Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державною комісією України по випробуванню та охороні сортів рослин та Центром по випробуванню сортів сільськогосподарських культур Польщі про співробітництво в галузі випробування і охорони сортів рослин

               Угода
    між Державною комісією України по випробуванню та
    охороні сортів рослин та Центром по випробуванню
     сортів сільськогосподарських культур Польщі про
     співробітництво в галузі випробування і охорони
             сортів рослин
 
 
   Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів
рослин та Центр по випробуванню сортів сільськогосподарських
культур Польщі, що надалі іменуються Договірними Сторонами,
   прагнучи до розвитку двостороннього співробітництва в галузі
випробування і охорони сортів рослин, прийняли рішення укласти цю
Угоду про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони  підтримують,  впроваджують  в життя і
постійно  розвивають  двостороннє  співробітництво  в  галузі
випробування і охорони сортів рослин.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво в  межах цієї Угоди буде реалізовуватись
відповідно до чинного законодавства і правил Договірних Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони щорічно до 1  грудня  поточного  року
узгоджують програму співробітництва на наступний рік.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони здійснюють в разі потреби:
   - обмін інформацією в галузі випробування і охорони сортів
рослин;
   - обмін інформацією в галузі  лабораторних  і  польових
досліджень на сортову ідентифікацію, господарську цінність;
   - учбове стажування та навчання фахівців шляхом направлення
їх у відрядження з однієї країни в іншу з метою вивчення методик і
підсумків випробування сортів рослин, а також обміну і набуття
практичного досвіду в цій галузі згідно з умовами цієї Угоди;
   - надання взаємної допомоги в науковій і технічній діяльності
в межах своєї компетенції.
 
               Стаття 5
 
   Обмін делегаціями фахівців і стажистами здійснюватиметься,
якщо це виявиться можливим, на умовах еквівалентного безкоштовного
обміну в узгодженому Договірними Сторонами обсязі, а також на
інших умовах з урахуванням зацікавленості Договірних Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Координацію робіт по здійсненню цієї Угоди Договірні Сторони
доручають Спільній робочій групі, яка розглядатиме конкретні
проекти та програми співробітництва, готуватиме звіти, а також
узгоджуватиме  розробку  і  виконання  спільних  заходів  по
співробітництву.
   Спільна робоча група проводитиме свої засідання один раз на
рік за взаємною домовленістю по черзі в Україні та в Польщі.
   Засідання Спільної робочої групи оформляється протоколом.
 
               Стаття 7
 
   Для обговорення і прийняття рішень з наукових і практичних
питань випробування і охорони сортів рослин Договірні Сторони
можуть скликати та проводити за домовленістю відповідні спільні
наради або семінари.
   Час і місце проведення нарад встановлюється по взаємній
домовленості.
 
               Стаття 8
 
   Кожна Договірна Сторона бере на  себе  зобов'язання  не
публікувати економічну, промислову та науково-технічну інформацію,
одержану від іншої Договірної Сторони, а також результати спільних
робіт, за винятком тих випадків, коли на це одержано попередню
письмову згоду іншої Договірної Сторони.
   Використання результатів економічного та науково-технічного
співробітництва буде здійснюватись самостійно, якщо інше  не
обумовлене Договірними Сторонами.
   Про право власності та використання результатів, отриманих в
ході спільних робіт, Договірні Сторони домовляються за окремим
протоколом.
 
               Стаття 9
 
   Угода набуває чинності з моменту її підписання.
   Цю Угоду укладено на термін 5 років. Її чинність автоматично
продовжуватиметься на наступні 5 років, якщо жодна із Договірних
Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення зазначеного
строку не повідомить письмово іншу Договірну Сторону про своє
бажання припинити її дію.
 
   Вчинено в  м.  Слупя Велька 5 января 1998 р. у трьох
примірниках, кожний українською, російською і польською мовами,
при цьому всі тексти є автентичні.
 
 За Державну комісію України     За Центр по випробуванню
 по випробуванню та охороні      сортів сільськогосподарських
 сортів рослин            культур Польщі

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка