Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
         І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
              Н А К А З
 
             09.12.2003 N 46
 
 
       Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
        медичних імунобіологічних препаратів
 
 
   Відповідно до  Положення  про Державну службу лікарських
засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 р. N 789 ( 789-2003-п ),
Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних
імунобіологічних препаратів в Україні, затвердженого наказом МОЗ
України від 06.12.2001 р. N 486 ( z0204-02 ), та на підставі
рішення  Комісії  з  державної  реєстрації  (перереєстрації)
імунобіологічних препаратів (протокол N 1/03 від 3 грудня 2003
року) Н А К А З У Ю:
 
   1. Зареєструвати  та  внести  до  Державного  реєстру
імунобіологічних  препаратів України імунобіологічні препарати
згідно з переліком (додаток 1).
 
   2. Внести  зміни  до  реєстраційних  матеріалів  на
імунобіологічні препарати згідно з переліком (додаток 2).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної служби Кричевську О.Я.
 
 Заступник Міністра голова
 Державної служби лікарських
 засобів і виробів медичного
 призначення                     М.Ф.Пасічник
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державної служби
                   лікарських засобів і виробів
                   медичного призначення
                   09.12.2003 N 46
 
 
               ПЕРЕЛІК
       зареєстрованих медичних імунобіологічних
       препаратів, які вносяться до Державного
      реєстру імунобіологічних препаратів України
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Назва медичного | Форма |Підприємство-|Заявник,|Реєстра-
з/п| імунобіологічного| випуску | виробник, | країна | ційна
  |   препарату   |     |  країна  |    |процедура
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |    2     |  3  |   4   |  5  |  6
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |Анатоксин правцевий|Суспензія|Державне   |Serum  |Реєст-
  |адсорбований АП-  |сірувато-|підприємство |Insti- |рація
  |анатоксин     |білого  |"Медико-   |tute  |на 5
  |          |кольору в|технічний  |of India|років
  |          |ампулі  |центр    |Ltd.,  |
  |          |(0,5 мл) |"МедАтом",  |Індія  |
  |          |по 1 дозі|Україна   |    |
  |          |та у   |       |    |
  |          |флаконі |       |    |
  |          |(5 мл) по|       |    |
  |          |10 доз  |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 2 |Вакцина      |Суспензія|Державне   |Serum  |Реєст-
  |туберкульозна суха |для   |під-     |Insti- |рація
  |БЦЖ        |ін'єкцій |приємство  |tute of |на 5
  |          |у флако- |"Медико-   |India  |років
  |          |нах   |технічний  |Ltd.,  |
  |          |0,5 мг  |центр    |Індія  |
  |          |(10 доз) |"МедАтом",  |    |
  |          |та 0,5 мл|Україна   |    |
  |          |розчин- |       |    |
  |          |ника   |       |    |
  |          |(0,9 %  |       |    |
  |          |розчин  |       |    |
  |          |натрію  |       |    |
  |          |хлориду |       |    |
  |          |для   |       |    |
  |          |ін'єк-  |       |    |
  |          |цій);  |       |    |
  |          |1,0 мг  |       |    |
  |          |(20 доз) |       |    |
  |          |та 1 мл |       |    |
  |          |розчин- |       |    |
  |          |ника   |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 3 |ДНК        |Біоло-  |ТОВ     |Він-  |Реєст-
  |високомолекулярна |гічний  |"Гленас",  |ницький |рація
  |із селезінки    |реагент |Україна   |завод  |на 5
  |молодняка великої |     |       |"Медпре-|років
  |рогатої худоби   |     |       |парати",|
  |та селезінки    |     |       |Україна |
  |свиней       |     |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 4 |Тест-набір для   |Тест-  |ТОВ "Хьюмен |Human  |Реєст-
  |діагностики TORCH- |набір  |Україна",  |Gesell- |рація
  |інфекцій методом  |     |Україна   |schatt |на 5
  |ІФА: Cytomegalo  |     |       |fur   |років
  |Vіrus - IgM    |     |       |Bioche- |
  |antibody test,   |     |       |mica  |
  |Cytomegalo Virus - |     |       |und   |
  |lgG antibody test, |     |       |Diagnos-|
  |Herpes Simplex   |     |       |tica  |
  |Virus - lgM    |     |       |mbH,  |
  |antibody test,   |     |       |Німеч- |
  |Herpes Simplex   |     |       |чина  |
  |Virus I - lgG   |     |       |    |
  |antibody test,   |     |       |    |
  |Herpes Simplex   |     |       |    |
  |Virus II - lgG   |     |       |    |
  |antibody test,   |     |       |    |
  |Rubella Virus -  |     |       |    |
  |lgM antibody test, |     |       |    |
  |Rubella Virus -  |     |       |    |
  |lgG antibody test, |     |       |    |
  |Toxoplasma Gondii -|     |       |    |
  |lgM antibody test, |     |       |    |
  |Toxoplasma Gondii -|     |       |    |
  |lgG antibody test |     |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 5 |Набір для     |Розчин  |ООД     |ООД   |Реєст-
  |діагностики    |для зов- |"Световна  |"Све-  |рація
  |харчової алергії  |нішнього |гринизационна|товна  |на 5
  |GRIN-TEST     |викорис- |система",  |гриниза-|років
  |          |тання в |Болгарія   |ционна |
  |          |пласти- |       |сис-  |
  |          |кових  |       |тема", |
  |          |тубах по |       |Бол-  |
  |          |0,250 мл |       |гарія  |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 6 |Тест-система для  |Тест-  |АТЗТ НВК   |АТЗТ  |Реєст-
  |виявлення РНК   |система |"Діапроф-  |НВК   |рація
  |вірусу SARS    |     |Мед", Україна|"Діа-  |на 5
  |методом зворотної |     |       |проф-  |років
  |транскрипції та  |     |       |Мед",  |
  |полімеразної    |     |       |Україна |
  |ланцюгової     |     |       |    |
  |реакції "DIA-   |     |       |    |
  |AmpliSens SARS"  |     |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 7 |Вакцина проти   |Суспензія|Shantha   |Shantha |Реєст-
  |гепатиту B ШАНВАК-B|для   |Biotechnics |Biotech-|рація
  |          |ін'єкцій |Pvt. Ltd.,  |nics  |на 5
  |          |у    |India    |Pvt.  |років
  |          |флаконах |       |Ltd.,  |
  |          |по    |       |India  |
  |          |0,5 мл, |       |    |
  |          |1 мл,  |       |    |
  |          |5 мл,  |       |    |
  |          |10 мл  |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 8 |Швидкі кардіотести |Тест-  |Кооператив  |"Orge- |Реєст-
  |RapidSignal    |система |"Медицина", |nics  |рація
  |Myoglobin;     |     |Україна   |Ltd.", |на 5
  |RapidSignal    |     |       |Ізраїль |років
  |Troponin I, CK-MB, |     |       |    |
  |Myoglobin; Rapіd  |     |       |    |
  |Signal Troponin I |     |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 9 |Імуноглобулін   |Рідина по|Державне   |Державне|Реєст-
  |людини       |3-5 мл  |київське   |київське|рація
  |антистафілококовий |(1 доза) |підприємство |під-  |на 5
  |          |в ампулах|по вироб-  |приємст-|років
  |          |N 5   |ництву    |во по  |
  |          |або N 10 |бактерійних |вироб- |
  |          |     |препаратів  |ництву |
  |          |     |"Біофарма", |бакте- |
  |          |     |Україна   |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
10 |Імуноглобулін   |Рідина  |Державне   |Державне|Реєст-
  |людини проти    |по 1,5 мл|київське   |київське|рація
  |Toxoplasma gondii |або   |підприємство |під-  |на 5
  |          |3,0 мл  |по      |приємст-|років
  |          |в ампулах|виробництву |во по  |
  |          |N 5 або |бактерійних |вироб- |
  |          |N 10   |препаратів  |ництву |
  |          |     |"Біофарма", |бакте- |
  |          |     |Україна   |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
11 |Імуноглобулін   |Рідина  |Державне   |Державне|Реєст-
  |людини антирезус  |по 1,0  |київське   |київське|рація
  |Rho (D)      |або   |підприємство |під-  |на 5
  |          |2,0 мл в |по      |приємст-|років
  |          |ампулах |виробництву |во по  |
  |          |N 3   |бактерійних |вироб- |
  |          |або N 5 |препаратів  |ництву |
  |          |     |"Біофарма", |бакте- |
  |          |     |Україна   |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
12 |Протипухлинна   |Рідина, |Інститут   |Інсти- |Реєст-
  |вакцина      |яка   |експеримен- |тут   |рація
  |          |містить |тальної   |експе- |на 5
  |          |модифі- |патології,  |римен- |років
  |          |ковані  |онкології і |тальної |
  |          |за допо- |радіобіо-  |пато-  |
  |          |могою  |логії    |логії, |
  |          |пектину |ім. Р.Є.   |онко-  |
  |          |B.    |Кавецького, |логії і |
  |          |subtilis |Україна   |радіо- |
  |          |7025   |       |біології|
  |          |пухлино- |       |ім. Р.Є.|
  |          |асоційо- |       |Кавець- |
  |          |вані   |       |кого,  |
  |          |анти-  |       |Україна |
  |          |гени.  |       |    |
  |          |Аутовак- |       |    |
  |          |цина го- |       |    |
  |          |тується |       |    |
  |          |у 5 стан-|       |    |
  |          |дартних |       |    |
  |          |пеніці- |       |    |
  |          |лінових |       |    |
  |          |флаконах |       |    |
  |          |по 3,0 мл|       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
13 |Набір мікст-    |Комплект |ТОВ     |ТОВ   |Реєст-
  |алергенів водно-  |з 7   |"Імунолог", |"Імуно- |рація
  |гліцеринових на  |ланцетів |Україна   |лог",  |на 5
  |ланцетах для    |     |       |Україна |років
  |скринінгу     |     |       |    |
  |алергічних     |     |       |    |
  |захворювань    |     |       |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державної служби
                   лікарських засобів і виробів
                   медичного призначення
                   09.12.2003 N 46
 
 
               ПЕРЕЛІК
       медичних імунобіологічних препаратів,
         до яких вносяться зміни I типу
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Назва медичного | Форма |Підприємство-|Заявник,|Реєстра-
з/п| імунобіологічного| випуску | виробник, | країна | ційна
  |   препарату   |     |  країна  |    |процедура
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |    2     |  3  |   4   |  5  |  6
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |Інтерферон бета-1 |Розчин  |Медіал АГ,  |"Індаст-|Зміни I
  |а Ребіф      |для   |Швейцарія  |рія   |типу
  |          |ін'єкцій |       |Фарма- |(реєст-
  |          |по 44 мкг|       |цевтика |рація
  |          |(12 млн. |       |Сероно |додат-
  |          |МО) та  |       |С.п.А.",|кової
  |          |22 мкг  |       |Італія |дози)
  |          |(6 млн. |       |    |
  |          |МО) у  |       |    |
  |          |попе-  |       |    |
  |          |редньо  |       |    |
  |          |запов-  |       |    |
  |          |нених  |       |    |
  |          |шприцах |       |    |
  |          |N 3, N 2 |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 2 |Вакцина грипозна  |Розчин  |ТОВ     |НВО   |Зміни I
  |тривалентна    |для   |"Імуноген-  |"Імуно- |типу
  |полімер-      |ін'єкцій |Україна",  |пре-  |(розши-
  |субодинична рідка |в    |Україна   |парат", |рення
  |ГРИПОЛ       |ампулах |       |Росія  |інст-
  |          |по 0,5 мл|       |    |рукції з
  |          |(1 доза) |       |    |викорис-
  |          |в упа-  |       |    |тання)
  |          |ковках  |       |    |
  |          |по    |       |    |
  |          |1,5 або |       |    |
  |          |10 ампул |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 3 |Кіпферон      |Супози- |ТОВ     |ТОВ   |Зміни I
  |          |торії  |"Ароматика", |"Ал-  |типу
  |          |вагі-  |Росія    | фарм", |(розши-
  |          |нальні/ |       |Росія  |рення
  |          |рек-   |       |    |інст-
  |          |тальні  |       |    |рукції з
  |          |N 10   |       |    |викорис-
  |          |     |       |    |тання)
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 4 |ЕПОКРИН      |Розчин  |Державне   |Державне|Зміни I
  |(Epocrinum)    |для   |київське   |київське|типу
  |          |ін'єкцій |підприємство |під-  |(вне-
  |          |по 1000, |по      |приємст-|сення
  |          |2000,  |виробництву |во по  |INN до
  |          |4000,  |бактерійних |вироб- |серти-
  |          |10000 в |препаратів  |ництву |фіката
  |          |ампулах |"Біофарма", |бакте- |про
  |          |N 5 та  |Україна   |рійних |державну
  |          |N 10   |       |препа- |реєст
  |          |     |       |ратів  |рацію)
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 5 |Рекомбінантний   |Субс-  |Державне   |ФДУІІ  |Зміни I
  |еритропоетин    |танція  |київське   |"Держав-|типу
  |людини       |     |підприємство |ний   |(вне-
  |РЕПОЕТИН-СП    |     |по      |науково-|сення
  |          |     |виробництву |дослід- |INN до
  |          |     |бактерійних |ний   |серти-
  |          |     |препаратів  |інститут|фіката
  |          |     |"Біофарма", |особливо|про
  |          |     |Україна   |чистих |державну
  |          |     |       |біопре- |реєст
  |          |     |       |пара-  |рацію)
  |          |     |       |тів",  |
  |          |     |       |Росія  |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 6 |Неіфекційні    |Рідка  |ТОВ     |ТОВ   |Зміни I
  |алергени (мікст-  |форма - |"Імунолог", |"Імуно- |типу
  |алергени) групи  |комплект,|Україна   |лог",  |(реєст-
  |пилку рослин    |який   |       |Україна |рація
  |          |включає |       |    |додат-
  |          |1 флакон |       |    |кової
  |          |алергену |       |    |форми
  |          |5 мл,  |       |    |випуску)
  |          |1 флакон |       |    |
  |          |тест-  |       |    |
  |          |конт-  |       |    |
  |          |рольної |       |    |
  |          |рідини  |       |    |
  |          |5 мл, 5 |       |    |
  |          |флаконів |       |    |
  |          |розчинної|       |    |
  |          |рідини  |       |    |
  |          |4,5 мл. |       |    |
  |          |Тверда  |       |    |
  |          |форма - |       |    |
  |          |комплект,|       |    |
  |          |який   |       |    |
  |          |включає |       |    |
  |          |50 або 10|       |    |
  |          |драже  |       |    |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка