Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню)
        доходів, одержаних злочинним шляхом
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 
 
   З метою  запобігання,  виявлення,  викриття і припинення
легалізації (відмивання) грошових коштів  та  іншого  майна,
одержаних злочинним шляхом, визначення механізму протидії цьому
явищу,   захисту   інтересів   держави   та   громадян
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Запровадити з 1 січня 2002 року на період до прийняття
відповідного законодавчого акта обов'язковий фінансовий контроль
за всіма фінансовими операціями, що визначені законом як значні
або сумнівні та здійснюються на території України фізичними і
юридичними особами.
 
   2. Установити,  що  обов'язковий  фінансовий  контроль
здійснюється:
 
   первинний -  банками  та  іншими фінансовими установами,
біржами, комісійними та іншими магазинами, гральними закладами та
організаціями, які проводять будь-якого виду лотереї, благодійними
організаціями, підприємствами зв'язку  та  іншими  юридичними
особами,  які відповідно до законодавства надають послуги з
виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну,  зберігання
коштів і реєстрації прав на майно або видають ліцензії, одержують
декларації про доходи та наявність майна;
 
   державний -  державними  органами,  які  відповідно  до
законодавства уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за
діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   утворити у складі Міністерства фінансів України Державний
департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного
управління;
 
   затвердити Положення про зазначений Державний департамент
фінансового  моніторингу  та  вирішити питання, пов'язані із
забезпеченням його діяльності;
 
   забезпечити ефективне  співробітництво  з  комітетами  і
фракціями Верховної Ради України з метою прискорення прийняття
закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
   подати до 1 січня 2002 року інформацію про виконання Україною
зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988
року;
 
   забезпечити постійний інформаційний обмін  із  Групою  з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
 
   налагодити співробітництво з комітетом експертів Ради Європи
з питань оцінки заходів проти відмивання грошей (PC-R-EV);
 
   організувати проведення  переговорів  із  представниками
Егмонтської групи про укладання угод на дво- та багатосторонній
основі щодо обміну інформацією стосовно сумнівних операцій та
фізичних і юридичних осіб, причетних до здійснення таких операцій.
 
   4.  Установити,  що  Державний  департамент  фінансового
моніторингу очолює перший заступник Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту. ( Частина перша статті 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Увести у зв'язку з цим посаду першого заступника Міністра
фінансів України - голови Державного департаменту фінансового
моніторингу. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України:
 
   затвердити до 1 січня 2002 року порядок здійснення контролю,
зазначеного у статті 1 цього Указу;
 
   проаналізувати в місячний строк причини, що стали підставою
для визнання України такою, що недостатньо співробітничає з Групою
з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
(FATF), та вжити заходів до їх усунення;
 
   затвердити з урахуванням рекомендацій Групи  з  розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Програму
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, на 2002 рік. Затверджувати таку програму на кожний
наступний рік не пізніше 15 грудня;
 
   провести у грудні 2001 року - лютому 2002 року за участю
Національної академії наук України всебічний аналіз ефективності
діяльності органів фінансового контролю та правоохоронних органів
із протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом;
 
   забезпечити роз'яснення через засоби  масової  інформації
державної політики щодо боротьби з відмиванням грошових коштів та
іншого майна, одержаних злочинним шляхом.
 
   6. Міністерству фінансів України до 20 грудня 2001 року на
підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) оприлюднити через  засоби  масової
інформації відомості про іноземні держави, в яких відсутнє або не
виконується законодавство з питань протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом. Надалі опубліковувати такі відомості
кожного півріччя.
 
   7. Міністерству закордонних справ України провести у грудні
2001 року консультації з компетентними органами іноземних держав
та міжнародними організаціями щодо залучення їх представників до
участі в заходах із запровадження в Україні дійових механізмів
боротьби із злочинами у сфері фінансів.
 
   8. Міністерству внутрішніх справ України, Державному комітету
у справах охорони державного кордону України, Державній митній
службі України, Службі безпеки України забезпечити міжвідомчу
координацію діяльності підпорядкованих підрозділів у боротьбі з
незаконною  міграцією,  торгівлею  людьми,  наркобізнесом  та
оперативне  проведення розслідування у справах, пов'язаних з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   9. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України,  Міністерству  фінансів України, Державному комітету
України з питань регуляторної  політики  та  підприємництва,
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,
Державній податковій адміністрації України, Державній  митній
службі України разом з Національним банком України вжити заходів
щодо підвищення  рівня  роботи  із  запобігання  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   10. Координаційному  комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України розглянути у
грудні 2001 року стан роботи правоохоронних органів з питань
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та
визначити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належного
контролю  з  боку  правоохоронних  органів за процесами, що
відбуваються у сферах, найбільш сприятливих для  легалізації
(відмивання) таких доходів.
 
   11. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 статті 1
Указу Президента України  від  19  липня  2001 року N 532
( 532/2001 ) "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом".
 
   12. Кабінету Міністрів України  встановити  контроль  за
виконанням цього Указу і щокварталу інформувати Президента України
про результати проведеної роботи.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 10 грудня 2001 року
     N 1199/2001

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка