Законы Украины

Новости Партнеров
 

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році

Страница 3|49 |Науково-практична   |20 квітня,     |150 |100  |    -    |Одеський державний    |
|  |конференція      |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |"Метаболічний синдром -|          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |комплексна проблема  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |терапії"        |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |            |          |   |   |        |20-16-22, 25-04-09,   |
|  |            |          |   |   |        |(048) 716-56-36     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|50 |Науково-практична   |20-21 квітня,   |300 |100  |Росія, Польща |Вінницький національний |
|  |конференція з     |м. Вінниця     |   |   |        |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. М.І.Пирогова МОЗ   |
|  |"Мультидисциплінарний |          |   |   |        |України, Вінницька    |
|  |підхід в лікуванні   |          |   |   |        |обласна психоневрологічна|
|  |психічних та      |          |   |   |        |лікарня         |
|  |поведінкових розладів" |          |   |   |        |ім. акад. О.І.Ющенка,  |
|  |            |          |   |   |        |21005, Вінниця,     |
|  |            |          |   |   |        |вул. Пирогова, 109-а.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0432) 52-32-86,  |
|  |            |          |   |   |        |35-73-19         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|51 |Науково-практична   |20-21 квітня,   |150 |100  |    -    |Інститут онкології АМН  |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |України, 03022, Київ,  |
|  |"Цитологічна і клінічна|          |   |   |        |вул. Ломоносова, 33/43. |
|  |діагностика пухлин   |          |   |   |        |Тел.: (044) 257-10-61,  |
|  |грудної порожнини і  |          |   |   |        |факс: 259-01-82     |
|  |молочної залози"    |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|52 |Науково-практична   |21-22 квітня,   |150 |80  |    -    |Буковинська державна   |
|  |конференція      |м. Чернівці    |   |   |        |медична академія МОЗ   |
|  |"Особливості      |          |   |   |        |України, 58000, Чернівці,|
|  |бронхіальної астми у  |          |   |   |        |пл. Театральна, 2.    |
|  |дітей раннього віку"  |          |   |   |        |Тел./факс: (0372) 6-29-68|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|53 |Науково-практична   |21-22 квітня,   |150 |50  |    -    |Кримський державний   |
|  |конференція "Актуальні |АР Крим,      |   |   |        |медичний університет   |
|  |питання клінічної   |м. Сімферополь   |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |медицини"       |          |   |   |        |МОЗ України, 95006, АР  |
|  |            |          |   |   |        |Крим, Сімферополь,    |
|  |            |          |   |   |        |бульв. Леніна, 5/7.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0652) 27-74-58,  |
|  |            |          |   |   |        |29-49-77, 29-49-92,   |
|  |            |          |   |   |        |29-48-04         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|54 |Науково-практична   |22-23 квітня,   |70  |40  |Росія,     |Український центр    |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь,   |наукової медичної    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |інформації та      |
|  |"Сучасні технології  |          |   |   |        |патентно-ліцензійної   |
|  |науково-інформаційного |          |   |   |        |роботи МОЗ України,   |
|  |та патентного     |          |   |   |        |03650, м. Київ-22,    |
|  |супроводження наукових |          |   |   |        |вул. Горького, 19/21.  |
|  |досліджень у медицині. |          |   |   |        |Тел.: (044) 220-15-71,  |
|  |Шляхи інноваційної   |          |   |   |        |факс: 227-33-07.     |
|  |реалізації       |          |   |   |        |Тернопільська державна  |
|  |конкурентоспроможних  |          |   |   |        |медична академія     |
|  |технічних рішень в   |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |медичній галузі"    |          |   |   |        |МОЗ України, 46001,   |
|  |            |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |            |          |   |   |        |Майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|55 |Науково-практична   |22 квітня,     |150 |50  |    -    |Запорізький державний  |
|  |конференція "Актуальні |м. Запоріжжя    |   |   |        |інститут удосконалення  |
|  |аспекти        |          |   |   |        |лікарів МОЗ України,   |
|  |фетоплацентарної    |          |   |   |        |69096, Запоріжжя,    |
|  |недостатності"     |          |   |   |        |бульв. Вінтера, 20.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0612) 57-16-38,  |
|  |            |          |   |   |        |факс: 57-01-92      |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|56 |Науково-практична   |22-23 квітня,   |100 |45  |Росія,     |Донецький державний   |
|  |конференція з     |м. Донецьк     |   |   |Білорусь,   |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |ім. М.Горького МОЗ    |
|  |"Діагностика і тактика |          |   |   |Грузія,    |України, 83003, Донецьк, |
|  |лікування при     |          |   |   |Польща,    |просп. Ілліча, 16.    |
|  |торакоабдомінальній  |          |   |   |Німеччина   |Тел.: (0622) 95-60-27,  |
|  |травмі" (для студентів |          |   |   |        |95-55-63         |
|  |та молодих вчених)   |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|57 |Науково-практична   |22-23 квітня,   |60  |30  |Росія, Молдова,|Інститут стоматології АМН|
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь,   |України, 65026, Одеса,  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Казахстан   |вул. Рішельєвська, 11.  |
|  |"Сучасні технології в |          |   |   |        |Тел.: (0482) 22-48-23.  |
|  |профілактиці та    |          |   |   |        |Одеський державний    |
|  |лікуванні ускладнень  |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |карієсу зубів та    |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |захворювань слизової  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |оболонки порожнини   |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |рота"         |          |   |   |        |716-56-36        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|58 |Науково-практична   |22-23 квітня,   |300 |50  |Росія     |Харківська медична    |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |академія післядипломної |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |освіти МОЗ України,   |
|  |"Ревматологія: проблеми|          |   |   |        |61176, Харків,      |
|  |та перспективи"    |          |   |   |        |вул. Корчагінців, 58.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 95-59-47,  |
|  |            |          |   |   |        |95-59-40         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|59 |Науково-практична   |23 квітня,     |200 |30  |    -    |Український       |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |науково-практичний центр |
|  |"Ускладнення цукрового |          |   |   |        |ендокринної хірургії,  |
|  |діабету: патогенез,  |          |   |   |        |трансплантації      |
|  |діагностика, лікування"|          |   |   |        |ендокринних органів і  |
|  |            |          |   |   |        |тканин МОЗ України,   |
|  |            |          |   |   |        |02175, Київ, Харківське |
|  |            |          |   |   |        |шосе, 121. Тел./факс:  |
|  |            |          |   |   |        |(044) 560-83-69     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|60 |Науково-практична   |23 квітня,     |200 |50  |Росія, Білорусь|Національний медичний  |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |університет       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |"Сучасні аспекти    |          |   |   |        |України, 01023, Київ,  |
|  |діагностики та     |          |   |   |        |вул. Шовковична, 39/1.  |
|  |лікування глаукоми"  |          |   |   |        |Тел.: (044) 294-55-56  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|61 |Науково-практична   |26-27 квітня,   |300 |50  |Росія,     |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Польща     |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Молодь - медицині   |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |майбутнього" (для   |          |   |   |        |Тел.: (0482) 23-05-68,  |
|  |студентів)       |          |   |   |        |20-76-10, (048) 716-56-36|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|62 |Науково-практична   |27-29 квітня,   |100 |80  |Росія     |Інститут неврології,   |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |психіатрії та наркології |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |АМН України, 61068,   |
|  |"Нові можливості    |          |   |   |        |Харків, вул. Академіка  |
|  |лікування та      |          |   |   |        |Павлова, 46.       |
|  |реабілітації дітей з  |          |   |   |        |Тел.: (0572) 26-33-87  |
|  |органічними ураженнями |          |   |   |        |             |
|  |головного мозку"    |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|63 |Науково-практична   |28-29 квітня,   |80  |20  |Росія,     |Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь,   |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Польща     |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Репродуктивне здоров'я|          |   |   |        |МОЗ України, 46001,   |
|  |жінки: проблеми та   |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |шляхи вирішення"    |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|64 |Науково-практична   |29 квітня -    |250 |170  |Росія,     |Асоціація        |
|  |конференція з     |1 травня, м. Київ |   |   |Білорусь,   |лікарів-ендоскопістів  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |України, 02666, ГСП,   |
|  |"Сучасна діагностична |          |   |   |Польща,    |Київ-166,        |
|  |та лікувальна     |          |   |   |Болгарія,   |вул. Братиславська, 3.  |
|  |ендоскопія"      |          |   |   |Чехія,     |Тел.: (044) 518-27-16  |
|  |            |          |   |   |Словаччина   |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|65 |Науково-практична   |29-30 квітня,   |200 |150  |Росія, Білорусь|Національний медичний  |
|  |конференція з     |АР Крим,      |   |   |        |університет       |
|  |міжнародною участю   |м. Євпаторія    |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |України, Кримський    |
|  |дитячої        |          |   |   |        |державний медичний    |
|  |кардіоревматології"  |          |   |   |        |університет       |
|  |            |          |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |            |          |   |   |        |МОЗ України, 02125, Київ,|
|  |            |          |   |   |        |вул. Алішера Навої, 3.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 540-96-26  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|66 |Науково-практична   |29-30 квітня,   |100 |50  |    -    |Луганський державний   |
|  |конференція "Сучасні  |м. Луганськ    |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |проблеми фармації та  |          |   |   |        |України, 91045, Луганськ,|
|  |фармакології"     |          |   |   |        |квартал 50-річчя Оборони |
|  |            |          |   |   |        |Луганська, 1.      |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0642) 63-02-77,  |
|  |            |          |   |   |        |54-87-98         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|67 |Науково-практична   |1-5 травня,    |70  |50  |Росія,     |Кримський державний   |
|  |конференція з     |АР Крим,      |   |   |Білорусь,   |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |м. Алушта     |   |   |Молдова    |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |"Психоаналіз в     |          |   |   |        |МОЗ України, 95006, АР  |
|  |психіатрії"      |          |   |   |        |Крим, Сімферополь,    |
|  |            |          |   |   |        |бульв. Леніна, 5/7.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0652) 25-53-80  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|68 |Науково-практична   |5-6 травня,    |150 |130  |Росія,     |Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь,   |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Литва     |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Вірусні захворювання. |          |   |   |        |МОЗ України, Запорізький |
|  |Токсоплазмоз.     |          |   |   |        |державний медичний    |
|  |Хламідіози"      |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |            |          |   |   |        |Інститут епідеміології та|
|  |            |          |   |   |        |інфекційних хвороб    |
|  |            |          |   |   |        |ім. Л.В.Громашевського  |
|  |            |          |   |   |        |АМН України, Асоціація  |
|  |            |          |   |   |        |інфекціоністів України, |
|  |            |          |   |   |        |46001, Тернопіль,    |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1. Тел.:  |
|  |            |          |   |   |        |(0352) 22-72-69     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|69 |Науково-практична   |5-7 травня,    |150 |100  |Росія,     |Київська медична академія|
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |післядипломної освіти  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Узбекистан,  |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |"Проблемні питання   |          |   |   |Німеччина   |України, 04112, Київ,  |
|  |лікування дітей"    |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 440-30-56  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|70 |Науково-практична   |5-7 травня,    |100 |50  |Росія,     |Луганський державний   |
|  |конференція з     |м. Луганськ    |   |   |Білорусь,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Польща,    |України, 91045, Луганськ,|
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |Німеччина   |квартал 50-річчя Оборони |
|  |біомінералогії"    |          |   |   |        |Луганська, 1.      |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0642) 63-02-55  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|71 |Науково-практична   |11-12 травня,   |150 |50  |Росія, Молдова,|Кримський державний   |
|  |конференція з     |АР Крим,      |   |   |Білорусь,   |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |м. Євпаторія    |   |   |Казахстан, Куба|ім. С.І.Георгієвського  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |МОЗ України, 95006, АР  |
|  |біорезонансної терапії"|          |   |   |        |Крим, Сімферополь,    |
|  |            |          |   |   |        |бульв. Леніна, 5/7.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0652) 29-49-45.  |
|  |            |          |   |   |        |Міжнародний дитячий   |
|  |            |          |   |   |        |медичний центр      |
|  |            |          |   |   |        |"Євпаторія", 95320,   |
|  |            |          |   |   |        |АР Крим, Євпаторія,   |
|  |            |          |   |   |        |вул. Маяковського, 7.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (06569) 3-63-52  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|72 |Науково-практична   |11-12 травня,   |50  |20  |    -    |Харківський державний  |
|  |конференція "Сучасні  |м. Харків     |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |методи діагностики в  |          |   |   |        |України, 61022, Харків, |
|  |клініці внутрішніх   |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |хвороб"        |          |   |   |        |Тел./факс:        |
|  |            |          |   |   |        |(0572) 43-38-46     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|73 |Науково-практична   |11-12 травня,   |100 |70  |    -    |Національний медичний  |
|  |конференція "Актуальні |АР Крим,      |   |   |        |університет       |
|  |питання        |м. Ялта      |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |серцево-судинної    |          |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |хірургії" (для     |          |   |   |        |кардіологів, судинних та |
|  |південного регіону)  |          |   |   |        |серцевих хірургів Києва, |
|  |            |          |   |   |        |фармацевтична фірма   |
|  |            |          |   |   |        |"Lechiva", 01023, Київ, |
|  |            |          |   |   |        |вул. Шовковична, 39/1.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 294-55-67  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|74 |Науково-практична   |11-13 травня,   |80  | -  |    -    |Національний       |
|  |конференція "Сучасні  |м. Харків     |   |   |        |фармацевтичний      |
|  |уявлення про      |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |фізіологічні аспекти у |          |   |   |        |Харківський державний  |
|  |фармації"       |          |   |   |        |педагогічний інститут,  |
|  |            |          |   |   |        |Харківський державний  |
|  |            |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |            |          |   |   |        |України, 61002, Харків, |
|  |            |          |   |   |        |вул. Мельникова, 12.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 47-16-82  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|75 |Науково-практична   |12-14 травня,   |350 |200  |Росія     |Інститут отоларингології |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |        |ім.проф. О.С.Коломійченка|
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |АМН України, Українське |
|  |"Запальні захворювання |          |   |   |        |наукове медичне     |
|  |верхніх дихальних   |          |   |   |        |товариство        |
|  |шляхів"        |          |   |   |        |оториноларингологів,   |
|  |            |          |   |   |        |03057, Київ,       |
|  |            |          |   |   |        |вул. Зоологічна, 3.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 213-22-02,  |
|  |            |          |   |   |        |213-12-82        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|76 |Науково-практична   |13-14 травня,   |60  |30  |Росія, Молдова,|Інститут стоматології АМН|
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь,   |України, 65026, Одеса,  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Казахстан   |вул. Рішельєвська, 11.  |
|  |"Нові технології в   |          |   |   |        |Тел.: (0482) 22-48-23.  |
|  |діагностиці та     |          |   |   |        |Одеський державний    |
|  |лікуванні одонтогенної |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |інфекції"       |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |            |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|77 |Науково-практична   |13-14 травня,   |80  |40  |Росія,     |Інститут екогігієни і  |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |токсикології       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |ім. Л.І.Медведя МОЗ   |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |Литва,     |України, 03680, Київ,  |
|  |гігієни харчування та |          |   |   |Латвія,    |вул. Героїв оборони, 6. |
|  |безпечності харчових  |          |   |   |Бельгія,    |Тел.: (044) 258-47-73,  |
|  |продуктів. Фортифікація|          |   |   |Швейцарія,   |факс: 251-96-43     |
|  |раціону харчування:  |          |   |   |Німеччина   |             |
|  |медичні проблеми,   |          |   |   |        |             |
|  |практичні рішення"   |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|78 |Науково-практична   |13-14 травня,   |250 |150  |Росія,     |Інститут хірургії та   |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |трансплантології АМН   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |України, 03680, Київ,  |
|  |"Сучасні проблеми   |          |   |   |Казахстан,   |вул. Героїв Севастополя, |
|  |клінічної хірургії   |          |   |   |Узбекистан,  |30. Тел.: (044)     |
|  |(реконструктивна    |          |   |   |Німеччина,   |483-50-65, 488-59-88   |
|  |хірургія органів    |          |   |   |Франція    |             |
|  |травлення, хірургічна |          |   |   |        |             |
|  |корекція порушень   |          |   |   |        |             |
|  |кровоплину в черевній |          |   |   |        |             |
|  |частині аорти та її  |          |   |   |        |             |
|  |гілках)"        |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|79 |Науково-практична   |13-14 травня,   |300 |50  |    -    |Інститут кардіології   |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |ім. М.Д.Стражеска АМН  |
|  |"Профілактика і    |          |   |   |        |України, 03680, Київ-151,|
|  |лікування артеріальної |          |   |   |        |вул. Народного ополчення,|
|  |гіпертензії в Україні в|          |   |   |        |5. Тел.: (044) 249-70-03 |
|  |рамках реалізації   |          |   |   |        |             |
|  |національної програми" |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|80 |Науково-практична   |14 травня,     |200 |50  |    -    |Харківська медична    |
|  |конференція "Спірні та |м. Харків     |   |   |        |академія післядипломної |
|  |невирішені питання   |          |   |   |        |освіти МОЗ України,   |
|  |гастроентерології"   |          |   |   |        |61176, Харків,      |
|  |            |          |   |   |        |вул. Корчагінців, 58.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 90-54-74  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|81 |Науково-практична   |14-15 травня,   |150 |40  |Росія,     |Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь,   |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Малоінвазивна     |          |   |   |Польща,    |МОЗ України, 46001,   |
|  |хірургія. Нові напрямки|          |   |   |Франція,    |Тернопіль,        |
|  |та проблеми"      |          |   |   |Угорщина,   |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |Австрія    |Тел.: (0352) 22-45-54  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|82 |Науково-практична   |16-18 травня,   |300 |80  |Росія, Польща |Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |        |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |МОЗ України, Інститут  |
|  |сучасного акушерства" |          |   |   |        |геронтології АМН України,|
|  |            |          |   |   |        |01114, Київ,       |
|  |            |          |   |   |        |вул. Вишгородська, 67.  |
|  |            |          |   |   |        |46001, Тернопіль,    |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|83 |Науково-практична   |17-18 травня,   |150 |50  |    -    |Національний медичний  |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |університет       |
|  |"Імунотропні препарати |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |в клінічній практиці" |          |   |   |        |України, Українське   |
|  |            |          |   |   |        |товариство фахівців з  |
|  |            |          |   |   |        |імунології та      |
|  |            |          |   |   |        |імунореабілітації, 04053,|
|  |            |          |   |   |        |Київ,          |
|  |            |          |   |   |        |вул. Ю.Коцюбинського,  |
|  |            |          |   |   |        |9-а.           |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 216-54-03  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|84 |Українсько-польська  |17-18 травня,   |300 |150  |Польща, Росія, |Львівський державний   |
|  |науково-практична   |м. Львів      |   |   |Білорусь    |медичний університет   |
|  |конференція "Проблеми |          |   |   |        |ім. Данила Галицького МОЗ|
|  |спеціалізованої    |          |   |   |        |України, 79010, Львів,  |
|  |медичної допомоги на  |          |   |   |        |вул. Пекарська, 69.   |
|  |сучасному етапі"    |          |   |   |        |Тел.: (0322) 94-16-24,  |
|  |            |          |   |   |        |59-74-97         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|85 |Науково-практична   |18 травня,     |200 |50  |    -    |Український       |
|  |конференція "Актуальні |м. Київ      |   |   |        |науково-практичний центр |
|  |питання дитячої    |          |   |   |        |ендокринної хірургії,  |
|  |ендокринології     |          |   |   |        |трансплантації      |
|  |(невідкладні стани,  |          |   |   |        |ендокринних органів і  |
|  |дитяча ендокринна   |          |   |   |        |тканин МОЗ України,   |
|  |гінекологія)"     |          |   |   |        |02175, Київ, Харківське |
|  |            |          |   |   |        |шосе, 121. Тел.: (044)  |
|  |            |          |   |   |        |560-75-46, 560-68-64   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|86 |Науково-практична   |18-19 травня,   |800 |600  |    -    |Національний медичний  |
|  |конференція "Нові   |м. Київ      |   |   |        |університет       |
|  |досягнення клінічної  |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |фармакології -     |          |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |лікарю-інтерністу"   |          |   |   |        |лікарів-інтерністів   |
|  |            |          |   |   |        |України, 03680, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |Повітрофлотський просп., |
|  |            |          |   |   |        |9. Тел.: (044) 223-79-11,|
|  |            |          |   |   |        |факс: 211-10-72     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|87 |Науково-методична   |18-20 травня,   |100 |50  |    -    |Харківський державний  |
|  |конференція "Формування|м. Харків     |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |сучасної концепції   |          |   |   |        |України, 61022, Харків, |
|  |викладання природничих |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |дисциплін в медичних  |          |   |   |        |Тел.: (0572) 40-26-36,  |
|  |освітніх закладах"   |          |   |   |        |40-26-67. Національний  |
|  |            |          |   |   |        |фармацевтичний      |
|  |            |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |            |          |   |   |        |61002, Харків,      |
|  |            |          |   |   |        |вул. Пушкінська, 53.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 71-81-59,  |
|  |            |          |   |   |        |27-26-19         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|88 |Науково-практична   |18-19 травня,   |70  |30  |Молдова    |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |неврології"      |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |            |          |   |   |        |(048) 716-56-36,     |
|  |            |          |   |   |        |758-51-31        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|89 |Науково-практична   |19-21 травня,   |180 |150  |    -    |Інститут онкології АМН  |
|  |конференція "Актуальні |м. Кам'янець-   |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |питання конвенційної  |Подільський    |   |   |        |радіологів України,   |
|  |рентгенодіагностики,  |Хмельницької    |   |   |        |03022, Київ,       |
|  |комп'ютерної та    |області      |   |   |        |вул. Ломоносова, 33/43. |
|  |магнітно-резонансної  |          |   |   |        |Тел.: (044) 258-97-86  |
|  |томографії"      |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|90 |Науково-практична   |19-21 травня,   |350 |150  |Росія, Австрія,|Інститут травматології та|
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Польща     |ортопедії АМН України,  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |01601, Київ,       |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |вул. Воровського, 27.  |
|  |сучасної ортопедії та |          |   |   |        |Тел.: (044) 216-42-49,  |
|  |травматології",    |          |   |   |        |234-73-33        |
|  |присвячена 85-річчю  |          |   |   |        |             |
|  |Інституту травматології|          |   |   |        |             |
|  |та ортопедії АМН    |          |   |   |        |             |
|  |України        |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|91 |Науково-практична   |19-20 травня,   |200 |50  |Польща     |Львівський державний   |
|  |конференція з     |м. Львів      |   |   |        |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. Данила Галицького МОЗ|
|  |"Невідкладна      |          |   |   |        |України, 79010, Львів,  |
|  |абдомінальна та    |          |   |   |        |вул. Пекарська, 69.   |
|  |гнійно-септична    |          |   |   |        |Тел.: (0322) 59-74-86,  |
|  |хірургія: дослідження |          |   |   |        |59-74-76, 91-72-31    |
|  |та перспективи",    |          |   |   |        |             |
|  |присвячена 50-річчю  |          |   |   |        |             |
|  |кафедри загальної   |          |   |   |        |             |
|  |хірургії Львівського  |          |   |   |        |             |
|  |державного медичного  |          |   |   |        |             |
|  |університету ім. Данила|          |   |   |        |             |
|  |Галицького       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|92 |Наукова конференція з |20 травня,     |150 |25  |Росія     |Кримський державний   |
|  |міжнародною участю   |АР Крим,      |   |   |        |медичний університет   |
|  |"Сучасні аспекти    |м. Сімферополь   |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |біомедичної етики",  |          |   |   |        |МОЗ України, 33006,   |
|  |присвячена       |          |   |   |        |Сімферополь,       |
|  |пам'яті проф.     |          |   |   |        |бульв. Леніна, 5/7.   |
|  |В.Ф.Войно-Ясінецького |          |   |   |        |Тел.: (0652) 29-49-16,  |
|  |            |          |   |   |        |29-49-45         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|93 |Наукова конференція з |20 травня,     |300 |50  |Росія     |Київська медична академія|
|  |міжнародною участю   |м. Київ      |   |   |        |післядипломної освіти  |
|  |"Втілення досягнень  |          |   |   |        |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |теоретичної медицини в |          |   |   |        |України, 04112, Київ,  |
|  |практику охорони    |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |здоров'я"       |          |   |   |        |Тел.: (044) 205-49-47  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|94 |Науково-практична   |20-21 травня,   |100 |50  |    -    |Луганський державний   |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка