Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         24.12.2002 N 20176/7/17-0517
 
 
   ДПА України розглянула питання, викладені  у  листі,  і
повідомляє.
 
   Поняття суб'єктів малого підприємництва, для яких Указом
Президента України від 03.07.98 р.  N 727/98 ( 727/98 )  "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від
28.06.99 р. N 746/99 ( 746/99 )  (далі - Указ) запроваджено
спрощену систему оподаткування обліку та звітності, визначено
Законом України від 19.10.2000 р. N 2063-III ( 2063-14 ) "Про
державну підтримку малого підприємництва" (ст. 1).
 
   Згідно із положеннями цього Закону  ( 2063-14 )  суб'єктами
малого  підприємництва  є  фізичні  особи,  зареєстровані  у
встановленому законом порядку як СПД.
 
   Держреєстрація СПД  регулюється  Законом  України  від
07.02.91 р. N 698-XII ( 698-12 ) "Про підприємництво" (ст. 8),
який визначає загальні правові, економічні та соціальні засади
здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами
та юридичними особами на території України, встановлює гарантії
свободи підприємництва та його держпідтримки.
 
   Згідно з цим Законом ( 698-12 ) (ст. 1) підприємництво - це
безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність
по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою
отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними
особами,  зареєстрованими  як  СПД  у порядку, встановленому
законодавством.
 
   Класифікацію видів  економічної  діяльності  (ГК  009-96)
затверджено наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. N 441
( v0441217-96 ) "Про  затвердження  Державного  класифікатора
України", в якому визначаються види економічної діяльності та у
сфері надання послуг, у тому числі консультаційних.
 
   Названим вище Указом ( 727/98, 746/99 ) право встановлювати
ставки єдиного податку залежно від виду діяльності для фізичних
осіб надано місцевій раді за місцем держреєстрації СПД. Указом
встановлено межі ставок єдиного податку, а види підприємницької
діяльності, на які встановлюються ставки єдиного податку, а також
розмір ставок, у передбачених межах, визначає місцева рада.
Протягом календарного року ставки єдиного податку місцевими радами
можуть переглядатися (у бік збільшення чи зменшення) або її
рішенням скасовуватися на той чи інший вид діяльності. Якщо
місцева рада встановила ставку єдиного податку на "інші види
підприємницької діяльності", то фізична особа - суб'єкт малого
підприємництва, яка буде здійснювати підприємницьку діяльність (не
заборонену чинним законодавством та віднесену згідно з чинним
законодавством до підприємницької), на яку місцевою радою не
встановлено окрему ставку єдиного податку, має можливість при
переході на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
(при додержанні всіх вимог Указу) сплачувати єдиний податок у
визначеному порядку за ставкою, встановленою для "інших видів
підприємницької діяльності".
 
   Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва (за умови сплати всіх
установлених податків та обов'язкових платежів за попередній
звітний (податковий) період, термін сплати яких настав на дату
подання заяви) фізична особа - СПД не пізніше ніж за 15 днів до
початку наступного звітного періоду (кварталу), з якого він обирає
спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, подає до органу
ДПС за місцем держреєстрації письмову заяву у встановленому
порядку, в котрій зазначається  вид  (види)  підприємницької
діяльності, який (які) буде здійснювати фізична особа - СПД,
оскільки саме від виду (видів) підприємницької діяльності залежить
розмір єдиного податку, який повинен сплачуватися цією фізичною
особою.
 
   Зазначеним Указом ( 727/98, 746/99 ) встановлено, що у разі
коли фізична особа - суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька
видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні
ставки  єдиного податку, нею придбавається одне Свідоцтво і
сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами
діяльності,  встановленою  місцевою  радою  за  місцем  її
держреєстрації як СПД.
 
   Після отримання заяви та наявності платіжного документа про
сплату єдиного податку протягом 10 робочих днів орган ДПС за
місцем держреєстрації СПД - фізичної особи зобов'язаний видати
йому Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати мотивовану
відмову. У Свідоцтві зазначається вид або всі види підприємницької
діяльності (відповідно до поданої заяви), які будуть здійснюватися
платником єдиного податку протягом дії Свідоцтва, і саме з доходів
від  таких  видів діяльності прибутковий податок з громадян
платником єдиного податку не сплачується, а також не утримується у
джерела виплати доходу, у разі виконання робіт чи надання послуг
платником єдиного податку, зокрема, підприємству, установі чи
організації.
 
   Що стосується   питання   віднесення   діяльності  до
підприємницької, то для його вирішення можна звернутися  до
Українського  агентства  з  авторських  та  суміжних  прав
Держдепартаменту інтелектуальної власності.
 
   Водночас ДПА у м. Києві доручається організувати особисту
зустріч з громадянином для детальнішого з'ясування питань, які
цікавлять автора листа, і додатково надати йому роз'яснення на всі
порушені питання згідно з чинним законодавством. Про результати
повідомити ДПА України.
 
 Заступник Голови                     С.Гуржій
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка