Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2003/2004 н.р.

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 870
 
 
         Про проведення Всеукраїнської
       студентської олімпіади у 2003/2004 н.р.
 
 
   На виконання Указу Президента України "Про Програму роботи з
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки" від 8 лютого 2001 р.
N 78/2001 ( 78/2001 ) та відповідно до Положення про Всеукраїнську
студентську олімпіаду, затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 28.12.1999 р. N 444, Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  у  2003/2004 навчальному році Всеукраїнську
студентську олімпіаду в два етапи:
   I етап  -  у  січні-лютому 2004 року в кожному вищому
навчальному закладі;
   II етап  - у березні-травні 2004 року в базових вищих
навчальних закладах.
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Склад Всеукраїнського оргкомітету студентської олімпіади
(додаток 1).
 
   2.2. Базові вищі навчальні заклади (за їх згодою), перелік
олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, список
голів оргкомітетів (за їх згодою) та терміни проведення II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади (додатки 2, 3).
 
   2.3. Зміни та доповнення до Положення (додаток 4).
 
   3. Науково-методичному центру вищої  освіти  Міністерства
освіти  і  науки  України  (Левківський  К.М.)  забезпечити
організаційне та науково-методичне  керівництво  Всеукраїнською
студентською олімпіадою.
 
   4. Керівникам організацій та установ, в яких працюють члени
Всеукраїнського оргкомітету, відрядити їх до  базових  вищих
навчальних закладів для надання методичної допомоги і здійснення
контролю за організацією та проведенням олімпіади. Витрати на
відрядження здійснити за рахунок організацій та установ, в яких
вони працюють.
 
   5. Ректорам вищих навчальних закладів:
 
   5.1. Забезпечити  проведення  I  етапу  Всеукраїнської
студентської  олімпіади  з  навчальних дисциплін, напрямів і
спеціальностей у зазначений термін.
 
   5.2. До 1 березня 2004 року надіслати до відповідних базових
вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади (додаток 1 Положення).
 
   5.3. Відрядити студентів - переможців I етапу змагань до
базових  вищих  навчальних  закладів для участі у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади.
 
   5.4. Відрядити науково-педагогічних  працівників,  які  є
членами журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, до базових вищих
навчальних  закладів за рахунок установ та вищих навчальних
закладів, в яких вони працюють.
 
   5.5. До 1 червня 2004 року надіслати інформацію про участь
студентів  у  II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України (додаток 2 Положення).
 
   5.6. Дозволити  використовувати позабюджетні кошти вищого
навчального закладу на організацію та проведення кожного з етапів
Всеукраїнської  студентської олімпіади згідно із затвердженим
кошторисом.
 
   5.7. Оплату відряджень учасників II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади здійснити за рахунок навчальних закладів, в
яких вони навчаються.
 
   5.8. Розглянути  підсумки   проведення   Всеукраїнської
студентської олімпіади на засіданнях Вчених рад.
 
   6. Розміщення учасників II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади здійснюють базові вищі навчальні заклади.
 
   7. Оргкомітетам  базових  вищих  навчальних  закладів  з
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
 
   7.1. При проведенні олімпіади дотримуватись Положення про
Всеукраїнську студентську олімпіаду.
 
   7.2. До 15 лютого 2004 року надіслати до вищих навчальних
закладів листи - запрошення з умовами та терміном проведення
олімпіади з навчальної дисципліни або олімпіади з напряму чи
спеціальності.
 
   7.3. До 15 червня 2004 року подати звіти про підсумки
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади на
адресу Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти
і науки України за встановленою формою (додаток 3 Положення).
 
   8. Ректорам базових вищих навчальних закладів передбачити
компенсацію  робочого  часу, витраченого науково-педагогічними
працівниками  на  науково-методичне  забезпечення  II  етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади, на умовах погодинної оплати
відповідно до обсягу виконаної роботи.
 
   9. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та
проведення  олімпіади,  виготовлення  дипломів для переможців
Всеукраїнської студентської олімпіади здійснити за рахунок коштів
загального фонду Міністерства освіти і науки України згідно із
затвердженим кошторисом.
 
   10. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
виділити  фінансування на проведення олімпіади відповідно до
затвердженого кошторису.
 
   11. Всеукраїнському  оргкомітету  студентської  олімпіади
(Степко М.Ф.) спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
Науково-методичним центром вищої  освіти  (Левківський  К.М.)
підвести підсумки проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
та довести їх до відома вищих навчальних закладів.
 
   12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
               СКЛАД
       Всеукраїнського оргкомітету Олімпіади
 
 
 1. Степко М.Ф.     - заступник Міністра освіти і науки
             України, голова оргкомітету;
 
 2. Болюбаш Я.Я.    - директор департаменту вищої освіти
             Міністерства освіти і науки України,
             заступник голови оргкомітету;
 
 3. Левківський К.М   - директор Науково-методичного центру
             вищої освіти, заступник голови
             оргкомітету;
 
 4. Журавльова Н.В   - завідувач сектора Науково-методичного
             центру вищої освіти, відповідальний
             секретар оргкомітету;
 
 5. Вітенко І.С.    - директор Центрального методичного
             кабінету з вищої медичної освіти
             Міністерства охорони здоров'я України
             (за згодою);
 
 6. Дмитренко П.В.   - проректор Національного педагогічного
             університету ім. М.П.Драгоманова;
 
 7. Дорошенко Т.М.   - методист вищої кваліфікаційної категорії
             Науково-методичного центру вищої освіти;
 
 8. Лахманюк Т.В    - заступник начальника управління кадрів,
             закладів освіти та науково-дослідної
             роботи Державного комітету України
             з питань фізичної культури і спорту
             (за згодою);
 
 9. Мамченко О.М.    - директор Державного методичного центру
             навчальних закладів культури і мистецтв
             Міністерства культури і мистецтв України
             (за згодою);
 
 10. Спіцин Є.С.    - директор Інституту східних мов
             Київського національного
             лінгвістичного університету;
 
 11. Спекторська Т.В.  - методист вищої кваліфікаційної
             категорії Науково-методичного центру
             вищої освіти;
 
 12. Шиманський В.М.  - начальник управління аграрної освіти
             Міністерства аграрної політики
             (за згодою);
 
 13. Юдіна С.П.     - завідувач відділу Науково-методичного
             центру вищої освіти.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
               ПЕРЕЛІК
         олімпіад з навчальних дисциплін
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва      |Назва групи   |Назва базового вищого|Терміни|Прізвище та   |
|п/п|навчальної   |вищих навчальних|навчального закладу з|прове- |ініціали,    |
|  |дисципліни, з  |закладів,    |проведення олімпіади |дення |посада      |
|  |якої      |студенти яких  |           |олімпі-|голови      |
|  |проводиться   |беруть участь в |           |ади  |оргкомітету   |
|  |олімпіада    |олімпіаді    |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
| 1|   2     |    3    |     5     | 6  |   7      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Українська   |всі вищі    |Міжрегіональна    |18-20 |Ректор      |
|  |мова      |навчальні    |академія управління |березня|Бебик В.М.    |
|  |        |заклади     |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |        |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |1347       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Іноземні мови                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Англійська   |всі вищі    |Донецький      |19-22 |Проректор    |
|  |мова      |навчальні    |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |заклади (не   |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |мовні)     |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---|        |----------------+---------------------+-------+-----------------|
|3. |Французька   |всі вищі    |Донецький      |17-20 |Проректор    |
|  |мова      |навчальні    |національний     |травня |Башков Є.О.   |
|  |        |заклади (не   |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |мовні)     |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---|        |----------------+---------------------+-------+-----------------|
|4. |Німецька мова  |всі вищі    |Міжрегіональна    |18-20 |Ректор      |
|  |        |навчальні    |академія управління |березня|Бебик В.М.    |
|  |        |заклади     |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |        |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |1347       |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|5. |Педагогіка   |класичні    |Вінницький державний |19-23 |Проректор    |
|  |        |університети,  |педагогічний     |квітня |Подолянчук С.В. |
|  |        |педагогічні,  |університет     |    |т.(0432)     |
|  |        |технічні    |т.(0432)26-51-98   |    |27-68-82     |
|  |        |університети  |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|6. |Політологія   |всі вищі    |Уманський державний |24-25 |Проректор    |
|  |        |навчальні    |педагогічний     |квітня |Краснобокий Ю.М. |
|  |        |заклади (де   |університет     |    |т.(04744)    |
|  |        |політологія не |т.(04744)5-22-49   |    |5-22-49     |
|  |        |спеціальність) |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|7. |Психологія   |класичні    |Міжрегіональна    |25-27 |Ректор      |
|  |        |університети,  |академія управління |квітня |Бебик В.М.    |
|  |        |педагогічні   |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |університети  |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |13-47      |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|8. |Психологія   |технічні,    |Донецький      |26-29 |Проректор    |
|  |        |технологічні  |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |        |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|9. |Естетика    |культури та   |Державна академія  |19-23 |Ректор      |
|  |        |мистецтв    |керівних кадрів   |квітня |Чернець В.Г.   |
|  |        |        |культури і мистецтв |    |т.(044)     |
|  |        |        |(м. Київ) т.(044)  |    |290-22-82    |
|  |        |        |290-36-19, 290-21-93 |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|10 |Культурологія  |культури та   |Київський      |23-25 |Проректор    |
|  |        |мистецтв,    |національний     |березня|Безклубенко С.Д. |
|  |        |університети,  |університет культури |    |т.(044)269-98-01 |
|  |        |педагогічні,  |і мистецтв      |    |         |
|  |        |технічні    |т.(044)269-97-43   |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|Математика   |технічні,    |Національний     |19-24 |Проректор    |
|  |        |економічні,   |технічний університет|квітня |Варламов Г.Б.  |
|  |        |аграрні     |України "Київський  |    |т.(044)     |
|  |        |        |політехнічний    |    |236-45-52    |
|  |        |        |інститут"      |    |         |
|  |        |        |т.(044)241-97-00   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|12.|Математика   |класичні    |Львівський      |20-23 |Проректор    |
|  |        |університети  |національний     |квітня |Котур Б.Я.    |
|  |        |        |університет     |    |т.(0322)     |
|  |        |        |т.(0322)96-45-62   |    |72-70-40     |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|13.|Інформатика   |всі вищі    |Національний     |19-23 |Проректор    |
|  |        |навчальні    |аерокосмічний    |квітня |Гайдачук О.В.  |
|  |        |заклади     |університет     |    |т.(057)     |
|  |        |        |ім.М.Є.Жуковського  |    |707-40-20    |
|  |        |        |"Харківський     |    |         |
|  |        |        |авіаційний інститут" |    |         |
|  |        |        |т.(057)707-45-62   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|14.|Фізика     |технічні та   |Національний     |18-20 |Ректор      |
|  |        |аграрні     |авіаційний      |травня |Бабак В.П.    |
|  |        |        |університет (м. Київ)|    |т.(044)483-31-41 |
|  |        |        |т.(044)488-53-33   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|15.|Хімія      |технічні,    |Національний     |12-14 |Проректор    |
|  |        |технологічні,  |університет харчових |травня |Хомічак Л.М.   |
|  |        |аграрні     |технологій (м. Київ) |    |т.(044)221-60-00 |
|  |        |        |т.(044)221-79-26   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|16.|Біологія    |аграрні     |Львівський державний | 30  |Проректор    |
|  |        |        |аграрний університет |бере- |Боярчук В.М.   |
|  |        |        |т.(0322)79-31-60   |зня - |т.(0322)     |
|  |        |        |           | 2  |79-33-56     |
|  |        |        |           |квітня |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|17.|Біологічна   |медичні     |Національний медичний|26-29 |Проректор    |
|  |хімія      |        |університет (м. Київ)|квітня |Яворовський О.П. |
|  |        |        |т.(044)211-10-72   |    |т.(044)     |
|  |        |        |           |    |235-38-54    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|18.|Основи екології |класичні    |Донецький      |13-16 |Проректор    |
|  |і охорона    |технічні    |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |навколишнього  |університети,  |технічний університет|    |т.(0622)305-35-67|
|  |середовища   |аграрні     |т.(0622)91-08-29   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|19.|Безпека життя і |всі вищі    |Одеський       |11-14 |Проректор    |
|  |діяльності   |навчальні    |національний     |травня |Іваниця В.О.   |
|  |людини     |заклади     |університет     |    |т.(0482)23-84-17 |
|  |        |        |т.(0482)23-24-63   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|20.|Економіка    |класичні    |Сумський державний  |19-21 |Проректор    |
|  |природокористу- |університети,  |університет     |квітня |Васильєв А.В.  |
|  |вання      |економічні,   |т.(0542)33-56-21   |    |т.(0542)33-00-24 |
|  |        |технічні    |           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Загально-професійні дисципліни                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|21.|Деталі машин та |аграрні та   |Харківський державний|14-16 |Перший      |
|  |основи     |технічні    |технічний університет|квітня |проректор    |
|  |конструювання  |        |сільського      |    |Тіщенко Л.М.   |
|  |        |        |господарства     |    |т.(0572)21-97-79 |
|  |        |        |т.(0572)700-38-88,  |    |         |
|  |        |        |21-86-40       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|22.|Опір матеріалів |технічні    |Національний     | 7-10 |Проректор    |
|  |        |        |аерокосмічний    |квітня |Гайдачук О.В.  |
|  |        |        |університет ім.   |    |т.(057)     |
|  |        |        |М.Є.Жуковського   |    |707-40-20    |
|  |        |        |"Харківський     |    |         |
|  |        |        |авіаційний інститут" |    |         |
|  |        |        |т.(057)707-45-62   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|23.|Теоретична   |технічні,    |Національна     |20-23 |Проректор    |
|  |механіка    |університети  |металургійна академія|квітня |Пройдак Ю.С.   |
|  |        |        |України       |    |т.(0562)410-400 |
|  |        |        |т.(0562)41-04-25   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|24.|Теоретичні   |технічні    |Національний     |18-21 |Проректор    |
|  |основи     |        |університет     |травня |Павлиш В.А    |
|  |електротехніки |        |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |        |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39-88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|25.|Електротехніка |технічні    |Національний     |20-23 |Проректор    |
|  |        |        |технічний університет|квітня |Сокол Є.І.    |
|  |        |        |"Харківський     |    |т.(0572)     |
|  |        |        |політехнічний    |    |43-90-28     |
|  |        |        |інститут"      |    |         |
|  |        |        |т.(0572)47-82-09   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|26.|Гідравліка   |технічні    |Київський      |22-26 |Проректор    |
|  |        |        |національний     |березня|Кривенко П.В.  |
|  |        |        |університет     |    |т.(044)248-31-65 |
|  |        |        |будівництва і    |    |         |
|  |        |        |архітектури     |    |         |
|  |        |        |т.(044)241-55-48   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|27.|Нарисна     |технічні    |Донецький      | 5-8  |Проректор    |
|  |геометрія та  |        |національний     |березня|Башков Є.О.   |
|  |геометричне   |        |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |моделювання на |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|  |ПЕОМ      |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|28.|Інформаційні  |економічні,   |Київський      |20-23 |Проректор    |
|  |системи і    |технічні,    |національний     |квітня |Савчук В.С.   |
|  |технології в  |аграрні     |економічний     |    |т.(044)     |
|  |економіці    |        |університет     |    |459-62-08    |
|  |        |        |т.(044)459-61-74   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|29.|Менеджмент у  |університети,  |Донецький      | 5-8  |Проректор    |
|  |виробничій сфері|економічні,   |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |технічні    |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|30.|Міжнародна   |всі вищі    |Національний     |21-24 |Проректор    |
|  |економіка    |навчальні    |університет     |квітня |Павлиш В.А.   |
|  |        |заклади     |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |        |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39-88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Професійно-орієнтовані дисципліни                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|Система     |технічні,    |Технологічний    |20-24 |Ректор      |
|  |автоматизованого|технологічні  |університет Поділля |квітня |Скиба М.Є.    |
|  |проектування та |університети  |(м. Хмельницький)  |    |т.(03822)    |
|  |комп'ютерного  |        |т.(03822)2-51-08   |    |2-32-65     |
|  |моделювання в  |        |           |    |         |
|  |машинобудуванні |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|32.|Технічна    |технічні,    |Технологічний    |5-7  |Проректор    |
|  |діагностика   |університети  |університет Поділля |квітня |Каплун В.Г.   |
|  |обчислювальних |        |(м. Хмельницький)  |    |т.(03822)    |
|  |пристроїв та  |        |т.(03822)2-51-08   |    |2-32-54     |
|  |систем     |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|33.|Менеджмент   |університети,  |Національний     |20-24 |Проректор    |
|  |зовнішньої   |економічні,   |університет     |квітня |Павлиш В.А.   |
|  |економічної   |технічні    |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |діяльності   |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39 -88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|34.|Торгове     |економічні та  |Донецький державний |20-23 |Проректор    |
|  |обладнання   |управління,   |університет економіки|квітня |Садеков А.А.   |
|  |        |технологічні  |і торгівлі      |    |т.(0622)93-34-31 |
|  |        |        |Т.(0622)93-34-31   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|35.|Взаємо-     |технічні,    |Запорізький     |5-8  |Проректор    |

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка