Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про досвід та перспективи діяльності НДІ будівельних конструкцій

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
              Р І Ш Е Н Н Я
 
             17.12.2003 N 99
 
 
        Про досвід та перспективи діяльності
          НДІ будівельних конструкцій
 
 
   Розглянувши діяльність інституту за 60  років  і  вклад
колективу  у науково-технічний розвиток у сфері будівництва,
промисловості  будівельних   матеріалів,   архітектури   і
містобудування, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Відзначити значний внесок колективу НДІБК у формування
науково-технічного потенціалу будівельного комплексу, розвитку
теорії  та практики розроблення та впровадження прогресивних
будівельних  конструкцій,  забудови  територій  у  складних
інженерно-геологічних умовах, підготовки кадрів.
 
   2. Рекомендувати інституту спрямувати роботу на забезпечення
подальшого розвитку наукових і технічних розробок  з  таких
напрямків, як:
   дослідження залізобетонних  конструкцій  та  арматурного
прожату,  теорія  розрахунків  бетонних  та  залізобетонних
конструкцій, створення та вдосконалення будівельних конструкцій і
нових матеріалів для промислового, енергетичного, транспортного та
цивільного будівництва;
   розробка нормативних  та  методичних  документів у сфері
будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
   координація вирішення  питань надійності та довговічності
будівельних конструкцій, будинків та споруд, безпеки експлуатації
об'єктів та запобігання на них аварійним ситуаціям;
   науково-експертне супроводження  та  вирішення  проблем
надійності будівельних конструкцій, що виникають при експлуатації
об'єктів, у тому числі атомної енергетики;
   комплексне вирішення  проблем  надійності  будинків  та
будівельних конструкцій при реконструкції житлових будинків та
реставрації споруд;
   розробка конструктивних систем і технічних рішень будинків та
споруд,  методів розрахунків взаємодії основи, фундаментів і
споруд, що зводяться в складних інженерно-геологічних умовах
(просідання грунту, зсуви, карсти тощо);
   розробка заходів щодо  ліквідації  наднормативних  кренів
споруд;
   сертифікація будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (у
тому числі тих, що імпортуються) та процесів їх виробництва,
експериментальна перевірка продукції, контроль якості, атестація
виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
   розробка конструктивних   систем   та    конструкцій
об'ємно-блокових та мобільних будинків і споруд;
   здійснення заходів щодо стабілізації будівельних конструкцій
об'єкта  "Укриття",  розрахункова  та експериментальна оцінка
залишкового  ресурсу  пошкоджених  конструкцій,  прогноз  їх
довговічності,  проведення  геотехнічних,  вібродинамічних  та
сейсмічних досліджень майданчика "Укриття", створення  систем
моніторингу та контролю за станом конструкцій;
   дослідження та  випробування  будинків  і  будівельних
конструкцій щодо акустичних та теплотехнічних властивостей.
 
   З. Директорові Державного НДІБК П.І.Кривошеєву:
   забезпечити подальшу активну участь у Міжнародній федерації з
бетону  та  залізобетону (fib) та Всеукраїнській громадській
організації "Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і
фундаментобудування";
   вжити заходів  щодо  активізації  діяльності  Міжвідомчої
координаційної науково-технічної ради з питань будівництва та
захисту   будинків,   споруд,   територій   у   складних
інженерно-геологічних та сейсмічних умовах України;
   забезпечити подальше  співробітництво   з   структурами
Національної  Академії  наук  України,  зокрема  із  секцією
"Залізобетонні та гідротехнічні споруди" науково-координаційної та
експертної  ради  з  питань  ресурсу і безпеки експлуатації
конструкцій, споруд та машин;
   активізувати функціонування спеціалізованої вченої ради для
захисту дисертацій на здобуття наукового  ступеня  кандидата
технічних наук.
 
   4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій  у   будівництві   (Д.Барзилович),   Управлінню
організаційно-аналітичного  забезпечення  апарату  (А.Григор),
Управлінню  промислової  забудови,  будівництва  у  складних
інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Г.Перекута), Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) сприяти:
   впровадженню ініціатив НДІБК у сфері його діяльності;
   розширенню участі    інституту    у    розробленні
нормативно-технічних документів у сфері будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування;
   поширенню досвіду  діяльності  інституту  у  будівельному
комплексі як визначного наукового центру будівельного профілю.
 
 Голова НТР                        В.Череп

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка