Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми відомчої статистичної звітності

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 832
 
 
         Про затвердження форми відомчої
           статистичної звітності
 
 
   З метою впорядкування і вдосконалення системи збору, обробки
та узагальнення техніко-економічної інформації щодо ефективного
забезпечення енергетичного нагляду та енергозбутової діяльності
суб'єктів  електроенергетики,  покращання  розрахунків  за
електроенергію Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2004 року погоджену з
Держкомстатом України (листом від 04.11.2003 N 10-01-03/98) форму
відомчої статистичної звітності N 55-енерго, що додається.
 
   2. Керівникам  компаній,  підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Мінпаливенерго  та  щодо  яких
міністерство  здійснює  управління  корпоративними  правами,
забезпечувати подання якісної і достовірної звітності Головному
інформаційно-обчислювальному центру     НЕК    "Укренерго"
(Тарасенко О.С.) до 10 числа кожного місяця, наступного  за
звітним.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
 
 Міністр                         С.Єрмілов
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
 
                ЗВІТ
       щодо роботи з енергетичного нагляду та
            збуту електроенергії
 
------------------------------------------------------------------
|            Подають:           |  Терміни|
|                           |  подання|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Інспекції Держенергонагляду України в Автономній   |10 числа |
|Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі |після   |
|та енергопостачальні компанії, що постачають     |звітного |
|електроенергію за регульованим тарифом незалежно від |періоду  |
|форми власності - ГІОЦ Мінпаливенерго України    |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Форма N 55-енерго
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго
                   України
                   31.12.2003 N 832
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   листом Держкомстату
                   України
                   04.11.2003 N 10-01-03/98
 
                   Місячна - електронною поштою
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації         |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Коди організації - складача         |
|----------------------------------------------------------------|
| за |території|  виду  | форми | органі-| мініс- |   |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|заційно-|терства, |   |
|   |     |діяльності | (КФВ) |правової|іншого  |   |
|   |     | (КВЕД)  |     | форми |централь-|   |
|   |     |      |     |господа-| ного  |   |
|   |     |      |     |рювання |органу, |   |
|   |     |      |     |(КОПФГ) | якому  |   |
|   |     |      |     |    |підпоряд-|   |
|   |     |      |     |    |кована  |   |
|   |     |      |     |    |органі- |   |
|   |     |      |     |    |зація - |   |
|   |     |      |     |    |складач |   |
|   |     |      |     |    |інфор-  |   |
|   |     |      |     |    |мації  |   |
|   |     |      |     |    |(КОДУ)* |   |
|   |     |      |     |    |     |   |
|------+---------+-----------+---------+--------+---------+------|
| 1  |  2  |   3   |  4  |  5  |  6  |  7 |
|------+---------+-----------+---------+--------+---------+------|
|------+---------+-----------+---------+--------+---------+------|
------------------------------------------------------------------
 
 
                ЗВІТ
       щодо роботи з енергетичного нагляду та
            збуту електроенергії
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування     | Код |  Кількість |Завдання |
|                |рядка|---------------|  з   |
|                |   | За |Фактично|початку |
|                |   |планом|  з  | року.  |
|                |   |на рік|початку |Фактично |
|                |   |   | року |виконано,|
|                |   |   |    |  %  |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|         1       | 2 |  3 |  4  |  5   |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість проведених інспекцією | 01 |   |    |     |
|Держенергонагляду обстежень   |   |   |    |     |
|споживачів та наданих приписів, |   |   |    |     |
|обстежень/приписів*       |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість обстежень споживачів | 02 |   |    |     |
|відповідно до чинних нормативних|   |   |    |     |
|актів, од.           |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість проведених зняттів  | 03 |   |    |     |
|показань розрахункових     |   |   |    |     |
|лічильників у споживачів    |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість наданих допусків на  | 04 |   |    |     |
|підключення електроустановок  |   |   |    |     |
|споживачів до електричної    |   |   |    |     |
|мережі, од./тис. кВА      |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість укладених та     | 05 |   |    |     |
|переукладених договорів на   |   |   |    |     |
|постачання електроенергії    |   |   |    |     |
|споживачам           |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість та потужність     | 06 |   |    |     |
|замінених силових        |   |   |    |     |
|трансформаторів та змонтованих |   |   |    |     |
|розвантажувальних        |   |   |    |     |
|трансформаторних підстанцій всіх|   |   |    |     |
|класів напруги, од./МВА     |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість змонтованих      | 07 |   |    |     |
|ізольованих вводів у будинки та |   |   |    |     |
|протяжність ліній з ізольованими|   |   |    |     |
|проводами, од./км        |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість замінених та     | 08 |   |    |     |
|встановлених у споживачів    |   |   |    |     |
|засобів обліку електроенергії  |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість засобів обліку    | 09 |   |    |     |
|електроенергії в обмінному фонді|   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Впровадження автоматизованих  | 10 |   |    |     |
|систем комерційного обліку,   |   |   |    |     |
|тис.грн./систем.        |   |   |    |     |
|--------------------------------+-----+------+--------+---------|
|Кількість засобів виявлення   | 11 |   |    |     |
|крадіжок електроенергії в    |   |   |    |     |
|підрозділах енергонагляду та  |   |   |    |     |
|збуту електроенергії компанії  |   |   |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
Рядок 01 заповнює інспекція Держенергонагляду
 
Рядки 02 - 11 заповнює енергопостачальна компанія
 
Кількість приписів інспекції Держенергонагляду показується тільки
у гр. 4
 
Керівник організації
 
"___" ____________ 2004 р.    ________________________________
                 прізвище та N телефону виконавця

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка