Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо операцій з придбання програмного забезпечення

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         19.05.2004 N 07-04/1005-4111
 
                   Міністерствам,
                   іншим центральним
                   органам виконавчої влади
                   Управлінням Державного
                   казначейства в АРК,
                   областях, містах Києві
                   та Севастополі
 
                   Міністерству фінансів АРК
                   Головним фінансовим
                   управлінням обласних,
                   Київської міської державних
                   адміністрацій,
                   фінансовому управлінню
                   Севастопольської міської
                   державної адміністрації
 
 
    Щодо операцій з придбання програмного забезпечення
 
 
   Державне казначейство  України  надає  роз'яснення  щодо
відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ операцій з
придбання програмного забезпечення.
 
   Операції з придбання (створення) програмного забезпечення на
умовах передачі права власності.
 
   За правовою  ознакою  комп'ютерні  програми,  бази даних
(сукупність даних, матеріалів, представлених як записи на носіях
інформації) відносяться до об'єктів авторського права.
 
   Установа, що придбала авторське право в результаті його
створення чи за договором відчуження майнових прав, має наступні
права стосовно авторського права:
   - право володіння;
   - право користування;
   - право розпорядження.
 
   Може розглядати таку господарську операцію як операцію з
придбання нематеріального активу.
 
   Правовою підставою приналежності об'єктів авторського права
конкретній установі і,  відповідно,  визнання  цих  об'єктів
нематеріальними активами установи є наявність охоронних документів
на них (патентів, свідоцтв).
 
   До нематеріальних активів як складової активів  установи
належать об'єкти авторського права, які:
   - по-перше, є доведеними, задокументованими відповідно до
чинного законодавства. Документ повинен мати юридичну силу або
носити службовий характер. Документальним підтвердженням об'єкта
нематеріальних активів є патент, сертифікат, ліцензія або інші
документи, що мають юридичну силу і відображають специфіку того
або іншого об'єкта;
   - по-друге, мають вартісну оцінку, оскільки господарські
факти, що не мають грошової оцінки, у бухгалтерському обліку не
відображаються.
 
   Враховуючи зазначене, при придбанні прав  на  володіння,
користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів
після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення
його вартості програмне забезпечення необхідно взяти на облік у
складі нематеріальних активів відповідно до Інструкції з обліку
основних  засобів та інших необоротних активів, затвердженої
наказом Державного казначейства  України від 17.07.2000  N 64
( z0459-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
31.07.2000 за N 459/4680.
 
   Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядком  застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затверджених наказом Головного  управління
Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованих в Міністерстві  юстиції  України  20.12.99  за
N 890/4183, для бухгалтерського обліку нематеріальних активів
передбачений субрахунок 121 "Авторські та суміжні з ними права".
 
   Операції з придбання (створення) програмного забезпечення без
передачі права власності.
 
   Якщо установа придбала об'єкт авторського права на умовах
користування  ним,  без  передачі  прав  на  володіння  або
розпорядження,  то  витрати,  пов'язані  з  його  придбанням
(створенням), визнаються витратами того звітного періоду, протягом
якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому
нематеріальним активом.
 
   Операції зі  створення  та  експлуатації  веб-сторінок
(веб-сайтів, веб-порталів) в глобальних мережах передачі даних, у
тому числі мережі Інтернет.
 
   Веб-сторінки, веб-сайти,  веб-портали  (сервери)  -  це
сукупність апаратних і програмних засобів разом з інформаційними
ресурсами, що мають унікальну адресу в мережі  Інтернет  і
призначені для надання інформаційних послуг юридичним та фізичним
особам.
 
   Відповідно до Порядку підключення  до  глобальних  мереж
передачі  даних,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.04.2002 N  522  (  522-2002-п  ),  абоненти
підключаються лише через операторів (суб'єктів господарювання, які
надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних).
 
   У разі оплати послуг з доступу до глобальних мереж за рахунок
коштів державного бюджету абонент визначає оператора на конкурсних
засадах відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Підключення відбувається  на підставі укладеного договору
через сервер оператора шляхом комутованого або безпосереднього
зв'язку з ним з використанням послуг зв'язку відповідно до Правил
користування міжміським та міжнародним  телефонним  зв'язком,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97
N 639 ( 639-97-п ).
 
   Враховуючи зазначене, веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали є
різновидом спеціалізованого програмного забезпечення і повинні
обліковуватись їх власниками за наявності охоронних документів на
них (патентів, свідоцтв) як матеріальні та нематеріальні активи.
 
   Оплата робіт з придбання (розробки) та використання такого
програмного забезпечення здійснюється  за  кодом  економічної
класифікації  видатків  2300, якщо це програмне забезпечення
передається у власність замовника, і за  кодом  економічної
класифікації видатків 1139, якщо право власності залишається у
розробника, а замовнику передається право користування.
 
   При експлуатації  веб-сторінок,  веб-сайтів,  веб-порталів
абонент сплачує вартість телекомунікаційних послуг оператора або
повністю за кодом економічної класифікації видатків 1138, або
частково за зазначеним кодом для оплати безпосередніх послуг
зв'язку та частково за кодом економічної класифікації видатків
1139 для оплати послуг з обслуговування (захист, доступність та
інше) веб-сторінок, веб-сайтів, веб-порталів.
 
   Таким чином, витрати, пов'язані з придбанням (розробкою)
програмного забезпечення без передачі права власності замовнику
(бюджетній установі) та з експлуатацією веб-сторінок, веб-сайтів,
веб-порталів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом
якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому
нематеріальним активом.
 
 Заступник Голови                   О.С.Даневич

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка