Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Генеральною дирекцією Державного архіву Австрії в галузі архівної справи


               Протокол
   про співробітництво між Головним архівним управлінням
   при Кабінеті Міністрів України та Генеральною дирекцією
    Державного архіву Австрії в галузі архівної справи
 
 
   Виходячи із взаємного прагнення до встановлення й розвитку
необхідних для обох сторін контактів Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України та Генеральна дирекція Державного
архіву Австрії (надалі - Сторони) домовилися про таке:
 
                1.
 
   Обидві Сторони здійснюють обмін інформацією з питань архівної
справи. З цією метою кожні два роки відряджаються по два архівісти
на термін до 10 днів до державних архівів Австрії та відповідно до
державних архівів України для безпосереднього ознайомлення з їх
науковою та виробничою діяльністю. Терміни та робочі програми
такого перебування узгоджуються не пізніше, ніж за три місяці до
початку кожного відрядження. Сторона, що запрошує, бере на себе
витрати щодо проживання в своїй країні; інші витрати, які можуть
виникати в рамках цієї угоди, кожна Сторона покриває сама, якщо
цим Протоколом не передбачено інше.
   Покриття витрат за копіювання документів здійснюється за
собівартістю робіт.
 
                2.
 
   З метою поповнення архівних фондів та для виконання запитів
користувачів, обидві Сторони передбачають обмін копіями архівних
документів на еквівалентній, безвалютній основі.
   Обмін такими копіями відбувається безоплатно.
 
                3.
 
   Обидві Сторони на безоплатній основі обмінюються публікаціями
своїх архівів, а також довідковими, джерелознавчими виданнями та
фаховою архівною літературою.
 
                4.
 
   Обидві Сторони розглядають можливість організації спільних
документальних виставок за попередньо узгодженою тематикою.
 
                5.
 
   Обидві Сторони  передбачають  вивчення  архівних  фондів
дослідниками іншої Сторони в рамках чинного на цей час у кожній
державі законодавства.
 
                6.
 
   Зміст цього Протоколу може бути змінено або доповнено за
домовленістю  між Головним архівним управлінням при Кабінеті
Міністрів України та Генеральною дирекцією Державного архіву
Австрії, що фіксується письмово.
 
                7.
 
   Співпраця між обома Сторонами в рамках цього Протоколу не
перешкоджатиме іншим формам професійних контактів  у  галузі
архівної справи, що здійснюватимуться за взаємним погодженням.
 
                8.
 
   У разі, якщо з фінансових причин Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України або Генеральна дирекція Державного
архіву Австрії не матиме можливість взяти на себе покриття витрат,
передбачених п. 1 цього Протоколу, він не втрачає чинності. Обидві
Сторони намагатимуться відновити систематичний обмін.
 
                9.
 
   Протокол є чинним з 1 січня 1999 року. Його укладено терміном
на п'ять років, і цей термін автоматично продовжується  на
наступний строк, якщо не буде прийнято рішення про внесення змін
до Протоколу або припинення його дії.
 
   Укладено в м. Відні 15 жовтня 1998 року в двох примірниках,
німецькою  та  українською  мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Головне архівне управління      За Генеральну дирекцію
 при Кабінеті Міністрів України     Державного архіву Австрії
 
 Проф., д-р Руслан Пиріг         Поч. проф., д-р Лоренц
                     Міколецький
 
 Начальник Головного управління     Генеральний директор
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка