Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснень

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         31.12.2003 N 11/5-09-18714-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць,
                   митниць
 
  ( У зв'язку з технічною помилкою Лист вважається помилково
   направленим і таким, що втратив чинність на підставі
   Листа  Державної  митної  служби N  11/5-09-46-ЕП
   ( v9-46342-04 ) від 10.01.2004 )
 
 
           Про надання роз'яснень
 
 
   З метою чіткого виконання вимог Порядку здійснення митного
контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що
ввозяться громадянами на митну територію України (далі - Порядок),
затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.10.01
N 664 ( z0949-01 )  і зареєстрованого в  Міністерстві юстиції
України 14.11.01 за N 949/6140, зі змінами й доповненнями,
роз'яснюємо.
 
   1. Відповідно до статті 16 Закону України від 30.06.93
N 3353-XII  ( 3353-12 )  "Про  дорожній  рух", зі змінами й
доповненнями, "водій зобов'язаний мати при собі та на вимогу
працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на
вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати
для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що
підтверджують право на керування транспортним засобом, а також
дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться
(крім власників транспортних засобів, які використовують їх в
індивідуальних некомерційних цілях)".
   Згідно пункту  2.1  глави  2  Правил  дорожнього  руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01
N 1306 ( 1306-2001-п ),  водій механічного транспортного засобу
повинен мати при собі реєстраційний документ на транспортний
засіб, а в разі відсутності в транспортному засобі його власника,
крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей
транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон.
   Таким чином, згаданими нормативно-правовими актами України
передбачено наявність в особи, яка переміщує транспортний засіб
територією України, реєстраційних документів на цей транспортний
засіб.
   Відповідно до абзацу другого пункту 31 Правил державної
реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок  і  моделей,  причепів,  напівпричепів та мотоколясок,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98
N 1388 ( 1388-98-п ), зі змінами й доповненнями, якщо транспортний
засіб експлуатувався за межами України й був зареєстрований у
відповідному органі іноземної держави, обов'язковим є подання
підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних або прирівняних до них
документів цієї держави (або їх ксерокопій, завірених нотаріусом
або митним органом чи поліцією останньої країни,  де  вони
експлуатувалися) з відміткою про зняття транспортного засобу з
обліку.
   Отже, обов'язковість  подання підрозділу ДАІ МВС України
реєстраційних  документів  України  на  ввезений  в  Україну
транспортний засіб, що експлуатувався за межами України й був
зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, також
установлено законодавством України.
   Відповідно до пункту 1.7 Порядку власник транспортного засобу
або вповноважена ним особа, які переміщують транспортний засіб
через митний кордон України, зобов'язані пред'явити його митниці
оформлення  й подати, окрім інших, реєстраційні та технічні
документи на транспортний засіб, видані в країні придбання чи
іншій країні.
   Згідно з пунктом 1.9 Порядку ( z0949-01 )  не  підлягає
пропуску через митний кордон України транспортний засіб:
   номер кузова, шасі чи двигуна якого знищено, підроблено або
не відповідає запису в реєстраційних документах;
   що ввозиться  в  Україну  громадянами  з метою вільного
використання, не знятий з обліку у відповідному органі країни
придбання або іншої країни;
   увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено
за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право
власності.
   Ураховуючи викладене та беручи до уваги те, що технічні
паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва
на транспортні засоби, видані вповноваженими органами іноземних
держав, є єдиними документами, що дають можливість перевірити
дотримання вимог пункту 1.9 Порядку ( z0949-01 ),  вимагаю взяти
під особистий контроль начальників митних органів і відділень по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил подання
митниці  оформлення  під час митного оформлення транспортних
засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України з
метою вільного використання, реєстраційних і технічних документів,
виданих у країні придбання або іншій країні.
 
   2. Згідно статті 1 Закону України від 24.05.96 N 216/96-ВР
( 216/96-ВР ) "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
транспортні засоби", зі змінами й доповненнями внесеними Законом
України від 07.12.00 N 2134-III ( 2134-14 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів  України  щодо  регулювання  ринку
автомобілів  в  Україні", транспортними засобами, що були у
користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні
документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі
іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.
   Відповідно до статті 5 Закону України від 13.09.01 N 2681-III
( 2681-14 ) "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного
оформлення  й  оподаткування  особистих  речей,  товарів  та
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на
митну територію України", під транспортними засобами за кодами
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ),  що  були  у
користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні
документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі
іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на
постійній основі.
   При цьому повідомляємо, що в 1999 році Держмитслужбою України
було направлено запит до Комітету по Гармонізованій системі опису
та кодування товарів ВМО з приводу поняття термінів товарної
номенклатури "нові транспортні засоби" та "транспортні засоби, що
були в користуванні". У відповідь на запит Комітетом по ГС було
повідомлено, що значення наведених термінів міститься у загальних
положеннях (1, 2) до групи 87 "Автомобілі, тягачі, велосипеди та
інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої" у
Пояснювальних примітках комісії до Комбінованої  номенклатури
європейського співтовариства (Офіційний бюлетень Європейського
Співтовариства).
   Автентичний переклад  загальних  положень  до  групи 87,
здійснений Науково-інформаційним центром  "ЛЕОНОРМ",  виглядає
наступним чином:
   "1. По всій комбінованій номенклатурі "нові  транспортні
засоби"  означає  транспортні  засоби,  які  ніколи не були
зареєстровані.
 
   2. По всій комбінованій номенклатурі "транспортні засоби, що
використовувались,  означає  транспортні  засоби,  які  були
зареєстровані щонайменше один раз"".
   Звертаємо увагу, що в основу Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною  номенклатурою
Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" від 05.04.01 N 2371-III ( 2371-14 ),  покладено
Комбіновану номенклатуру європейського співтовариства (КН ЄС).
Сьомий та восьмий знак десятизничного товарного коду Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають
сьомому та восьмому знаку КН ЄС.
   У тексті  товарної  номенклатури  Митного тарифу України
(додаток до Закону України "Про Митний тариф України" від 05.04.01
N 2371-III ( 2371-14 ) до тестового опису товарних угруповань, де
класифікуються транспортні засоби, "нові" наведено  пояснення
"новими транспортними засобами вважаються такі, що не мають актів
державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх
експлуатацію".
   Таким чином, під новими транспортними засобами, у контексті
товарної номенклатури, вважаються такі транспортні засоби, на які
уповноваженими державними органами не видавалися акти реєстрації,
що дають право експлуатації цих транспортних засобів.
 
   3. Згідно з вимогами товарної номенклатури як Митного тарифу
України ( 2371-14 ), так  і Гармонізованої системи опису  та
кодування товарів  ( 995_079 )  віднесення  товарів до певної
товарної підкатегорії здійснюється з урахуванням текстового опису
цієї  товарної  підкатегорії та характеристик товару, які є
визначальними для класифікації.
   Текстовий опис  деяких  угруповань  товарної номенклатури
Митного тарифу України ( 2371-14 ),  у  яких  класифікуються
транспортні засоби  товарних позицій  8702-8704  ( 3271г-14 ),
викладається словами "що використовувались".
   При цьому  в  товарних  позиціях  8702-8704 ( 2371г-14 )
транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на
які були або є реєстраційні документи, що видані вповноваженими
державними органами, у тому числі іноземними, й дають право
експлуатувати ці транспортні засоби.
   Згідно з пунктом 1.8 Порядку ( z0949-01 ),  дата  початку
користування транспортного засобу, що був у користуванні та
ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до
свідоцтва про його першу реєстрацію в країні першої реєстрації
(технічного паспорта) або на підставі дати видачі свідоцтва про
реєстрацію (технічного паспорта).
   У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу, виданого реєстраційним органом країни першої реєстрації,
визначення дати початку користування проводиться відповідно до
ідентифікаційного  номера  кузова.  При  цьому датою початку
користування  вважається  1  січня  року,  зазначеного  в
ідентифікаційному номері кузова.
   За наявності обгрунтованих  сумнівів  щодо  відповідності
записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі,
двигуні, а також року виготовлення транспортного засобу, дати
початку користування ним достовірність цих даних установлюється на
підставі  відповідного   висновку,   виданого   експертами
(спеціалістами), що мають відповідну ліцензію Міністерства юстиції
України.
   Враховуючи викладене,  ввізне  мито  й акцизний збір на
транспортні засоби, що ввозяться громадянами на митну територію
України з метою вільного використання, справляються за ставками,
чинними на день митного оформлення цих транспортних засобів, з
урахуванням строку використання цих транспортних засобів.
 
   4. Вважати такими, що втратили чинність абзац чотирнадцятий
листа Держмитслужби від 07.06.01 N 3/09-2859-ЕП ( v2859342-01 ),
абзац сьомий листа Держмитслужби від 09.08.02 N 11/3-09-7078-ЕП
( v7078342-02 ).
 
 Заступник Голови Служби                М.М.Іванюк
 
 WEB MD Office НПО "Поверхность",
 www.master-d.com.ua

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка