Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2003/2004 н.р.

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48.|Інженерна  |обладнання  |економічні та   |Донецький державний | 13-14  |Проректор     |
|  |механіка  |переробних і |управління,    |університет економіки| квітня |Садеков А.А.   |
|  |      |харчових   |технологічні    |і торгівлі      |     |т.(0622)305-34-31 |
|  |      |виробництв  |          |т.(0622)93-34-31   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|49.|      |підйомнотран- |технічні,     |Харківський державний| 19-22  |Проректор     |
|  |      |спортні,   |технологічні,   |технічний університет| квітня |Гончаренко Д.Ф.  |
|  |      |будівельні,  |класичні      |будівництва і    |     |т.(057)700-02-40 |
|  |      |дорожні,   |університети    |архітектури     |     |         |
|  |      |меліоративні |          |т.(0572)40-29-33   |     |         |
|  |      |машини і   |          |           |     |         |
|  |      |обладнання  |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|50.|      |технологія  |технічні,     |Дніпродзержинський  | 20-23  |Проректор     |
|  |      |машино-    |технологічні,   |державний технічний | квітня |Садовий О.В.   |
|  |      |будування   |класичні      |університет     |     |т.(0569)55-12-87 |
|  |      |       |університети    |т.(0569)55-12-87   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|51.|      |металорізальні|технічні,     |Донецький      |  29  |Проректор     |
|  |      |верстати   |технологічні    |національний     |березня -|Башков Є.О.    |
|  |      |та системи  |університети    |технічний університет|2 квітня |т.(0622)305-35-67 |
|  |      |       |          |т.(0622)91-08-29   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|52.|      |машини та   |аграрні      |Харківський державний| 5-8   |Проректор     |
|  |      |обладнання  |          |технічний університет| квітня |Заїка П.М.    |
|  |      |сільськогос- |          |сільського      |     |т.(0572)47-81-86 |
|  |      |подарського  |          |господарства     |     |         |
|  |      |виробництва  |          |т.(0572)21-79-22   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|53.|Інженерне  |       |технічні,     |Харківський     | 19-24  |Проректор     |
|  |матеріало- |       |технологічні    |національний     | квітня |Гладкий І.П.   |
|  |знавство  |       |університети    |автомобільно-дорожній|     |т.(057)700-38-54 |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)45-91-29   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|54.|Радіотехніка|радіотехніка |класичні      |Севастопольський   | 13-14  |Проректор     |
|  |      |       |університети,   |національний     | квітня |Лук'янчук О.Г.  |
|  |      |       |технічні,     |технічний      |     |т.(0692)24-35-90 |
|  |      |       |технологічні,   |університет     |     |         |
|  |      |       |військові     |т.(0692)23-51-18   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|55.|Електромеха-|       |технічні      |Кременчуцький    | 22-24  |Проректор     |
|  |ніка    |       |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|56.|Електромеха-|енергоресурсо-|технічні      |Кременчуцький    | 19-21  |Проректор     |
|  |ніка    |збереження  |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |за напрямами |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |електро-   |          |університет     |     |         |
|  |      |механіка та  |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|  |      |енергетика  |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|57.|Метрологія |       |технічні      |Харківський     | 26-28  |Проректор     |
|  |та     |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |вимірювальна|       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |техніка   |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|58.|Електронні |       |технічні      |Харківський     | 6-7   |Проректор     |
|  |апарати   |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |      |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|59.|Електроніка |       |технічні      |Харківський     | 6-7   |Проректор     |
|  |      |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |      |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|60.|Комп'ютерні |системи    |технічні      |Вінницький державний | 12-15  |Перший проректор |
|  |системи,  |управління і |          |технічний університет| квітня |Грабю В.В.    |
|  |автоматика |автоматики  |          |т.(0432)44-02-16   |     |т.(0432)44-02-06 |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|61.|управління |комп'ютерні  |технічні      |Кременчуцький    | 15-17  |Проректор     |
|  |і      |системи,   |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |автоматика  |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |управління і |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|62.|Комп'ютерна |системне   |технічні, класичні |Національний     | 13-14  |Проректор     |
|  |інженерія  |програмування |університети    |технічний університет| квітня |Сокол Є.І.    |
|  |      |       |          |"Харківський     |     |т.(0572)43-90-28 |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |         |
|  |      |       |          |інститут"      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)47-82-09   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|63.|Металургія |металургія  |технічні      |Національна     | 20-22  |Проректор     |
|  |      |чорних    |          |металургійна академія| квітня |Пройдак Ю.С.   |
|  |      |металів    |          |України       |     |т.(0562)41-04-00 |
|  |      |       |          |(м. Дніпропетровськ) |     |         |
|  |      |       |          |т.(0562)41-04-25   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|64.|      |обробка    |технічні      |Національний     | 22-23  |Проректор     |
|  |      |металів    |          |технічний університет| квітня |Варламов Г.Б.   |
|  |      |тиском    |          |України "Київський  |     |т.(044)236-45-52 |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |         |
|  |      |       |          |інститут"      |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)241-97-00   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|65.|      |ливарне    |технічні      |Дніпродзержинський  | 27-30  |Проректор     |
|  |      |виробництво  |          |державний технічний | квітня |Садовий О.В.   |
|  |      |чорних і   |          |університет     |     |т.(0569)55-12-87 |
|  |      |кольорових  |          |т.(0569)55-12-87   |     |         |
|  |      |металів    |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|66.|      |металургія  |технічні      |Запорізька державна | 19-23  |Проректор     |
|  |      |кольорових  |          |інженерна академія  | квітня |Переверзєв А.В.  |
|  |      |металів    |          |т.(0612)601-270   |     |т.(0612)601-330  |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|67.|Гірництво  |розробка   |технічні      |Івано-Франківський  | 20-23  |Проректор     |
|  |      |родовищ    |          |національний     | квітня |Карпаш О.М.    |
|  |      |корисних   |          |технічний університет|     |т.(03422)4-24-30 |
|  |      |копалин    |          |України       |     |         |
|  |      |       |          |т.(03422)4-21-96   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|68.|Зварювання |технологія  |технічні,     |Кіровоградський   | 6-9   |В.о.ректора    |
|  |      |та      |технологічні,   |державний технічний | квітня |Кропівний В.М.  |
|  |      |устаткування, |класичні      |університет     |     |т.(0522)59-93-59 |
|  |      |відновлення  |університети    |т.(0522)59-93-59   |     |         |
|  |      |та      |          |           |     |         |
|  |      |підвищення  |          |           |     |         |
|  |      |зносостійкості|          |           |     |         |
|  |      |машин і    |          |           |     |         |
|  |      |конструкцій  |          |           |     |         |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|69.|      |технологія  |технічні,     |Донбаська державна  | 13-15  |Проректор     |
|  |      |та      |технологічні,   |машинобудівна    | квітня |Федорінов В.А.  |
|  |      |устаткування |класичні      |академія       |     |т.(0626)41-69-09 |
|  |      |зварювання  |університети    |(м. Краматорськ)   |     |         |
|  |      |       |          |т.(0626)41-67-88   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|70.|      |зварювальні  |технічні,     |Приазовський     | 20-22  |В.о.проректора  |
|  |      |установки   |технологічні,   |державний технічний | квітня |Чейлях О.П.    |
|  |      |       |класичні      |університет     |     |т.(0629)31-64-61 |
|  |      |       |університети    |(м. Маріуполь)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(0629)31-64-61   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|71.|Телекомуні- |       |технічні      |Одеська національна | 5-8   |Проректор     |
|  |кації    |       |          |академія зв'язку   | квітня |Нечипорук О.Л.  |
|  |      |       |          |т.(0482)23-55-95,  |     |т.(0482)26-19-63 |
|  |      |       |          |26-05-41       |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|72.|Будівництво |промислове  |технічні, аграрні |Донбаська державна  | 17-21  |Проректор     |
|  |      |та цивільне  |          |академія будівництва | травня |Мущанов В.П.   |
|  |      |будівництво  |          |і архітектури    |     |т.(0622)21-41-59 |
|  |      |       |          |(м. Макіївка)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(06232)4-46-85   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|73.|      |теплогазопо- |технічні      |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |      |стачання та  |          |національний     | квітня |Кривенко П.В.   |
|  |      |вентиляція  |          |університет     |     |т.(044)248-31-65 |
|  |      |       |          |будівництва і    |     |         |
|  |      |       |          |архітектури     |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)241-55-48   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|74.|      |технологія  |технічні      |Донбаська державна  | 12-14  |Проректор     |
|  |      |будівельних  |          |академія будівництва | травня |Братчун В.І.   |
|  |      |конструкцій, |          |і архітектури    |     |Т.(0622)90-15-02 |
|  |      |виробів і   |          |(м. Макіївка)    |     |         |
|  |      |матеріалів  |          |т.(06232)4-46-85   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|75.|      |мости та   |технічні      |Дніпропетровський  | 27-30  |Проректор     |
|  |      |транспортні  |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |тунелі    |          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |       |          |залізничного     |     |         |
|  |      |       |          |транспорту      |     |         |
|  |      |       |          |т.(056)776-11-93   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|76.|Харчова   |технологія  |економічні та   |Харківська державна | 18-20  |Ректор      |
|  |технологія |харчування  |управління,    |академія технології | травня |Черевко О.І.   |
|  |та     |       |технологічні    |та організації    |     |т.(0572)36-89-79 |
|  |інженерія  |       |          |харчування      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)36-74-92   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|77.|Легка    |технологія  |технічні,     |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |промис-   |та      |технологічні,   |національний     | квітня |Кулєшов Ю.Є.   |
|  |ловість   |конструювання |класичні      |університет     |     |т.(044)290-42-54 |
|  |      |взуття    |університети    |технологій та дизайну|     |         |
|  |      |       |          |т.(044)290-78-86   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|78.|      |швейні    |технічні,     |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |      |вироби    |технологічні,   |національний     | квітня |Кулєшов Ю.Є.   |
|  |      |       |класичні      |університет     |     |т.(044)290-42-54 |
|  |      |       |університети    |технологій та дизайну|     |         |
|  |      |       |          |т.(044)290-78-86   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|79.|Механізація |       |аграрні      |Національний аграрний| 7-9   |Проректор     |
|  |та     |       |          |університет     | квітня |Лисенко В.П.   |
|  |електрифіка-|       |          |т.(044)263-51-75,  |     |т.(044)267-80-46 |
|  |ція     |       |          |267-82-42      |     |         |
|  |сільського |       |          |           |     |         |
|  |господарства|       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|80.|Водні    |водопостачання|технічні      |Дніпропетровський  | 20-23  |Проректор     |
|  |ресурси   |і       |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |водовідведення|          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |       |          |залізничного     |     |         |
|  |      |       |          |транспорту      |     |         |
|  |      |       |          |т.(056)776-11-93   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|81.|      |гідромеліора- |аграрні, технічні |Херсонський державний| 23-25  |Проректор     |
|  |      |ція      |          |аграрний університет | квітня |Морозов В.В.   |
|  |      |       |          |т.(0552)43-62-16   |     |т.(0552)43-62-16 |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       ТРАНСПОРТ                      |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|82.|Авіація та |обслуговування|технічні      |Державна льотна   | 20-22  |Проректор     |
|  |космонавтика|повітряного  |          |академія України   | квітня |Неділько С.М.   |
|  |      |руху     |          |(м. Кіровоград)   |     |т.(0522)27-05-72 |
|  |      |       |          |т.(0522)29-47-95   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|83.|Транспортні |       |технічні аграрні  |Східноукраїнський  | 12-15  |Перший проректор |
|  |технології |       |          |національний     | квітня |Смирний М.Ф.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0642)46-12-84 |
|  |      |       |          |(м. Луганськ)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(0642)46-12-84   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|84.|      |автомобілі  |технічні, аграрні |Національний     | 13-15  |Проректор     |
|  |      |та      |          |транспортний     | травня |Дмитрієв М.М.   |
|  |      |автомобільне |          |університет (м. Київ)|     |т.(044)290-84-48 |
|  |      |господарство |          |т.(044)290-98-05   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|85.|      |організація  |технічні      |Дніпропетровський  | 13-16  |Проректор     |
|  |      |перевезень і |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |управління  |          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |на      |          |залізничного     |     |         |
|  |      |транспорті  |          |транспорту т.(056)  |     |         |
|  |      |       |          |776-11-93, 776-12-29 |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|86.|Видавничо- |видавнича   |технічні      |Українська академія | 12-16  |Проректор     |
|  |поліграфічна|справа і   |          |друкарства (м. Львів)| квітня |Стецьків О.П.   |
|  |справа   |редагування  |          |т.(0322)59-94-29   |     |т.(0322)52-96-20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         МЕДИЦИНА                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|87.|Медицина  |стоматологія |медичні      |Українська медична  | 22-23  |Ректор      |
|  |      |       |          |стоматологічна    | квітня |Ждан В.М.     |
|  |      |       |          |академія (м. Полтава)|     |т.(05322)7-17-31 |
|  |      |       |          |т.(05322)2-77-45   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|88.|      |терапія    |медичні      |Запорізький державний| 13-15  |Проректор     |
|  |      |       |          |медичний університет | травня |Волошин М.А.   |
|  |      |       |          |т.(0612)33-61-75   |     |т.(0612)33-50-93 |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|89.|      |хірургія   |медичні      |Тернопільська    | 7-10  |Проректор     |
|  |      |       |          |державна медична   | квітня |Мисула І.Р.    |
|  |      |       |          |академія       |     |т.(0352)22-55-88 |
|  |      |       |          |т.(0352)22-45-54   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|90.|      |акушерство і |медичні      |Харківський державний| 19-21  |Ректор      |
|  |      |гінекологія  |          |медичний університет | квітня |Циганенко А.Я.  |
|  |      |       |          |т.(0572)43-12-07   |     |т.(0572)43-07-26 |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|91.|Фармація  |фармація   |медичні      |Львівський      | 20-24  |Ректор      |
|  |      |       |          |національний медичний| квітня |Зіменковський Б.С.|
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0322)72-26-60 |
|  |      |       |          |т.(0322)76-85-84   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСНИЦТВО І РИБАЛЬСТВО               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|92.|Агрономія  |плодоовочів- |аграрні      |Уманський державний |  31  |Проректор     |
|  |      |ництво і   |          |аграрний університет |березня -|Господаренко Г.М. |
|  |      |виноградарство|          |т.(04744)3-22-35   | 4 квітня|т.(04744)3-22-35 |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|93.|      |агрономія   |аграрні      |Білоцерківський   | 18-20  |Проректор     |
|  |      |       |          |державний аграрний  | травня |Герасименко В.Г. |
|  |      |       |          |університет     |     |(263)5-35-74   |
|  |      |       |          |т.(263)5-10-26    |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|94.|Зооінженерія|зооінженерія |аграрні      |Миколаївський    | 15-17  |Проректор     |
|  |      |       |          |державний аграрний  | квітня |Бабенко Д.В.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0512)34-31-94 |
|  |      |       |          |т.(0512)34-10-82   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|95.|Водні    |водні     |всі вищі      |Херсонський     | 14-16  |Проректор     |
|  |біоресурси |біоресурси  |навчальні заклади |державний аграрний  | квітня |Морозов В.В.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0552)43-62-16 |
|  |      |       |          |т.(0552)43-62-16   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|96.|Лісове і  |лісове    |всі вищі      |Харківський     | 14-15  |Проректор     |
|  |садово-   |господарство |навчальні заклади |національний     | квітня |Захаренко О.В.  |
|  |паркове   |       |          |аграрний       |     |т.(0572)99-76-28 |
|  |господарство|       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)99-76-28,  |     |         |
|  |      |       |          |99-74-20       |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|97.|Ветеринарна |ветеринарна  |аграрні      |Львівська      | 20-22  |Проректор     |
|  |медицина  |медицина   |          |національна     | квітня |Гунчак В.М.    |
|  |      |       |          |академія       |     |т.(0322)75-67-95 |
|  |      |       |          |ветеринарної     |     |         |
|  |      |       |          |медицини       |     |         |
|  |      |       |          |т.(0322)98-68-89   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|98.|Інформаційна безпека    |технічні,     |Харківський     | 26-28  |Проректор     |
|  |              |класичні      |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |              |університети,   |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |              |економічні,    |радіоелектроніки   |     |         |
|  |              |військові     |т.(057)702-10-13   |     |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
    до Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
 
 
   Міністерство освіти України
   Замінити: Міністерство освіти і науки України
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Це Положення є рекомендацією Міністерства освіти України
щодо організації та  проведення  Всеукраїнської  студентської
олімпіади.
   Замінити: Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
(далі - Положення) розроблене у відповідності з Законом "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ) та іншими нормативними актами, які регулюють
організацію науково-дослідної роботи студентів.
 
   1.2. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі - Олімпіада) -
система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів
у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок.
   Замінити: Це Положення регламентує організацію та проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади (далі - Олімпіада) у вищих
навчальних закладах України незалежно від форми власності та
підпорядкування.
 
   1.6 В Олімпіаді можуть брати участь громадяни зарубіжних
країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України, а також
студенти зарубіжних країн.
   Замінити: 1.6. В Олімпіаді можуть брати участь студенти
зарубіжних країн, незалежно від того, навчаються вони у вищих
навчальних закладах України чи ні.
 
        2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
 
   2.1. Керівництво   проведенням   Олімпіади   здійснює
Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого
затверджується Міністерством освіти і науки України, який очолює
Перший заступник Міністра освіти України.
   Замінити: 2.1. Керівництво  організацією  та  проведенням
Олімпіади  здійснює  Всеукраїнський  організаційний  комітет,
персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і
науки України, який очолює заступник Міністра освіти і науки
України.
 
   2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:
   - розробляє  Положення,  методичні  рекомендації  щодо
організації та проведення Олімпіади;
   - готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення
та розповсюдження здобутого досвіду, використання  його  для
вдосконалення  навчального  процесу  відповідними управліннями
Міністерства освіти України, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади.
   Замінити: 2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:
   - забезпечує організацію та проведення Олімпіади;
   - готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення
та розповсюдження здобутого досвіду, використання  його  для
вдосконалення  навчального процесу відповідними департаментами
Міністерства  освіти  і  науки  України,  міністерствами  та
центральними  органами виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади.
 
   2.3. Базовою організацією Всеукраїнського оргкомітету, яка
здійснює узгодження та координацію його дій, є Науково-методичний
центр вищої освіти Міністерства  освіти  України,  на  який
покладається   відповідальність  за  організаційно-методичне
забезпечення проведення Олімпіади.
   Замінити: 2.3. Розробка положення і методичних рекомендацій
щодо  підготовки  і  проведення  Олімпіади  покладається  на
Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки
України, що узгоджує свою діяльність з роботою Всеукраїнського
організаційного комітету і є  постійно  діючим  підрозділом,
відповідальним за організаційно-методичне забезпечення проведення
Олімпіади.
 
   2.4. Для організації та проведення Олімпіади I та II етапів у
вищих  навчальних закладах, де вони проводяться, створюються
організаційні комітети.
   Замінити: 2.4. Для організації та проведення Олімпіади I та
II етапів у вищих навчальних закладах створюються організаційні
комітети, журі, мандатна та апеляційна комісії.
 
   2.7. II етап Олімпіади проводиться у вищому навчальному
закладі, який визначається Міністерством освіти і науки України як
базовий для проведення II етапу Олімпіади з відповідної навчальної
дисципліни чи спеціальності.
   Замінити: 2.7.  II  етап Олімпіади проводиться у вищому
навчальному закладі, який визначається  Міністерством  освіти
України  як  базовий для проведення Олімпіади з відповідної
навчальної дисципліни або спеціальності. На базі одного вищого
навчального закладу може проводитись не більше трьох Олімпіад.
 
   2.8. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу
Олімпіади призначається терміном на 3 роки (не менше).
   Замінити: 2.8. Базовий вищий навчальний заклад з проведення
II етапу Олімпіади призначається терміном на 3 роки. Після
закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад
надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти  збірник
конкурсних  завдань,  методичні  рекомендації  за  підсумками
проведених олімпіад.
 
   2.10. II етап Олімпіади проводиться з навчальних дисциплін чи
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів не
менше ніж у 5 вищих навчальних закладах України.
   Замінити: 2.10.  II  етап  Олімпіади  зі  спеціальностей
проводиться за умови участі в ній не менше 5-ти вищих навчальних
закладів  України,  які  здійснюють  підготовку  з  обраної
спеціальності. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді,
повинна бути не меншою ніж 15 осіб, в рівній кількості від кожного
вищого навчального закладу.
 
         3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
 
   3.2.1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади
   3.2.5. Ректори  (директори)  вищих  навчальних  закладів,
студенти яких беруть участь в Олімпіаді, забезпечують участь
переможців I етапу у II етапі та надсилають інформацію про
проведення кожного етапу Олімпіади Науково-методичному центру
вищої освіти Міністерства освіти України до 15 червня (додаток 2).
   Замінити: 3.2.5.  Ректори  вищих  навчальних  закладів

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка