Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва та умови взаємовідносин в області транспорту

               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
       про принципи співробітництва та умови
        взаємовідносин в області транспорту
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що іменуються надалі
"Сторони",
   керуючись прагненням до подальшого розвитку співробітництва в
області транспорту,
   бажаючи поліпшити  здійснення  вантажного і пасажирського
сполучення між обома державами, а також транзитом по їх територіях
(включаючи держави Співдружності Незалежних Держав),
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть розвивати та поглиблювати взаємне економічне і
науково-технічне співробітництво в області всіх видів транспорту
та їх інфраструктури.
 
               Стаття 2
 
   Кожна Сторона буде забезпечувати на своїй території, на
принципах взаємності, сприятливі умови для перевезення вантажів і
пасажирів між обома державами та транзитом по їх територіях і в
повітряному просторі.
 
               Стаття 3
 
   Умови, порядок організації перевезень пасажирів, вантажів,
руху транспортних засобів між державами-учасницями цієї Угоди, а
також транзитом по їх територіях і  в повітряному просторі
визначаються по видах транспорту окремими Угодами, з урахуванням
вимог законодавства України і законодавства Республіки Бєларусь.
 
               Стаття 4
 
   1. Сторони погодились зберегти діючі правила, інструкції,
стандарти та технічні умови, що регулюють роботу транспорту.
   2. Зміни, а також введення нових нормативних документів, що
зачіпають інтереси другої Сторони, проводяться за погодженням між
компетентними органами Сторін.
   3. Сторони будуть прагнути до  уніфікації  транспортного
законодавства, що діє на їх територіях.
 
               Стаття 5
 
   Сторони залишають за собою право укладати угоди в області
транспорту з іншими державами, що не зачіпають інтереси другої
Сторони, та, у випадку укладання, доводять до відома про це другу
Сторону.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погодились сприяти  розвитку  прямих  економічних
зв'язків  підприємств  і організацій транспорту та шляхового
господарства обох держав.
 
               Стаття 7
 
   Сторони домовились про співробітництво в області навчання
інженерів, техніків, спеціалістів масових професій транспорту та
розробки єдиних вимог до їх підготовки, а видані про закінчення
учбового закладу кваліфікаційні документи будуть мати юридичну
силу на території обох держав.
 
               Стаття 8
 
   Платежі і розрахунки між транспортними  організаціями  і
фірмами обох держав будуть проводитись у відповідності з угодами
про розрахунки та платежі між Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Питання, що не  відрегульовані  цією  Угодою,  а  також
міжнародними угодами, учасницями яких є обидві Сторони, будуть
вирішуватись згідно внутрішньому законодавству кожної держави.
 
              Стаття 10
 
   1. З метою виконання цієї Угоди, а також при виникненні
труднощів  в  перевезеннях між обома державами, уповноважені
Договірних Сторін будуть здійснювати безпосередні контакти та
проводити, в разі необхідності, двосторонні наради для вироблення
взаємоприйнятих рішень.
   2. Зміни  та  доповнення  до  цієї  Угоди  оформляються
протоколами, які після затвердження чи погодження Сторонами, є
невід'ємною частиною Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода вступає в силу з дня її підписання і буде діяти до
закінчення 90 днів від дня, коли одна із Сторін сповістить другу
Сторону шляхом нотифікації про свій намір припинити дію Угоди.
 
   Створено в м. Києві 17 грудня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською і бєларуською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка