Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1995 р. N 1056
                Київ
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ   
   N 1741 ( 1741-98-п ) від 04.11.98 )
 
   Про затвердження Порядку управління акціями,
      паями, частками господарських товариств, які
      перебувають у загальнодержавній власності
 
 
   На виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 р.
"Про  забезпечення  управління  майном,  що  перебуває  у
загальнодержавній  власності,  у процесі  його  приватизації"
( 459/95 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають  у  загальнодержавній
власності (додається).
   2. Фонду  державного  майна,  Міністерству  економіки,
Міністерству фінансів та Міністерству юстиції у місячний термін
розробити та затвердити типовий договір - доручення на здійснення
уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають  у  загальнодержавній
власності.
   3. Міністерству фінансів та Фонду державного майна в місячний
термін установити норми витрат на здійснення уповноваженою особою
своїх функцій.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1995 р. N 1056
 
               ПОРЯДОК
    управління акціями, паями, частками господарських
   товариств, які перебувають у загальнодержавній власності
 
   1. Управління акціями, паями, частками ( далі - акціями)
господарських товариств,  які  перебувають у загальнодержавній
власності, в тому числі тими, що залишилися у такій власності
після реалізації планів розміщення акцій господарських товариств,
здійснює уповноважена особа.
   Уповноваженою особою може бути юридична чи фізична особа,
якій Фонд державного майна доручає здійснення прав на участь в
управлінні господарським товариством, засвідчених акціями, які
перебувають у загальнодержавній власності.
   2. Уповноважена особа призначається Фондом державного майна
за погодженням з відповідним  центральним  органом  державної
виконавчої влади терміном на один рік з правом його подовження.
Загальний термін здійснення однією особою функцій управління  тим
же пакетом акцій не може перевищувати п'яти років. Відносини між
Фондом державного майна та уповноваженою  особою  регулюються
договором доручення (далі - договір), який передбачає;
   предмет договору;
   права і обов'язки сторін;
   умови та  наслідки  припинення  дії  частково виконаного
договору;
   розмір та порядок виплати винагороди уповноваженій особі;
   відповідальність за невиконання умов або неналежне виконання
договору;
   завдання уповноваженій особі щодо захисту інтересів держави
під час провадження діяльності господарських товариств;
   порядок контролю та показники ефективності  використання
майна господарських товариств.
   3. Завдання  уповноваженій  особі  розробляє  відповідний
центральний орган державної виконавчої влади. При цьому завдання
обов'язково передбачає здійснення уповноваженою особою контролю
за:
   ефективністю використання  і  збереженням майна відкритих
акціонерних товариств та державного майна, яке  використовується
або зберігається товариством;
   дотриманням статуту товариства;
   діями правління  товариства щодо управління  товариством,
реалізації інвестиційної,  технічної  та  цінової  політики,
дотримання номенклатури товарів та послуг;
   створенням товариством  дочірніх  підприємств, філій  та
представництв;
   реорганізацією та ліквідацією товариства;
   емісійною діяльністю товариства;
   укладанням товариством договорів про заставу та оренду майна;
   веденням товариством книги реєстрації акцій товариства;
   дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів
товариства;
   розпорядженням нерухомим майном товариства;
   укладанням установчих  договорів  про  створення   інших
господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями;
   дотриманням антимонопольного законодавства виконавчим органом
господарського товариства.
   4. Відповідний орган державної виконавчої влади надсилає
Фонду державного майна завдання уповноваженій особі у двотижневий
термін з дня затвердження плану розміщення акцій  відкритого
акціонерного товариства  або одержання від нього відповідного
запиту.
   5. Уповноважена особа зобов'язана брати участь у загальних
зборах товариства, може бути членом ради (спостережної ради)
товариства або виконавчого органу (правління) товариства.
   6. Уповноважена особа може здійснювати управління пакетами
акцій, що перебувають у загальнодержавній власності, одного або
кількох господарських товариств. Фонд державного майна повідомляє
органам Антимонопольного  комітету  про  уповноважених  осіб,
призначених управляти акціями двох і більше товариств. Порядок
укладання договорів на здійснення управління акціями  кількох
товариств встановлює Фонд державного майна.
   7. Для участі у загальних зборах товариства, в статутному
фонді якого є частка державної власності, з питань збільшення
статутного фонду, внесення змін та доповнень до  установчих
документів, створення  дочірніх  підприємств,   філій   та
представництв, реорганізації  та  ліквідації  господарського
товариства, погодження умов договору застави уповноважена особа
отримує від Фонду державного майна окреме доручення. З інших
питань уповноважена особа має право голосувати відповідно до
визначеної у договорі компетенції.
   8. Уповноважені особи звітують перед Фондом державного майна
відповідно до встановлених договором форми та термінів.
   9. Фонд державного майна веде реєстр уповноважених осіб.
   10. Призначення  уповноваженої особи, яка реалізує право
держави на участь в управлінні підприємствами  з  іноземними
інвестиціями, здійснюється Фондом державного майна відповідно до
цього Порядку.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка