Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексний план розвитку колійного господарства морських портів та залізничних станцій, що їх обслуговують, на 2002-2007 рр. та про передачу залізничних під'їзних колій з балансу залізниць на баланс морських торговельних портів

       КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             01.11.2002 N 50
 
 
         Про Комплексний план розвитку
       колійного господарства морських портів
      та залізничних станцій, що їх обслуговують,
         на 2002-2007 рр. та про передачу
     залізничних під'їзних колій з балансу залізниць
       на баланс морських торговельних портів
 
 
   Розглянувши питання про Комплексний план розвитку колійного
господарства морських портів та залізничних станцій, що  їх
обслуговують,  на 2002-2007 рр. та про передачу залізничних
під'їзних колій з  балансу  залізниць  на  баланс  морських
торговельних  портів, Колегія Міністерства транспорту України
відзначає, що на сучасному етапі комплекс залізниця - порти є
важливою ланкою  транспортно-дорожнього  комплексу  України,
ефективне функціонування якого є однією з необхідних умов захисту
економічних  інтересів держави, розвитку зовнішньоторговельної
діяльності, задоволення потреб у перевезеннях  населення  та
суспільного виробництва.
 
   З метою  забезпечення  координованого  розвитку портів і
залізниць Колегією Міністерства транспорту України 18.02.2002 р.
був затверджений Комплексний план розвитку колійного господарства
морських портів та залізничних станцій, що їх обслуговують, на
2002-2007  рр.  Початок  роботи  над  виконанням зазначеного
Комплексного плану на протязі 2002 р. підтвердив правильність
взятого напрямку і важливість його реалізації.
 
   За поточний час морськими портами і залізницями України
виконано узгоджених робіт по розвитку колійного господарства на
14299 тис. грн., що дозволило збільшити загальні обсяги перевезень
вантажів залізницями і переробку їх портами.
 
   Внеском у розвиток господарських відносин, який підвищив
відповідальність  сторін, стала передача залізничних колій з
балансу залізниць на баланс морських портів.
 
   З метою забезпечення подальшого сталого розвитку морських
портів і  залізничних  станцій,  що  їх обслуговують Колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Прийняти  до  відома  інформацію  Укрзалізниці  та
Укрморрічфлоту  щодо  виконання  "Комплексного плану розвитку
колійного господарства морських портів та залізничних станцій, що
їх обслуговують на 2002-2007 рр."
   Прискорити роботу по виконанню  Комплексного  плану  та
завершити спільні дії та заходи з  розвитку  інфраструктури
залізничного транспорту у морських  портах  до 31.12.2003 р.
Щоквартально  інформувати   Мінтранс  про  стан  виконання
заходів, визначених Комплексним планом.
 
   2. Визнати роботу морських торговельних портів та залізниць з
передачі колійного господарства з балансу залізниць на баланс
портів задовільною. У термін до 01.07.2003 р. здійснити передачу
колійного господарства залізниць, що знаходяться на території
морських  торговельних портів, на баланс морських портів, в
належному технічному стані.
 
   3. Департаменту  економічного  аналізу  та  стратегічного
планування  (Бурдей  В.В.), Департаменту контрольно-ревізійної
роботи та запобігання корупційним і економічним правопорушенням
(Сєроштан С.О.), Укрморрічфлоту (Скворцов Г.П.), Укрзалізниці
(Федюшин Ю.М.) провести  контрольну  вибіркову  перевірку  в
спеціалізованому  морському  торговельному  порту "Октябрськ",
Маріупольському та Білгород-Дністровському морських торговельних
портах щодо передачі колійного господарства з балансу залізниць на
баланс морських портів та у і кварталі 2003 р. поінформувати з
цього питання Мінтранс.
 
   4. Заступнику   Державного   секретаря  Дунаєву  Л.Ф,
Укрморрічфлоту (Скворцов Г.П.), Укрзалізниці (Федюшин Ю.М.) при
формуванні фінансових планів на 2003 р. передбачити кошти на
будівництво та реконструкцію затвердженні "Комплексним планом
розвитку колійного господарства морських портів та залізничних
станцій, що їх обслуговують на 2002- 2007 рр."
 
   5. Покласти особистий контроль за виконанням "Комплексного
плану  розвитку  колійного  господарства  морських портів та
залізничних станцій, що їх обслуговують на 2002-2007 рр." та
передачу колійного господарства з балансу залізниць на баланс
морських портів на Укрморрічфлот (Скворцов Г.П.) та Укрзалізницю
(Федюшин Ю.М.).
 
 "Весь транспорт Онлайн" N 213 (525) от 21.11.2002 г.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка