Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про суми коштів, внесених у статутний фонд

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          07.11.2003 N 9135/6/15-1316
 
 
      Про суми коштів, внесених у статутний фонд
 
 
   ДПА України розглянула лист щодо відображення в податковому
обліку платника податку суми коштів, внесених ним в статутний фонд
новоствореного ЗАТ, і повідомляє.
 
   Пунктом 1.28 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) дано визначення терміна
"Пряма інвестиція" - це господарська операція, яка передбачає
внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в
обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
 
   Відповідно до пп. 4.2.5 ст. 4 Закону ( 334/94-ВР ) суми
коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді
прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані
таким платником податку, не включаються до складу валового доходу
такого платника.
 
   Крім того, кошти або майно, які  повертаються  власнику
корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної
кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, але не вище
номінальної вартості акцій (часток, паїв), також не включаються до
валового доходу платника податку (пп. 4.2.12 ст. 4  Закону
( 334/94-ВР ).
 
   Таким чином,  прямі  інвестиції  здійснюються  платником
податку - засновником нового закритого акціонерного товариства на
поворотній основі.
 
   Щодо окремого  податкового  обліку фінансових результатів
операцій з цінними паперами та деривативами, встановленого п. 7.6
ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ), то норми цього пункту поширюються на
платників податку - торгівців цінними паперами та деривативами, а
також  на будь-яких інших платників податку, які здійснюють
операції з торгівлі цінними паперами та деривативами (пп. 7.6.2
Закону).
 
   Відповідно до ст. 4 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) торгівля цінними
паперами  -  це здійснення цивільно-правових угод з цінними
паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки
новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за
рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені
та свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська
діяльність), крім випадків, передбачених законодавством.
 
   Підпунктом 7.6.3 Закону ( 334/94-ВР ) визначено, що під
терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна,
сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та
деривативів як компенсація їх вартості.
 
   Виходячи з викладеного, та у зв'язку з тим, що здійснення
емітентом корпоративних прав (новостворене ЗАТ)  операції  з
первинного випуску акцій не є операцією з торгівлі цінними
паперами (тобто емітент корпоративних прав не є продавцем цих
акцій при первинному їх розміщенні), то у засновника вказаного ЗАТ
немає підстав відображати в податковому обліку суму коштів,
внесених до статутного фонду ЗАТ, як витрати на придбання цінних
паперів згідно з п. 7.6 Закону ( 334/94-ВР ).
 
 Заступник Голови                      Ю.Гриб

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка