5
 
   Сторони домовились  здійснювати   практику   проведення
консультацій і лікування на комерційній основі, крім випадків з
екстреними та невідкладними станами, та впроваджувати взаємні
розрахунки за договірними цінами або діючими прейскурантами,
прийнятними для Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Сторони домовились не вводити обмеження при укладенні угод
між організаціями, які співробітничають, на надання послуг, крім
тих, які мають обмеження в державі.
 
               Стаття 7
 
   З боку Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства
охорони здоров'я Республіки Молдови в лікувально-консультативному,
науковому та інших видах співробітництва беруть участь установи
охорони здоров'я, науково-дослідні та інші заклади, підпорядковані
вищевказаним міністерствам.
 
               Стаття 8
 
   Двостороннє співробітництво між державами по статті 2 даної
Угоди  здійснюється  на  комерційній основі шляхом взаємного
направлення  хворих  в  спеціалізовані  медичні  центри  для
консультацій  та  лікування,  проведення  спільних  наукових
досліджень, взаємних  консультацій,  обміну  спеціалістами  і
медико-технічною інформацією, розробки методичних матеріалів по
впровадженню нових методів діагностики і лікування в визначених
напрямках охорони здоров'я, організації симпозіумів, публікацій
монографій та статей, оформлення спільних патентів та інших видів
співробітництва, по яких буде досягнута домовленість.
   Порядок виконання ст. 2 та ст. 8 повинно бути обумовлено
окремою угодою.
 
               Стаття 9
 
   Сторони сповіщатимуть одна одну про плани проведення з'їздів,
конференцій та інших подібних заходів. На прохання наукових і
медичних товариств та інших організацій своїх держав надавати
сприяння в прийомі спеціалістів, які приймають участь в цих
заходах.
 
              Стаття 10
 
   Сторони погодились в екстремальних ситуаціях надавати взаємну
екстрену лікувально-консультативну допомогу.
 
              Стаття 11
 
   Сторони проводять спільну роботу по оптимізації  учбових
планів і програм вищих і середніх спеціальних учбових закладів,
налагоджують прямі творчі зв'язки між цими закладами та обмін
студентами на комерційній основі.
 
              Стаття 12
 
   Сторони надають можливість підвищення кваліфікації медичних,
викладацьких і наукових кадрів в підпорядкованих закладах шляхом
виділення путівок на існуючі цикли, включаючи стажування на
робочих місцях на комерційній основі в відповідності з діючими
прейскурантами або за договірними цінами, прийнятними для Сторін.
 
              Стаття 13
 
   Сторони встановлюють прямі творчі зв'язки між санітарними
епідеміологічними  службами  України  і  Республіки  Молдови,
зараховують співробітників на курси інформації та стажировки, які
проводять НДІ та СЕС, шляхом обміну досвідом по удосконаленню
діяльності санепідслужби.
 
              Стаття 14
 
   Дана угода може бути змінена або доповнена рішенням Сторін і
ця зміна оформлена як доповнення  до  Угоди  та  підписана
уповноваженими Сторін.
 
              Стаття 15
 
   Сторони домовились узгодити відповідно до цієї Угоди всі
договори, що мали місце між організаціями, що співробітничають.
 
              Стаття 16
 
   Термін дії цієї Угоди автоматично подовжується на наступний
річний період, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону за
6 місяців до закінчення чергового терміну дії про свій намір
денонсувати Угоду.
 
              Стаття 17
 
   Дана Угода набуває чинності з дня підписання.
 
   Вчинено у м. Кишиневі 29 серпня 1995 р. у двох примірниках
українською, молдавською та російською мовами, при цьому всі три
тексти є автентичні.
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення тексту статей
цієї Угоди перевагу має текст російською мовою.
 
 Міністр охорони здоров'я         Міністр охорони здоров'я
 України                 Республіки Молдови
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка