Законы Украины

Новости Партнеров
 

Технічні умови обладнання охоронно-попереджувальною сигналізацією ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   25.11.2003 N 1429
                   ( z0906-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 липня 2004 р.
                   за N 908/9507
 
 
             ТЕХНІЧНІ УМОВИ
    обладнання охоронно-попереджувальною сигналізацією
       ізоляторів тимчасового тримання органів
             внутрішніх справ
 
 
   Ці технічні умови  поширюються  на  виконання  робіт  з
проектування, монтажу та експлуатаційно-технічне обслуговування
засобів   охоронно-попереджувальної   сигналізації   (засоби
сигналізації)  ізоляторів  тимчасового тримання (ІТТ) органів
внутрішніх справ.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Обладнання засобами сигналізації приміщень ІТТ повинно
проводитись  у відповідності з затвердженими в установленому
порядку проектами виконання робіт.
 
   1.2. Для  розробки  проектної  документації  проводиться
комісійне обстеження об'єкта, за результатами якого складається
акт (додаток 1).
 
   1.3. Склад комісії призначається  начальником  ГУМВС-УМВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
 
   1.4. До складу комісії включаються  представники  органу
внутрішніх  справ,  ІТТ,  яке  обстежується,  представники
управлінь-відділів адміністративної служби міліції,  Державної
служби охорони та зв'язку.
 
   1.5. При необхідності до складу комісії можуть залучатися
представники відділу будівництва та інших зацікавлених служб.
 
   1.6. Обладнання, матеріали та апаратура повинні відповідати
вимогам  проекту,  державним  стандартам,  мати  відповідні
сертифікати,  технічні  паспорти  та  інші  документи,  які
підтверджують їх якість.
 
   1.7. Перевірка  приладів  здійснюється підприємствами, що
виконують монтажні роботи та експлуатацію засобів сигналізації
ІТТ.
 
   1.8. Монтажні роботи з обладнання засобами сигналізації і
капітальний ремонт цих засобів виконуються на договірних засадах
силами підрозділів Державної служби охорони при міськрайорганах
внутрішніх справ України та підприємствами, які створені за участю
підрозділів  Державної  служби охорони при МВС України, або
спеціалізованими монтажними підприємствами.
 
   1.9. При капітальному будівництві  ІТТ  монтажні  роботи
виконуються в три етапи.
 
   1.10. На першому етапі, який збігається з виконанням основних
будівельних робіт, перевіряється наявність закладених приладів,
прорізів і отворів будівельних конструкцій та інші конструкції
елементів будівлі, проводиться розмічення трас та закладання в
забудову фундаменту стіни, підлоги та перекриття труб і глухих
коробок для закритих мереж.
 
   1.11. На другому етапі, який виконується після закінчення
будівельних та оздоблювальних робіт, здійснюється монтаж захисних
трубопроводів    електричних    мереж,    сповіщувачів,
приймально-контрольних приладів та підключення до них електричних
мереж.
 
   1.12. На третьому етапі, який виконується після закінчення
монтажних робіт, здійснюється регулювання та налагодження засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації.
 
   1.13. На діючих та реконструйованих ІТТ монтажні роботи
здійснюються в два етапи у відповідності з пунктами 1.10 та 1.11.
 
   1.14. Відхилення від проектної документації при виконанні
монтажу засобів сигналізації дозволяється тільки після узгодження
з ГУМВС-УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
   Технічний нагляд за виконанням монтажних робіт здійснюється
представниками управлінь (відділів) Державної служби охорони при
ГУМВС-УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
 
   1.15. Блокуванню  засобами  сигналізації  підлягають  усі
вразливі  місця  ІТТ, необхідність захисту яких визначається
комісією. Вразливими місцями вважаються  елементи  будівельних
конструкцій,  через  які  шляхом  їх  пошкодження  (розбір,
перепилювання, пролом та інше), можливий вихід із камерного блока.
 
   1.16. При виявленні вразливих місць, які не передбачені
проектом, зміни функціонального призначення ІТТ, доповнення в
проектну документацію вносяться в установленому порядку.
 
   2. Вимоги до технічної документації на обладнання ІТТ
           засобами сигналізації
 
   2.1. Проект  на  обладнання  ІТТ  засобами  сигналізації
виконується окремо від іншої технічної документації.
 
   2.2. Проект повинен містити:
   - план усіх приміщень, які підлягають блокуванню засобами
охоронно-попереджувальної  сигналізації  з  визначенням  місць
розташування приладів, обладнання;
   - креслення вікон, сигнальних ґрат (фальшґрат);
   - електромонтажну схему сигналізації;
   - специфікацію основних комплектуючих матеріалів.
 
      3. Вимоги до приладів охоронної сигналізації
 
   3.1. Для обладнання ІТТ засобами охоронно-попереджувальної
сигналізації    застосовуються    багатошлейфні   прилади
приймально-контрольні (концентратори малої ємності, централі), які
реагують на розрив, коротке замикання та зміну параметрів шлейфів
охоронно-попереджувальної сигналізації.
 
   3.2. Живлення приладів повинно здійснюватись від  мережі
змінного струму 220 В, частотою 50 Гц, а у випадку відключення
змінного струму - від резервного джерела живлення.
 
   3.3. Прилад повинен забезпечувати:
   - автоматичне  переключення живлення від мережі змінного
струму на резервне джерело без видачі сигналу "тривога";
   - індикацію вмикання-виключення приладу;
   - звукову та світлову сигналізацію у випадку спрацювання
сповіщувачів або порушення шлейфу сигналізації;
   - індикацію шлейфу сигналізації, в якому сталося порушення
або спрацювання сповіщувачів.
 
   3.4. Прилад охоронно-попереджувальної сигналізації, світлове
індикаційне табло та звуковий сповіщувач "тривоги" встановлюються
в черговій частині органу внутрішніх справ, додатково світлове
індикаційне табло та звуковий сповіщувач "тривоги" встановлюються
в коридорі ІТТ.
 
   3.5. У разі розташування ІТТ в окремій від органу внутрішніх
справ будівлі прилад  охоронно-попереджувальної  сигналізації,
світлове  індикаційне  табло  та сповіщувач встановлюються у
чергового ІТТ, додатково світловий та  звуковий  сповіщувачі
встановлюються в коридорі ІТТ.
 
   3.6. На окремі промені світлового табло, яке встановлено в
коридорі ІТТ, дублюються наступні шлейфи сигналізації:
   - фальшґрат вікон камер;
   - дверей камер;
   - сповіщувачів  "тривоги" кімнат слідчих, підігріву їжі,
побачень, санітарного перепускника, медичного працівника;
   - сповіщувачів "тривоги" прогулянкового двору;
   - сповіщувачів "тривоги" коридору ІТТ.
 
   3.7. Місця встановлення дублюючих сигналізаторів  повинні
відповідати затвердженому проекту.
 
     4. Вимоги до блокування елементів будівельних
             конструкцій ІТТ
 
   4.1. Блокування  елементів  будівельних  конструкцій  ІТТ
сповіщувачами  охоронно-попереджувальної  сигналізації  повинно
проводитись у відповідності з вимогами цих технічних умов та
відомчих будівельних норм ВБН-2.5-78.11.01-2003.
 
   4.2. Перед виконанням монтажу вся апаратура та сповіщувачі
повинні пройти вхідний контроль.
 
   4.3. Блокуванню  сповіщувачами  охоронно-попереджувальної
сигналізації підлягають:
   - кожна камера;
   - вікна та двері камерного блоку;
   - адміністративно-господарські приміщення, які розташовані
поруч з камерами (рішення про необхідність блокування інших
адміністративно-господарських приміщень та будівельних конструкцій
приймає комісія, яка здійснює обстеження ІТТ).
 
   4.4. У камерах блокуванню підлягають:
   - віконні прорізи;
   - двері;
   - зовнішні стіни;
   - підлога;
   - стеля;
   - печі;
   - вентиляційні люки.
 
   4.5. Вхідні та вихідні двері ІТТ до прогулянкового двору, а
також  двері, які відокремлюють камерний блок від підсобних
приміщень, блокуються на відкривання та підключаються на окремі
ключі (зони) приладу приймально-контрольного.
 
   4.6. Двері камер, якщо вони виготовлені з дощок і оббиті
сталевим листом, блокуються на відкривання та руйнування, а двері
суцільнометалеві і двері адміністративно-господарських приміщень
блокуються на відкривання.
 
   4.7. Для блокування дверей на відкривання використовуються
магніто-контактні сповіщувачі типу "СМК" чи кінцеві вимикачі типу
"ВПК", "ВК".
 
   4.8. Віконні прорізи захищаються в камерах та коридорі ІТТ
шляхом обладнання додатковими трубчастими фальшґратами, в яких
прокладається блокувальний   ізоляційний   дріт   перерізом
0,5-0,9 кв. мм.
 
   4.9. Вікна  адміністративно-господарських приміщень можуть
блокуватися фальшґратами або на відкривання (сповіщувачами типу
"СМК") та руйнування скла ("фольга", сповіщувачі розбиття скла та
інше).
 
   4.10. Дерев'яна стеля блокується приховано на руйнування із
зовнішньої сторони дротом перерізом 0,2 кв. мм.
 
   4.11. Вентиляційні люки блокуються за допомогою фальшґрат
таким чином, як і віконні прорізи.
 
   4.12. Шлейфи блокування стін, підлоги, стелі, вікон, дверей
кожної камери необхідно підключати на окремі ключі (зони) приладу
приймально-контрольного.
 
   4.13. При підключенні шлейфів блокування на два ключі (зони)
приладу  приймально-контрольного,  на  один  з них необхідно
підключати шлейф блокування дверей камери.
 
   4.14. При підключенні шлейфів блокування на три ключі (зони)
приладу  приймально-контрольного,  на  один  з них необхідно
підключати шлейф блокування дверей, на другий - шлейф блокування
віконного прорізу, на третій - інші шлейфи.
 
   4.15. В  адміністративно-господарських  приміщеннях,  які
розташовані поруч з камерами, необхідно блокувати вікна, двері та
спільну з камерою стіну. Шлейфи блокування цих приміщень повинні
підключатися   на   окремі   ключі   (зони)   приладу
приймально-контрольного.
 
   4.16. Шлейфи блокування вікон та дверей коридору камерного
блока  підключаються  на  окремі  ключі  (зони)  приладу
приймально-контрольного.
 
   4.17. Для блокування зовнішньої огорожі та прогулянкового
двору застосовується периметрова сигналізація електромеханічного,
радіохвильового, оптичного та іншого типу.
 
   4.18. Камери,  коридори,  двері  камерного  блока  та
прогулянкового двору можуть бути обладнані системою прихованого
відеонагляду.
 
   4.19. Блокування  елементів  будівельних  конструкцій ІТТ
сповіщувачами пожежної сигналізації повинно проводитись відповідно
до вимог Державних будівельних норм України В-2.5-13-98 "Пожежна
автоматика будинків і споруд".
 
       5. Монтаж лінійної частини обладнання
       охоронно-попереджувальною сигналізацією
 
   5.1. Монтаж     лінійної    частини    обладнання
охоронно-попереджувальною сигналізацією треба проводити згідно з
затвердженим  проектом та вимогами відомчих будівельних норм
ВБН-2.5-78.11.01-2003.
 
   5.2. У   діючих   ІТТ   для   прокладення   ліній
охоронно-попереджувальної     сигналізації    дозволяється
використовувати лінійні споруди слабкострумової мережі.
 
   5.3. Кабелі та дроти ліній блокування прокладаються у трубах,
каналах, пустотах будівельних панелей.
 
   5.4. Шлейфи блокування будівельних конструкцій ІТТ, а також
резистори, діоди та інші виносні елементи шлейфів підключаються на
клеми розподільчих коробок типу КРТ (для підключення одного шлейфу
повинні бути задіяні дві пари клем  КРТ,  на  першу  пару
підключається початок шлейфу, на другу - кінець та встановлюється
виносний елемент), звідки кабелем типу  ТПП  виводяться  на
розподільну шафу (бокс), а потім на прилад приймально-контрольний
охоронної сигналізації.
 
   5.5. Розподільні коробки встановлюються з урахуванням одна на
дві камери в нішах, які захищаються кришками та блокуються
сповіщувачами на відкривання.
 
   5.6. Розподільна шафа захищається кришкою та  блокується
сповіщувачем на відкривання.
 
      6. Обладнання ІТТ тривожною сигналізацією
 
   6.1. Тривожна сигналізація призначена для негайної подачі
сигналу "тривога" черговому органу внутрішніх справ (ІТТ).
 
   6.2. Сповіщувачі  тривожної  сигналізації  повинні  бути
встановлені:
   - у кімнатах слідчих;
   - у кімнатах побачень;
   - у кімнатах медичного працівника;
   - у кімнаті підігрівання їжі;
   - у приміщені санітарного перепускника;
   - у коридорі камерного блока ІТТ;
   - у прогулянковому дворі.
 
   6.3. Рішення  про  необхідність  розміщення  сповіщувачів
тривожної  сигналізації  в інших адміністративно-господарських
приміщеннях приймає комісія, яка здійснює обстеження ІТТ.
 
   6.4. Як пристрої  тривожної  сигналізації  використовують
вимикачі,  тумблери,  ручні  охоронні  сповіщувачі та кнопки
дистанційного подавання "тривоги".
 
   6.5. Місця встановлення сповіщувачів повинні  відповідати
проекту.
 
   6.6. Підключення ліній тривожної сигналізації здійснюються на
окремі ключі (зони) приладу приймально-контрольного охоронної
сигналізації.
 
       7. Здавання та приймання в експлуатацію
            засобів сигналізації
 
   7.1. Для здавання та приймання в  експлуатацію  засобів
сигналізації створюється комісія із представників служб, які
вказані в пункті 1.2. Склад комісії затверджується керівництвом
ГУМВС-УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
 
   7.2. Комісія здійснює приймання засобів  сигналізації  в
триденний термін з дня пред'явлення їх до здавання. У разі
виявлення невідповідності виконаних робіт проектній документації
та цим технічним вимогам комісія складає акт, в якому вказуються
виявлені недоліки та відповідальні за їх усунення. Недоліки мають
бути усунені в десятиденний строк, після чого комісія знову
здійснює приймання в експлуатацію засобів сигналізації.
 
   7.3. При прийманні засобів сигналізації пред'являються:
   - акт обстеження;
   - проектна документація;
   - акт на приховані роботи (додаток 2).
 
   7.4. При  прийманні  виконаних  робіт з монтажу засобів
сигналізації необхідно провести:
   - зовнішній огляд;
   - вимір опору шлейфа сигналізації та опору ізоляції шлейфа по
відношенню до землі;
   - випробування   працездатності   змонтованих   засобів
сигналізації.
 
   7.5. Результати вимірів та випробувань заносяться в акт
приймання  в  експлуатацію  засобів  охоронно-попереджувальної
сигналізації (додаток 3).
 
   7.6. Документація, яка вказана в пункті 7.3, акт приймання в
експлуатацію, а також щоквартальні акти обстеження технічного
стану  сигналізації  зберігаються  в черговій частині органу
внутрішніх справ нарівні з таємною документацією.
 
    8. Експлуатаційно-технічне обслуговування засобів
       охоронно-попереджувальної сигналізації
 
   8.1. Експлуатаційно-технічне   обслуговування   засобів
охоронно-попереджувальної  сигналізації  ІТТ  здійснюється  у
відповідності  з вимогами Настанови з технічної експлуатації
засобів охоронно-пожежної сигналізації і цих технічних умов.
 
   8.2. Технічний  огляд  засобів  сигналізації  керівним,
інспекторським і інженерно-технічним складом підрозділів Державної
служби охорони та міськрайвідділів внутрішніх справ здійснюється
один раз на місяць.
 
   8.3. Перевірку       працездатності       засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації виконують чергові ІТТ не
менше одного разу за зміну а також обов'язково при зміні нарядів,
шляхом перевірки дверних сповіщувачів кожної камери та всіх
сповіщувачів  тривожної сигналізації. Результати фіксуються в
журналі.
 
   8.4. Відключення звукової та світлової індикації засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації ІТТ у чергових частинах
міськрайвідділів внутрішніх справ забороняється.
 
   8.5. Графік проведення профілактичних оглядів і регламентних
робіт систем охоронної та тривожної сигналізації складається
організацією, що здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування
засобів охоронної та тривожної сигналізації і затверджується
начальником органу внутрішніх справ.
 
   8.6. Профілактичні огляди засобів охоронно-попереджувальної
сигналізації в ІТТ здійснюються електромонтерами ОПС не менше ніж
один раз в 10 днів та включають в себе: ознайомлення із записами в
журналі щоденних перевірок охоронної та тривожної сигналізації,
зауваження чергового наряду та начальника ІТТ, усунення виявлених
недоліків.
 
   8.7. Експлуатаційно-технічне   обслуговування   засобів
сигналізації в ІТТ здійснюється в обсязі регламенту N 1 та
регламенту N 2.
 
   8.8. Регламент N 1 (виконується 1 раз на місяць) включає в
себе:
   - перевірку     технічного     стану     шлейфів
охоронно-попереджувальної сигналізації;
   - перевірку працездатності шлейфів охоронно-попереджувальної
сигналізації;
   - зовнішній  огляд, чистку приладу приймально-контрольної
охоронної сигналізації;
   - перевірку працездатності приладу приймально-контрольного
охоронної сигналізації від джерела резервного живлення;
   - перевірку   працездатності  звукових  та  світлових
сповіщувачів.
 
   8.9. Регламент N 2 (виконується один раз на квартал) включає
в себе:
   - перевірку стану дроту, який використовується для блокування
некапітальних будівельних конструкцій та фальшґрат;
   - перевірку  електричних  параметрів  кожного  шлейфу
охоронно-попереджувальної сигналізації;
   - перевірку    працездатності    кожного    шлейфу
охоронно-попереджувальної сигналізації;
   - виконання робіт, передбачених пунктами 3 та 4 регламенту
N 1;
   - виміри електричних параметрів резервного джерела живлення.
 
   8.10. Зміст робіт та технологічна послідовність виконання
регламентів N 1 та N 2 визначаються технологічними картами, які
розробляються підрозділами Державної служби охорони на підставі
Настанови  з технічної експлуатації засобів охоронно-пожежної
сигналізації.
 
   8.11. Про всі виконані роботи з експлуатаційно-технічного
обслуговування засобів сигналізації в ІТТ робляться відповідні
записи в журналі обліку ремонтів та перевірок технічного стану
засобів охоронно-попереджувальної сигналізації.
 
          9. Вимоги техніки безпеки
 
   9.1. При   виконанні   робіт   з   монтажу   та
експлуатаційно-технічного     обслуговування     засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації необхідно керуватися:
   - розділами з техніки безпеки, які викладені в технічній
документації підприємств-виробників обладнання та приладів;
   - правилами  технічної  експлуатації   електроустановок
споживачів  та  правилами  техніки  безпеки при експлуатації
електроустановок споживачів.
 
 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.2
                   Технічних умов обладнання
                   охоронно-попереджувальної
                   сигналізацією ізоляторів
                   тимчасового тримання органів
                   внутрішніх справ
 
 
             АКТ N _______
        обстеження об'єкта органу внутрішніх
      справ для обладнання засобами сигналізації
 
 
 ___________ 200__ року                м. _________
 
 Найменування органу внутрішніх справ ____________________________
 
   Комісія у складі ____________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
здійснила обстеження _____________________________________________
                (назва об'єкта)
 
 Характеристика об'єкта __________________________________________
 
 При обладнанні встановити прилади _______________________________
                    (тип, кількість, місце)
 
 Додаткові звукові та оптичні прилади ____________________________
                     (тип, кількість, місце)
 
 Сповіщувачі попереджувальної сигналізації _______________________
                      (тип, кількість, місце)
 Зовнішню огорожу обладнати ______________________________________
__________________________________________________________________
      (назва апаратури периметрової сигналізації)
 
           Необхідно заблокувати:
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва конструкції  |Кількість |  Спосіб  |Кількість та |
|з/п|           |     | блокування |   тип   |
|  |           |     |       |сповіщувачів |
|---+---------------------+----------+-------------+-------------|
| 1 |     2      |  3   |   4   |   5   |
|---+---------------------+----------+-------------+-------------|
| 1 |Двері металеві    |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 2 |Двері оббиті металом |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 3 |Двері дерев'яні   |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 4 |Вікна, фрамуги    |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 5 |Печі, димоходи    |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 6 |Стіни        |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 7 |Стеля        |     |       |       |
|  |           |     |       |       |
| 8 |Підлога       |     |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: ___________________________________________________
           (вказати конструкції, приміщення,
__________________________________________________________________
         які не підлягають блокуванню)
 
   Керівнику органу внутрішніх справ необхідно до ______________
                            (строк)
 
виконати наступне: _______________________________________________
__________________________________________________________________
   Керівнику відділу охорони ___________________________________
__________________________________________________________________
виконати вказані у цьому акті роботи з урахуванням вимог ТУ до
__________
 (строк)
 
   Акт складено у ________ примірниках
 
 Голова комісії   __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
 
 Члени комісії:   __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
          __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
          __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
 
 М.П.
замовника
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 7.3
                   Технічних умов обладнання
                   охоронно-попереджувальною
                   сигналізацією ізоляторів
                   тимчасового тримання органів
                   внутрішніх справ
 
 
                АКТ
       на приховані роботи з прокладання ліній
    блокування охоронно-попереджувальної сигналізації
          на стелі, стінах та підлозі
 
 
 ___________ 200__ року                м. _________
 
__________________________________________________________________
          (назва та адреса об'єкта)
 
   Цей акт складено представником ______________________________
                   (назва відділу, яким виконано
__________________________________________________________________
     монтажні роботи та прізвище, ім'я, по батькові)
 
та представником замовника _______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
в тому, що ними оглянуті виконані прихованим способом ____________
__________________________________________________________________
     (лінії блокування окремих елементів приміщень)
 
дротом (кабелем) _________________________________________________
              (марка дроту, кабелю)
 
ємністю _______, діаметром жил _______ мм, довжиною ______ м.
 
   Робота виконувалась у період з ______ до _______ 200___ року.
 
   При огляді виявлено:
 
   1. __________________________________________________________
      (прокладено кабель, дріт у каналах, трубах та інше)
   2. __________________________________________________________
     (наявність спайок дроту, кабелю, їх кількість та якість)
   3. __________________________________________________________
            (у стіні, стелі, підлозі)
 
   Проведені роботи з прокладання ліній блокування виконані
відповідно до технічних вимог.
 
 Представник відділу,
 що виконував монтаж  _______________  _________________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Відповідальний
 представник замовника _______________  _________________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 7.5
                   Технічних умов обладнання
                   охоронно-попереджувальною
                   сигналізацією ізоляторів
                   тимчасового тримання органів
                   внутрішніх справ
 
 
             АКТ N _______
        приймання у експлуатацію обладнання
       охоронно-попереджувальної сигналізації
 
 
 ___________ 200__ року                м. _________
 
   Комісія у складі ____________________________________________
                  (посада, ПІБ)
 
здійснила приймання від представника підрядчика __________________
                          (посада, ПІБ,
__________________________________________________________________
      назва підрозділу охорони виконуючого монтаж)
 
у відповідності з ________________________________________________
             (номер та дата акта обстеження,
__________________________________________________________________
        проектно-кошторисної документації)
у ________________________________________________________________
              (назва об'єкта)
 
   Оглядом та технічними випробуваннями виявлено: на об'єкті
встановлені прилади _____________________________________________,
                (тип, заводський номер)
 
встановлено повторювачі сигналів "тривога", звукові та оптичні
індикатори,  сповіщувачі  тривожної  сигналізації,  обладнання
периметрової сигналізації зовнішньої огорожі _____________________
                         (тип та місце)
   Виконано блокування:
 
------------------------------------------------------------------
|N | Назва захищених  | Вид |Кількість|Кількість та |Примітка|
|п/п|  конструкцій   |   |     |   тип   |    |
|  |           |   |     |сповіщувачів |    |
|---+---------------------+-----+---------+-------------+--------|
| 1 |     2     | 3 |  4  |   5   |  6  |
|---+---------------------+-----+---------+-------------+--------|
|1. |Двері дерев'яні   |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|2. |Двері оббиті металом |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|3. |Двері металеві    |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|4. |Віконні рами, ґрати |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|5. |Печі, димоходи    |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|6. |Зовнішні та внутрішні|   |     |       |    |
|  |стіни        |   |     |       |    |
|  |           |   |     |       |    |
|7. |Стеля        |   |     |       |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Мережа прокладена ___________________________________________
              (відкрито, приховано, довжина у м)
захищена _________________________________________________________
           (трубою, металорукавом тощо)
 
   Монтаж виконано відповідно до діючих вимог та технічних умов,
відхилення від умов проекту або акта обстеження __________________
                        (вказується: немає,
__________________________________________________________________
  або якщо є, то вказується, які та яким документом відхилення
__________________________________________________________________
              дозволено)
 
           Технічні характеристики:
 
------------------------------------------------------------------
| Номер ключа |  Опір лінії  |Додатковий опір |Опір ізоляції |
|(зони) приладу | блокування, Ом | включений до |по відношенню |
|        |        |  шлейфу, Ом  |  до землі  |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
|        |        |        |       |
------------------------------------------------------------------
 
   При випробуваннях працездатності сигналізації виявлено: _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Монтажні роботи по блокуванню виконані: _____________________
                       (вказується оцінка)
 
   Враховуючи викладене, обладнання  охоронно-попереджувальної
сигналізації приймається до експлуатації з ___________ 200__ року.
 
 Комісія      __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
          __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
          __________     __________________________
           (підпис)       (ініціали та прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка