Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції щодо організації охорони та пропускного режиму

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2003 N 627
 
 
    Про затвердження Інструкції щодо організації охорони
           та пропускного режиму
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), Положення про Державну судову адміністрацію України,
затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2003 року
N 182/2003 (  182/2003  ),  з  метою  забезпечення  охорони
адміністративного  комплексу  Державної  судової адміністрації
України та пропускного режиму Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Інструкцію  щодо  організації  охорони
адміністративного  комплексу  Державної  судової адміністрації
України та пропускного режиму (далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів  Державної  судової
адміністрації  України  та  установ,  які  розміщуються  в
адміністративному комплексі, ознайомити  з  Інструкцією  всіх
працівників і забезпечити виконання її вимог.
 
   3. Начальнику  господарського  відділу  Державної судової
адміністрації України Онопрієнку П.І. до 1 грудня 2003 року
забезпечити пост охорони:
   - журналом здачі (прийому) службових приміщень під охорону та
журналом тимчасового пропуску громадян;
   - ємкістю для зберігання першого та дошкою для зберігання
другого комплектів ключів від службових приміщень.
 
   4. Головному спеціалісту відділу організаційно-аналітичного
забезпечення роботи Голови Косенку О.В. до 1 грудня 2003 року
підготувати та подати на затвердження:
   - список працівників Державної судової адміністрації України
та установ, розміщених в адміністративному комплексі, яким надано
право відкривати (закривати) визначені службові приміщення;
   - список автомобільного транспорту, якому дозволено в'їзд до
внутрішнього двору адміністративного комплексу.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Балаклицького І.І.
 
 Голова                         В.Карабань
 
 
                   Додаток
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   25.11.2003 N 627
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    щодо організації охорони адміністративного комплексу
   Державної судової адміністрації України та пропускного
               режиму
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція щодо організації охорони адміністративного
комплексу Державної судової адміністрації України та пропускного
режиму (далі - Інструкція) встановлює:
   - порядок організації охорони адміністративного комплексу
Державної судової адміністрації України (далі - Комплекс), а також
її майна та майна, що знаходиться у віданні інших підприємств,
організацій і установ, які тимчасово розміщуються в ньому (далі -
Установ);
   - порядок  пропускного  режиму  до  службових  приміщень
працівників Державної судової адміністрації України (далі - ДСА
України) й Установ та інших осіб, які прибули до ДСА України та
Установ за службовою необхідністю, а також пропуску автотранспорту
на територію внутрішнього двору Комплексу.
 
     2. Характеристика адміністративного комплексу
 
   2.1. До Комплексу входить:
   - адміністративна будівля по вул. Липській, 18/5;
   - адміністративна будівля по вул. Липській, 16-Б;
   - адміністративна будівля по вул. Липській, 16-Г;
   - гаражні бокси та будівлі господарського призначення, які
примикають до будівлі по вул. Липській, 18/5 з боку внутрішнього
двору та ділять його на дві частини;
   - внутрішній двір, який розділений на дві частини гаражними
боксами та будівлями господарського призначення.
 
   2.2. Вхід  до службових приміщень та внутрішнього двору
здійснюється через центральний вхід з боку вулиці Липської. Вхід
громадян до приймальні відвідувачів ДСА України здійснюється через
вхід з боку пул. П.Орлика.
 
   2.3. В'їзд автотранспорту на територію внутрішнього двору
здійснюється через ворота з боку вул. Липської. В'їзд автомобілів
до частини внутрішнього двору, обмеженого боксами та будівлями
господарського призначення,  здійснюється через ворота з вул.
П.Орлика.
 
   2.4. Згідно з розподілом службових приміщень Комплексу в них
розміщуються працівники та майно ДСА України та Установ.
 
         3. Організація охорони Комплексу
 
   3.1. Охорона  Комплексу  здійснюється  працівниками  ТОВ
"Альфа-щит" згідно з договором про охорону. Порядок виконання
службових обов'язків працівниками ТОВ "Альфа-щит" при охороні
Комплексу визначається інструкцією ТОВ "Альфа-щит".
 
       4. Порядок здачі (прийому) під охорону
            службових приміщень
 
   4.1. Працівники апарату ДСА України та Установ зобов'язані
підтримувати службові приміщення та майно, яке в них знаходиться,
в належному технічному і санітарному стані; дотримуватися правил
техніки безпеки під час роботи з технологічним обладнанням і
побутовими приладами, а також правил пожежної безпеки; сприяти
охороні приміщень і майна та запобігати його руйнуванню або
розкраданню.
 
   4.2. Після закінчення робочого дня працівники, відповідальні
за службові приміщення, повинні перевірити зачинення вікон у них,
відключення від електромережі технологічної апаратури і побутових
приладів та вимкнення освітлювальних приладів. Після зачинення
вхідних дверей та їх опечатування (за потребою) здати приміщення
та ключі від вхідних дверей працівникові охорони, про що зробити
запис у журналі здачі (прийому) службових приміщень під охорону
(додаток N 1) із зазначенням свого прізвища та часу здачі
приміщення.
 
   4.3. Відчинення працівниками службових приміщень провадиться
шляхом отримання ключів із записом в журналі здачі (прийому)
службових приміщень під охорону свого прізвища та часу відчинення
приміщення. Приміщення відчиняються після перевірки цілісності
печатки і замків на вхідних дверях.
 
   4.4. Список осіб, яким дозволяється відчинення (зачинення)
конкретних службових приміщень затверджується Головою ДСА України.
 
   4.5. Працівникові охорони забороняється видавати ключі від
службового приміщення працівникам, які не внесені до списку
відповідальних за його відчинення (зачинення).
 
   4.6. У разі виявлення порушення печатки або цілісності замка
вхідних дверей службове приміщення відчиняється комісією, яку
очолює керівник підрозділу, що розміщується в цьому приміщені. До
складу комісії включається працівник охорони. За результатами
відчинення  приміщення  комісією  складається  акт,  який
затверджується  Головою  ДСА  України, його заступниками або
керівниками Установ - відносно службових приміщень, в яких вони
розміщуються.
 
   4.7. У разі виявлення відсутності майна або його руйнування
працівник, який відчинив службове  приміщення,  має  негайно
повідомити свого безпосереднього керівника та працівника охорони.
 
   4.8. У неробочі, вихідні або святкові дні допуск працівників
до Комплексу та відчинення ними службових приміщень здійснюється з
письмового дозволу Голови ДСА України, його заступників або
керівників Установ. В дозволі зазначаються номери  службових
приміщень, які дозволяється відчинити, дата та час їх відчинення
(зачинення).
 
   4.9. Прибирання приміщень загального користування, території
внутрішнього двору та службових приміщень Комплексу проводиться з
6.00 до 14.00 год. Порядок прибирання службових приміщень апарату
ДСА України і Установ узгоджується працівниками, відповідальними
за приміщення, та прибиральницями.
 
   4.10. Ключі від приміщень адмінбудинку зберігаються:
   - один  комплект ключів від усіх приміщень адмінбудинку
зберігається у працівника охорони у ємкості, опечатаній печаткою
начальника   господарського  відділу  ДСА  України.  Він
використовується працівником охорони (начальником господарського
відділу ДСА України) для відкриття приміщень у разі виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або  природного  характеру
(пожежі, затоплення та ін.);
   - другий комплект ключів від службових приміщень працівників
апарату ДСА України та Установ зберігається у працівника охорони.
Він використовується тільки для відчинення та зачинення службових
приміщень працівниками. Ключі видаються працівникам у порядку,
встановленому цією Інструкцією.
 
   4.11. Порядок здачі  (прийому)  під  охорону  службового
приміщення режимно-секретного органу ДСА України визначається
окремою Інструкцією.
 
      5. Порядок ввезення (внесення), вивезення
            (винесення) майна
 
   5.1. Ввезення (внесення) майна до Комплексу здійснюється з
дозволу керівника структурного підрозділу апарату ДСА України або
керівника Установи. Відповідальність за відповідність майна, що
ввозиться (вноситься) до Комплексу, розвантаження та створення
умов його зберігання покладається на посадову особу, яка дала
дозвіл на його ввезення (внесення).
 
   5.2. Вивезення (винесення) майна ДСА України і  Установ
здійснюється  з письмового дозволу Голови ДСА України, його
заступників та керівників Установ - відносно майна, що знаходиться
у  їх  віданні. При цьому працівник охорони має перевірити
відповідність майна, що вивозиться (виноситься), майну,  яке
зазначене у дозволі на його вивезення (винесення).
 
         6. Порядок пропускного режиму
 
   6.1. До службових приміщень Комплексу допускаються працівники
ДСА України та Установ за умови пред'явлення працівнику охорони
службового посвідчення або тимчасової перепустки встановленого
зразка.
 
   6.2. У разі втрати працівником службового посвідчення або
тимчасової перепустки він зобов'язаний негайно повідомити про це
своєму  безпосередньому  керівникові.  Дублікат  службового
посвідчення або тимчасової перепустки видається працівникові за
письмовим розпорядженням Голови ДСА України або його заступників.
 
   6.3. Особи, які прибули до ДСА України або Установ за
службовою необхідністю, допускаються до Комплексу з дозволу Голови
ДСА України,  його  заступників  та  керівників  структурних
підрозділів  ДСА  України  або  керівників Установ за умови
пред'явлення документа, що засвідчує їх особу.
 
   6.4. Працівник охорони робить запис у журналі тимчасового
пропуску громадян (додаток N 2), де зазначає прізвище та ініціали
особи, що допускається до службового  приміщення,  реквізити
документа, який засвідчує його особу, прізвище посадової особи,
яка дала дозвіл на пропуск та час входу. При виході з приміщення,
працівник охорони робить відмітку в журналі про час її виходу.
 
   6.5. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до Комплексу
таких осіб, несе відповідальність за дотримання ними порядку і
правил поведінки в державній установі та своєчасний їх вихід за
межі адмінбудинку.
 
   6.6. Прийом  громадян  з  особистих  питань  проводиться
працівниками приймальні ДСА України (вхід з вул. П.Орлика).
 
   6.7. Порядок  допуску  до  службових  приміщень народних
депутатів України, працівників Міністерства внутрішніх  справ
України, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів
здійснюється у порядку встановленому законодавством України.
 
     7. Підтримання належного громадського порядку
          біля входу до адмінбудинку
 
   7.1. Підтримання належного громадського порядку біля входу
(в'їзду) до Комплексу та забезпечення під'їзду до нього службових
автомобілів ДСА України і Установ покладається на працівників
охорони.
 
      8. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту
 
   8.1. До внутрішнього двору адмінбудинку мають право в'їжджати
службові  автомобілі  ДСА  України та Установ, які в ньому
розміщуються.
 
   8.2. В'їзд  до  внутрішнього  двору  автомобілів  інших
підприємств,  організацій  і  установ здійснюється тільки за
виробничою необхідністю з дозволу  начальника  господарського
відділу ДСА України.
 
   8.3. В'їзд до внутрішнього двору особистого автотранспорту
дозволяється за списком, затвердженим Головою ДСА України або
разовим дозволом його заступників.
 
 
                   Додаток N 1
 
 
               ЖУРНАЛ
     здачі (прийому) службових приміщень під охорону
 
----------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Номер  |  Час  |Прізвище |Підпис | Час  |Прізвище|Підпис |Підпис  |
|  |службового|відкриття |  та  |праців-|закриття|  та  |праців-|праців- |
|  |приміщення|приміщення|ініціали | ника | примі- |ініціали| ника | ника  |
|  |     |     |праців- |    | щення |праців- |    |охорони |
|  |     |     |ника, що |    |    |ника, що|    | про  |
|  |     |     | його  |    |    | його  |    |прийня- |
|  |     |     |відкриває|    |    |закриває|    |ття під |
|  |     |     |     |    |    |    |    |охорону |
|----+----------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+---------|
| 1 |   2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  | 8  | 9   |
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 2
 
 
               ЖУРНАЛ
         тимчасового пропуску громадян
 
------------------------------------------------------------------
|Дата|Прізвище та| Назва та |Прізвище та |  Час  |Час виходу |
|  | ініціали |реквізити | ініціали |пропуску до|  із   |
|  | громадян, |документа,| керівника, | адмінком- | адмінком- |
|  |які пропус-|  який  | який дав | плексу  | плексу  |
|  |каються до |засвідчує | дозвіл на |      |      |
|  | адмінком- | особу  | пропуск  |      |      |
|  | плексу  |громадяни-|      |      |      |
|  |      |  на   |      |      |      |
|----+-----------+----------+------------+-----------+-----------|
| 1 |   2   |  3   |   4   |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка