Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.01.2004 N 4
 
 
         Про стан здійснення моніторингу
       реалізації Генеральної схеми планування
            території України
 
 
   Заслухавши доповідь  директора  інституту  "Діпромісто"
Ю.Білоконя та співдоповідь заступника  начальника  Управління
містобудівної  політики  О.Макухіна, колегія відзначає якісну
організацію проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми
планування території України за 2002 рік відповідно до вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року
N 1291 ( 1291-2002-п ) "Про забезпечення реалізації Закону України
"Про Генеральну схему планування території України", а також
актуальність та важливість отриманих результатів для забезпечення
подальшої реалізації Генеральної схеми.
   Результати проведення  моніторингу  реалізації Генеральної
схеми свідчать про позитивні тенденції містобудівного розвитку
території України, розвитку житлового будівництва, збільшення
житлової забезпеченості, поліпшення транспортної системи країни та
об'єктів національної екологічної мережі, прикордонних територій.
Активізувалась розробка, узгодження та затвердження генеральних
планів населених пунктів.
   Водночас залишаються  негативні  демографічні  тенденції,
нерівномірний  рівень  містобудівного  освоєння  територій по
регіонах, зокрема високою є частка  земель  під  відкритими
розробками, кар'єрами у Донбасі, недостатня загальна площа земель
природно-заповідного фонду.
   Встановлено, що  на  регіональному  рівні  розроблення
містобудівної документації поки що ведеться недостатньо активно.
Тільки у Волинській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та
Луганській областях розпочато розробку схем планування території
відповідної області. Необхідно прискорити розробку схем планування
територій узбережжя Чорного та Азовського морів, спільних проектів
містобудівного    розвитку    транскордонних    територій
Україна-Словаччина та Україна-Білорусь, схем планування територій,
іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови.
   Слід відзначити,  що  проект доповіді Кабінету Міністрів
України "Про стан реалізації  Генеральної  схеми  планування
території України та здійснення її моніторингу за 2002 рік"
підготовлено інститутом "Діпромісто" на належному рівні. В ньому
враховано пропозиції членів Координаційної ради. Проект доповіді
схвалений і у встановлений термін поданий до Кабінету Міністрів
України.
   Колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про стан здійснення моніторингу реалізації
Генеральної схеми планування території України за 2000-2002 роки
взяти до відома.
 
   2. Відзначити високу якість робіт з проведення моніторингу
реалізації  Генеральної схеми планування території У країни,
виконаних інститутом "Діпромісто".
 
   3. Доручити Начальнику управління містобудівної  політики
А.Економову  та  члену колегії Держбуду, директору інституту
"Діпромісто" Ю.Білоконю у місячний строк:
   - з  метою подальшого удосконалення механізму проведення
моніторингу відпрацювати та подати Голові Держбуду пропозиції щодо
спрощення його окремих складових з урахуванням практичного досвіду
проведення моніторингу у 2003 році.
   - у  квітні  2004  року  провести  семінар-нараду  з
відповідальними представниками місцевих державних адміністрацій,
Ради міністрів АР Крим стосовно методичних засад здійснення
моніторингу реалізації Генеральної схеми за 2003 рік.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на
Заступника Голови Комітету Ю.Казмірука.
 
 Голова Колегії                      В.Череп

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка