Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 502 від 07.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 грудня 2001 р.
                   за N 1077/6268
 
 
         Про затвердження Змін до деяких
   нормативно-правових актів Національного банку України
 
 
   Відповідно до статті 59 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статей 36, 44 та 49 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розрахунку
резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з
цінними паперами та інших вкладень у статутні фонди підприємств,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
30.12.99 N 629 ( z0045-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.01.2000 за N 45/4266 (зі  змінами),  що
додаються.
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування і
використання  резервів  для відшкодування можливих втрат від
дебіторської заборгованості комерційних банків,  затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 31.03.99
N 157 ( v0640500-99 ) (зі змінами), що додаються ( z1078-01 ).
 
   3. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та
використання  резерву  для  відшкодування  можливих втрат за
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за
N 474/4695 (зі змінами), що додаються ( z1079-01 ).
 
   4. Ця  постанова  набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   07.12.2001 N 502
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2001 р.
                   за N 1077/6268
 
      Зміни до Положення про порядок розрахунку
     резерву на відшкодування можливих збитків банків
    від операцій з цінними паперами та інших вкладень
          у статутні фонди підприємств
              ( z0045-00 )
 
   1. Пункти 1.2 та 1.8 викласти в такій редакції:
   "1.2. Це Положення розроблено на підставі Законів України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) та нормативно-правових актів
Національного банку України про порядок здійснення та обліку
операцій із цінними паперами. Бухгалтерський облік резервів на
відшкодування можливих збитків банків від операцій із цінними
паперами здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку
формування і використання резервів у банках України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 11.07.2001
N 268 ( z0634-01 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
25.07.2001 за N 634/5825".
   "1.8. Заходи  впливу  за  порушення банками вимог цього
Положення застосовуються згідно з Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань застосування до банків
заходів впливу за порушення вимог банківського законодавства".
 
   2. Абзаци другий-восьмий, сорок перший-сорок другий додатка 3
викласти в такій редакції:
   "для банків  згідно  з  вимогами Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою
Правління  Національного банку України від 28.08.2001 N 368
( z0841-01 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2001 за N 841/6032, щодо дотримання:
   нормативів капіталу (Н1, Н2, Н3);
   нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6);
   нормативів кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10);
   нормативів інвестування (Н11, Н12);
   нормативу ризику загальної відкритої валютної позиції (Н13):
   у тому числі загальної довгої відкритої валютної позиції
(Н13-1) та загальної короткої відкритої валютної позиції (Н13-2)".
   "У вищенаведених формулах складові показників розраховуються
відповідно до статей балансу підприємства.
   Для системи  показників  стану  та  результатів  роботи
підприємств нормативні значення не встановлюються. Оцінку значення
показників підприємств банки мають будувати на порівняльному
аналізі подібних установ (за обсягами діяльності, структурою та
розміром сукупних активів) та на підставі даних аналітичних
рядів".
 
   3. Абзац п'ятнадцятий підпункту 2.1 пункту 2 додатка 4
викласти в такій редакції: 
   "для банків - згідно з розрахунком нормативу регулятивного
капіталу (Н1), що визначений Інструкцією про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління
Національного банку від 28.08.2001 N 368 (  z0841-01  )  і
зареєстрованою  в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за
N 841/6032".
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                  О.І.Кірєєв
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту
 банківського нагляду                І.Ф.Романенко
 
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 2, 2002 р. )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка