Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Концептуальних положень реформування організації діяльності судів загальної юрисдикції

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.11.2003 N 576
 
 
       Про затвердження Концептуальних положень
        реформування організації діяльності
          судів загальної юрисдикції
 
 
   З метою забезпечення системного підходу до  реформування
організаційних  засад  діяльності  судів загальної юрисдикції
Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Концептуальні положення реформування організації
діяльності судів загальної юрисдикції, що додаються.
 
 Голова Державної судової
 адміністрації України                 В.Карабань
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   07.11.2003 N 576
 
 
           КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
        реформування організації діяльності
          судів загальної юрисдикції
 
 
      Розділ 1. Завдання, мета, заходи та суб'єкти
        реформування організаційних засад
       діяльності судів загальної юрисдикції
 
   1.1. Завдання - створення організаційної основи забезпечення
доступного,  справедливого,  неупередженого  та прогнозованого
правосуддя відповідно до вимог Закону в найкоротші терміни з
мінімальними  витратами  матеріальних,  фінансових і кадрових
ресурсів.
 
   1.2. Мета:
   - доступність правосуддя;
   - справедливість правосуддя;
   - неупередженість правосуддя;
   - відповідність правосуддя матеріальним  і  процесуальним
вимогам Закону;
   - скорочення термінів проходження судових справ у судах;
   - ефективність використання часу, матеріальних і фінансових
ресурсів та виробничих зусиль.
 
   1.3. Заходи:
   - визначення місцевого Івано-Франківського міського суду як
базової моделі реформування судів загальної юрисдикції;
   - створення мережі модельних судів у областях;
   - апробація нових організаційних форм забезпечення здійснення
правосуддя в модельних судах.
 
   1.4. Суб'єкти:
   1.4.1 організаційне керівництво у визначенні завдань, мети,
напрямків діяльності, засобів здійснення реформування та загальний
контроль здійснюється Державною судовою адміністрацією України і
Радою суддів України;
   1.4.2 планування роботи, визначення конкретних організаційних
заходів, кола виконавців, поточний контроль здійснюється робочою
групою в складі представників територіальних управлінь державної
судової адміністрації і суддів Івано-Франківського модельного
суду;
   1.4.3 виконання запланованих заходів здійснюється робочими
групами в складі представників територіальних управлінь державної
судової  адміністрації,  голів  судів  (заступників), суддів,
працівників апарату місцевих модельних судів.
 
       Розділ 2. Основні засади реформування
       діяльності судів загальної юрисдикції
 
   2.1. Організаційні заходи:
   2.1.1. Розмежування процесуальної і непроцесуальної  сфер
діяльності суду:
   - визначення переліку процесуальних дій;
   - визначення переліку організаційних дій;
   - розмежування компетенції суб'єктів вчинення процесуальних
дій і суб'єктів організаційних дій;
   - визначення підпорядкованості суб'єктів організаційних дій.
 
   2.2. Зміна організаційної структури суду, який  підлягає
реформуванню в модельний:
   - визначення функціональних ліній діяльності суду, поділ їх
на стадії;
   - створення  підрозділів  із  забезпечення  діяльності
функціональних ліній;
   - визначення компетенції  кожної  посадової  особи  щодо
забезпечення діяльності функціональних підрозділів.
 
   2.3. Запровадження спеціалізації:
   - спеціалізація за сферою діяльності: процесуальна сфера -
сфера діяльності суддів; непроцесуальна, організаційна сфера -
сфера діяльності апарату суду;
   - спеціалізація за характером інформації - поділ всіх судових
справ та звернень на категорії і визначення ліній проходження цієї
інформації в суді;
   - спеціалізація підрозділів із  забезпечення  проходження
судових справ по стадіях;
   - спеціалізація суддів з розгляду категорій судових справ;
   - спеціалізація управління - визначення рівнів компетенції
посадових осіб по вирішенню поточних питань діяльності суду.
 
     Розділ 3. Порядок та етапи здійснення заходів,
      необхідних для вдосконалення організаційного
         забезпечення діяльності судів
 
   3.1. Аналіз та узагальнення недоліків організації роботи
судів:
   - вивчення процесу забезпечення діяльності судів;
   - виявлення системних причин існування недоліків;
   - визначення заходів до усунення причин недоліків.
 
   3.2. Створення оптимальної моделі організації  діяльності
суду:
   - створення базового  нормативного  документа,  який  би
регламентував порядок організації роботи в модельному суді;
   - проведення наукової експертизи цього документа;
   - визначення  етапів  упровадження  нормативних  положень
документа в діяльність модельних судів.
 
   3.3. Етапи впровадження в діяльність модельних судів нових
форм організації забезпечення роботи:
   3.3.1 запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ
визначених категорій, формулювання правил розподілу справ між
суддями і призначення справ до розгляду, оцінка результатів;
   3.3.2 зміна всієї організаційної структури суду, створення
функціональних підрозділів із забезпечення проходження справ у
суді, оцінка результатів впровадження змін;
   3.3.3 узагальнення результатів створення модельних судів,
оцінка  перспектив поширення досвіду їх роботи на всі суди
загальної юрисдикції.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка