Законы Украины

Новости Партнеров
 

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році

Страница 4|  |конференція "Проблемні |м. Луганськ    |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |питання профілактики, |          |   |   |        |України, 91045, Луганськ,|
|  |діагностики та     |          |   |   |        |квартал ім. 50-річчя   |
|  |лікування сифілісу у  |          |   |   |        |Оборони Луганська, 1.  |
|  |вагітних та дітей"   |          |   |   |        |Тел.: (0642) 54-84-03.  |
|  |            |          |   |   |        |Київська медична академія|
|  |            |          |   |   |        |післядипломної освіти  |
|  |            |          |   |   |        |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |            |          |   |   |        |України, 04112, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 413-53-52  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|95 |Науково-практична   |20-21 травня,   |500 |200  |Росія,     |Донецький державний   |
|  |конференція з     |м. Донецьк     |   |   |Білорусь,   |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Казахстан,   |ім. М.Горького МОЗ    |
|  |"Екстракорпоральні   |          |   |   |Молдова    |України, 83003, Донецьк, |
|  |методи гемокорекції в |          |   |   |        |просп. Ілліча, 16.    |
|  |акушерстві, гінекології|          |   |   |        |Тел.: (0622) 95-60-27.  |
|  |та неонатології"    |          |   |   |        |Донецький регіональний  |
|  |            |          |   |   |        |центр охорони материнства|
|  |            |          |   |   |        |та дитинства, Акушерський|
|  |            |          |   |   |        |центр гемокорекції,   |
|  |            |          |   |   |        |83114, Донецьк,     |
|  |            |          |   |   |        |просп. Панфілова, 3.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0622) 56-06-19,  |
|  |            |          |   |   |        |56-06-37, (062) 305-60-71|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|96 |Науково-практична   |20-22 травня,   |150 |100  |Росія, Польща, |Український       |
|  |конференція з     |АР Крим, м. Ялта  |   |   |Німеччина,   |науково-дослідний    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Великобританія |інститут соціальної і  |
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |        |судової психіатрії та  |
|  |впровадження засад   |          |   |   |        |наркології МОЗ України, |
|  |доказової медицини в  |          |   |   |        |04080, Київ,       |
|  |психіатричну,     |          |   |   |        |вул. Фрунзе, 103.    |
|  |наркологічну та    |          |   |   |        |Тел.: (044) 468-32-15  |
|  |судово-психіатричну  |          |   |   |        |             |
|  |практику"       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|97 |Науково-практична   |20-22 травня,   |100 |40  |Росія, Молдова,|Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь    |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Пробіотики XXI    |          |   |   |        |МОЗ України, Інститут  |
|  |століття. Біологія.  |          |   |   |        |мікробіології і     |
|  |Медицина. Практика"  |          |   |   |        |вірусології       |
|  |            |          |   |   |        |ім. Д.К.Заболотного НАН |
|  |            |          |   |   |        |України, Інститут    |
|  |            |          |   |   |        |мікробіології та     |
|  |            |          |   |   |        |імунології        |
|  |            |          |   |   |        |ім. І.І.Мечникова АМН  |
|  |            |          |   |   |        |України, 46001,     |
|  |            |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|98 |Науково-практична   |20-22 травня,   |150 |120  |Росія, Молдова,|Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь    |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Сучасні досягнення  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |ортопедичної      |          |   |   |        |Тел.: (0482) 23-34-77,  |
|  |стоматології"     |          |   |   |        |20-62-55         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|99 |Науково-практична   |21-22 травня,   |300 |100  |    -    |Донецький державний   |
|  |конференція "Актуальні |м. Донецьк     |   |   |        |медичний університет   |
|  |питання діагностики,  |          |   |   |        |ім. М.Горького МОЗ    |
|  |лікування, профілактики|          |   |   |        |України, 83003, Донецьк, |
|  |серцево-судинних    |          |   |   |        |просп. Ілліча, 16.    |
|  |захворювань"      |          |   |   |        |Тел./факс: (0622)    |
|  |            |          |   |   |        |57-40-74         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|100|Науково-практична   |24 травня,     |80  |40  |    -    |Інститут патології крові |
|  |конференція "Сучасний |м. Львів      |   |   |        |та трансфузійної медицини|
|  |стан гематологічної  |          |   |   |        |АМН України, 79044,   |
|  |служби в Україні"   |          |   |   |        |Львів, вул. Генерала   |
|  |            |          |   |   |        |Чупринки, 45.      |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0322) 35-22-76  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|101|Науково-практична   |24-25 травня,   |50  |40  |    -    |Тернопільська державна  |
|  |конференція "Проблеми і|м. Тернопіль    |   |   |        |медична академія     |
|  |перспективи підготовки |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |офіцерів медичної   |          |   |   |        |МОЗ України, 46001,   |
|  |служби запасу для   |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |Збройних Сил України" |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69.  |
|  |            |          |   |   |        |Українська        |
|  |            |          |   |   |        |військово-медична    |
|  |            |          |   |   |        |академія, 03049, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Курська, 13-а.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 443-15-38  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|102|Науково-практична   |26-28 травня,   |150 |45  |Росія,     |Київська медична академія|
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |післядипломної освіти  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Німеччина   |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |"Інформаційні     |          |   |   |        |України, 04112, Київ,  |
|  |технології в охороні  |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |здоров'я та практичній |          |   |   |        |Тел.: (044) 205-49-55  |
|  |медицині"       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|103|Науково-практична   |27-29 травня,   |100 |30  |Росія,     |Харківська медична    |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |Великобританія,|академія післядипломної |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Туреччина, США,|освіти МОЗ України,   |
|  |"Комп'ютерна      |          |   |   |Швеція     |61176, Харків,      |
|  |медицина-2004"     |          |   |   |        |вул. Корчагінців, 58.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 711-80-32, |
|  |            |          |   |   |        |Тел./факс: 711-80-25.  |
|  |            |          |   |   |        |Громадська організація  |
|  |            |          |   |   |        |"Українська асоціація  |
|  |            |          |   |   |        |"Комп'ютерна медицина", |
|  |            |          |   |   |        |Харківський національний |
|  |            |          |   |   |        |університет       |
|  |            |          |   |   |        |ім. В.Н.Каразіна НАН   |
|  |            |          |   |   |        |України.         |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (057) 702-04-55  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|104|Науково-практична   |27-28 травня,   |100 |25  |    -    |Науковий центр      |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |радіаційної медицини АМН |
|  |"Профілактика вроджених|          |   |   |        |України, 04050, Київ,  |
|  |вад розвитку"     |          |   |   |        |вул. Мельникова, 53.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 213-71-98,  |
|  |            |          |   |   |        |213-94-45, 244-58-74   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|105|Науково-практична   |27-28 травня,   |200 |50  |Росія, Куба  |Кримський державний   |
|  |конференція з     |АР Крим,      |   |   |        |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |м. Євпаторія    |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |"Біофізичні і клінічні |          |   |   |        |МОЗ України, 95320,   |
|  |ефекти         |          |   |   |        |АР Крим, Сімферополь,  |
|  |ультрафіолетового   |          |   |   |        |бульв. Леніна, 5/7.   |
|  |опромінення"      |          |   |   |        |Тел.: (0652) 29-49-45  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|106|Науково-практична   |27-28 травня,   |250 |100  |Росія,     |Донецький державний   |
|  |конференція з     |м. Донецьк     |   |   |Білорусь,   |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Казахстан,   |ім. М.Горького МОЗ    |
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |Австрія,    |України, Асоціація    |
|  |тяжких дерматозів та  |          |   |   |Туреччина   |дерматологів та     |
|  |інфекцій, які     |          |   |   |        |косметологів Донецької  |
|  |передаються статевим  |          |   |   |        |області "Здоровий світ", |
|  |шляхом"        |          |   |   |        |83003, Донецьк,     |
|  |            |          |   |   |        |просп. Ілліча, 16.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0622) 55-03-63,  |
|  |            |          |   |   |        |тел./факс: (062)     |
|  |            |          |   |   |        |337-76-76        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|107|Науково-практична   |27-28 травня,   |200 |50  |Росія, Грузія, |Інститут геронтології АМН|
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |України, 04114, Київ,  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |вул. Вишгородська, 67.  |
|  |"Тромбози в клінічній |          |   |   |Болгарія,   |Тел.: (044) 431-05-34  |
|  |практиці -       |          |   |   |Словаччина   |             |
|  |профілактика,     |          |   |   |        |             |
|  |діагностика, лікування"|          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|108|Науково-практична   |27-28 травня,   |160 |45  |Росія,     |Інститут екогігієни і  |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |токсикології       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |ім. Л.І.Медведя МОЗ   |
|  |"Наукові основи    |          |   |   |Вірменія,   |України, 03680, Київ,  |
|  |експериментальної та  |          |   |   |Грузія     |вул. Героїв оборони, 6. |
|  |клінічної токсикології"|          |   |   |        |Тел.: (044) 258-47-73,  |
|  |            |          |   |   |        |тел./факс: 251-96-43   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|109|Науково-практична   |27-28 травня,   |100 |80  |    -    |Донецький державний   |
|  |конференція "Азовські |м. Донецьк     |   |   |        |медичний університет   |
|  |зустрічі" - "Проблеми |          |   |   |        |ім. М.Горького МОЗ    |
|  |остеосинтезу"     |          |   |   |        |України, 83003, Донецьк, |
|  |            |          |   |   |        |вул. Артема, 106.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0622) 95-97-41  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|110|Львівсько-Люблінська  |27-28 травня,   |50  |35  |Польща, Росія, |Львівський державний   |
|  |наукова конференція  |м. Львів      |   |   |Білорусь    |медичний університет   |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |ім. Данила Галицького МОЗ|
|  |експериментальної та  |          |   |   |        |України, 79010, Львів,  |
|  |клінічної біохімії"  |          |   |   |        |вул. Пекарська, 69.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0322) 75-76-02  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|111|Науково-практична   |27-28 травня,   |200 |170  |    -    |Інститут очних хвороб і |
|  |конференція "Актуальні |м. Ужгород     |   |   |        |тканинної терапії    |
|  |проблеми офтальмології"|          |   |   |        |ім. В.П.Філатова АМН   |
|  |            |          |   |   |        |України, 65061, Одеса,  |
|  |            |          |   |   |        |Французький бульв.,   |
|  |            |          |   |   |        |49/51. Тел.: 22-20-35,  |
|  |            |          |   |   |        |63-63-16         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|112|Науково-практична   |27-29 травня,   |50  |30  |Росія     |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Читання        |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |ім. В.В.Підвисоцького" |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |            |          |   |   |        |20-76-42, (048) 716-56-36|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|113|Науково-практична   |27-29 травня,   |300 |50  |Росія     |Асоціація        |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |        |серцево-судинних хірургів|
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, Інститут    |
|  |"Екстрена       |          |   |   |        |серцево-судинної хірургії|
|  |кардіохірургія"    |          |   |   |        |ім. М.М.Амосова АМН   |
|  |            |          |   |   |        |України, 03110, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. М.Амосова, 11.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел./факс: (044)     |
|  |            |          |   |   |        |277-43-22, 277-41-00   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|114|Науково-практична   |28 травня,     |60  |15  |    -    |Тернопільська державна  |
|  |конференція "Патологія |м. Тернопіль    |   |   |        |медична академія     |
|  |носа та приносових   |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |пазух" (для фахівців  |          |   |   |        |МОЗ України, 46001,   |
|  |західного регіону)   |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|115|Науково-практична   |2-4 червня,    |180 |80  |Росія,     |Інститут проблем     |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |Білорусь,   |ендокринної патології  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |ім. В. Я. Данилевського |
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |        |АМН України, 61002,   |
|  |ендокринології: сучасні|          |   |   |        |Харків, вул. Артема, 10. |
|  |діагностичні та    |          |   |   |        |Тел.: (057) 700-45-39,  |
|  |лікувальні технології" |          |   |   |        |700-45-42,        |
|  |            |          |   |   |        |тел./факс: 700-45-40   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|116|Науково-практична   |3 червня,     |200 |30  |    -    |Тернопільська державна  |
|  |конференція "Здобутки |м. Тернопіль    |   |   |        |медична академія     |
|  |клінічної і      |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |експериментальної   |          |   |   |        |МОЗ України, 46001,   |
|  |медицини", присвячена |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |150-річчю з дня    |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |народження академіка  |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-45-54  |
|  |І.Я.Горбачевського   |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|117|Науково-практична   |3-4 червня,    |150 |70  |    -    |Запорізький державний  |
|  |конференція "Сучасні  |м. Запоріжжя    |   |   |        |інститут удосконалення  |
|  |методи профілактики,  |          |   |   |        |лікарів МОЗ України,   |
|  |діагностики та     |          |   |   |        |69096, Запоріжжя,    |
|  |лікування хворих на рак|          |   |   |        |бульв. Вінтера, 20.   |
|  |молочної залози"    |          |   |   |        |Тел.: (0612) 57-01-92,  |
|  |            |          |   |   |        |57-16-38         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|118|Науково-практична   |3-4 червня,    |100 |80  |Росія, Білорусь|Інститут гематології та |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |трансфузіології АМН   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 04060, Київ,  |
|  |"Сучасні проблеми   |          |   |   |        |вул. Максима       |
|  |трансфузіології"    |          |   |   |        |Берлінського, 12.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 440-27-44,  |
|  |            |          |   |   |        |факс: 440-27-22.     |
|  |            |          |   |   |        |Харківська медична    |
|  |            |          |   |   |        |академія післядипломної |
|  |            |          |   |   |        |освіти МОЗ України,   |
|  |            |          |   |   |        |61176, Харків,      |
|  |            |          |   |   |        |вул. Корчагінців, 58.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 11-80-25  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|119|Науково-практична   |4 червня,     |116 |5   |    -    |Харківський державний  |
|  |конференція "Проблеми |м. Харків     |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |діагностики та     |          |   |   |        |України, 61022, Харків, |
|  |лікування синдрому   |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |"сухих очей"      |          |   |   |        |Тел.: (0572) 45-69-37.  |
|  |            |          |   |   |        |Фірма "Alcon", 01025,  |
|  |            |          |   |   |        |Київ, вул. Стрітенська, |
|  |            |          |   |   |        |10, офіс N 502.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 490-33-26  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|120|Науково-практична   |9 червня,     |100 |80  |    -    |Інститут неврології,   |
|  |конференція "Нові   |м. Харків     |   |   |        |психіатрії та наркології |
|  |підходи до діагностики |          |   |   |        |АМН України, 61068,   |
|  |та лікування розладів |          |   |   |        |Харків, вул. Академіка  |
|  |нервової системи"   |          |   |   |        |Павлова, 46.       |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 26-51-41  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|121|Науково-практична   |18 червня,     |50  |5   |    -    |Національний       |
|  |конференція "Атипічна |м. Харків     |   |   |        |фармацевтичний      |
|  |пневмонія: етіологічні,|          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |патогенетичні та    |          |   |   |        |Інститут         |
|  |клінічні аспекти і   |          |   |   |        |експериментальної і   |
|  |перспективи контролю  |          |   |   |        |клінічної ветеринарної  |
|  |епідеміологічної    |          |   |   |        |медицини, 61002, Харків, |
|  |ситуації в Україні"  |          |   |   |        |вул. Мельникова, 12.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 47-16-82  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|122|Науково-практична   |18-19 червня,   |350 |200  |Росія,     |Інститут ендокринології |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Казахстан,   |та обміну речовин    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Сербія     |ім. В.П.Комісаренка АМН |
|  |"Інсуліни ЗАТ "Індар" у|          |   |   |        |України, 02099, Київ,  |
|  |терапії цукрового   |          |   |   |        |вул. Вишгородська, 69.  |
|  |діабету та його    |          |   |   |        |Тел.: (044) 430-36-94,  |
|  |ускладнень. Сучасні  |          |   |   |        |566-36-01. ЗАТ "Індар", |
|  |тенденції розвитку   |          |   |   |        |04114, Київ,       |
|  |діабетології"     |          |   |   |        |вул. Зрошувальна, 5.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 566-36-01,  |
|  |            |          |   |   |        |567-71-14        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|123|Науково-практична   |23-25 червня,   |130 |110  |Росія, Білорусь|Інститут медичної    |
|  |конференція з     |м. Полтава     |   |   |        |радіології        |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. С.П.Григор'єва АМН  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |України, 61024, Харків, |
|  |радіохемотерапії в   |          |   |   |        |вул. Пушкінська, 82.   |
|  |онкології"       |          |   |   |        |Тел.: (0572) 43-15-42,  |
|  |            |          |   |   |        |43-05-57. Харківський  |
|  |            |          |   |   |        |державний медичний    |
|  |            |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |            |          |   |   |        |61024, Харків,      |
|  |            |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 43-07-26.  |
|  |            |          |   |   |        |Українська медична    |
|  |            |          |   |   |        |стоматологічна академія |
|  |            |          |   |   |        |МОЗ України, 36024,   |
|  |            |          |   |   |        |Полтава,         |
|  |            |          |   |   |        |вул. Шевченка, 23.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0532) 27-05-39  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|124|Науково-практична   |26-27 серпня,   |100 |80  |    -    |Інститут онкології АМН  |
|  |конференція "Нові   |м. Одеса      |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |технології в      |          |   |   |        |онкогінекологів України, |
|  |діагностиці та     |          |   |   |        |03022, м. Київ,     |
|  |лікуванні хворих на  |          |   |   |        |вул. Ломоносова, 33/34. |
|  |онкогінекологічні   |          |   |   |        |Тел.: (044) 259-01-73.  |
|  |захворювання"     |          |   |   |        |Одеський державний    |
|  |            |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |            |          |   |   |        |України, 65100, м. Одеса,|
|  |            |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел./факс: (0482)    |
|  |            |          |   |   |        |23-33-24         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|125|Науково-практична   |2-3 вересня,    |200 |120  |Росія,     |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Болгарія,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Угорщина,   |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Шевальовські читання" |          |   |   |Молдова,    |пров. Валіховський, 2.  |
|  |            |          |   |   |Швеція     |Тел.: (0482) 30-23-50,  |
|  |            |          |   |   |        |20-62-55, (048) 716-56-36|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|126|Науково-практична   |8-10 вересня,   |300 |250  |Росія,     |Інститут очних хвороб і |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Молдова,    |тканинної терапії    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Грузія,    |ім. В.П.Філатова АМН   |
|  |"Регіональні проблеми |          |   |   |Румунія,    |України, 65061, Одеса,  |
|  |офтальмологів     |          |   |   |Болгарія,   |Французький бульв.,   |
|  |Причорномор'я"     |          |   |   |Туреччина   |49/51. Тел.: 22-20-35,  |
|  |            |          |   |   |        |63-63-16         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|127|Науково-практична   |9-10 вересня,   |120 |70  |Росія,     |Харківський державний  |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |Узбекистан   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 61022, Харків, |
|  |"Сучасні питання    |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |діагностики та     |          |   |   |        |Тел.: (0572) 43-07-26  |
|  |хірургічного лікування |          |   |   |        |             |
|  |гострих захворювань  |          |   |   |        |             |
|  |органів черевної    |          |   |   |        |             |
|  |порожнини"       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|128|Науково-практична   |9-10 вересня,   |150 |50  |    -    |Інститут онкології АМН  |
|  |конференція "Сучасні  |м. Черкаси     |   |   |        |України, 03022, м. Київ, |
|  |проблеми організації  |          |   |   |        |вул. Ломоносова, 33/34. |
|  |онкологічної допомоги |          |   |   |        |Тел.: (044) 266-75-67,  |
|  |хворим на рак грудної |          |   |   |        |263-21-62,        |
|  |залози"        |          |   |   |        |факс: (044) 266-01-98  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|129|Науково-практична   |9-10 вересня,   |100 |50  |    -    |Інститут гігієни та   |
|  |конференція "Гігієнічні|м. Київ      |   |   |        |медичної екології АМН  |
|  |проблеми реформи освіти|          |   |   |        |України, 02094, Київ,  |
|  |в Україні"       |          |   |   |        |вул. Попудренка, 50.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 559-43-44  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|130|Науково-практична   |9-10 вересня,   |150 |70  |Росія, Молдова,|Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Узбекистан,  |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Таджикистан  |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Ехінококоз,      |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |малоінвазивна хірургія |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-05,  |
|  |та ангіологія",    |          |   |   |        |55-22-86, (048) 716-56-36|
|  |присвячена 100-річчю  |          |   |   |        |             |
|  |професора І.Я.Дейнеки |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|131|Науково-практична   |13-14 вересня,   |130 |40  |Росія     |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"І.М.Сєченов та Одеська|          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |школа фізіологів",   |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |присвячена 175-річчю з |          |   |   |        |20-67-40, (048) 716-56-36|
|  |дня народження     |          |   |   |        |             |
|  |І.М.Сєченова      |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|132|Науково-практична   |14-15 вересня,   |150 |100  |Росія, Молдова,|Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Білорусь,   |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Польща,    |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Створення,      |          |   |   |Словакія,   |МОЗ України, Національний|
|  |виробництво,      |          |   |   |Словенія,   |фармацевтичний      |
|  |стандартизація,    |          |   |   |Казахстан,   |університет МОЗ України, |
|  |фармакоекономіка    |          |   |   |Узбекистан   |РПК "Фармація",     |
|  |лікарських засобів та |          |   |   |        |Національна фармацевтична|
|  |біологічно активних  |          |   |   |        |асоціація. Асоціація   |
|  |добавок"        |          |   |   |        |аптечних працівників   |
|  |            |          |   |   |        |України, 46001,     |
|  |            |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|133|Науково-практична   |14-16 вересня,   |150 |50  |    -    |Національний медичний  |
|  |конференція "Сучасні  |м. Одеса      |   |   |        |університет       |
|  |аспекти        |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |імунопатогенезу,    |          |   |   |        |України, Українське   |
|  |імунодіагностики,   |          |   |   |        |товариство фахівців з  |
|  |імунотерапії хламідіозу|          |   |   |        |імунології та      |
|  |та інфекцій      |          |   |   |        |імунореабілітації,    |
|  |TORCH-комплексу"    |          |   |   |        |04053, Київ,       |
|  |            |          |   |   |        |вул. Ю.Коцюбинського,  |
|  |            |          |   |   |        |9-а.           |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 216-54-03  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|134|Науково-практична   |15 вересня,    |100 |30  |    -    |Національний       |
|  |конференція "Нові   |м. Харків     |   |   |        |фармацевтичний      |
|  |вітчизняні розробки  |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |лікарських засобів для |          |   |   |        |61002, Харків,      |
|  |гастроентерології"   |          |   |   |        |вул. Мельникова, 12.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 14-27-15,  |
|  |            |          |   |   |        |14-12-58         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|135|Науково-практична   |15-16 вересня,   |150 |80  |    -    |Київська медична академія|
|  |конференція "Проблемні |м. Київ      |   |   |        |післядипломної освіти  |
|  |питання імунології в  |          |   |   |        |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |педіатрії"       |          |   |   |        |України, 04112, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 412-26-98  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|136|Науково-практична   |15-17 вересня,   |150 |50  |Росія,     |Запорізький державний  |
|  |конференція з     |м. Запоріжжя    |   |   |Білорусь,   |інститут удосконалення  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Фінляндія,   |лікарів МОЗ України,   |
|  |"Використання природних|          |   |   |Болгарія,   |69096, Запоріжжя,    |
|  |та преформованих    |          |   |   |Угорщина,   |бульв. Вінтера, 20.   |
|  |факторів у відновному |          |   |   |Словаччина   |Тел.: (0612) 57-16-38,  |
|  |лікуванні хворих із  |          |   |   |        |тел./факс: 57-01-92   |
|  |серцево-судинними   |          |   |   |        |             |
|  |захворюваннями"    |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|137|Науково-практична   |16-17 вересня,   |90  |75  |    -    |Інститут ендокринології |
|  |конференція "Актуальні |м. Київ      |   |   |        |та обміну речовин    |
|  |проблеми тиреоїдології |          |   |   |        |ім. В.П.Комісаренка АМН |
|  |та діабетології"    |          |   |   |        |України, 04114, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Вишгородська, 69.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 430-36-94.  |
|  |            |          |   |   |        |ЗАТ "Фармак", 04114,   |
|  |            |          |   |   |        |Київ, вул. Фрунзе, 63.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 531-96-59  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|138|Науково-практична   |16-17 вересня,   |360 |120  |Росія,     |Київська медична академія|
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |післядипломної освіти  |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка