Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Раду з питань реєстрації виробів медичного призначення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та її склад

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
         І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
              Н А К А З
 
             19.11.2003 N 26
 
 
      Про затвердження Положення про Раду з питань
       реєстрації виробів медичного призначення
     Державної служби лікарських засобів і виробів
        медичного призначення та її склад
 
 
   Відповідно до  Положення  про Державну службу лікарських
засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 N 789 ( 789-2003-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Раду з питань реєстрації виробів
медичного  призначення Державної служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення (додається).
 
   2. Затвердити склад Ради з  питань  реєстрації  виробів
медичного  призначення Державної служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення (додається).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної служби Кричевську О.Я.
 
 Голова Державної служби               М.Ф.Пасічник
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Державної служби
                    лікарських засобів і
                    виробів медичного
                    призначення
                    19.11.2003 N 26
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Раду з питань державної реєстрації виробів
    медичного призначення Державної служби лікарських
       засобів і виробів медичного призначення
 
 
   1. Положення розроблено у відповідності до Положення про
Державну  службу  лікарських  засобів  і  виробів  медичного
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.06.2003 N 789 ( 789-2003-п ), та чинного законодавства.
 
   2. Рада з питань державної реєстрації виробів медичного
призначення Державної служби лікарських  засобів  і  виробів
медичного призначення (далі - Рада) створюється для колегіального
вирішення питань  щодо  реєстрації  (перереєстрації)  виробів
медичного призначення шляхом проведення наукової, експертної,
консультативної та іншої діяльності з метою захисту ринку України
від недоброякісної продукції.
 
   3. Рада надає рекомендації щодо реєстрації (перереєстрації)
виробів медичного призначення в Україні, проведення клінічних
випробувань, проведення додаткових експертиз виробів медичного
призначення,  призупинення  або  зупинки  дії  реєстраційного
посвідчення та з інших питань у сфері обігу виробів медичного
призначення, віднесених до компетенції Державної служби лікарських
засобів та виробів медичного призначення.
 
   4. Рада при виконанні покладених на неї завдань керується
принципами незалежності, неупередженості, конфіденційності  та
компетентності.
 
   5. Головою  Ради  призначається  Голова Державної служби
лікарських засобів та виробів медичного призначення, заступником -
заступник Голови, вченим секретарем Комісії - головний спеціаліст
сектору реєстрації виробів медичного призначення.
 
   6. Голова Ради може тимчасово делегувати повноваження Голови
заступнику.
 
   7. Склад  Ради  затверджується  наказом Державної служби
лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 
   8. Кількісний склад членів Ради не регламентується. До роботи
у складі Ради можуть бути залучені, за згодою, фахівці, які не
працюють у закладах, підпорядкованих МОЗ, але за родом своєї
діяльності мають відношення до обігу виробів медичного призначення
в Україні.
 
   9. Зміни та ротація членів Ради проводиться не частіше одного
разу на рік. При вибутті із складу Ради протягом року окремих її
членів проводиться позачергове затвердження її складу.
 
   10. Участь у засіданні Ради не її членів здійснюється за
усним або письмовим запрошенням Голови Ради.
 
   11. Регламент роботи Ради затверджується на її засіданні
відкритим голосуванням. Довгострокові (річні) плани роботи не
складаються.  Порядок  денний  засідання  формується по мірі
необхідності вирішення питань, які відносяться до компетенції
Ради, після чого затверджується головою Ради, за 7 днів до
засідання, та розсилається членам Ради.
 
   12. Засідання Ради не можуть організовуватись та проводитись
без згоди Голови Ради, а при відсутності Голови і передачі його
повноважень заступнику - заступника голови Комісії.
 
   13. Зміни або доповнення переліку питань, що заздалегідь
регламентовані Порядком денним роботи Ради, здійснюються членами
Ради шляхом відкритого  голосування  на  основні  пропозиції
будь-якого члена Ради або її керівництва.
 
   14. Розгляд  кожного  питання на засіданні Ради повинен
закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється
протоколом.
 
   15. Рішення  Ради  вступає  в  силу  тільки після його
затвердження Головою Ради або заступником, що головував  на
засіданні.
 
   16. Рада здійснює постійний контроль за виконанням власних
рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях
як окремі питання.
 
   17. Поточний контроль за виконанням рішень Ради здійснює
заступник голови Ради та її вчений секретар.
 
   18. Персональну відповідальність за роботу Ради несе Голова
Ради.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   лікарських засобів і
                   виробів медичного
                   призначення
                   19.11.2003 N 26
 
 
               СКЛАД
      Ради з питань державної реєстрації виробів
    медичного призначення Державної служби лікарських
       засобів і виробів медичного призначення
 
 
Пасічник Михайло  - Голова Ради, заступник Міністра - Голова
Францович      Державної служби ЛЗ і ВМП
 
Демченко Інна   - Заступник Голови Ради, кандидат біологічних
Борисівна      наук, заступник голови правління
           ДАК "Укрмедпром"
 
Данчук Світлана  - Завідуюча сектором реєстрації виробів
Віталіївна      медичного призначення Державної служби
           ЛЗ і ВМП
 
Кадкаленко Олена  - Головний спеціаліст Державної служби
Михайлівна      ЛЗ і ВМП, вчений секретар Ради
 
Алешко Дмитро   - Начальник юридичного управління МОЗ України
Васильович
 
Білоус Леонід   - Радник Міністра охорони здоров'я України
Григорович
 
Бахтєєва Тетяна  - Народний депутат України (за згодою)
Дмитрівна
 
Бігуняк Володимир - Доктор медичних наук, професор, проректор
Васильович      Тернопільської медичної академії
 
Богомолець Ольга  - Професор, доктор медичних наук, головний
Вадимівна      лікар клініки лазерної медицини
 
Варламов Валерій  - Кандидат технічних наук, директор
Андрійович      департаменту медичної техніки Української
           федерації громадських організацій "Сприяння
           охороні здоров'я громадянського суспільства"
 
Гайко Георгій   - Головний ортопед-травматолог МОЗ України,
Васильович      професор, доктор медичних наук,
           член-кореспондент АМН України, директор
           Інституту травматології та ортопедії
           АМН України
 
Гур'єв Сергій   - Доктор медичних наук, професор, заступник
Омелянович      Генерального директора Українського
           науково-практичного Центру екстреної допомоги
           та медицини катастроф МОЗ України
 
Девко Валерій   - Генеральний директор Державного українського
Федорович      об'єднання "Політехмед"
 
Деєв Валерій    - Головний лікар-лаборант МОЗ України, кандидат
Аркадійович     медичних наук, керівник лабораторії біохімії
           та мікробіології Інституту хірургії та
           трансплантології АМН України
 
Дикан Ірина    - Доктор медичних наук, професор, головний
Миколаївна      рентгенолог МОЗ України
 
Заболотний     - Головний отоларинголог МОЗ України, професор,
Дмитро Ілліч     доктор медичних наук, член-кореспондент
           АМН України, директор Інституту
           отоларингології ім. проф. О.Коломійченка
           АМН України
 
Іпатов Анатолій  - Доктор медичних наук, директор
Володимирович    Українського НДІ медико-соціальних
           проблем інвалідності МОЗ України
 
Лебєдєв Євген   - Професор, доктор хімічних наук,
Вікторович      член-кореспондент АН України, директор
           Інституту хімії високомолекулярних сполук
           НАН України (за згодою)
 
Лутай Михайло   - Головний кардіолог МОЗ України, професор,
Ілларіонович     доктор медичних наук, заступник директора
           Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска
           АМН України
 
Майко Віталій   - Народний депутат України (за згодою)
Іванович
 
Макомела Наталія  - Завідуюча відділенням Київської міської
Михайлівна      клінічної лікарні
 
Максименко     - Професор, доктор медичних наук, заступник
Віталій Борисович  директора Інституту серцево-судинної хірургії
           ім. М.М.Амосова
 
Марков Олександр  - Доктор медичних наук, виконавчий директор
Юхимович       комітету охорони здоров'я Європейської Бізнес
           Асоціації (за згодою)
 
Маслій Ярослав   - Заслужений лікар України, начальник
Олександрович    управління охорони здоров'я Рівненської
           обласної держадміністрації
 
Медведєв Володимир - Доктор медичних наук, професор, заступник
Єгорович       директора Інституту онкології та радіології
           АМН України
 
Нечитайло Михайло - Доктор медичних наук, професор, заступник
Юхимович       директора Інституту хірургії та
           трансплантології АМН України
 
Опанасюк Юрій   - Головний стоматолог МОЗ України, кандидат
Володимирович    медичних наук, науковий керівник ТОВ
           "Інститут прогресивних стоматологічних
           технологій"
 
Орел Валерій    - Доктор біологічних наук, професор, завідуючий
Емануїлович     лабораторією Інституту онкології АМН України
 
Педаченко Євген  - Головний нейрохірург МОЗ України, професор,
Георгійович     доктор медичних наук, член-кореспондент
           АМН України, заступник директора Інституту
           нейрохірургії АМН України
 
Петренко Василь  - Професор, доктор медичних наук, завідуючий
Іванович       кафедрою фтизіатрії та пульмонології НМУ
           ім. О.О.Богомольця
 
Пєдан Валентина  - Заступник начальника управління надання
Борисівна      медичної допомоги дітям та матерям
           МОЗ України
 
Піщиков Валерій  - Кандидат медичних наук, начальник управління
Анатолійович     радіаційного захисту та медичних проблем
           аварії на ЧАЕС МОЗ України
 
Проценко Тетяна  - Професор, доктор медичних наук, професор
Віталіївна      кафедри дерматовенерології факультету
           удосконалення лікарів ДонМУ
 
Сердюк Андрій   - Професор, доктор медичних наук,
Михайлович      член-кореспондент АМН України, директор
           Інституту гігієни та медичної екології
           ім. О.М.Марзєєва АМН України
 
Черинько Василій  - Академік Академії інженерних наук,
Андрійович      генеральний директор Асоціації
           "Укрмедприлад" (за згодою)
 
Чугрієв Анатолій  - Президент Асоціації служби крові України,
Миколайович     головний лікар Житомирської обласної станції
           переливання крові, кандидат медичних наук
 
Ждан В'ячеслав   - Професор, доктор медичних наук, ректор
Миколайович     Української медичної стоматологічної академії
 
 
Шпак Володимир   - Радник генерального директора Державного
Васильович      українського об'єднання "Політехмед"
 
Яценко Валентин  - Декан міжуніверситетського
Порфирович      медико-інженерного факультету (НТУУ "КПІ" та
           НМУ ім. О.О.Богомольця), доктор медичних
           наук, професор (за згодою).

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка