Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі питання сплати податку на прибуток

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          04.11.2002 N 7391/6/15-2316
 
 
      Про деякі питання сплати податку на прибуток
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула запити
<...> і повідомляє.
 
   1. Щодо податкового обліку операцій з продажу матеріальних
активів неприбутковими організаціями.
 
   Законом України в редакції від 22.05.97 р. "Про оподаткування
прибутку підприємств"  ( 283/97-ВР ) із внесеними змінами в
доповненнями (далі - Закон)  для  неприбуткових  установ  і
організацій встановлено особливий порядок оподаткування.
   Так, пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР ) визначено
перелік установ та організацій, які може бути включено до реєстру
неприбуткових, та передбачено перелік доходів, які звільняються
від оподаткування, у разі їх отримання відповідними неприбутковими
установами і організаціями.
   Згідно з абзацом "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7
Закону ( 283/97-ВР ) до неприбуткових установ та організацій
відносяться благодійні фонди і благодійні організації, створені у
порядку,  визначеному  законом  для  проведення  благодійної
діяльності.
   При цьому доходи таких неприбуткових організацій, отримані,
зокрема,  у  вигляді коштів або майна, які надходять таким
неприбутковим організаціям безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань звільняються від
оподаткування згідно з підпунктом 7.11.3 пункту 7.11 статті 7
Закону ( 283/97-ВР ).
   Водночас підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону
( 283/97-ВР  ) встановлено, що коли неприбуткова організація
отримує дохід з інших джерел, ніж тих, що визначені відповідними
підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цього пункту, така неприбуткова
організація зобов'язана сплатити податок на  прибуток,  який
визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел,
зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів,
але не вище суми таких доходів.
   З урахуванням викладеного,  оскільки зазначена заявником
операція  щодо продажу будівлі  вважається продажем  товарів
відповідно до пункту 1.31 статті 1 Закону ( 283/97-ВР ), доходи
від її проведення оподатковуються як доходи з інших джерел на
загальних підставах і відображаються в рядку 10 податкового звіту
про використання коштів неприбутковими установами і організаціями,
затвердженого наказом ДПА України від  29.04.2002 р. N 203
( z0443-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.05.2002 р. N 443/6731 (далі - Податковий звіт).
   З метою оподаткування на зменшення суми вказаних інших
доходів  приймається  тільки  та  частина  загальних  витрат
неприбуткової організації, що безпосередньо пов'язані з отриманням
таких доходів з відображенням  їх  в рядку 11  Податкового
звіту ( z0443-02 ).
   При цьому згідно з абзацом четвертим підпункту 5.3.9 статті
9 Закону ( 283/97-ВР ) до складу валових витрат, в тому числі і до
витрат, що прямо пов'язані з отриманням доходів з інших джерел, не
належать будь-які  витрати,  не  підтверджені  відповідними
розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість
ведення  і  зберігання  яких  передбачена  правилами ведення
податкового обліку.
   Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 1 Закону
України від 16.09.97 р. N 531/97-ВР  (  531/97-ВР  )  "Про
благодійництво та благодійні організації" благодійна діяльність -
це добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що
не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності. Тобто
благодійницька діяльність не передбачає одержання прибутку від її
здійснення взагалі. Виходячи з суті благодійництва статтею 4 цього
Закону  визначено  перелік  основних  напрямків  благодійної
діяльності, яким продаж будь-яких матеріальних або нематеріальних
активів не передбачено.
   Аналогічно відображаються в Податковому звіті ( z0443-02 )
неприбуткової релігійної організації, зареєстрованої у порядку,
встановленому чинним законодавством, доходи від продажу автомобіля
та витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням таких доходів.
 
   2. Щодо подання уточнених декларацій у зв'язку з нарахування
амортизації по матеріальних цінностях, які не використовувались у
виробничій діяльності 365 календарних днів, і були продані.
 
   Відповідно до підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 Закону
( 283/97-ВР  )  під  терміном "основні фонди" слід розуміти
матеріальні цінності,  що  використовуються  у  господарській
діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365
календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних
цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з
фізичним або моральним зносом.
   Виходячи  з викладеного,  матеріальні  цінності, що  не
використовуються у господарській  діяльності платника податку
протягом періоду, який не перевищує 365 календарних днів, не
підлягають амортизації та вважаються такими, що придбані для
подальшого їх продажу іншим  особам, оскільки їх відчуження
відбувається до закінчення мінімального терміну їх використання в
господарській діяльності платника податку.
   Другим абзацом пункту 5.1 статті 5 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон N 2181), зокрема передбачено, що
у разі коли у майбутніх податкових періодах платник податків
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним
податковій декларації, такий платник податків зобов'язаний подати
нову податкову декларацію, що містить виправлені показники.
   При цьому відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181
( 2181-14 ) у разі коли платник податків до початку його перевірки
контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання, а також самостійно погашає суму недоплати та штраф у
розмірі десяти відсотків суми такої недоплати, штрафи, визначені
підпунктами 17.1.2 - 17.1.7 пункту 17 цієї статті, а також
адміністративні  штрафи,  які  відповідно  до  законодавства
накладаються  на платника податків (його посадових осіб) за
відповідні правопорушення, не застосовуються.
   Таким чином, у разі якщо платником податку нараховувалась
амортизація по матеріальних цінностях, які не використовувались у
виробничій діяльності 365 календарних днів, і ним було прийнято
рішення щодо їх продажу, нарахована по цих матеріальних цінностях
сума амортизації зменшувала скоригований валовий дохід, внаслідок
чого відбувся факт заниження податкового зобов'язання такого
платника податку.
   Як зазначається у запиті, нарахування амортизації на основні
фонди здійснювалось протягом двох кварталів після введення їх в
експлуатацію, а у третьому кварталі їх було продано, то з
урахуванням вищевикладеного у цьому випадку платником податку
повинно бути подано уточнені декларації, а також самостійно
погашено суму недоплати та штраф у розмірі десяти відсотків суми
такої недоплати.
 
 Заступник голови                    Г.Оперенко
 
 "Податки та бухгалтерський облік",
 N 93, 21.11.2002 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка