Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Федеральним архівом Федеративної Республіки Німеччина


               Протокол
  про співробітництво між Державним комітетом архівів України
   та Федеральним архівом Федеративної Республіки Німеччина
 
 
   Державний комітет  архівів  України та Федеральний архів
Федеративної Республіки Німеччина, надалі - Сторони,
   відповідно до статті 2 і 4 Угоди між Урядом України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччина про культурне співробітництво
від 15 лютого 1993 р.,
   беручи до уваги результати переговорів, що проводилися між
Сторонами з жовтня 1992 р., та діючи в інтересах подальшого
розвитку своїх архівних зв'язків,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони розвивають  співробітництво  на  основі принципів
рівноправності та взаємної  вигоди  із  дотриманням  чинного
законодавства обох держав, загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права.
 
               Стаття 2
 
   Сторони домовляються   регулярно   здійснювати   обмін
спеціалістами.
   При цьому Сторона, що приймає, бере на  себе  витрати,
пов'язані з перебуванням відряджених, а Сторона, що направляє,
сплачує витрати на проїзд до місця призначення на території
держави Сторони, що приймає, та у зворотному напрямку.
   Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму
таких відряджень не пізніше, ніж за два місяці до їхнього початку.
 
               Стаття 3
 
   Сторони підтримують  також інші форми фахових контактів,
зокрема стажування, навчальні курси, міжнародні і регіональні
конференції, запрошення експертів. Сторони погоджують їхні умови в
кожному конкретному випадку.
 
               Стаття 4
 
   Сторони розглядають  можливість  розробки  та  реалізації
спільних наукових і практичних проектів, у першу чергу пов'язаних
із застосуванням сучасних технологій в архівній справі. Зокрема,
це стосується двостороннього співробітництва у рамках проектів:
"Архіви Айнзацштаба Райхсляйтера Розенберга (ERR)" та "Зведений
путівник  по фондах окупаційного періоду (1941 - 1944), що
зберігаються в архівах України".
 
               Стаття 5
 
   Сторони взаємно інформують одна одну про нові правові або
фахові  положення  в архівній справі (закони, розпорядження,
інструкції, наукові і технічні методики,  особливо  стосовно
реставрації, забезпечення збереженості архівних документів).
 
               Стаття 6
 
   Сторони відповідно  до чинного законодавства обох держав
засвідчують  гарантованість  вільного  доступу  архівістів  і
дослідників, які працюють в рамках цього Протоколу, до відкритих
архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів до
архівних фондів, що стосуються тем їхніх досліджень.
   Сторони підтримують надання інформації про долю осіб під час
Другої світової війни та в повоєнні роки.
 
               Стаття 7
 
   Сторони інформують одна одну про переміщені архівні матеріали
в Україні та Федеративній Республіці Німеччина,  що  можуть
розглядатися як такі, що підлягатимуть поверненню, і вносять
відповідні пропозиції Урядам своїх країн.
   Сторони інформують одна одну про наявність таких документів,
що перебувають у третіх країнах.
 
               Стаття 8
 
   В інтересах поповнення національних архівних фондів обох
Сторін документальними матеріалами, що зберігаються в державних
архівах  іншої  Сторони,  Сторони  домовляються  про  обмін
мікрофільмами або іншими копіями архівних документів на основі
взаємності.
 
               Стаття 9
 
   Сторони забезпечують обмін архівознавчою  літературою  та
іншими виданнями, що публікуються архівними установами Сторін,
організовують спільні виставки документів, наукові, архівознавчі
конференції, готують документальні видання, зокрема з історії
українсько-німецьких зв'язків.
   Сторони погоджують  умови  і деталі співпраці у кожному
конкретному випадку.
 
              Стаття 10
 
   Цей Протокол набуває чинності з дати підписання і  діє
протягом трьох років. Він пролонгується на наступний трирічний
період, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до
закінчення терміну дії Протоколу не повідомить письмово про свій
намір припинити його дію.
 
              Стаття 11
 
   За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цього
Протоколу  зміни  і  доповнення, які оформлюються додатковим
Протоколом, що становитиме невід'ємну частину цього Протоколу.
 
   Вчинено у м. Марселі 13 листопада 2002  року  в  двох
примірниках українською і німецькою мовами, при цьому обидва
тексти є автентичними.
 
 За Державний комітет           За Федеральний архів
 архівів України              Федеративної Республіки
                      Німеччина
 
 Г.В. Боряк
 
 Голова Державного комітету        Директор Федерального
                      архіву
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка