Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         26.12.2003 N 10612/6/17-0516
 
 
   ДПАУ розглянула лист і повідомляє таке.
 
   Законом України  "Про  податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ),  який набирає чинності з  1  січня  2004  року
(далі - Закон), встановлено, що до складу загального місячного або
річного оподатковуваного доходу платника  податку  включаються
(пп. 4.2.5  п. 4.2 ст. 4) сума страхових виплат, страхових
відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за
договорами  довгострокового страхування життя та недержавного
пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом
9.8 статті 9 цього Закону, крім суми страхової виплати, страхових
відшкодувань або викупної суми, отримуваних платником податку за
умов, встановлених підпунктом 4.3.32 пункту 4.3 статті 4 Закону.
 
   Згідно зі статтею 9 Закону ( 889-15 ) (пп. "а" пп. 9.8.2
п. 9.8) податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до
бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього
Закону (тобто за ставкою 15%, з урахуванням "Прикінцевих положень"
Закону - 13%), від 60 відсотків суми одноразової страхової виплати
за  договором  недержавного  пенсійного  страхування  або
довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою
особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі. чи
при її дожитті до закінчення строку такого договору.
 
   Відповідно до підпункту 4.3.32 пункту 4.3 статті 4 Закону
( 889-15 ), при виконанні зазначених у цьому підпункті умов, до
складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається, зокрема, сума страхової виплати,
страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником
податку за договором страхування від страховикарезидента, іншого,
ніж  довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне
страхування.
 
   Договір довгострокового  страхування  життя  -  договір
страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову
сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менше як
5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа
дожила до закінчення строку дії договору або досягла віку,
визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових
виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що проводяться
у  разі  настання  страхових випадків, пов'язаних із смертю
застрахованої  особи  або  нещасним  випадком  чи  хворобою
застрахованої особи, що призвели до повної стійкої втрати її
працездатності (Закон  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (п. 1.37 ст. 1).
 
   Якщо сума страхової виплати, страхового відшкодування або
викупна сума отримуватиметься платником податку за договором
страхування життя, іншому, ніж довгострокове страхування життя, на
такі суми поширюватиметься положення підпункту 4.3.32 пункту 4.3
статті 4 Закону ( 889-15 ).
 
   Водночас згідно з підпунктом 4.3.32 пункту 4.3 статті 4
Закону ( 889-15 ) порядок застосування підпунктів 4.3.32-4.3.33
пункту 4.3 статті 4 Закону визначається центральним органом
виконавчої влади, який здійснює контроль  за  небанківськими
фінансовими установами відповідно до закону, за узгодженням з
Комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого входять
зазначені питання.
 
   На даний  час такий порядок розроблено за участю п'яти
міністерств і відомств, погоджено з Комітетом Верховної Ради і
передано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
України до Міністерства юстиції України для проходження державної
реєстрації.
 
   Після реєстрації  в Міністерстві юстиції України Порядок
застосування підпунктів 4.3.32 - 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) щодо
страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, отриманих
платником  податку за договорами страхування, буде доведений
засобами масової інформації до платників податків.
 
 Заступник Голови                     С.Лекарь

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка