Законы Украины

Новости Партнеров
 

Вказівки щодо подання банками фінансового річного звіту за 2003 рік

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
     Управління методології бухгалтерського обліку
            комерційних банків
 
               Л И С Т
 
          30.12.2003 N 12-111/1791
 
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Центральній розрахунковій
                   палаті
                   Банкам України та їх філіям
                   До відома:
                   Асоціації українських банків
                   Асоціації "Київський
                   Банківський Союз"
 
 
      Вказівки щодо подання банками фінансового
          річного звіту за 2003 рік
 
   ( На доповнення додатково див. Лист Національного банку
    N 12-111/72 ( v1_72500-04 ) від 15.01.2004 )
 
 
   Відповідно до статті 69 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) банки подають Національному
банку України річний фінансовий звіт.
 
   1. Річний фінансовий звіт за 2003 рік банками подається у
складі та у порядку, визначеному Інструкцією про порядок складання
річного фінансового звіту  в  банках  України,  затвердженою
постановою Правлінням Національного банку України 03.12.2003 N 518
( z1214-03 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2003 року за N 1214/8535 (далі - Інструкція), разом з
аудиторським висновком.
   Річний фінансовий звіт на папері подається особисто головним
бухгалтером банку або його заступником у строк не пізніше 30
квітня 2004 року.
 
   2. Відповідно до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та п.3.1.2
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) (із
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99
за  N  56/3349 (далі - Положення), перед складанням річної
фінансової звітності банки зобов'язані провести інвентаризацію
активів,  зобов'язань,  резервів,  включаючи і обліковані на
позабалансових  рахунках,  під  час  якої  перевіряються  і
документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.
 
   3. Згідно п.3.1.2 Положення ( z0056-99 ), п.5.8 Положення про
організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України 18.06.2003 N 254
( z0559-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.07.2003 за N 559/7880, за всіма рахунками юридичних осіб мають
бути отримані в письмовій формі підтвердження залишків особових
рахунків за станом на 1 січня 2004 року.
 
   4. Після формування і надання 5 січня 2004 року звіту форма
N 1Д "Баланс банку" за 31 грудня 2003 року у розгорнутому вигляді
банки відкривають "новий" операційний день за 31 грудня 2003 року
з окремою ознакою і здійснюють операції по закриттю залишків за
рахунками класів 6, 7 згідно п.1.3 глави 1 розділу III Правил
бухгалтерського обліку  доходів  і  витрат  банків  України,
затверджених постановою Правління Національного банку України
18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904.
   Після цих операцій банки формують файл 01, який передають
електронною поштою 6 січня 2004 року згідно листа "Про регламент
роботи у період завершення  звітного  року"  від  19.12.2003
N 12-112/1719-9587 ( v9587500-03 ).
 
   5. У січні 2004 року, до дати надання файла 02, банки
здійснюють, у разі необхідності, коригуючі  проводки  згідно
Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються
банками України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України 09.10.2001 N 427 ( z0909-01 ) (із змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2001  за
N 909/6100.
   Рахунки доходів та витрат (6, 7 клас) до 23 січня 2004 року
за коригуючими проводками можуть мати активно-пасивні залишки.
   Коригуючі проводки здійснюються на базі щоденного балансу за
31 грудня  2003  року  (файл  01  із залишками на рахунках
класів 6, 7).
 
   6. Різниця між залишками за рахунками в файлах 02 та 25 може
виникати за рахунками класів 6, 7, груп 380, 504, розділу 39.
   Розбіжності між залишками за цими рахунками можуть бути в
результаті  закриття  та  перерахування  залишків. За іншими
розбіжностями, які виникали між даними файлів 02 та 25, мають бути
надані пояснення у супроводжувальному листі до річного фінансового
звіту.
 
   7. Файли 23, 24, 82 банки - юридичні особи формують та
надають електронною поштою Центральній розрахунковій палаті через
територіальні управління Національного банку України 20 лютого
2004 року до 16.00 години.
   Річний фінансовий звіт, який надається у вигляді файла 82,
зберігається банками в загальному порядку.
 
   8. При заповнені таблиці 8.2 "Узгодження суми облікового
прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)" примітки
8 "Витрати на податок на прибуток" річного фінансового звіту
банкам слід додатково керуватися  Положенням  (  z0047-01  )
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" та
параграфом 81 МСБО 12 "Податки на прибуток".
 
   9. При заповнені примітки 32 "Операції пов'язаних сторін"
річного фінансового звіту банки зазначають:
   - за рядками 1, 2, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19 обсяг
операцій за рік;
   - за рядками 3, 6, 9, 14, 15 залишки за станом на кінець дня
31 грудня 2003 року.
 
   10. Усі форми річного фінансового звіту складаються не менше
ніж у двох примірниках.
   Один примірник річного фінансового звіту разом з аудиторським
звітом та аудиторським висновком формується як  документ  з
постійним строком зберігання.
 
   11. Річний фінансовий звіт банку, який складено відповідно до
Інструкції ( z1214-03 ), має бути затверджений загальними зборами
акціонерів (учасників).
 
   12. Відповідно  до  статті  14  Закону  України  "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) банк - юридична особа зобов'язаний публікувати річну
фінансову звітність, підтверджену аудиторською фірмою. При цьому
банки повинні керуватися листом Національного банку України від
19.05.2003 N 12-111/664-3528 ( v3528500-03 ).
 
   13. Відповідальність за своєчасне та якісне складання річного
фінансового звіту покладається на керівників, головних бухгалтерів
банків та керівників відповідних служб банку.
 
   14. В територіальних управліннях Національного банку Україна
річний фінансовий звіт банків на паперових носіях після перевірки
та  аналізу  працівниками служби бухгалтерського обліку може
надаватися до відділів банківського нагляду  для  подальшого
використання в роботі.
 
   15. Банки, за якими прийняті рішення про ліквідацію та
відкликання ліцензії на право  здійснення  всіх  банківських
операцій, надають звіт за окремою схемою Генеральному департаменту
банківському нагляду.
 
   16. Одночасно зазначаємо, що банки протягом  січня  (до
31.01.2004) мають привести бухгалтерський облік операцій з цінними
паперами відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій з цінними паперами, затвердженої постановою Правлінням
Національного банку України від 20.08.2003 N 355 ( z0801-03 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 12.09.2003 за
N 801/8122.
 
   17. Відображення в бухгалтерському обліку нерухомого майна,
що є предметом іпотеки відповідно до Закону України "Про Іпотеку"
( 898-15 ), здійснюється за позабалансовими рахунками групи 952
"Іпотека" за операціями, що починаються з 1 січня 2004 року - дати
набуття чинності цього Закону.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту               В.І.Ричаківська

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка