Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною і Республікою Бєларусь про спільні дії по мінімізації і подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи

               Угода
        між Україною і Республікою Бєларусь
      про спільні дії по мінімізації і подоланню
        наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що надалі іменуються
Сторони,
   визнаючи, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції
26 квітня 1986 року за своїми масштабами і завданій шкоді належить
до числа глобальних катастроф,
   враховуючи надзвичайно складні за характером  проблем  і
обсягами  витрат  масштаби  заходів щодо подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи,
   усвідомлюючи відповідальність  перед  нашими  народами  і
народами світу за тяжкі наслідки катастрофи, які ще тривалий час
будуть вкрай негативно впливати на життя і діяльність людини,
особливо на уражених територіях,
   відмічаючи, що  визначальною  умовою  подолання наслідків
катастрофи є об'єднання зусиль  наших  держав  і  світового
співтовариства, а також погоджена, цілеспрямована діяльність щодо
розробки і реалізації програм мінімізації наслідків катастрофи,
   усвідомлюючи, що катастрофа продовжує чинити негативний вплив
на життя і здоров'я людей, особливо дітей, і, перш за все, в
потерпілих районах,
   враховуючи всі досягнуті угоди і протоколи між Україною і
Республікою  Бєларусь  з  проблем  мінімізації  наслідків
Чорнобильської катастрофи,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть  вживати спільні зусилля щодо розробки і
реалізації цільових програм мінімізації і подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи, виконання яких може бути забезпечене на
основі конструктивного співробітництва і єдиних концептуальних
підходів.
 
               Стаття 2
 
   Сторони будуть об'єднувати і координувати свої зусилля за
такими напрямками:
   вироблення єдиних  методичних,  методологічних підходів і
нормативів: з оцінки і довготривалого прогнозування радіаційної
обстановки, розрахунку дозових навантажень, розробки заходів щодо
забезпечення безпечного проживання населення  на  забруднених
територіях,  оцінки  ризику  для здоров'я людей, організації
методичної допомоги і прийняття обгрунтованих рішень з питань
охорони здоров'я потерпілого населення;
   визначення і  проведення  найважливіших  науково-дослідних
робіт, пов'язаних із захистом населення і реабілітацією середовища
його проживання;
   розробка і реалізація заходів щодо соціального, економічного
і правового захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
   надання взаємного сприяння в організації  виробництва  і
забезпечення  населення  медичними  препаратами  і  медичним
устаткуванням,  спеціальними  харчовими  добавками,  дитячим
харчуваннням і екологічно чистими продуктами харчування;
   розробка систем взаємного інформаційного  забезпечення  з
проблем, пов'язаних з мінімізацією Чорнобильської катастрофи та
іншими надзвичайними ситуаціями.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть проводити консультації і координувати свої дії
в питаннях реалізації схваленого ООН Спільного плану міжнародного
співробітництва з  метою  мінімізації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС, а також з інших напрямків міжнародного
співробітництва в питаннях подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи.
 
               Стаття 4
 
   Сторони погодились, що обсяги і порядок фінансування витрат
на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС будуть
визначатися окремою Угодою.
 
               Стаття 5
 
   Сторони беруть  до  уваги,  що  Мінчорнобилем України і
Держкомчорнобилем Республіки Бєларусь досягнуті домовленості:
   про порядок компенсації затрат на влаштування осіб, які
відселяються, починаючи  з  1992  року,  із  зон  підвищеної
радіоактивності, і які переїхали із однієї держави до іншої;
   про продовження спільної роботи по розробці "Концепції зони
відчуження на території України і Республіки Бєларусь";
   про взаємодію в охороні зони відчуження;
   про роботу  щодо  поліпшення  протипожежної обстановки і
координації дій при виникненні пожеж у зоні відчуження;
   про спільні  науково-дослідні  і  дослідно-конструкторські
роботи по створенню комплексу виробництв  для  дезактивації,
транспортування  і поховання радіоактивних відходів (програма
"Вектор"), водоохоронні  заходи і радіоекологічний моніторинг
навколишнього середовища.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погодились  про необхідність розробки відповідних
правових документів щодо визнання на їх територіях прав, пільг і
компенсацій, передбачених законодавством кожної із Сторін, для
осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, у випадках їх переїзду з однієї держави в іншу.
 
               Стаття 7
 
   Угода набирає чинності з моменту її підписання. Сторони
доручають Мінчорнобилю України і Держкомчорнобилю  Республіки
Бєларусь розробити механізм реалізації цієї Угоди.
 
   Укладено 17 грудня 1992 р. у двох примірниках українською і
бєларуською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка