Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування трудових договорів та договорів підряду

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           26.12.2003 N 06/1-4/200
 
 
        Щодо застосування трудових договорів
            та договорів підряду
 
 
   На Ваш  лист  юридичне управління Міністерства праці та
соціальної політики в межах своєї компетенції повідомляє.
 
   Відповідно до статті 21 КЗпП України ( 322-08 ), трудовий
договір - це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою,  за якою працівник зобов'язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому  трудовому
розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним  орган  чи  фізична  особа  зобов'язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
 
   Цивільне-правовий договір - це угода між громадянином і
організацією (підприємством тощо) на виконання першим певної
роботи  (а  саме: договір підряду, договір доручення тощо),
предметом якого є надання певного результату праці, але за цього
виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється
трудове законодавство.
 
   Серед ознак, за допомогою яких відрізняються  один  вид
договору від іншого, можна виділити такі.
 
   Задоговором підряду, укладеним між власником і громадянином,
останній зобов'язується за винагороду виконувати для підприємства
індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє
підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством
регулюється  процес  трудової діяльності, її організація. За
цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності
залишається за його межами, метою договору є отримання певного
матеріального результату. Підрядчик, на відміну від працівника, не
підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він
сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.
 
   За трудовим договором  працівника  приймають  на  роботу
(посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної
роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією,
посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені
трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо. За
підрядним договором оплачується не процес праці, а її результати,
котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами
здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі
яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено
попередню або поетапну оплату. У трудовій книжці не робиться запис
про виконання роботи за цивільно-правовими договорами. Водночас
відповідно до п. "а" ч. З ст. 56 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) робота за угодами цивільно-правового
характеру за умови сплати страхових внесків зараховується до стажу
роботи, що дає право на трудову пенсію.
 
   Відповідно до ст. 6 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" (  2240-14  ),  загальнообов'язковому  державному
соціальному страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях, незалежно від форм власності та господарювання, або
фізичних осіб. Особи ж, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими  договорами  (угодами),  беруть  участь  у
загальнообов'язковому  державному  соціальному  страхуванні на
добровільних засадах.
 
   Отже, за  наявності  ознак,  притаманних  саме  трудовим
відносинам, укладається трудовий договір, за наявності ж ознак,
притаманних  цивільно-правовим  відносинам,  слід  укладати
цивільно-правовий договір.
 
   Щодо застосування  цивільного  права  роз'яснення  надає
Міністерство юстиції України.
 
   Слід також зазначити, що Закон України "Про податок з доходів
фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 ) набирає
чинності з 1 січня 2004 року, роз'яснення щодо застосування якого
надає Державна податкова адміністрація.
 
 Начальник юридичного управління            І.Тубелець

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка