Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід виконання ст. 24-28 Закону України "Про загальну середню освіту" в частині забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів кадрами та удосконалення кадрової політики в Черкаській області

   КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            до протоколу N 17
              20.11.2002
 
 
      Про хід виконання ст. 24-28 Закону України
       "Про загальну середню освіту" в частині
       забезпечення загальноосвітніх навчальних
        закладів кадрами та удосконалення
       кадрової політики в Черкаській області
 
 
   Заслухавши та обговоривши інформації начальника управління
освіти і науки Черкаської обласної  державної  адміністрації
Десятова Т.М. та голови підкомітету з питань базової освіти
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного
депутата України Бауера М.Й. про хід виконання ст. 24-28 Закону
України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) в частині
забезпечення  загальноосвітніх навчальних закладів кадрами та
вдосконалення кадрової політики у сфері освіти Черкаської області,
Комітет У Х В А Л И В:
 
   1. Інформацію начальника управління освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації  Десятова  Т.М.  та  голови
підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти, народного депутата України Бауера
М.Й. про хід виконання ст. 24-28 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) в частині забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів кадрами та удосконалення кадрової політики у
сфері освіти Черкаської області прийняти до відома.
 
   2. Відзначити, що Черкаська обласна адміністрація, органи
місцевої  виконавчої  влади  та  самоврядування  в основному
забезпечують виконання ст. 24-28 Закону України "Про загальну
середню  освіту"  (  651-14  )  в  частині  комплектування
загальноосвітніх навчальних закладів  кадрами, проводять роботу
щодо вдосконалення кадрової політики у сфері освіти області.
 
   3. Рекомендувати  Черкаській обласній адміністрації вжити
дійових заходів щодо усунення наявних  недоліків,  поліпшити
координацію дій відповідних служб, галузевих управлінь і відділів,
ректоратів вищих навчальних закладів з метою посилення кадрового
потенціалу  сфери освіти та приведення його у відповідність до
соціально-економічної та демографічної ситуації області.
 
   4. Рекомендувати Кабінету міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям у I кварталі 2003 року розглянути питання про стан
виконання ст. 24-28 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) в частині забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів кадрами, дотримання прав та гарантій педагогічних та
науково-педагогічних працівників.
 
   5. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:
 
   5.1. Запропонувати зміни до Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14  ) щодо доцільності утримання з районного бюджету
комплексів "школа - дошкільний заклад" та включення витрат на
фінансування позашкільних закладів у видатки, що враховуються при
визначенні районних, міських та обласних бюджетів.
 
   5.2. Ініціювати внесення змін до пенсійного законодавства
щодо  відміни  обмеження  загальної  суми  доходів працюючих
педагогів-пенсіонерів та переведення їх на контрактну  форму
наймання на роботу.
 
   6. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
   6.1. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.99 р. N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для
роботи  в  сільській  місцевості"  щодо організації цільової
підготовки кадрів на основі прямих договорів між управліннями
освіти і науки та вищими навчальними закладами.
 
   6.2. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2000 р. N 1932 "Про затвердження Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими  бюджетами":  формування  бюджетів  малонаселених
адміністративних одиниць здійснювати з урахуванням додаткових
коригуючих  коефіцієнтів  фінансових  нормативів  бюджетної
забезпеченості, які б враховували їхній демографічний стан.
 
   7. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
 
   7.1. Посилити контроль за реалізацією Державної програми
"Вчитель" ( 379-2002-п ) та внести до неї корективи відповідно до
Постанови Верховної Ради України "Про підсумки парламентських
слухань "Про виконання законодавства щодо розвитку загальної
середньої освіти в країні" від 24.10.2002 р. N 210-IV ( 210-15 ).
Передбачити, починаючи з 2003 року, в умовах прийому до вищих
педагогічних навчальних закладів право на  зарахування  поза
конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок дітей учителів
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості.
 
   7.2. Прискорити введення науково обгрунтованого прогнозування
потреби в педагогічних кадрах для регіонів, визначення обсягів
державного замовлення і їхнього раціонального розміщення у вищих
навчальних  закладах  освіти, вжити невідкладних заходів для
підготовки дійового резерву керівників навчальних закладів.
 
   7.3. Проаналізувати роботу щодо створення при державних вищих
навчальних  закладах  педагогічного  профілю  загальноосвітніх
навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської
молоді з числа випускників основної школи до вступу у вищі
навчальні заклади, забезпечити розширення мережі загальноосвітніх
закладів педагогічного профілю - ліцеїв, гімназій, колегіумів,
педагогічних класів.
 
   7.4. Посилити роль обласних інститутів післядипломної освіти
вчителів  як регіональних науково-методичних та інформаційних
центрів, які відповідно до ст. 41 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) покликані реалізувати науково-методичне
забезпечення  системи загальної середньої  освіти,  завершити
підготовку нормативних документів щодо їхньої діяльності, ширше
використовувати для поширення передового педагогічного досвіду і
підвищення педагогічної майстерності можливості будинків учителів.
 
   7.5. Вжити додаткових заходів щодо організації підготовки
керівних кадрів  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
Доповнити  Перелік  напрямів  та  спеціальностей,  за  якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних  закладах
( 507-97-п ), спеціальністю "Управління  у сфері освіти" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр".
 
   7.6. Внести зміни до  діючих  навчальних  планів  вищих
педагогічних навчальних закладів або розробити відповідні варіанти
нових, здатних забезпечити якісну  підготовку  вчителів  для
сільської школи, підвищити рівень їх комп'ютерної освіченості.
Вжити заходів  щодо вдосконалення  підготовки  студентів  до
науково-дослідницької діяльності, роботи із здібною та обдарованою
молоддю.
 
   7.7. Розробити  механізм  розподілу  та  працевлаштування
випускників вищих педагогічних навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням,  їх  соціальної
підтримки.
 
   7.8. Переглянути  штатні  нормативи  для  всіх  типів
загальноосвітніх навчальних закладів, розробити чітку інструкцію
щодо визначення педагогічного стажу та диференціації оплати праці
працівників освіти залежно від результатів роботи, удосконалити
існуючу практику атестації педагогічних працівників та керівників
навчальних закладів.
 
   7.9. Розробити і затвердити положення про загальноосвітній
комплекс "школа - дитячий садок".
 
   7.10. Узагальнити досвід Уманського державного педагогічного
університету ім. Павла Тичини щодо вирішення питань підготовки
педагогічних кадрів для сільської школи.
 
   8. Рекомендувати  Академії  педагогічних  наук  України
вдосконалити зміст наукової та експериментальної роботи щодо
підготовки  й  підвищення  фахової  майстерності педагогічних
працівників.
 
   9. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на
підкомітет з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти (Бауер М.Й.).
 
 Голова Комітету                  С.М.Ніколаєнко
 
 "Освіта України", N 98-99, 13 грудня 2002 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка