Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі інформації

               Угода
    між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
     Білорусь про співробітництво в галузі інформації
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі -
"Сторони",
   грунтуючись на  культурній  близькості  і   традиціях
багатовікових  дружніх відносин народів двох держав, надаючи
великого значення зміцненню взаєморозуміння між ними;
   виходячи з  важливості   розширення   і   поглиблення
добросусідських відносин, необхідності зміцнення взаєморозуміння і
налагодження взаємодопомоги;
   сприяючи процесам  інтеграції  у світовому інформаційному
просторі;
   керуючись положеннями Загальної декларації прав людини 1948
року ( 995_015 ) і Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права 1966 року ( 995_043 );
   виходячи з положень Заключного акту Наради з безпеки і
співробітництва в Європі 1975 року ( 994_055 ) і наступних
документів ОБСЄ стосовно співробітництва в галузі інформації і в
гуманітарній сфері;
   відповідно до статті 4 Угоди про створення Співдружності
Незалежних Держав 1991 року ( 997_077 ), що передбачає сприяння
широкому інформаційному обмінові і необхідність укладання угод в
зазначеній сфері взаємодії;
   підтверджуючи свою прихильність до  положень  Угоди  про
співробітництво  в  галузі  інформації  держав-учасників СНД,
підписаної 9 жовтня 1992 року в Бішкеку ( 997_165 );
   згідно з  Договором  про  дружбу,  добросусідство  і
співробітництво між Україною і Республікою Білорусь, підписаним 17
липня 1995 року ( 112_692 ),
   погодились з нижчезазначеним:
 
               Стаття 1
 
   Сторони сприятимуть створенню належних умов для широкого і
вільного взаємного розповсюдження інформації на території держав
Сторін, у тому числі між інформаційними службами (агенціями),
аудіовізуальними,  друкованими  і  іншими  засобами  масової
інформації, і не перешкоджатимуть розповсюдженню на території
держав  Сторін  продукції  засобів  масової  інформації,  що
зареєстровані і діють згідно з чинним законодавством у державі
іншої Сторони, за умови, що поширення відомостей і матеріалів, що
складають таку продукцію, не суперечить вимогам її національного
законодавства.
   Кожна з Сторін не перешкоджатиме розповсюдженню повідомлень і
інформації дипломатичних та інших офіційних представництв держави
іншої Сторони.
 
               Стаття 2
 
   Сторони підтримуватимуть,     заохочуватимуть     і
вдосконалюватимуть  взаємовигідне співробітництво між засобами
масової інформації своїх країн, а також відповідними відомствами і
організаціями, що працюють в галузі засобів масової інформації,
конкретні умови і форми якого визначатимуться  самими  його
учасниками,  в  тому  числі шляхом укладання прямих угод і
домовленостей.
 
               Стаття 3
 
   Сторони сприятимуть  рівноправному  і   взаємовигідному
співробітництву  між  професійними  організаціями журналістів,
книговидавців, книгорозповсюджувачів, заохочуватимуть обміни між
журналістами, видавцями і розповсюджувачами друкованої продукції з
метою вивчення проблем, що становлять  професійний  інтерес,
проводитимуть зустрічі, семінари, конференції, книжкові виставки,
ярмарки. Форми співробітництва та умови обмінів визначатимуться на
основі окремих угод між відповідними організаціями обох країн.
 
               Стаття 4
 
   Сторони на  основі  взаємності сприятимуть одна одній в
організації трансляції теле- і радіопрограм, передачі матеріалів,
підготовлених  журналістами  обох  країн,  своїм  редакціям,
використовуючи при цьому відповідні системи зв'язку.
 
               Стаття 5
 
   Сторони на основі взаємності і відповідно до національного
законодавства їх держав сприятимуть акредитованим кореспондентам
засобів масової інформації держави іншої Сторони і створюватимуть
умови, необхідні для виконання ними своїх професійних обов'язків,
включаючи  встановлення  ділових  контактів  і  підготовку
інформаційних  матеріалів,  телевізійних  репортажів,  надання
необхідної інформації, статистичних даних.
   Кожна із Сторін на основі взаємності сприятиме діяльності
кореспондентських пунктів засобів масової інформації на території
держави іншої Сторони, в тому числі інформаційних агенцій, що
функціонують на її території.
 
               Стаття 6
 
   Сторони заохочуватимуть  обмін  спеціалістами  в  сфері
телерадіомовлення,  друкованих  засобів  масової  інформації,
науково-технічних галузей, пов'язаних з інформацією.
 
               Стаття 7
 
   Сторони обопільно сприятимуть підготовці кадрів в галузі
засобів масової інформації і заохочуватимуть співробітництво між
культурно-освітніми   та  науково-дослідними  закладами  і
організаціями, що діють у цій сфері.
 
               Стаття 8
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво і обмін досвідом у
сфері правового регулювання діяльності засобів масової інформації,
а також обмінюватимуться відомостями про періодичні видання,
реєстраційні  свідоцтва яких у встановленому законом порядку
визнано недійсними, статистичними та іншими даними щодо засобів
масової інформації.
 
               Стаття 9
 
   Сторони створюватимуть  сприятливі  умови для організації
діяльності і подальшого функціонування засобів масової інформації
на території їх держав, сприяючи виданню періодичної преси і
організації теле- і радіопередач в Україні - білоруською мовою, а
в Республіці Білорусь - українською для задоволення інформаційних
і культурних потреб відповідних національних меншин.
   Сторони сприятимуть випуску, доставці і розповсюдженню у
своїх державах соціально важливої друкованої і аудіовізуальної
продукції українською і білоруською мовами, що була видана або
виготовлена на території держав Сторін, у тому числі учбових
видань для навчальних закладів.
 
              Стаття 10
 
   Оподаткування структур,  що забезпечують розповсюдження і
обмін аудіовізуальної і друкованої продукції в державах, що
підписали цю Угоду, а також стягнення мита та інших зборів під час
ввезення друкованої і аудіовізуальної продукції здійснюється на
територіях держав Сторін відповідно до національного законодавства
їх держав.
 
              Стаття 11
 
   Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань Сторін щодо
інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.
 
              Стаття 12
 
   За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни та доповнення, що оформляються протоколами і є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Усі питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням цієї Угоди
вирішуватимуться  шляхом  переговорів  або  консультацій  між
Сторонами.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття нею чинності.
 
              Стаття 14
 
   Цю Угоду укладено терміном на п'ять років  і  її  дія
автоматично подовжуватиметься щоразу на наступні п'ять років, якщо
одна із Сторін не надішле іншій Стороні за шість місяців до
закінчення відповідного періоду повідомлення про свої наміри
припинити дію цієї Угоди.
   Припинення дії  цієї Угоди не впливатиме на програми і
проекти, виконання яких уже розпочалося.
 
   Вчинено в м. Мінську 8 жовтня 1998 року у двох примірниках,
кожен українською, білоруською і російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. В разі виникнення розбіжностей в тлумаченні
цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.
 
 За Кабінет Міністрів             За Уряд
 України                    Республіки Білорусь

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка