Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України

        УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             16.12.2003 N 65
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1269/8590
 
 
       Про затвердження Порядку розслідування
     та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні
          державної охорони України
 
 
   Відповідно до  Закону  України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), з метою встановлення
єдиного Порядку розслідування і ведення обліку нещасних випадків в
Управлінні державної охорони України (далі - УДО України), які
сталися під час проходження військової служби, належної реалізації
та застосування норм статті 21 Закону України "Про державну
охорону органів  державної  влади України та посадових осіб"
( 160/98-ВР ), статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  розслідування  та ведення обліку
нещасних випадків в Управлінні державної охорони України (далі -
Порядок), що додається.
 
   2. Розслідування  нещасних  випадків,  що  сталися  із
військовослужбовцями УДО України, проводити з урахуванням вимог
цього Порядку.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
спеціаліста з питань охорони праці УДО України.
 
   4. З наказом ознайомити керівний та особовий склад УДО
України в частині, що його стосується.
 
 Начальник Управління державної
 охорони України                     В.Строгий
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з нагляду за охороною
 праці                          С.Сторчак
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Управління
                   державної охорони України
                   16.12.2003 N 65
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1269/8590
 
 
               ПОРЯДОК
    розслідування та ведення обліку нещасних випадків
       в Управлінні державної охорони України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає порядок розслідування та обліку
нещасних випадків, які сталися з військовослужбовцями УДО України,
під час проходження військової служби.
   Дія цього Порядку не поширюється на нещасні випадки, що
сталися з особами, які працюють за трудовими угодами.
 
   1.2. Розслідування  нещасних  випадків,  що  сталися  з
військовослужбовцями, які перебували у відрядженні за кордоном,
проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
 
   1.3. Терміни, що вживаються у даному Порядку:
   службовий час - це час, починаючи  з  моменту  приходу
військовослужбовця на місце служби та до його виходу з місця
служби;
   дії в інтересах Управління державної охорони України - це дії
військовослужбовця, які не входять до його посадових обов'язків.
Це може бути, наприклад, надання необхідної допомоги іншому
військовослужбовцю, дії щодо попередження можливих аварій або
рятування людей та майна Управління державної охорони України.
 
            2. Нещасні випадки
 
   2.1. Розслідуванню  підлягають:  раптові погіршення стану
здоров'я, поранення, травми, у тому числі отримані внаслідок
тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі захворювання,
гострі отруєння та інші  отруєння,  теплові  удари,  опіки,
обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою
та іонізуючим випромінюванням, також інші ушкодження, отримані
внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви,
повені, урагани та інші надзвичайні події), отруєнь, контакту з
тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори, що
призвели до звільнення військовослужбовця від служби за листком
непрацездатності на один і більше робочих днів, а також випадки
смерті військовослужбовців під час служби в УДО України (далі -
нещасні випадки).
 
   2.2. За висновками роботи комісії складається акт за формою
Н-1  про  нещасні  випадки  (додаток  1)  що  сталися  з
військовослужбовцями під час виконання службових обов'язків та
обов'язків військової служби, у тому числі при перебуванні у
відрядженнях, а також ті, що сталися під час:
   1) перебування на робочому місці, на території УДО України
або в іншому місці при виконанні доручень та службових завдань
протягом службового часу чи за розпорядженням керівництва УДО
України в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові
дні;
   2) вправ зі зброєю, приведення в порядок зброї, засобів
захисту, одягу перед початком служби і після її закінчення,
виконання правил особистої гігієни;
   3) використання власного транспорту або транспорту фізичних
осіб, за їх згодою, в інтересах УДО України з дозволу або за
розпорядженням керівництва УДО України;
   4) провадження дій в інтересах УДО України;
   5) ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на
об'єктах і транспортних засобах УДО України;
   6) проведення спортивних змагань і  занять  з  фізичної
підготовки згідно з планом службової підготовки;
   7) прямування або повернення військовослужбовців зі служби,
об'єктів  обслуговування,  оперативного  забезпечення,  місць
проведення оперативно-розшукових заходів (відповідно до  його
посадових  обов'язків)  пішки,  на  громадському,  власному
транспортному засобі або на транспортному засобі, який належить
УДО України, сторонній організації чи фізичній особі;
   8) прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку
відповідно до завдання про відрядження;
   9) надання УДО України шефської допомоги;
   10) перебування на транспортному засобі або на його стоянці,
на території, де здійснюється державна охорона, у тому числі під
час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана
з виконанням потерпілим службових обов'язків або дією на нього
небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;
   11) прямування до (між)  об'єкта(ми)  обслуговування  за
затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням
керівника.
   2.2.1. Випадки зникнення військовослужбовця під час виконання
службових обов'язків розслідуються відповідно до цього Порядку.
Якщо комісія з розслідування, виходячи з конкретних обставин,
дійде висновку, що зникнення військовослужбовця пов'язане  з
можливістю  нещасного  випадку  під  час виконання службових
обов'язків, УДО  України  відповідно  до  акта  спеціального
розслідування вправі визнати цей нещасний випадок пов'язаним з
виконанням службових обов'язків.
   2.2.2. Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілесних
ушкоджень іншою особою, вогнепальні поранення  або  вбивство
військовослужбовця під час проходження військової служби незалежно
від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до
цього Порядку, крім випадків з'ясування потерпілим особистих
стосунків, якщо з приводу цих дій є висновок компетентних органів.
   2.2.3. Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання,
погіршення  стану  здоров'я  військовослужбовців  (серцевої
недостатності, інсульту тощо), розслідуються відповідно до цього
Порядку за умови, що погіршення стану здоров'я військовослужбовців
сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих або
психологічних факторів.
   2.2.4. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями на
території УДО України або в іншому місці служби під час перерви
для  відпочинку та харчування, а також під час перебування
військовослужбовців на території підрозділів УДО України у зв'язку
з проведенням службової наради, отриманням грошового забезпечення,
проходження медичного огляду тощо, а також у випадках, пов'язаних
з виконанням службових обов'язків військової служби, якщо буде
встановлено факт впливу на потерпілого небезпечного чи шкідливого
фактора чи середовища, пов'язаного зі службою.
 
   2.3. За  висновками  роботи  комісії з розслідування не
складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні
випадки, що сталися з військовослужбовцями:
   1) під час використання ними з особистою метою транспортних
засобів УДО України без дозволу керівництва УДО України, а також
устаткування, механізмів, інструментів;
   2) унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими
отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,
зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не
викликано застосуванням цих речовин у службовій діяльності чи
порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або
якщо потерпілий, який перебував  у  стані  алкогольного  чи
наркотичного сп'яніння, був відсторонений від служби до настання
нещасного випадку;
   3) під  час  скоєння ними злочинів або адміністративних
правопорушень у вільний від виконання службових обов'язків час,
якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду,
прокуратури або іншого уповноваженого органу;
   4) у разі природної смерті, за винятком випадків, зазначених
у п.2.5 цього Порядку, або самогубства, що підтверджено висновками
відповідних органів.
 
   2.4. Якщо  в  результаті роботи комісії з розслідування
прийнято рішення про нескладання акта за формою Н-1, тоді про
такий нещасний випадок складається акт НТ (додаток 2).
 
    3. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків
 
   3.1. Про кожний нещасний випадок військовослужбовець, який
його виявив, або сам потерпілий повинні негайно  повідомити
безпосереднього начальника потерпілого чи іншу посадову особу
(начальника групи, відділення, відділу, служби) підрозділу УДО
України (далі - начальник підрозділу УДО України) і вжити заходів
щодо надання необхідної допомоги потерпілому.
   Начальник підрозділу УДО України, отримавши повідомлення про
нещасний випадок з військовослужбовцем зобов'язаний:
   терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому,
у  разі  необхідності  організувати  доставку  його  до
лікувально-профілактичного закладу;
   доповісти керівництву УДО України про те, що сталося. Якщо
потерпілий  є  представником  іншого підрозділу УДО України,
повідомити начальника підрозділу УДО України, військовослужбовцем
якого є потерпілий;
   по змозі, зберегти до прибуття комісії з  розслідування
обстановку на місці нещасного випадку та устаткування у такому
стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує
життю та здоров'ю інших військовослужбовців і не призведе до більш
тяжких наслідків), а також ужити заходів щодо недопущення подібних
випадків.
 
   3.2. В УДО України, після отримання повідомлення про нещасний
випадок (крім  випадків,  за  якими  проводиться  спеціальне
розслідування), з метою встановлення причин та інших обставин
організовується розслідування, для проведення якого призначається
комісія, до складу якої входять:
   спеціаліст з питань охорони праці УДО  України  (голова
комісії);
   посадова особа підрозділу УДО України,  у  штаті  якого
перебуває потерпілий (окрім керівника підрозділу);
   посадова особа кадрового підрозділу УДО України.
   За рішенням Начальника УДО України до складу комісії також
може бути включено  посадову  особу  юридичного  підрозділу,
інспекції, іншого підрозділу УДО України .
   На час роботи комісії, у разі потреби, посадові особи, які
ввійшли до її складу, звільняються від виконання обов'язків за
займаною посадою, про що зазначається в наказі про призначення
розслідування.
   Безпосередній керівник потерпілого та посадова особа, яка
відповідає за охорону праці на місці, де стався нещасний випадок,
до складу комісії з розслідування не включаються.
   Потерпілий має право знайомитись з матеріалами розслідування.
 
   3.3. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана
протягом п'яти діб:
   1) обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення
свідків і осіб, які причетні до події, та одержати пояснення
потерпілого, якщо це можливо, скласти схеми місця події;
   2) визначити відповідність умов і безпеки служби вимогам
нормативно-правових актів про охорону праці;
   3) з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного
випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок зі
службою;
   4) визначити   осіб,   які   допустили   порушення
нормативно-правових актів у сферах здійснення державної охорони та
охорони праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним
нещасним випадкам;
   5) скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5
(додаток 3), а також акт за формою Н-1 або НТ і передати його на
затвердження Начальнику УДО України.
   До акта розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (далі -
акт розслідування нещасного випадку) додаються акт за формою Н-1
або НТ, пояснення свідків, потерпілого, а також, у разі потреби,
витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші
документи, що характеризують стан місця (устаткування, машини,
апаратура тощо), а також медичний висновок про наявність в
організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.
   Нещасні випадки беруться на облік і реєструються в УДО
України в журналі (додаток 4) спеціалістом з питань охорони праці
УДО України або посадовою особою, на яку наказом Начальника УДО
України покладені функції з питань охорони праці (якщо факт
пов'язаний зі службою).
 
   3.4. Акт за формою Н-1 та НТ після закінчення розслідування,
а щодо випадків, які сталися за межами підрозділів УДО України,
після одержання необхідних матеріалів затверджується Начальником
УДО України.
   Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються :
   1) начальнику підрозділу УДО України, де стався нещасний
випадок,  для  здійснення  заходів щодо запобігання подібним
випадкам;
   2) спеціалістові з питань охорони праці УДО України або
посадовій особі, на яку наказом Начальника УДО України покладені
функції з питань охорони праці (якщо факт пов'язаний з виконанням
робіт). Акт за формою Н-1 або НТ надсилається разом з першим
примірником акта розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та
іншими матеріалами з метою подальшого обліку;
   3) до кадрового підрозділу УДО України для долучення до
особової справи потерпілого військовослужбовця.
 
   3.5. Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1
та НТ разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню
протягом 45 років в УДО України, військовослужбовцем якого є (був)
потерпілий.
   Журнал реєстрації актів розслідування  нещасного  випадку
зберігається   протягом   терміну   зберігання  останнього
зареєстрованого акта.
 
   3.6. Нещасний випадок, про який Начальника УДО України чи
начальника підрозділу УДО України своєчасно не повідомили або якщо
втрата працездатності від нього настала не одразу, незалежно від
терміну, коли він стався, розслідується згідно з цим Положенням
протягом місяця після одержання заяви від потерпілого чи особи,
яка представляє його інтереси.
 
   3.7. Нещасний випадок, що стався на території УДО України з
особою іншої установи під час виконання ним завдання свого
керівника, розслідується УДО України, про що складається акт за
формою Н-1 комісією з розслідування нещасних випадків за участю
представників установи, особою якої є потерпілий. Такий нещасний
випадок береться на облік установою, особою якої є потерпілий.
   УДО України зберігає у себе один примірник затвердженого акта
за формою Н-1.
 
   3.8. У  разі,  якщо  нещасний  випадок  стався  з
військовослужбовцем  УДО України, який виконував завдання на
виділених територіях, об'єктах, дільницях іншої форми власності, у
розслідуванні може брати участь представник організації, де стався
нещасний випадок.
 
   3.9. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями -
водіями транспортних засобів УДО України під час перебування в
рейсі, або з військовослужбовцем внаслідок ДТП, розслідуються
відповідно  до  цього  Порядку  з  використанням  матеріалів
розслідування відповідних державних органів нагляду за безпекою
руху і суду.
   Висновки зазначених органів нагляду за безпекою руху про
причини нещасного випадку і осіб, які допустили порушення цих
нормативних актів, витребуються за письмовими запитами у порядку,
визначеному ст. 13 Закону України "Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ).
   Притягнення до відповідальності водія за порушення вимог
безпеки руху під час виконання обов'язків військової служби, в
результаті якого стався нещасний випадок, не може бути підставою
для відмови у складанні акта за формою Н-1 та взяття на облік
цього нещасного випадку.
 
   3.10. Нещасні випадки з водіями транспортних засобів, які
виконували роботи у  складі  зведеної  транспортної  колони,
сформованої певним підрозділом УДО України, розслідуються УДО
України. Такі випадки беруться на облік УДО України.
   У випадках, зазначених у пункті 3.9 та частині 1 пункту 3.10,
термін  розслідування  продовжується  до одержання матеріалів
відповідних державних органів нагляду за безпекою руху та суду.
 
   3.11. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями УДО
України, щодо яких здійснюється адміністративне  провадження,
дізнання чи попереднє слідство, розслідуються відповідно до цього
Порядку з використанням матеріалів розслідування  відповідних
державних органів.  Термін проведення розслідування  в таких
випадках може бути подовжено до моменту отримання необхідних
документів від зазначених органів.
   Контроль за своєчасністю  й  об'єктивністю  розслідування
нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком,
виконанням заходів щодо усунення причин здійснюється заступником
начальника УДО України, визначеним Начальником УДО України.
   Спеціаліст з питань охорони праці має право вимагати від
керівника підрозділу УДО України складання акта за формою Н-1 або
його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог
цього Порядку або інших нормативно-правових актів з охорони праці.
 
   3.12. Загальний  термін  розслідування  нещасного випадку
становить 5 календарних діб, починаючи з наступного дня після його
призначення. В окремих випадках з дозволу Начальника Управління
цей термін може бути подовжено.
 
     4. Спеціальне розслідування нещасних випадків
 
   4.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:
   1) нещасні випадки зі смертельним наслідком;
   2) групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і
більше військовослужбовцями, незалежно від тяжкості ушкодження їх
здоров'я;
   3) випадки зникнення військовослужбовця під час виконання
службових обов'язків.
 
   4.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі
смертельним наслідком, а також зникнення військовослужбовця під
час виконання ним службових обов'язків керівник підрозділу УДО
України  зобов'язаний негайно доповісти за підпорядкованістю,
керівництву УДО України.
 
   4.3.  Спеціальне  розслідування  нещасного  випадку  зі
смертельним наслідком, групового нещасного випадку, випадку смерті
військовослужбовця під час служби, а також у випадку зникнення
військовослужбовця  під час служби проводиться комісією, яка
призначається наказом Начальника УДО України.
   До складу комісії зі спеціального розслідування включаються:
   посадова особа зі складу керівництва УДО України, якому
підпорядкований підрозділ УДО України де стався нещасний випадок
(голова комісії);
   спеціаліст з питань охорони праці УДО України;
   інші особи, визначені в пункті 3.2.
 
   4.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться
не більше 10 робочих днів. В окремих випадках з дозволу Начальника
Управління цей термін може бути подовжено.
   За результатами розслідування складається акт спеціального
розслідування за встановленою формою Н-5, а також оформляються
інші матеріали, передбачені п.4.9 цього Порядку.
   Акт спеціального розслідування нещасного випадку підписується
головою і всіма членами комісії зі спеціального розслідування. У
разі незгоди зі змістом акта член комісії у письмовій формі
викладає свою окрему думку.
 
   4.5. У разі розходження думок членів комісії із спеціального
розслідування Начальник УДО України приймає рішення за матеріалами
службового розслідування або призначає нове розслідування.
 
   4.6. Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення
заходів щодо запобігання подібним випадкам комісія зі спеціального
розслідування може пропонувати Начальнику УДО України утворення
експертної комісії із залученням до її роботи за рахунок УДО
України     експертів-спеціалістів     науково-дослідних,
проектно-конструкторських та інших організацій, органів виконавчої
влади та державного нагляду за охороною праці.
   Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження
місця події та проведення необхідних досліджень і розрахунків
експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються
обставини, визначаються причини травмування, зазначаються допущені
порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, а
також заходи щодо запобігання аналогічним випадкам. Комісія зі
спеціального розслідування нещасного випадку, у разі необхідності,
може призначити додатково незалежну експертну комісію.
 
   4.7. На  пропозицію  членів  комісії  зі  спеціального
розслідування, по змозі, УДО України може:
   1) зробити,  у разі потреби, фотознімки місця нещасного
випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також
надати технічну документацію та інші документи;
   2) надати транспортні засоби, засоби  зв'язку,  службові
приміщення для роботи комісії зі спеціального розслідування,
експертної комісії;
   3) у разі гострого отруєння (захворювання) військовослужбовця
провести медичне обстеження всього особового складу підрозділу УДО
України, у якому сталося отруєння (захворювання);
   4) забезпечити проведення лабораторних досліджень і виконання
технічних розрахунків та інших робіт;
   5) організувати друкування, розмноження й  оформлення  в
необхідній  кількості  матеріалів  спеціального  розслідування
нещасного випадку.
   Члени комісії із спеціального розслідування мають право
одержувати письмові та усні пояснення від особового складу УДО
України, свідків події.
   Члени  комісії зі спеціального розслідування за наявної
можливості можуть зустрітися з потерпілими або членами їхніх
сімей,  довіреними  особами, розглянути і вирішити на місці
соціальні  питання або внести пропозиції про їх розв'язання
відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям,
довіреним особам) щодо їх прав та належної компенсації відповідно
до законодавства.
   УДО  України,  військовослужбовцем  якого  є потерпілий,
компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії зі спеціального
розслідування  та  залучених  до  цієї  роботи спеціалістів.
Відшкодування витрат на відрядження спеціалістів, які є членами
цієї комісії або залучені до її роботи, здійснюється шляхом сплати
рахунків, які виставляються цими організаціями за виконану роботу.
 
   4.8. За підписом Начальника УДО України видається наказ про
здійснення  заходів щодо усунення причин виникнення подібних
випадків та про притягнення до відповідальності  осіб,  які
допустили порушення законодавства з питань здійснення державної
охорони і охорони праці.
   Керівник підрозділу УДО України, де стався нещасний випадок
(пов'язаний з виконанням робіт), у термін, зазначений в акті
спеціального розслідування, якщо відповідним наказом керівництва
УДО України не встановлені інші терміни, у письмовій формі
повідомляє Начальника УДО України про здійснення запропонованих
комісією заходів.
 
   4.9. До матеріалів спеціального  розслідування  нещасного
випадку додаються:
   1) копія наказу Начальника УДО України  про  проведення
спеціального розслідування нещасного випадку;
   2) акт спеціального розслідування нещасного випадку;
   3) протокол огляду місця, де стався нещасний випадок (додаток
5);
   4) схема місця нещасного випадку (додаток 6), необхідні
плани, схеми, фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого
об'єкта, обладнання, устаткування тощо;
   5) копія акта за формою Н-1 на кожного потерпілого окремо
(обов'язково);
   6) висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо),
якщо вона проводилася;
   7) медичний висновок про причини смерті або характер травми
потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чи
наркотиків (у разі необхідності);
   8) пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку;
   9) копії документів про проходження потерпілим навчання та
інструктажів;
   10) витяги із законодавчих актів, вимоги яких були порушені;
   11) довідка про матеріальну  шкоду,  заподіяну  нещасним
випадком, та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної
допомоги;
   12) копія наказу Начальника УДО України згідно з пунктом 4.8
цього Порядку;
   13) протоколи рішень комісії із спеціального розслідування
про розподіл функцій між членами цієї комісії, які беруть участь у
розслідуванні, призначення експертної комісії;
   14) припис спеціаліста з питань охорони праці Управління,
якщо він видавався начальнику підрозділу з даного питання до
настання події;
   15) інші документи, які можуть мати стосунок до даного факту.
 
           5. Прикінцеві положення
 
   5.1. Посадові особи УДО України, які проводили розслідування
нещасних  випадків,  несуть  відповідальність  згідно  із
законодавством України за своєчасне і об'єктивне їх розслідування
та прийняті рішення.
 
   5.2. Посадові особи, які допустили порушення або невиконання
вимог цього Положення, притягаються до відповідальності згідно із
законодавством України.
 
      6. Відшкодування військовослужбовцям шкоди,
    заподіяної травмою або іншим ушкодженням здоров'я,
       одержаним у період проходження служби
 
   6.1. Відповідно до ст. 16 Закону України "Про соціальний і
правовий захист  військовослужбовців  та  членів  їх  сімей"
( 2011-12 ) військовослужбовці УДО України підлягають державному
обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі або
смерті, а також у разі поранення (контузії, травми або каліцтва,
захворювання), одержаного у період проходження служби.
 
   6.2. Державне   обов'язкове   особисте   страхування
військовослужбовців проводиться Національною акціонерною страховою
компанією  "ОРАНТА" на підставі постанови Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 1992 р. N 488 ( 488-92-п ) "Про умови
державного    обов'язкового    особистого    страхування
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і
порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум".
 
 Начальник юридичної групи
 Управління державної
 охорони України                     С.С.Мазур
 
 Старший інженер з котлонагляду,
 протипожежної охорони та техніки
 безпеки адміністративно-
 господарського відділу
 Управління державної охорони
 України                     М.О.Півторапавло
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Порядку
 
 
                   Форма Н-1
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
          Начальник Управління державної охорони України
          ______________________________________________
            (підпис, ім'я, по батькові та прізвище)
            ______________________________________
 
               "___" _______________ 200_ р.
 
                   (печатка)
 
 
              АКТ N ____
            про нещасний випадок
 
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
__________________________________________________________________
          (домашня адреса потерпілого)
 
 1. Дата і час нещасного випадку _________________________________
                     (число, місяць, рік)
__________________________________________________________________
            (година, хвилина)
----------------------------------------------------------------
 2. Управління державної охорони України
 
 2.1. Адреса підрозділу Управління державної охорони України
 
 2.2. Найменування й адреса місця, де стався нещасний випадок
__________________________________________________________________
 
 3. Відомості  про  потерпілого:  здоров'я військовослужбовців
(серцева недостатність, інсульт тощо)
__________________________________________________________________
 
 3.1. Стать: чоловіча, жіноча    ______________________________
 
 3.2. Число, місяць, рік народження ______________________________
 
 3.3. Посада            ______________________________
 
 Військове звання          ______________________________
 
 3.4.Вислуга років
 (календарна/пільгова)       ______________________________
 
 3.5. Стаж служби потерпілого
 за посадою             ______________________________
 
 4. Проведення навчання
 потерпілого та інструктажу
 
 4.1. Навчання  за посадою чи видом роботи, під час виконання
якої стався нещасний випадок
__________________________________________________________________
            (число, місяць, рік)
 
 Проведення інструктажу
 
 4.2. Перевірка знань за посадою чи видом діяльності, під час
виконання якої стався нещасний випадок
__________________________________________________________________
            (число, місяць, рік)
 
 5. Проходження медичного огляду
 
 5.1. Попереднього         ______________________________
                     (число, місяць, рік)
 
 5.2. Періодичного         ______________________________
                     (число, місяць, рік)
 
 6. Обставини, за яких стався нещасний випадок
__________________________________________________________________
 
 6.1. Вид події __________________________________________________
 
 6.2. Шкідливий або небезпечний
 фактор та його значення    __________________________________
 
 7. Причини нещасного випадку
__________________________________________________________________
 
 8. Устаткування,  машини,  механізми,  транспортні  засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку
__________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)
 
 9. Діагноз  за  листом  непрацездатності  або  довідкою
лікувально-профілактичного закладу
__________________________________________________________________
 
 9.1. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
 наркотичного сп'яніння __________________________________________
                     (так, ні)
 
 10. Особи, які допустили порушення законодавства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, підрозділ,
__________________________________________________________________
 порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
 з охорони праці із зазначенням статей, параграфів, пунктів тощо)
----------------------------------------------------------------
 
 11. Свідки нещасного випадку
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)
__________________________________________________________________
 
 12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|  Термін  | Виконавець |  Відмітка про  |
|з/п| заходів  | виконання |       |   виконання   |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова комісії  ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії   ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
          ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
          ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 
 "___" _______________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4. Порядку
 
 
                   Форма НТ
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
          Начальник Управління державної охорони України
          ______________________________________________
            (підпис, ім'я, по батькові та прізвище)
            ______________________________________
 
               "___" _______________ 200_ р.
 
                   (печатка)
 
 
               АКТ N ____
       про нещасний випадок неслужбового характеру
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1. ____________________________________________________    |
|    (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)       |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Дата народження          |            |
|_________________________________   |            |
|   (число, місяць, рік)       |            |
|---------------------------------------+------------------------|
| 3. Стать ______________________    |            |
|---------------------------------------+------------------------|
| 4. Рід занять: військовослужбовець  |            |
|_________________________________   |            |
|---------------------------------------+------------------------|
| 5. Дата і час нещасного випадку    | число  місяць  рік |
|_________________________________   |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|                    |   годин  хвилин  |
|---------------------------------------+------------------------|
| 6. Адреса потерпілого         |            |
|---------------------------------------+------------------------|
| Автономна Республіка Крим, область  |            |
|__________________________________   |            |
|---------------------------------------+------------------------|
| район ___________________________   |            |
|----------------------------------------------------------------|
| населений пункт ____________________________________      |
|----------------------------------------------------------------|
| вулиця, будинок, квартира       |            |
|_________________________________   |            |
|----------------------------------------------------------------|
| 7. Місце, де стався нещасний випадок _________________     |
|----------------------------------------------------------------|
| 8. Стислий виклад обставин нещасного   |          |
|випадку                  |          |
|________________________________________  |          |
|________________________________________  |          |
|________________________________________  |          |
|________________________________________  |          |
|________________________________________  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
| 9. Подія, що призвела до нещасного випадку|          |
|_________________________________     |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
| 10. Причини нещасного випадку       |          |
|_________________________________     |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
| 11. Наслідки нещасного випадку      |          |
|_________________________________     |          |
|  (смертельний, несмертельний)      |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
| 12. Перебування потерпілого в стані    |          |
|алкогольного чи наркотичного сп'яніння,  |          |
|тверезий ________________________     |          |
------------------------------------------------------------------
 
 13. Заходи,  які  необхідно  здійснити  для усунення причин
травмування:
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Зміст заходу  | Виконавець - посада, |  Термін  |
|з/п|          | ініціали та прізвище |  виконання |
|  |          |            |       |
------------------------------------------------------------------
 
 14. Висновок комісії
__________________________________________________________________
      (зміст порушення нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
          із зазначенням винних осіб)
__________________________________________________________________
 
 Голова комісії  ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії   ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
          ___________ ___________  ____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 
 "___" _______________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.3 Порядку
 
 
                   Форма Н-5
 
 
                 АКТ
       розслідування нещасного випадку, що стався
     "___" _____________ 200_ р. о _____ год. _____ хв.
 
 
__________________________________________________________________
          (найменування підрозділу)
__________________________________________________________________
 
 _______________________________  _______________________________
   (дата складання акта)       (місце складання акта)
 
 Комісія, призначена наказом
 
 від "___" ____________ 200_ р. N ___
 
 у складі: _______________________________   голова комісії
      (прізвище, ім'я та по батькові)    (посада)
 
 членів комісії:
_______________________________   ________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)       (посада)
_______________________________   ________________________
                       (посада)
 за участю:
_______________________________   ________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові,        (посада)
    військове звання)
 
 провела за період з "___" ____________ до "___" _________ 200_ р.
спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався (необхідне
підкреслити)
__________________________________________________________________
    (зазначається місце події і кількість потерпілих,
__________________________________________________________________
       у тому числі із смертельним наслідком)
 
      1. Відомості про потерпілого (потерпілих)
 
   Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія
(посада), вислуга років служби - загальна (пільгова), у тому числі
в Управлінні, за напрямками діяльності, час проходження навчання,
інструктажу, перевірки знань (з охорони праці), первинного та
періодичного медичного огляду, професійного добору.  Наслідки
нещасного випадку.
   У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості
окремо щодо кожного потерпілого.
   Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні
потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
сімейні відносини, рід занять. Ці відомості можуть бути викладені
у формі таблиці.
   Відомості  про членів сім'ї зазначаються тільки в разі
нещасних випадків із смертельним наслідком.
 
   2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався
             нещасний випадок
 
   У стислій характеристиці об'єкта, дільниці та місця, де
стався  нещасний  випадок (аварія), наводяться відомості про
проектний,  затверджений  та  фактичний режим роботи об'єкта
(устаткування) до настання нещасного випадку.
   Описується   стан  об'єкта  (дільниці),  устаткування
(конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним
випадком,  а  також  дається  висновок про їх відповідність
нормативним вимогам.
   Зазначаються аналогічні нещасні випадки, якщо вони раніше
мали місце.
   Описується організація служби (у тому числі заходи безпеки)
та її недоліки (зазначаються тільки в разі нещасних випадків із
смертельним наслідком та групових).
   Якщо нещасний випадок стався через подію, до цього розділу
акта  додатково  вносяться дані про розмір загальної шкоди,
заподіяної аварією (у гривнях).
 
     3. Обставини, за яких стався нещасний випадок
 
   Описуються  всі  події,  що відбувалися, та роботи, що
проводилися  до настання нещасного випадку, зазначається, як
проходив процес, хто керував і які давав вказівки, дії потерпілого
(потерпілих) та інших осіб, пов'язані з нещасним випадком .
   Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та
шкідливі  фактори, які впливали на потерпілого, зазначаються
конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких
призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і
небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер подій.
   Перелічуються заходи, ужиті відповідно до плану ліквідації
наслідків  нещасного випадку, події (якщо вона мала місце),
надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій.
 
          4. Причини нещасного випадку
 
   Наводяться   основні   технічні,   організаційні   та
психофізіологічні причини нещасного випадку, включаючи перевищення
граничнодопустимих норм впливу небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, невідповідність та недостатність засобів колективного,
індивідуального та медичного захисту встановленим вимогам тощо
(якщо ці причини вплинули на подію).
   Після кожної причини зазначається, які конкретно вимоги
законодавчих і нормативно-правових актів, інструкцій, посадових
інструкцій були порушені (із зазначенням відповідних статей,
розділів, пунктів тощо).
   Зазначаються узагальнені результати перевірки стану служби.
 
     5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
 
   План заходів щодо усунення причин нещасних випадків повинен
включати:
   заходи щодо усунення безпосередніх причин нещасного випадку і
запобігання подібним випадкам;
   заходи щодо ліквідації наслідків події (у разі необхідності).
   Ці  заходи  можуть бути викладені у формі таблиці або
перелічені в тексті із зазначенням термінів і відповідальних за їх
виконання.
 
            6. Висновок комісії
 
   У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі потерпілий,
дії  або  бездіяльність яких призвели до нещасного випадку.
Перелічуються конкретні порушення вимог законодавчих та інших
нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій
тощо (із зазначенням статей, параграфів та пунктів).
   У  разі,  якщо  порушення допущено військовослужбовцями,
працівниками  іншого  органу чи сторонньою особою, цей факт
обов'язково зазначається в цьому пункті.
   Наприкінці розділу викладаються пропозиції щодо притягнення
до відповідальності осіб, унаслідок дій або бездіяльності яких
стався нещасний випадок.
   У висновку зазначається, що:
   нещасний випадок вважається пов'язаним зі службою, про що
складається акт за формою Н-1;
   нещасний випадок не вважається пов'язаним зі службою, про що
складається акт за формою НТ.
   Наприкінці акта робиться запис про зустріч членів комісії з
розслідування з потерпілими або членами їх сімей, розгляд на місці
питань надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснення
потерпілим та членам їх сімей прав відповідно до законодавства.
 
        7. Перелік матеріалів, що додаються
 
 Голова комісії  ___________     ____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії   ___________     ____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
          ___________     ____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
          ___________     ____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
          (печатка органу, яким призначена комісія)
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.3 Порядку
 
 
               ЖУРНАЛ
      реєстрації потерпілих від нещасних випадків
 
 
   на ___________________________________________________
          (найменування підприємства)
 
---------------------------------------------------------------------------------
|N *|Дата |Прізвище,|Професія|Місце|Обставини|Наслід-|Заходи |Відмітка| Дата |
|з/п|і час| ім'я  |(посада)|події|і причини| ки  | щодо  | про  | видачі |
|  |події| та по |    |   |нещасного| нещас-|запобі- |виконан-|акта за |
|  |   | батькові|    |   | випадку | ного | гання |  ня  | формою |
|  |   | потерпі-|    |   |     |випадку|подібним|заходів |Н-1 або |
|  |   | лого  |    |   |     |    |нещасним|    | НТ і |
|  |   |     |    |   |     |    |випадкам|    | підпис |
|  |   |     |    |   |     |    |    |    | особи, |
|  |   |     |    |   |     |    |    |    |яка його|
|  |   |     |    |   |     |    |    |    |одержала|
|---+-----+---------+--------+-----+---------+-------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 |  3  |  4  | 5 |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
---------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта, що
складається за формою Н-5.
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 4.9 Порядку
 
 
               ПРОТОКОЛ
     огляду місця події нещасного випадку , що стався
    "___" _____________ 200_ р. о _____ год. _____ хв.
 
 
 з _______________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
 
 в Управлінні державної охорони України
 (указати, якщо це регіональний підрозділ)
__________________________________________________________________
 
 Комісія у складі ________________________________________________
_______________________________________________ - голова комісії,
  (ініціали, прізвище, посада, місце роботи)
 
 членів комісії:
______________________   ________________________
(ініціали, прізвище)     (посада, місце роботи)
______________________   ________________________
(ініціали, прізвище)     (посада, місце роботи)
 
 у період ____ годин ____ хвилин "___" _______________ 200_ р.
    до ____ годин ____ хвилин "___" _______________ 200_ р.
 
 оглянула місце нещасного випадку і встановила:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова комісії ___________   ____________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії  ___________   ____________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 4.9 Порядку
 
 
 Управління державної охорони
      України
 
 
               СХЕМА
        місця нещасного випадку, що стався
    "___" _____________ 20__ р. о _____ год. _____ хв.
 
 
 з _______________________________________________________________
   (професія, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
 
 До події      Після події     Прив'язка до території -
                    копія генплану
 
 Окремі       Окремі характерні
 характерні місця  місця
 
 Голова комісії ___________   ____________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії  ___________   ____________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
         ___________   ____________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Схему склав _____________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка