Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу та переоформлення ліцензій


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.11.2002 N 930
 
 
       Про видачу та переоформлення ліцензій
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001
року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16 січня
2001 року за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
 
   1. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
видати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до
цього наказу).
 
   2. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
переоформити ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 2
до цього наказу). Визнати недійсними ліцензії, що підлягають
переоформленню, відповідно до цього пункту.
 
   3. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння  (Видолоб  В.В.)  забезпечити  внесення
відомостей, зазначених  у  пунктах  1 і 2 цього наказу, до
ліцензійного реєстру.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Державного секретаря           С.М.Макацарія
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   01.11.2002 р. N 930
 
 
               ПЕРЕЛІК
    суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |        |              |
|з/п| юридичної  |Місцезнаходження|              |
|  | особи або  |юридичної особи |              |
|  | прізвище,  |  або місце  |  Вид підприємницької  |
|  |  ім'я, по  | проживання  |  діяльності, на який  |
|  |  батькові  |фізичної особи |  видається ліцензія   |
|  |  фізичної  |  суб'єкта   |              |
|  |особи суб'єкта |підприємницької |              |
|  |підприємницької| діяльності  |              |
|  | діяльності  |        |              |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
| 1 |    2    |    3    |     4         |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|1. |Денисяка Юрій |Волинська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Якович     |м. Володимир-  |дорогоцінних металів і   |
|  |        |Волинський,   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. В.Стуса, 63|дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|2. |Ляшенко Сергій |Донецька обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Олексійович  |Великоновосіл- |дорогоцінних металів і   |
|  |        |ківський р-н,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |с. Завітне   |дорогоцінного каміння   |
|  |        |Бажання, вул.  |органогенного утворення,  |
|  |        |Первомайська, 58|напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна торгівля|
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|3. |Онисько Олег  |м. Львів,    |виготовлення виробів з   |
|  |Андрійович   |вул. Мазепи,  |дорогоцінних металів і   |
|  |        |7/59      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|4. |Мартиненко   |Одеська обл.,  |виготовлення виробів з   |
|  |Галина     |м. Білгород-  |дорогоцінних металів і   |
|  |Василівна   |Дністровський, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Анісімова, |дорогоцінного каміння   |
|  |        |4, кв. 67    |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|5. |Резник Роман  |м. Івано-    |виготовлення виробів з   |
|  |Орестович   |Франківськ,   |дорогоцінних металів і   |
|  |        |вул. Галицька, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |130/107     |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|6. |Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Академіка |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Туполева, 17  |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Золотий  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |стандарт"   |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|7. |Повне     |Луганська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |м. Алчевськ,  |дорогоцінних металів і   |
|  |"ВІТ"     |пр. Металургів, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |36       |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля,    |
|  |        |        |торгівля прийнятими під  |
|  |        |        |заставу ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|8. |Повне     |АР Крим,    |виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |м. Феодосія,  |дорогоцінних металів і   |
|  |"ЛОКО"     |вул. 8 Березня, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |3        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення та |
|  |        |        |прийнятими під заставу   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|9. |Спільне    |Чернігівська  |виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |"Коопунівермаг"|м. Корюківка,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Шевченка, |дорогоцінного каміння   |
|  |        |52       |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|10.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Червоно-  |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|армійська, 48  |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Людмила - |        |дорогоцінного каміння   |
|  |Антиквар"   |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|11.|Відкрите    |м. Луганськ,  |виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул. Оборонна, |дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |91       |дорогоцінного каміння,   |
|  |науково-    |        |дорогоцінного каміння   |
|  |виробнича фірма|        |органогенного утворення,  |
|  |"Луганські   |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |акумулятори"  |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів або  |
|  |        |        |таких, що містять у собі  |
|  |        |        |дорогоцінні метали (у тому |
|  |        |        |числі при проведенні    |
|  |        |        |науково-дослідних робіт); |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |        |промисловими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|12.|Відкрите    |м. Луганськ,  |збирання, первинна обробка |
|  |акціонерне   |вул. Оборонна, |відходів і брухту     |
|  |товариство   |91       |дорогоцінних металів та  |
|  |науково-    |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |виробнича фірма|        |дорогоцінного каміння   |
|  |"Луганські   |        |органогенного утворення,  |
|  |акумулятори"  |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(збирання, первинна обробка|
|  |        |        |твердих і рідких      |
|  |        |        |срібловмісних відходів)  |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|13.|Колективне   |Житомирська   |виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |"Баранівський |смт. Баранівка, |дорогоцінного каміння,   |
|  |фарфоровий   |вул. Леніна, 55 |дорогоцінного каміння   |
|  |завод"     |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|14.|Ленько Тетяна |м. Тернопіль,  |виготовлення виробів з   |
|  |Андріївна   |вул. Шпитальна, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |17/11      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|15.|Демидова    |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |Аноніна    |вул. Архітектора|дорогоцінних металів і   |
|  |Сергіївна   |Вербицького,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |14-А, кв. 98  |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|16.|Рижий Григорій |Вінницька обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Аркадійович  |Барський р-н,  |дорогоцінних металів і   |
|  |        |станція Бар   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна торгівля|
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|17.|Лопушан Лариса |Київська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Володимирівна |м. Біла Церква, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |вул.      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Гризодубової, 97|дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|18.|Руссу Олег   |м. Донецьк,   |виготовлення виробів з   |
|  |Леонідович   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |        |Дагестанська,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |44, кв. 14   |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення       |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|19.|Юрков Сергій  |м. Хмельницький |виготовлення виробів з   |
|  |Іванович    |вул. І.Франка, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |34, кв. 23   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|20.|Фесюк Михайло |м. Чернігів,  |виготовлення виробів з   |
|  |Андрійович   |пров.      |дорогоцінних металів і   |
|  |        |Спортивний, 7  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|21.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Академіка |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Туполєва, 17  |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Меркурій і |        |дорогоцінного каміння   |
|  |К"       |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна торгівля|
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля обробленим    |
|  |        |        |дорогоцінним камінням)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|22.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Симиренка, |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|5, кв. 182   |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Балєй"   |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення       |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|23.|Кременчуцький |Київська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Валерій    |Обухівський р-н,|дорогоцінних металів і   |
|  |Миколайович  |м. Українка,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Строітелей,|дорогоцінного каміння   |
|  |        |3, кв. 68    |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|24.|Державне    |м. Львів,    |виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |вул. Нечуя-   |дорогоцінних металів і   |
|  |побутового   |Левицького, 12 |дорогоцінного каміння,   |
|  |обслуговування |        |дорогоцінного каміння   |
|  |ювелірна    |        |органогенного утворення,  |
|  |майстерня   |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |"Антиквар-   |        |торгівля виробами з    |
|  |Сервіс"    |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|25.|Шевченко    |Сумська обл.,  |виготовлення виробів з   |
|  |Наталія    |м. Конотоп,   |дорогоцінних металів і   |
|  |Вікторівна   |вул.      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Депутатська,  |дорогоцінного каміння   |
|  |        |83б, кв. 4   |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
 
 
|26.|Повне     |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |вул. Амурська, 8|дорогоцінних металів і   |
|  |"Українська  |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |Міжрегіональна |        |дорогоцінного каміння   |
|  |Каса      |        |органогенного утворення,  |
|  |Взаємодопомоги"|        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(торгівля прийнятими під  |
|  |        |        |заставу ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|27.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Терещенківська, |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "АНт"    |19       |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(комісійна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|28.|Вахович Михайло|Волинська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Петрович    |Луцький р-н,  |дорогоцінних металів і   |
|  |        |с. Боратин,   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Центральна,|дорогоцінного каміння   |
|  |        |7        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|29.|Півченко    |м. Чернігів,  |виготовлення виробів з   |
|  |Наталія    |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |Борисівна   |Серьожнікова, 6,|дорогоцінного каміння,   |
|  |        |кв. 45     |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна торгівля|
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|30.|Гладка Катерина|Київська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Олександрівна |м. Біла Церква, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |вул.      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Гризодубової, 97|дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|31.|Бреставицька  |Київська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |Ганна Елівна  |м. Біла Церква, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |вул.      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Гризодубової, 97|дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|32.|Шолохов Віктор |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |Іванович    |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |        |Декабристів, 8, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |кв. 16     |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення       |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|33.|Коробченко   |м. Одеса,    |виготовлення виробів з   |
|  |Олена     |вул. Жоліо Кюрі,|дорогоцінних металів і   |
|  |Георгіївна   |36, кв. 83   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|34.|Кузьмин    |АР Крим,    |виготовлення виробів з   |
|  |Олександр   |м. Сімферополь, |дорогоцінних металів і   |
|  |Павлович    |вул.      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Фестивальна, 11 |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова торгівля ювелірними|
|  |        |        |та побутовими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|35.|Повне     |Луганська обл., |виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |м.       |дорогоцінних металів і   |
|  |"Народний   |Северодонецьк, |дорогоцінного каміння,   |
|  |ломбард:    |вул. Донецька, |дорогоцінного каміння   |
|  |Шкітко,    |39, кв. 23   |органогенного утворення,  |
|  |Ходосов,    |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |Українська   |        |торгівля виробами з    |
|  |Міжрегіональна |        |дорогоцінних металів і   |
|  |Каса      |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |Взаємодопомоги"|        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(торгівля прийнятими під  |
|  |        |        |заставу ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|36.|Повне     |м. Харків,   |виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |вул. Героїв   |дорогоцінних металів і   |
|  |"Едельвейс і К"|Праці, 6    |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(торгівля прийнятими під  |
|  |        |        |заставу ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|37.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Богданівська, 24|дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Центрумікс |        |дорогоцінного каміння   |
|  |Трейд"     |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова торгівля ювелірними|
|  |        |        |та побутовими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова торгівля обробленим |
|  |        |        |дорогоцінним камінням;   |
|  |        |        |оптова торгівля      |
|  |        |        |промисловими виробми з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|38.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Богданівська, 24|дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Центрумікс"|        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова торгівля ювелірними |
|  |        |        |та побутовими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|39.|Сєрєкова    |Одеська обл.,  |виготовлення виробів з   |
|  |Світлана    |м. Білгород-  |дорогоцінних металів і   |
|  |Іванівна    |Дністровський, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул.      |дорогоцінного каміння   |
|  |        |Ізмаїльська, 66,|органогенного утворення,  |
|  |        |кв. 14     |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; виготовлення   |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|40.|Товариство з  |Хмельницька   |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|м. Кам'янець-  |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Ювелір-  |Подільський,  |дорогоцінного каміння   |
|  |Кристал"    |вул. Огієнка, 41|органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|41.|Товариство з  |м. Київ,    |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Лесі    |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|Українки, 11а, |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Тріумф   |кв. 30     |дорогоцінного каміння   |
|  |часу"     |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова      |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|42.|Закрите    |м. Полтава,   |виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул. Чапаєва, 15|дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |"Віола"    |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля промисловими   |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|43.|Літвінов Олег |м. Чернігів,  |виготовлення виробів з   |
|  |Миколайович  |вул. Шевченка, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |94       |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |        |обробленим дорогоцінним  |
|  |        |        |камінням)         |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|44.|Товариство з  |м. Чернігів,  |виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Шевченка, |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідальніс-|94       |дорогоцінного каміння,   |
|  |тю "Арабеска" |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова      |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|45.|Соколова    |м. Харків,   |виготовлення виробів з   |
|  |Наталія    |вул. Гвардійців |дорогоцінних металів і   |
|  |Василівна   |Широнінців,   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |79 Б, кв. 136  |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   01.11.2002 р. N 930
 
 
               ПЕРЕЛІК
          суб'єктів господарювання,
         яким переоформлюються ліцензії
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Місцезнаход- |Підстава для     |Серія та N|
|з/п|юридичної  |ження    |переоформлення    |ліцензії, |
|  |особи або  |юридичної  |ліцензії та вид    |що    |
|  |прізвище,  |особи або  |підприємницької    |переофор- |
|  |ім'я,    |місце    |діяльності, на який  |млюється |
|  |по батькові |проживання  |переоформлюється   |     |
|  |фізичної  |фізичної   |ліцензія       |     |
|  |особи -   |особи -   |           |     |
|  |суб'єкта  |суб'єкта   |           |     |
|  |підприєм-  |підприємниць-|           |     |
|  |ницької   |кої     |           |     |
|  |діяльності |діяльності  |           |     |
|---+------------+-------------+----------------------+----------|
| 1 |   2   |   3   |    4       |   5  |
|---+------------+-------------+----------------------+----------|
|1. |Подуздова  |м. Вінниця, |Зміна прізвища    |Серія АА |
|  |Ольга    |вул.     |фізичної особи;    |N 323018 |
|  |Анатоліївна |Ратушної,  |виготовлення виробів |07.02.2002|
|  |      |126, кв. 5  |з дорогоцінних    |     |
|  |      |       |металів і       |     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення,      |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння, торгівля   |     |
|  |      |       |виробами з      |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного     |     |
|  |      |       |каміння, дорогоцінного|     |
|  |      |       |каміння органогенного |     |
|  |      |       |утворення та     |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння (роздрібна  |     |
|  |      |       |торгівля ювелірними та|     |
|  |      |       |побутовими виробами з |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння)|     |
|---+------------+-------------+----------------------+----------|
|2. |Повне    |м. Дніпро-  |Розширення видів   |Серія АА |
|  |товариство |петровськ,  |господарської     |N 236617 |
|  |"Товарищъ" |вул.     |діяльності;      |03.04.2001|
|  |      |Погребняка, |виготовлення виробів з|     |
|  |      |18-б, кв. 114|дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення,      |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння, торгівля   |     |
|  |      |       |виробами з      |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення та     |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння (виготовлення |     |
|  |      |       |напівфабрикатів та  |     |
|  |      |       |елементів ювелірних та|     |
|  |      |       |побутових виробів при |     |
|  |      |       |здійсненні ремонту  |     |
|  |      |       |ювелірних та побутових|     |
|  |      |       |виробів з дорогоцінних|     |
|  |      |       |металів і       |     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння;|     |
|  |      |       |торгівля скупленими в |     |
|  |      |       |населення та     |     |
|  |      |       |прийнятими під    |     |
|  |      |       |заставу ювелірними та |     |
|  |      |       |побутовими виробами з |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння)|     |
|---+------------+-------------+----------------------+----------|
|3. |Відкрите  |Харківська  |Розширення видів   |N 4506  |
|  |акціонерне |обл.,    |господарської     |20.10.2000|
|  |товариство |Харківський |діяльності;      |     |
|  |"Мереф'янсь-|р-н,     |виготовлення виробів з|     |
|  |кий     |м. Мерефа,  |дорогоцінних металів і|     |
|  |механічний |пров.    |дорогоцінного каміння,|     |
|  |завод"   |Яковівський, |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |10      |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення,      |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння, торгівля   |     |
|  |      |       |виробами з      |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення та     |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння (виготовлення |     |
|  |      |       |виробів з дорогоцінних|     |
|  |      |       |металів або таких, що |     |
|  |      |       |містять у собі    |     |
|  |      |       |дорогоцінні метали (у |     |
|  |      |       |тому числі при    |     |
|  |      |       |проведенні науково-  |     |
|  |      |       |дослідних робіт)   |     |
|---+------------+-------------+----------------------+----------|
|4. |Повне    |м. Львів,  |Розширення видів   |Серія АА |
|  |товариство |вул. Кос-  |господарської     |N 323399 |
|  |"Сапфір   |Анатольсько- |діяльності;      |30.06.2000|
|  |Сервіс -  |го, 16/16  |виготовлення виробів з|     |
|  |Черпакова, |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |Дутка"   |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення,      |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння, торгівля   |     |
|  |      |       |виробами з      |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння,|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння |     |
|  |      |       |органогенного     |     |
|  |      |       |утворення та     |     |
|  |      |       |напівдорогоцінного  |     |
|  |      |       |каміння (виготовлення |     |
|  |      |       |ювелірних та побутових|     |
|  |      |       |виробів з дорогоцінних|     |
|  |      |       |металів і       |     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння;|     |
|  |      |       |виготовлення     |     |
|  |      |       |напівфабрикатів та  |     |
|  |      |       |елементів ювелірних та|     |
|  |      |       |побутових виробів при |     |
|  |      |       |здійсненні ремонту  |     |
|  |      |       |ювелірних та побутових|     |
|  |      |       |виробів з       |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння;|     |
|  |      |       |роздрібна торгівля,  |     |
|  |      |       |комісійна торгівля,  |     |
|  |      |       |торгівля скупленими в |     |
|  |      |       |населення та     |     |
|  |      |       |прийнятими під    |     |
|  |      |       |заставу ювелірними та |     |
|  |      |       |побутовими виробами з |     |
|  |      |       |дорогоцінних металів і|     |
|  |      |       |дорогоцінного каміння)|     |
------------------------------------------------------------------
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка