Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік

               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь
   про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України та Уряд  Республіки  Бєларусь,  що  надалі
іменуються "Сторонами":
   спираючись на торговельно-економічні зв'язки, що склалися
давно;
   враховуючи особливості етапів економічних реформ в кожній
державі та взаємну зацікавленість в подальшому зміцненні та
розширенні двосторонньої економічної співпраці;
   виходячи з необхідності створення умов для розвитку ринкових
відносин між суб'єктами господарської діяльності обох держав;
   бажаючи перейти  до  інтеграції  економіки  в міжнародні
господарські відносини;
   грунтуючись на принципах міжнародного права;
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Торговельно-економічне співробітництво  між  Україною  та
Республікою Бєларусь грунтується на принципах рівності і взаємної
вигоди і здійснюється між центральними,  територіальними  та
державними органами управління та безпосередньо між господарюючими
суб'єктами, незалежно від форми  власності і організаційної
підпорядкованості,  з дотриманням законодавчих та нормативних
актів, що діють в обох державах.
   Кожна із Сторін стримується від дій, що можуть завдати
економічну шкоду іншій Стороні.
 
               Стаття 2
 
   Сторони гарантують забезпечення через відповідні організації
взаємних поставок найважливіших видів продукції за номенклатурою і
в кількості, передбачених в додатках N 1 і 2 цієї угоди і вжити
необхідні заходи для заключення контрактів (договорів) на її
поставку в межах виданих квот.
   Наряди на прикріплення споживачів до постачальників, які
видані регулюючими органами обох Сторін у  відповідності  з
додатками N 1 і 2, є ліцензіями на вивіз продукції з їх територій.
   Номенклатура та обсяги поставок продукції можуть змінюватись
або доповнюватись за домовленістю Сторін.
   Сторони домовились, що забезпечення один одного майном та
продукцією для спеціальних потреб обох держав виконується за
окремою угодою (протоколом) між відповідними державними органами.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть сприяти в збереженні господарських, в тому
числі кооперованих і технологічних зв'язків по взаємних поставках
інших видів продукції з урахуванням попиту,  можливості  їх
виробництва та оформлення міністерствами і відомствами відповідних
протоколів (договорів) на ці  поставки,  створенні  спільних
підприємств, розробок і реалізації цільових економічних програм та
інших форм співробітництва, прийнятих у світовій практиці.
 
               Стаття 4
 
   Сторони сприяють правовому захистові державного майна та
діяльності  підприємств  і  організацій  однієї  держави, що
знаходиться на території іншої держави.
 
               Стаття 5
 
   Платіжно-розрахункові та  кредитні  відносини  між  двома
державами регулюються окремими угодами між Національними банками
України та Республіки Бєларусь.
 
               Стаття 6
 
   Сторони проводять узгоджену політику цін на найважливіші види
продукції та товарів, що взаємно поставляються, направлену на
забезпечення рівних економічних умов з врахуванням поступового
переходу до світової структури цін.
   Розрахунки між підприємствами та організаціями за поставку
продукції будуть здійснюватися за договірними цінами.
   При цьому, з метою стримування необгрунтованого росту цін та
інфляційних процесів, Сторони здійснюють взаємно узгоджені заходи
по регулюванню цін на продукцію підприємств-монополістів.
   Сторони забезпечують  взаємний  обмін  інформацією  про
нормативні документи  з  ціноутворення,  що  використовуються
державами, рівень та динаміку цін на найважливіші види продукції.
 
               Стаття 7
 
   Порядок транспортування  і транзиту вантажів, перевезення
пасажирів через території Сторін визначається окремими угодами.
 
               Стаття 8
 
   Сторони не допускають реекспорту продукції та товарів, що
будуть поставлятися відповідно до цієї Угоди, за винятком випадків
надання допомоги по ліквідації стихійного лиха та катастроф або
за взаємною домовленістю.
 
               Стаття 9
 
   Сторони заохочують участь фізичних та юридичних осіб обох
Сторін в міжнародних виставках та ярмарках, контакти підприємців,
обмін  інформацією  між  ними  та  розвиток  інших  форм
торговельно-економічного співробітництва.
 
              Стаття 10
 
   Сторони домовились про надання щоквартальної інформації про
взаємні поставки найважливіших видів продукції, визначеної в
додатках N 1 і 2, про нормативні документи, що приймаються з
питань ціноутворення, ліцензування і квотування експорту-імпорту
товарів на території Сторін.
 
              Стаття 11
 
   У випадках  виникнення  суперечок  щодо  тлумачення  або
використання  окремих  статей і положень цієї угоди Сторони
вирішують їх шляхом консультацій та переговорів з урахуванням норм
міжнародного права.
 
              Стаття 12
 
   Ця угода набуває чинності з дня підписання.
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 р. у двох примірниках
українською та бєларуською мовами, при цьому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)
 
                   Додаток N 1
 
               Поставка
         найважливіших видів продукції
      з України в Республіку Бєларусь на 1993 рік
 
Найменування          Одиниця виміру    Кількість
 
НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Мазут топковий           тис. т.          (1)
 
ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Газ природний           млр. куб. м        (1)
 
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Вугілля              тис. т.       1660
в тому числі сортове        тис. т.        140
 
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 
Прокат чорних металів       тис. т.        580 (2)
Труби чавунні           тис. т.        10,7
Труби сталеві           тис. т.        101,4
Гнуті профілі           тис. т.        10
Жерсть біла            тис. т.         0,5
Оцинкована жерсть         тис. т.         1,7
Чавун передільний         тис. т.        128
Чавун ливарний           тис. т.        182,4
Вогнетриви             тис. т.        66,3
Матеріали вогнетриви        тис. т.        77,1
Феросплави             тис. т.        36
в тому числі держзамовлення    тис. т.        21
Шлаки гранульовані         тис. т.        270
Металовироби            тис. т.        35,9
 
КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 
Латунний прокат             т        5146
Алюміній вторинний           т       14200 (3)
Свинець                 т         10
Магній                 т         50
Сплав ЦАМ                т        2500 (3)
Нікель                 т         10
Латунь                 т        3000 (3)
Мідь                  т         63
Бронза                 т        4000 (3)
Прокат мідний              т        2522
Прокат алюмінієвий           т         14,5
Концентрат цирконовий          т        525
Концентрат титановий          т        3108
 
АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Автомобілі вантажні          шт.        130
Автомобілі легкові           шт.       5190
Автомобільні причепи          шт.       1115
Автомобільні напівпричепи       шт.        103
Автомобілі зі спецкузовами       шт.       1400
Автобуси                шт.        300
Тролейбуси               шт.        20
 
ТРАКТОРНЕ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 
Будівельно-дорожні машини       шт.        26
Екскаватори              шт.        650
Трактори                шт.       3200
Бульдозери               шт.        330
Крани на автомобільному ходу      шт.        80
Крани мостові електричні        шт.        32
Крани козлові електричні        шт.        34
Машини сільськогосподарські
для рослинництва в тому числі
машини для прибирання буряку      шт.        506
комбайни кормозбиральні        шт.        406
 
ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Стрічка конвеєрна гумовотканинна  тис. кв. м.      28,6
Полістирол і сополімери стиролу     т        4471,2
Смоли ПВХ та сополімери вінілхлориду  т        3975
Пластифікатори             т        350
Сода каустична           тис. т.        22
Сода кальцинована         тис. т.        37
Поліетилен високого тиску        т        1303,4
Шини для сільгоспмашин       тис. шт.        49
Шини для вантажних автомобілів   тис. шт.        70
Шини для легкових автомобілів   тис. шт.        37
Азотні добрива           тис. шт.        14
Добрива фосфатні          тис. шт.        40 (4)
Ниті синтетичні текстильні       т        140
Ниті штучні текстильні         т        850
Волокна штучні             т        2000
Волокна синтетичні           т        190
Сірка               тис. т         60
 
ПОЛІГРАФІЧНЕ, НАФТОХІМІЧНЕ, ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 
Насоси відцентрові, парові та приводні шт.       5700
Компресори               шт.       200
Поліграфічне обладнання      млн. крб.       10,702
Котли парові та ВПУ           шт.       270
 
ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Підшипники качення         тис. шт.       5900
Верстати металорізальні         шт.       1022
Верстати деревооброблювальні      шт.       125
Машини ковальсько-пресові        шт.       178
 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Провід емальований           тонн        11,7
Електродвигуни перемінного току
з висотою вісі оберту 63-450 мм  тис. шт.       113,1
Кабель силовий 1 кв. і вище       км.        71,0
Трансформатори силові       тис. кВа       1714,5
 
МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Обладнання технологічне
для легкої промисловості        шт.       587
Обладнання торгово-технологічне     шт.      23577
 
ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Пиломатеріали (пиловочник)     тис. куб. м.      4,0
Папір та папірвироби        тис. т.        11,41
з нього:
папір типографський        - " -          0,54
папір крейдований         - " -          4,0
Картон               - " -          1,95
в т. ч. картон коробковий     - " -          0,5
ОДП/Е/- 25, ОДП-35           тонн       585
 
ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 
Цемент               тис. т.        800
М'які дахові матеріали       тис. кв. м.     1000
Крани змішувачі          тис. шт.        50,4
 
МЕДИЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Лікарські засоби          млн. руб.       90 (5)
Медтехніка та запасні частини
до неї               млн. руб.       26,5 (5)
Хімзасоби захисту рослин        т        673
 
ТАРНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
Тара картонна транспортна     млн. кв. м.       6,0
Горбкуваті прокладки        млн. шт.        2,0
Бочки сталеві           тис. шт.        10,56
 
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Жорсткі шкіртовари         млн. кв. дм.      10
Пряжа льняна              тонн        27
Тканини бавовняні         тис. м.       3240
Тканини шерстяні           -''-        400
Тканини шовкові           -''-        2000
Тканини льняні            -''-        100
Неткані матеріали         млн. м.         4,0 (6)
Дубителі синтетичні          тонн       496 (6)
Крупна шкірсировина        тис. шт.       200 (6)
Тканини технічні          тис. т.        84,1
Взуттєві картони            тонн       300
Синтетична шкіра для взуття    тис. кв. м.      180
Поліуретанові підошви ТЕП     тис. пар       1550
Шкірзамінники галантерейні     тис. кв. м.      120
Шкірзамінники взуттєві       тис. кв. м.      400
Взуттєва хімфурнітура         тонн        50
 
ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АПК
 
Цукор-пісок            тис. т.        40
в тому числі держзамовлення    тис. т.        30
Масло рослинне           тис. т.        40
в тому числі держзамовлення    тис. т.        30
Спирт етиловий з харчової сировини тис. дал.       300
Кислота молочна            тонн        84
Макаронні вироби          тис. т.         5
Крупа               тис. т.        20 (7)
Патока-меласса           тис. т.        15
Сіль                тис. т.        300
Крохмаль маїсовий           тонн       1260
Овочі всього            тис. т.        20
Насіннячкові плоди         тис. т.        22
Баштанні культури         тис. т.        10
Хміль пивоварний            тонн        70
 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 
Електропилососи          тис. шт.        14
Голки швацькі ручні        млн. шт.        2,5
Взуття шкіряне           млн. пар        0,2
Посуд сортовий склян.       млн. руб.        5,0
Посуд фарфоро-фаянсовий      млн. руб.       23,7
Парфум-косметичні товари      млн. руб.       58,0
Пристрої радіоприймальні      тис. шт.        26,5
Магнітофони            тис. шт.        40,8
Телевізори             тис. шт.        19,4
Холодильники та морозильники
побутові              тис. шт.        10,3
Мотоцикли             тис. шт.        4,8
Велосипеди та мопеди        тис. шт.        8,8
Пральні машини           тис. шт.        4,0
Взуття гумове всього        тис. пар        68,6
в тому числі ринковий фонд     тис. пар        50
 
   Примітка:
   (1) Обсяги поставок будуть уточнені окремим протоколом по
паливно-енергетичному комплексу.
   (2) За умови поставки Республікою Бєларусь 250 тис. тонн лому
чорних металів.
   (3) За умови поставки лому кольорових металів.
   (4) При закупівлі суперфосфорної кислоти.
   (5) Обсяги зберігаються на рівні 1992 року з урахуванням
індексації цін.
   (6) При наявності сировини.
   (7) В обмін на ржу.
 
 Міністр державних           Міністр ресурсів
 ресурсів України           Республіки Бєларусь
 
 А.К. Мінченко             В.М. Шепель
 
 (підпис)                  (підпис)
 
                    Заступник Міністра торгівлі
                    Республіки Бєларусь
 
                    Т.К. Кривеня
 
                      (підпис)
 
                   Додаток N 2
 
               Поставка
         найважливіших видів продукції
      з Республіки Бєларусь на Україну в 1993 році
 
Найменування          Одиниця виміру    Кількість
 
НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Бензини автомобільні        тис. т.         - (1)
Пальне дизельне          тис. т.         1 (1)
Мазут топковий           тис. т.        30 (1)
Нафта та газовий конденсат     млн. т.         0,8 (1)
 
ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Газ зріджений           тис. т.          (1)
 
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 
Прокат чорних металів       тис. т.        50
Лом чорних металів         тис. т.        250
Труби чавунні           тис. т.        12,1
Труби сталеві           тис. т.       5700
Металовироби            тис. т.         7,6
 
АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Автомобілі вантажні           штук      2900
Автомобільні причепи
для вантажних автомобілів        штук      1100
 
ТРАКТОРНЕ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 
Трактори                штук      10300
Машини та обладнання для
тваринництва            млн. руб.       366
Комбайні кормозбиральні         штук       888
Причепи ємність             штук      2026
 
ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Стрічка конвеєрна гумовотканинна  тис. кв. м.      208
Поліетилен високого тиску        тонн      3600
Шини для сільгоспмашин       тис. шт.        6,8
Шини для вантажних автомобілів   тис. шт.        47
Шини для легкових автомобілів   тис. шт.        22
Добрива калійні          тис. тонн       800
Капролактам            тис. тонн       20
Ниті синтетичні текстильні       тонн      2011
Ниті синтетичні технічні        тонн      7864
Ниті штучні текстильні         тонн       39
Волокна штучні             тонн      2580
Волокна синтетичні           тонн      14500
 
ПОЛІГРАФІЧНЕ, НАФТОХІМІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 
Насоси відцентрові,
парові та приводні поршневі       штук      1100
Котли опалювальні            штук       538
 
ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Підшипники качення         тис. штук      4300
Станки металорізні           штук       491
Машини ковальсько-пресові        штук       22
 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Електродвигуни змінного току
з висотою вісі оберту 63-450 км  тис. штук       169,26
Трансформатори силові       тис. кВа       1000,8
Провід емальований           тонн      1712
 
МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Обладнання технологічне для
легкої промисловості          штук      6036
Обладнання торгово-технологічне     штук      14906
Обладнання технологічне для
м'ясомолочної промисловості       штук      2786
 
ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБЛЮЮЧА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Плити деревностружкові       т. ус. куб. м     10
Плити деревноволокнуваті тверді  млн. ус. кв. м     2,5
Фанера клеєна           тис. куб. м       5
Папір та паперовироби з нього:   тис. тонн       15,72
папір основа бітумної та
дьогтьової             тис. тонн       12,7
папір основа клейової стрічки   тис. тонн        0,89
Картон               тис. тонн        3,9
в тому числі картон коробковий   тис. тонн        0,77
Підпергамент            тис. тонн        0,42
Шпалери              тис. ус. куск.    1000
Термопластичний матеріал      тис. кв. м      250
Дубителі рослинні            тонн       35
Юфтеві шкіртовари         млн. кв. дм      10,7
Хромові шкіртовари         млн. кв. дм      24 (2)
 
ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АПК
 
Концентрати обідніх страв     тис. тонн        1,1
Крохмаль розчинний           тонн        8 (3)
Крохмаль картопляний          тонн       600
 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 
Килими та килимові вироби     млн. кв. м       4,55
Сірники              тис. ус. ящ.     1000
Взуття гумове           тис. пар       200
Посуд скляний сортовий       млн. руб        24
Трикотажні вироби         млн. штук        2,6
Годинники             тис. штук      1408
Фотоапарати            тис. штук       80,9
Парфюмерно-косметичні товари    млн. руб        8,8
Радіоприймальні засоби       тис. штук       75
Телевізори             тис. штук       32,9
Холодильники та морозильники
побутові              тис. штук       20,4
Мотоцикли та моторолери      тис. штук       35,5
СДП-25                 тонн       120
 
ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 
Вироби санітарно-керамічні     тис. штук        8
Скло віконне            тис. кв. м      1200
Шифер                  муп        26,4
М'які покрівельні матеріали    тис. кв. м      4000
Скло візерунчасте         тис. кв. м      345
 
МЕДИЧНА І МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Лікувальні засоби         млн. руб       30 (4)
Медична техніка і запчастини
до неї               млн. руб        3,3 (4)
 
ТАРНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
Тара дерев'яна           тис. куб. м       2
Тара картонна транспортна     млн. кв. м       15
Мішки паперові           млн. штук        5
 
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Пряжа бавовняна             тонн       10
Пряжа об'ємна              тонн       560
Нитки бавовняні          тис. ум. кат.    35000
Тканини бавовняні         тис. м        165
Тканини лляні           тис. м        600
Тканини вовняні          тис. м        4000
Тканини шовкові          тис. м        5830
Хутро штучне            тис. кв. м      1256
Велосипеди та мопеди        тис. шт        164,1
Панчішно-шкарпеткові вироби    млн. пар        2,5
 
   ДОПОВНЕННЯ:
   (1) Обсяги поставок будуть уточнені окремим протоколом по
паливно-енергетичному комплексу до 25 січня 1993 року.
   (2) За умови поставки 200 тис. штук крупної шкірсировини.
   (3) За умови поставки крохмалю маїсового.
   (4) Об'єми залишаються на рівні 1992 року з урахуванням
індексації цін.
 
 Міністр ресурсів                Міністр державних
 Республіки Бєларусь               ресурсів України
 
 В.М. Шепель                   А.К. Мінченко
 
 (підпис)                      (підпис)
 
 Заступник Міністра торгівлі
 Республіки Бєларусь
 
 Т.К. Кривеня
 
 (підпис)
 
                   Доповнення
                   до додатка N 1
                   Угоди про торгово-економічну
                   співпрацю між Україною та
                   Республікою Бєларусь
                   на 1993 рік від 17.12.92 р.
 
               Обсяги
      продукції виробничо-технічного призначення,
    яка поставляється з України в Республіку Бєларусь
 
Найменування          Одиниця виміру    Кількість
 
Прокат чорних металів       тис. т        212,2
у т. ч.:
Сталь сортова холоднотягнена    тис. т        13,1
Гнуті профілі           тис. т        15,6
Дріт зварювальний легіров.     тис. т         6,9
Стрічка сталева          тис. т         2,1
Жерсть біла            тис. т         0,7
Чавун               тис. т        12,7
Кріплення для залізниць      тис. т         0,8
Труби сталеві           тис. т        87
Труби чавунні           тис. т        34
Феросплави             тис. т         0,932
Дріт сталевий           тис. т        20
Канат сталевий           тис. т         4,239
Цвяхи дротові           тис. т         1
Електроди зварювальні       тис. т         1,04
Болти з гайками             тонн      250
Шурупи                 тонн       1
Гайки вільні              тонн      220
Сітка сталева           тис. кв. м      132
Алюміній та вироби з нього     тис. т        1 (*)
Мідь та вироби з неї        тис. т         0,08 (*)
Цинк та вироби з нього       тис. т         0,02 (*)
Прокат мідно-нікелевий         тонн       11 (*)
Прокат мідний           тис. т         2,5 (*)
Прокат латунний          тис. т         5,1 (*)
Латунь               тис. т         3 (*)
Бронза               тис. т         4 (*)
Сплав ЦАМ             тис. т         2,5 (*)
Білила цинкові сухі        тис. т         2,46
Фарба водоемульсійна        млн. м         0,3
Двоокис титану           тис. т         5,5
Нітропродукція           тис. т         4,49
Емалі масляні           тис. т         5,9
Лаки масляні            тис. т         0,11
Лаки КО                 тонн       35,65
Поролон                 тонн      301
Пластик ВС             т. кв. м       57,4
Плівка ПВХ марки Г         т. кв. м        8,4
Стрічка ПВХ               тонн       35,65
Поліізоцианат              тонн      1260
Рідина ПМС               тонн       31,5
Пінопласт ПСБ           т. куб. м       0,6
Адипінова кислота            тонн       73
Сурик залізний сухий          тонн      1470
Хлорне вапно              тонн      616
Кислота оцтова харчова         тонн      160
Кислота оцтова синтетична        тонн      1750
Катионіт                тонн       43
Фарбники синтетичні           тонн      892
Ангідрит фталевий            тонн      239
Алюміній сірчанокислий         тонн     12300
Тканина кордна анідна       т. м         70
Поліамід ПА               тонн      778
Поліамід ПА-6              тонн      480
Поліамід ПА-66             тонн       60
Пороніт ПОН               тонн      200
Рукава напірні понад 16 мм     т. м         200
Рукава напірні 6-13 мм       т. м         300
Перхлоретилен              тонн       80
Хлорне залізо              тонн       72
Пігмент ж/о червоний          тонн      2300
Ремні клинові           тис. шт.       210
Рукава з металообплетенням     тис. м       1500
Арматура із кольорових металів     штук     28500
Засувки сталеві             штук      1675
Засувки чавунні             штук     13500
Мотор-редуктори             штук      500
Крани баштові              штук       5
Електрокранбалки            штук      154
Конвеєри пересувні           штук       40
Підйомники щоглові           штук      122
Талі електричні             штук       2
Хімічне обладнання         млн. руб.       77,27
Плита деревоволокниста       тис. кв. м      200
 
   Примітка: (*) При одержанні давальницької сировини.
 
 Перший заступник               Міністр ресурсів
 Голови Держкомресурсів            Республіки Бєларусь
 України
                        В.М. Шепель
 А.Ф. Волковський
                         (підпис)
 (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка