Законы Украины

Новости Партнеров
 

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році

Страница 5|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |"Проблеми діагностики і|          |   |   |        |України, 04112, Київ,  |
|  |лікування       |          |   |   |        |вул. Дорогожицька, 9.  |
|  |внутрішньо-суглобових |          |   |   |        |Тел.: (044) 213-16-55  |
|  |переломів"       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|139|Науково-практична   |16-17 вересня,   |150 |50  |Росія, Польща |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |ультразвукової     |          |   |   |        |Тел.: (0482) 22-40-15,  |
|  |діагностики"      |          |   |   |        |20-62-55, (048) 716-56-36|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|140|Науково-практична   |16-17 вересня,   |250 |200  |    -    |Науково-практичне    |
|  |конференція "Якість  |м. Донецьк     |   |   |        |товариство неврологів,  |
|  |життя хворих на    |          |   |   |        |психіатрів та наркологів |
|  |психоневрологічні   |          |   |   |        |України, Інститут    |
|  |розлади та їх родини  |          |   |   |        |неврології, психіатрії та|
|  |(медична та соціальна |          |   |   |        |наркології АМН України, |
|  |реабілітація та    |          |   |   |        |61068, Харків,      |
|  |реінтеграція в     |          |   |   |        |вул. Академіка Павлова, |
|  |суспільстві)"     |          |   |   |        |46. Тел.: (0572)     |
|  |            |          |   |   |        |26-40-83. Донецький   |
|  |            |          |   |   |        |державний медичний    |
|  |            |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |            |          |   |   |        |83003, Донецьк,     |
|  |            |          |   |   |        |просп. Ілліча, 16.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0622) 94-31-88  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|141|Науково-практична   |16-17 вересня,   |150 |60  |Росія, Білорусь|Український державний  |
|  |конференція з     |м. Вінниця     |   |   |        |науково-дослідний    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |інститут реабілітації  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |інвалідів МОЗ України,  |
|  |медико-соціальної   |          |   |   |        |21100, Вінниця,     |
|  |експертизи та     |          |   |   |        |Хмельницьке шосе, 104.  |
|  |реабілітації інвалідів"|          |   |   |        |Тел.: (0432) 44-60-78,  |
|  |            |          |   |   |        |43-80-45         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|142|Науково-практична   |16-18 вересня,   |300 |100  |Росія,     |Дніпропетровська державна|
|  |конференція "Молодь - |м. Дніпропетровськ |   |   |Білорусь,   |медична академія МОЗ   |
|  |медицині XXI сторіччя" |          |   |   |Молдова,    |України, 49044,     |
|  |(для студентів і    |          |   |   |Польща     |м. Дніпропетровськ,   |
|  |молодих вчених)    |          |   |   |        |вул. Дзержинського, 9.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0562) 46-53-23  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|143|Науково-практична   |18-19 вересня,   |150 |90  |    -    |Інститут дерматології та |
|  |конференція "Актуальні |м. Харків     |   |   |        |венерології АМН України, |
|  |проблеми шкірної та  |          |   |   |        |61057, Харків,      |
|  |венеричної патології у |          |   |   |        |вул. Чернишевського, 7/9.|
|  |дітей та підлітків"  |          |   |   |        |Тел.: (0572) 43-17-83,  |
|  |            |          |   |   |        |47-55-36         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|144|Науково-практична   |18-19 вересня,   |130 |25  |Росія, Молдова,|Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Ізраїль, США  |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Психосинергетика на  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |межі філософії,    |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |природознавства та   |          |   |   |        |20-62-05, 20-76-91,   |
|  |гуманітарних наук"   |          |   |   |        |716-56-36        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|145|Науково-практична   |19-21 вересня,   |200 |50  |Сербія, Росія, |Науково-дослідний центр |
|  |конференція з     |м. Донецьк     |   |   |Білорусія   |квантової медицини    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |"Відгук" МОЗ України,  |
|  |"Теоретичні та клінічні|          |   |   |        |01033, Київ,       |
|  |аспекти квантової   |          |   |   |        |вул. Володимирська, 61-б.|
|  |медицини"       |          |   |   |        |Тел.: (044) 227-11-26,  |
|  |            |          |   |   |        |244-44-58. Госпіталь   |
|  |            |          |   |   |        |"Сітько-МРТ", 83114,   |
|  |            |          |   |   |        |Донецьк,         |
|  |            |          |   |   |        |просп. Визволення    |
|  |            |          |   |   |        |Донбасу, 4.       |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (062) 337-76-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|146|Науково-практична   |20-21 вересня,   |200 |150  |Росія     |Інститут отоларингології |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |ім.проф. О.С.Коломійченка|
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |АМН України, 03057, Київ,|
|  |"Сучасні методи    |          |   |   |        |вул. Зоологічна, 3.   |
|  |діагностики та     |          |   |   |        |Українське наукове    |
|  |лікування захворювань |          |   |   |        |медичне товариство    |
|  |вуха"         |          |   |   |        |оториноларингологів.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 213-22-02,  |
|  |            |          |   |   |        |213-12-82.        |
|  |            |          |   |   |        |Харківська медична    |
|  |            |          |   |   |        |академія післядипломної |
|  |            |          |   |   |        |освіти МОЗ України,   |
|  |            |          |   |   |        |61176, Харків,      |
|  |            |          |   |   |        |вул. Корчагінців, 58.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 45-01-44  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|147|Науково-практична   |22-24 вересня,   |200 |150  |Росія,     |Український       |
|  |конференція "Сучасні  |АР Крим, м. Судак |   |   |Казахстан,   |науково-практичний центр |
|  |аспекти надання    |          |   |   |Білорусь    |екстреної медичної    |
|  |екстреної допомоги у  |          |   |   |        |допомоги та медицини   |
|  |мирний час та за умов |          |   |   |        |катастроф МОЗ України,  |
|  |надзвичайних ситуацій",|          |   |   |        |Кримський державний   |
|  |присвячена 50-річчю  |          |   |   |        |медичний університет   |
|  |Кримського       |          |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |республіканського   |          |   |   |        |МОЗ України, 02166, Київ,|
|  |центру екстреної    |          |   |   |        |ГСП-660,         |
|  |медичної допомоги та  |          |   |   |        |вул. Братиславська, 3.  |
|  |медицини катастроф   |          |   |   |        |Тел.: (044) 518-67-27,  |
|  |            |          |   |   |        |518-57-08        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|148|Науково-практична   |22-23 вересня,   |80  |20  |Молдова,    |Тернопільська державна  |
|  |конференція з     |м. Тернопіль    |   |   |Румунія,    |медична академія     |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Латвія,    |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |"Актуальні проблеми  |          |   |   |США, Канада  |МОЗ України, 46001,   |
|  |дослідження історії  |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |медицини в Україні"  |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69,  |
|  |            |          |   |   |        |22-72-33         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|149|Науково-практична   |22-24 вересня,   |150 |70  |Росія,     |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |Білорусь,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Сучасні досягнення  |          |   |   |Грузія,    |пров. Валіховський, 2.  |
|  |спортивної медицини,  |          |   |   |Польща     |Тел.: (0482) 23-05-68,  |
|  |лікувальної фізкультури|          |   |   |        |20-76-10, (048) 716-56-36|
|  |та валеології"     |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|150|Науково-практична   |23-24 вересня,   |200 |70  |Росія,     |Інститут екогігієни і  |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |токсикології       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова,    |ім. Л.І.Медведя МОЗ   |
|  |"Сучасні проблеми   |          |   |   |Вірменія,   |України, 03680, Київ,  |
|  |токсикології та гігієни|          |   |   |Польща     |вул. Героїв оборони, 6. |
|  |застосування пестицидів|          |   |   |        |Тел.: (044) 258-47-73,  |
|  |у народному      |          |   |   |        |тел./факс: 251-96-43   |
|  |господарстві"     |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|151|Науково-практична   |23-24 вересня,   |100 |50  |Росія,     |Луганський державний   |
|  |конференція з     |м. Луганськ    |   |   |Білорусь,   |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |України, 91045, Луганськ,|
|  |"Психіатрія, наркологія|          |   |   |        |квартал 50-річчя Оборони |
|  |та медична психологія |          |   |   |        |Луганська, 1.      |
|  |сьогодні"       |          |   |   |        |Тел.: (0642) 54-85-86  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|152|Науково-практична   |23-24 вересня,   |320 |200  |Росія,     |Асоціація        |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |Білорусь,   |акушерів-гінекологів   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |України, 01025, Київ,  |
|  |"Хірургічні методи   |          |   |   |        |вул. Стрітенська, 7/9.  |
|  |лікування в акушерстві |          |   |   |        |Тел.: (044) 228-99-18,  |
|  |та гінекології",    |          |   |   |        |212-80-09.        |
|  |присвячена 175-річчю з |          |   |   |        |Харківська державна   |
|  |дня народження     |          |   |   |        |медична академія МОЗ   |
|  |І.П.Лазаревича     |          |   |   |        |України, 61022, Харків, |
|  |            |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 43-07-65  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|153|Науково-методична   |23-24 вересня,   |50  |30  |    -    |Львівський державний   |
|  |конференція "Актуальні |м. Львів      |   |   |        |медичний університет   |
|  |питання першої     |          |   |   |        |ім. Данила Галицького МОЗ|
|  |долікарської допомоги" |          |   |   |        |України, 79010, Львів,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Пекарська, 69.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0322) 59-74-86,  |
|  |            |          |   |   |        |59-74-76, 91-72-31    |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|154|Науково-практична   |24 вересня,    |50  |10  |    -    |Національний       |
|  |конференція      |м. Харків     |   |   |        |фармацевтичний      |
|  |"Застосування     |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |йонометрії та     |          |   |   |        |61002, Харків,      |
|  |кінетичних методів в  |          |   |   |        |вул. Блюхера, 4.     |
|  |хімічному та      |          |   |   |        |Тел.: (0572) 67-94-24  |
|  |фармацевтичному    |          |   |   |        |             |
|  |аналізі"        |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|155|Науково-практична   |24-25 вересня,   |320 |100  |Росія,     |Запорізький державний  |
|  |конференція з     |м. Запоріжжя    |   |   |Білорусь,   |інститут удосконалення  |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Молдова    |лікарів МОЗ України,   |
|  |"Медичні аспекти    |          |   |   |        |69096, Запоріжжя,    |
|  |проблеми ожиріння"   |          |   |   |        |бульв. Вінтера, 20.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0612) 57-16-38,  |
|  |            |          |   |   |        |тел./факс: 57-01-92   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|156|Науково-практична   |24-25 вересня,   |114 |100  |Росія,     |Національний медичний  |
|  |конференція з     |м. Сімферополь   |   |   |Білорусь,   |університет       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Грузія,    |ім.О.О. Богомольця МОЗ  |
|  |"Хірургічне лікування |          |   |   |Польща,    |України, Київський центр |
|  |гриж живота з     |          |   |   |Великобританія |хірургії гриж живота,  |
|  |використанням сучасних |          |   |   |        |Кримський медичний    |
|  |пластичних матеріалів" |          |   |   |        |університет МОЗ України, |
|  |            |          |   |   |        |04070, Київ,       |
|  |            |          |   |   |        |вул. Г.Сковороди, 2.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 416-00-35,  |
|  |            |          |   |   |        |416-34-33        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|157|Науково-практична   |25-26 вересня,   |150 |25  |Росія, Молдова,|Буковинська державна   |
|  |конференція з     |м. Чернівці    |   |   |США      |медична академія МОЗ   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |"Сучасні питання    |          |   |   |        |кардіологів Північної  |
|  |кардіології",     |          |   |   |        |Буковини, Інститут    |
|  |присвячена 80-річчю  |          |   |   |        |кардіології       |
|  |професора       |          |   |   |        |ім. М.Д.Стражеска АМН  |
|  |І.К.Владковського   |          |   |   |        |України, 58000, Чернівці,|
|  |            |          |   |   |        |пл. Театральна, 2.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (03722) 4-37-26,  |
|  |            |          |   |   |        |2-40-78         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|158|Науково-практична   |25-26 вересня,   |200 |50  |    -    |Вінницький національний |
|  |конференція "Актуальні |м. Вінниця     |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |проблеми дитячої    |          |   |   |        |України, 21000, Вінниця, |
|  |нефрології"      |          |   |   |        |Хмельницьке шосе, 108.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0432) 44-63-84  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|159|Науково-практична   |27-28 вересня,   |250 |200  |Росія, Білорусь|Харківський державний  |
|  |конференція з     |м. Харків     |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 61077, Харків, |
|  |"Фізичні проблеми   |          |   |   |        |просп. Леніна, 4.    |
|  |біології та медицини" |          |   |   |        |Тел.: (0572) 40-26-35.  |
|  |            |          |   |   |        |Харківський національний |
|  |            |          |   |   |        |університет       |
|  |            |          |   |   |        |ім. В.Н.Каразіна НАН   |
|  |            |          |   |   |        |України, 61077, Харків, |
|  |            |          |   |   |        |пл. Свободи, 4.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 45-75-76  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|160|Науково-практична   |27-28 вересня,   |100 |50  |Молдова    |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |фізіотерапії і медичної|          |   |   |        |Тел.: (048) 716-56-36,  |
|  |реабілітації"     |          |   |   |        |716-52-28,        |
|  |            |          |   |   |        |(0482) 20-62-55     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|161|Науково-практична   |27-28 вересня,   |120 |100  |    -    |Інститут епідеміології та|
|  |конференція "Актуальні |м. Севастополь   |   |   |        |інфекційних хвороб    |
|  |питання клінічної   |          |   |   |        |ім. Л.В.Громашевського  |
|  |інфектології та    |          |   |   |        |АМН України, 03038, Київ,|
|  |паразитології"     |          |   |   |        |вул. Січневого повстання,|
|  |            |          |   |   |        |23. Тел.: (044) 290-97-82|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|162|Науково-практична   |29-30 вересня,   |100 |50  |Молдова    |Одеський державний    |
|  |конференція з     |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |"Проблеми лікування  |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |травм опорно-рухового |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-17-52,  |
|  |апарату в       |          |   |   |        |20-62-55, (048) 716-56-36|
|  |ортопедо-травматоло-  |          |   |   |        |             |
|  |гічних центрах"    |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|163|Науково-практична   |29-30 вересня -  |100 |72  |Росія,     |Інститут онкології АМН  |
|  |конференція з     |1 жовтня,     |   |   |Білорусь,   |України, Тернопільська  |
|  |міжнародною участю   |м. Тернопіль    |   |   |Польща     |державна медична академія|
|  |"Сучасні засоби    |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |супроводу в      |          |   |   |        |МОЗ України, громадське |
|  |комплексному лікуванні |          |   |   |        |об'єднання "Українське  |
|  |онкологічних хворих"  |          |   |   |        |товариство        |
|  |            |          |   |   |        |медикаментозної     |
|  |            |          |   |   |        |онкології", 03022, Київ, |
|  |            |          |   |   |        |вул. Ломоносова, 33/43. |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 257-10-61,  |
|  |            |          |   |   |        |257-10-90,        |
|  |            |          |   |   |        |факс: 259-01-82.     |
|  |            |          |   |   |        |46001, Тернопіль, майдан |
|  |            |          |   |   |        |Волі, 1.         |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|164|Науково-практична   |30 вересня -    |150 |50  |Росія,     |Буковинська державна   |
|  |конференція з     |1 жовтня,     |   |   |Білорусь,   |медична академія МОЗ   |
|  |міжнародною участю   |м. Чернівці    |   |   |Молдова,    |України, Національний  |
|  |"Здорова дитина:    |          |   |   |Казахстан   |медичний університет   |
|  |здоровій дитині -   |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |здорове середовище"  |          |   |   |        |України, Асоціація    |
|  |            |          |   |   |        |педіатрів України, 58000,|
|  |            |          |   |   |        |Чернівці,        |
|  |            |          |   |   |        |пл. Театральна, 2.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (03722) 53-05-27  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|165|Науково-практична   |30 вересня -    |300 |200  |Росія, Молдова |Запорізький інститут   |
|  |конференція з     |1 жовтня,     |   |   |        |удосконалення лікарів МОЗ|
|  |міжнародною участю   |м. Запоріжжя    |   |   |        |України, 69096,     |
|  |"Хірургічне лікування |          |   |   |        |Запоріжжя,        |
|  |симптоматичних     |          |   |   |        |бульв. Вінтера, 20.   |
|  |артеріальних      |          |   |   |        |Тел.: (0612) 57-16-38,  |
|  |гіпертензій"      |          |   |   |        |факс: 57-01-92.     |
|  |            |          |   |   |        |Запорізький державний  |
|  |            |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |            |          |   |   |        |України, 69035,     |
|  |            |          |   |   |        |Запоріжжя,        |
|  |            |          |   |   |        |просп. Маяковського, 26. |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0612) 33-50-93  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|166|Науково-практична   |1 жовтня,     |100 |25  |    -    |Національний медичний  |
|  |конференція "Актуальні |м. Київ      |   |   |        |університет       |
|  |питання фтизіатрії"  |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |            |          |   |   |        |України, 04114, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Автозаводська, 68. |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 430-46-20,  |
|  |            |          |   |   |        |430-42-46        |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|167|Науково-практична   |1-2 жовтня,    |200 |80  |    -    |Інститут фармакології та |
|  |конференція "Актуальні |м. Київ      |   |   |        |токсикології АМН України,|
|  |проблеми фармакології |          |   |   |        |03057, Київ, вул. Ежена |
|  |та токсикології    |          |   |   |        |Потьє, 14.        |
|  |лікарських засобів",  |          |   |   |        |Тел.: (044) 456-42-56  |
|  |присвячена 70-річчю  |          |   |   |        |             |
|  |Інституту фармакології |          |   |   |        |             |
|  |та токсикології АМН  |          |   |   |        |             |
|  |України        |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|168|Науково-практична   |1-5 жовтня,    |100 |90  |Росія     |Інститут неврології,   |
|  |конференція з     |АР Крим,      |   |   |        |психіатрії та наркології |
|  |міжнародною участю   |м. Євпаторія    |   |   |        |АМН України, 61068,   |
|  |"Актуальні питання   |          |   |   |        |Харків, вул. Академіка  |
|  |клінічної психіатрії" |          |   |   |        |Павлова, 46.       |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0572) 26-40-39.  |
|  |            |          |   |   |        |Кримський державний   |
|  |            |          |   |   |        |медичний університет   |
|  |            |          |   |   |        |ім. С.І.Георгієвського  |
|  |            |          |   |   |        |МОЗ України, 95006,   |
|  |            |          |   |   |        |Сімферополь,       |
|  |            |          |   |   |        |просп. Леніна, 5/7.   |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0652) 25-53-80  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|169|Науково-практична   |4-6 жовтня,    |300 |150  |    -    |Інститут кардіології   |
|  |конференція      |м. Київ      |   |   |        |ім. М.Д.Стражеска АМН  |
|  |"Серцево-судинна    |          |   |   |        |України, 03680, Київ-151,|
|  |патологія та      |          |   |   |        |вул. Народного ополчення,|
|  |інсулінорезистентність"|          |   |   |        |5. Тел.: (044) 249-70-03.|
|  |            |          |   |   |        |Інститут ендокринології |
|  |            |          |   |   |        |та обміну речовин    |
|  |            |          |   |   |        |ім. В.П.Комісаренка АМН |
|  |            |          |   |   |        |України, 04114, Київ,  |
|  |            |          |   |   |        |вул. Вишгородська, 69.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 430-36-94  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|170|Науково-практична   |7-8 жовтня,    |120 |40  |Росія, Румунія,|Буковинська державна   |
|  |конференція з     |м. Чернівці    |   |   |Молдова    |медична академія МОЗ   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, 58000, Чернівці,|
|  |"Йододефіцитні     |          |   |   |        |пл. Театральна, 2.    |
|  |захворювання як    |          |   |   |        |Тел.: (03722) 54-26-82, |
|  |медико-соціальна    |          |   |   |        |2-40-78         |
|  |проблема"       |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|171|Ювілейна        |7-8 жовтня,    |300 |200  |Росія,     |Київська медична академія|
|  |науково-практична   |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |післядипломної освіти  |
|  |конференція з     |          |   |   |Польща     |ім. П.Л.Шупика МОЗ    |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |України, Київська міська |
|  |"Хірургічне лікування і|          |   |   |        |клінічна офтальмологічна |
|  |реабілітація хворих з |          |   |   |        |лікарня "Центр      |
|  |офтальмологічною    |          |   |   |        |мікрохірургії ока",   |
|  |патологією", присвячена|          |   |   |        |04112, Київ,       |
|  |70-річчю з дня     |          |   |   |        |просп. Комарова, 3.   |
|  |народження та 50-річчю |          |   |   |        |Тел.: (044) 484-24-63,  |
|  |творчої діяльності   |          |   |   |        |488-28-33        |
|  |професора       |          |   |   |        |             |
|  |М.М.Сергієнка     |          |   |   |        |             |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|172|Науково-практична   |7-8 жовтня,    |400 |200  |Росія,     |Українське товариство  |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Білорусь,   |терапевтів, Національний |
|  |міжнародною участю "Дні|          |   |   |Молдова,    |медичний університет   |
|  |гастроентерології в  |          |   |   |Німеччина   |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |Києві"         |          |   |   |        |України, 01030,     |
|  |            |          |   |   |        |м. Київ,         |
|  |            |          |   |   |        |бульв. Т.Шевченка, 17.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел./факс:        |
|  |            |          |   |   |        |(044) 235-91-73     |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|173|Науково-практична   |7-8 жовтня,    |200 |100  |    -    |Одеський державний    |
|  |конференція "Актуальні |м. Одеса      |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |питання діагностики та |          |   |   |        |України, 65026, Одеса,  |
|  |лікування політравми" |          |   |   |        |пров. Валіховський, 2.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0482) 20-62-55,  |
|  |            |          |   |   |        |24-11-49, (048) 716-56-36|
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|174|Науково-практична   |7-8 жовтня,    | -  | -  |Росія,     |Інститут фармакології і |
|  |конференція з     |м. Вінниця     |   |   |Білорусь,   |токсикології АМН України,|
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Казахстан,   |03057, Київ, вул. Ежена |
|  |"Нові досягнення    |          |   |   |Польща     |Потьє, 14.        |
|  |клінічної і      |          |   |   |        |Тел.: (044) 456-42-56.  |
|  |експериментальної   |          |   |   |        |Вінницький національний |
|  |фармакології      |          |   |   |        |медичний університет МОЗ |
|  |протизапальних та   |          |   |   |        |України, 21018, Вінниця, |
|  |політропних лікарських |          |   |   |        |вул. Пирогова, 56.    |
|  |засобів"        |          |   |   |        |Тел.: (0432) 35-46-21,  |
|  |            |          |   |   |        |32-78-13         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|175|Науково-практична   |11-12 жовтня,   |150 |70  |США, Німеччина,|Національний медичний  |
|  |конференція з     |м. Київ      |   |   |Болгарія,   |університет       |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |Угорщина,   |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |"Роль оральної     |          |   |   |Польща, Бельгія|України, Українське   |
|  |толерантності в    |          |   |   |        |товариство фахівців з  |
|  |системній та локальній |          |   |   |        |імунології та      |
|  |імунорегуляції та в  |          |   |   |        |імунореабілітації,    |
|  |розвитку алергічної та |          |   |   |        |04053, Київ,       |
|  |аутоімунної патології" |          |   |   |        |вул. Ю.Коцюбинського,  |
|  |            |          |   |   |        |9-а.           |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 216-54-03  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|176|Науково-практична   |11-13 жовтня,   |70  |50  |    -    |Буковинська державна   |
|  |конференція "Актуальні |м. Чернівці    |   |   |        |медична академія МОЗ   |
|  |питання клінічної   |          |   |   |        |України, Чернівецьке   |
|  |анатомії та оперативної|          |   |   |        |обласне наукове     |
|  |хірургії"       |          |   |   |        |товариство анатомів,   |
|  |            |          |   |   |        |гістологів, ембріологів і|
|  |            |          |   |   |        |топографоанатомів, 58000,|
|  |            |          |   |   |        |Чернівці,        |
|  |            |          |   |   |        |пл. Театральна, 2.    |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (03722) 54-36-61, |
|  |            |          |   |   |        |2-40-78         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|177|Науково-практична   |12-13 жовтня,   |50  |30  |    -    |Товариство анатомів,   |
|  |конференція "Гістологія|м. Тернопіль    |   |   |        |гістологів, ембріологів і|
|  |на сучасному етапі   |          |   |   |        |топографоанатомів,    |
|  |розвитку науки"    |          |   |   |        |Тернопільська державна  |
|  |            |          |   |   |        |медична академія     |
|  |            |          |   |   |        |ім. І.Я.Горбачевського  |
|  |            |          |   |   |        |МОЗ України, Національний|
|  |            |          |   |   |        |медичний університет   |
|  |            |          |   |   |        |ім. О.О.Богомольця МОЗ  |
|  |            |          |   |   |        |України, 46001,     |
|  |            |          |   |   |        |Тернопіль,        |
|  |            |          |   |   |        |майдан Волі, 1.     |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0352) 22-72-69,  |
|  |            |          |   |   |        |25-17-80         |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|178|Науково-практична   |12-13 жовтня,   |150 |100  |    -    |Інститут фтизіатрії і  |
|  |конференція "Алергічні |м. Київ      |   |   |        |пульмонології      |
|  |захворювання легень - |          |   |   |        |ім. Ф.Г.Яновського АМН  |
|  |сучасний погляд на   |          |   |   |        |України, 03680, Київ,  |
|  |проблему"       |          |   |   |        |узвіз Протасів Яр, 77.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (044) 277-05-68,  |
|  |            |          |   |   |        |277-40-11,        |
|  |            |          |   |   |        |тел./факс: 277-21-18   |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|179|Науково-практична   |12-14 жовтня,   |250 |170  |    -    |Інститут невідкладної і |
|  |конференція "Актуальні |м. Ялта      |   |   |        |відновної хірургії    |
|  |питання невідкладної і |          |   |   |        |ім. В.К.Гусака АМН    |
|  |відновної медицини"  |          |   |   |        |України, 83045, Донецьк, |
|  |            |          |   |   |        |Ленінський просп., 47.  |
|  |            |          |   |   |        |Тел.: (0622) 385-06-58  |
|---+-----------------------+-------------------+-----+------+---------------+-------------------------|
|180|Науково-практична   |12-14 жовтня,   |150 |50  |Росія, Польща |Львівський державний   |
|  |конференція з     |м. Львів      |   |   |        |медичний університет   |
|  |міжнародною участю   |          |   |   |        |ім. Данила Галицького МОЗ|
|  |"Сучасна педіатрія:  |          |   |   |        |України, 79010, Львів,  |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка