Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок переводу і звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів

               Протокол
      про домовленість між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони Республіки
      Бєларусь про порядок переводу і звільнення
       осіб офіцерського складу, прапорщиків
              та мічманів
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, іменовані надалі Сторонами,
   грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ),
   враховуючи взаємну зацікавленість у питаннях координації,
переведення та звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть здійснювати узгоджені заходи, спрямовані на
забезпечення переведення осіб офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів, а також їх звільнення з військової служби відповідно
національному законодавству.
 
               Стаття 2
 
   Сторони зобов'язуються протягом двох місяців з дня підписання
цього Протоколу здійснювати обмін об'єктивною інформацією про
кількість військовослужбовців, які проходять службу в Збройних
Силах України та Республіки Бєларусь, а також мають право й
бажання перевестись для подальшого проходження служби в іншу
державу.
 
               Стаття 3
 
   Сторони зобов'язуються не перешкоджати особам офіцерського
складу, прапорщикам і мічманам з приводу їх переводу із Збройних
Сил Республіки Бєларусь в Збройні Сили України і навпаки, при
наявності на те підстав,  передбачених  чинним  національним
законодавством держав.
   Жодна із Сторін не допустить будь-якого тиску на  осіб
офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, бажаючих перевестись
із збройних сил однієї Сторони у збройні сили іншої Сторони, а
також  не  допустить  обмеження  прав  і  свобод  згаданих
військовослужбовців.
   Переведення або  відрядження  осіб  офіцерського  складу,
прапорщиків та мічманів, бажаючих перевестись для подальшого
проходження служби із Збройних Сил Республіки Бєларусь в Збройні
Сили України, здійснюється згідно рішенню  Міністра  оборони
Республіки Бєларусь після одержання згоди або запиту Міністерства
оборони України.
   Переведення або  відрядження  осіб  офіцерського  складу,
прапорщиків і мічманів,  бажаючих  перевестись для подальшого
проходження  служби із Збройних Сил України в Збройні Сили
Республіки Бєларусь, здійснюється за рішенням Міністра оборони
України після одержання згоди або запиту Міністерства оборони
Республіки Бєларусь.
 
               Стаття 4
 
   Сторони зобов'язуються надати відомості, які підтверджують
службу у пільгових районах та про інші пільги, а також іншу
довідкову інформацію, пов'язану з підтвердженням  проходження
служби офіцерським складом, прапорщиками і мічманами.
 
               Стаття 5
 
   Сторони визнають  дійсність  присвоєних військових звань,
нагороджень державними нагородами,  дипломів  про  освіту  і
документів про проходження військової  служби у Збройних Силах
колишнього СРСР, України та Республіки Бєларусь.
   За особами офіцерського складу, прапорщиками і мічманами
зберігаються встановлені пільги і привілеї, надані їм згідно з
законами та іншими правовими актами, чинними на території обох
Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Сторони не  перешкоджають  особам  офіцерського  складу,
прапорщикам і мічманам у виборі місця проживання при звільненні з
військової служби.
   Звільнення з військової служби осіб офіцерського складу,
прапорщиків і мічманів, вибравших нове місце проживання після
звільнення, здійснюється наказами компетентних посадових осіб, де
проходять службу військовослужбовці, згідно з чинним національним
законодавством.
   Вилучення із  списків   особового   складу   вказаних
військовослужбовців і направлення до вибраного місця проживання
здійснюється після їх повного розрахунку.
 
               Стаття 7
 
   Кожна Сторона  несе  витрати,  пов'язані  з  переїздом
військовослужбовців на територію іншої Сторони для подальшого
проходження служби або на постійне мешкання, у тому числі із
забезпеченням проїздними і перевізними документами.
   Сторони гарантують  взаємний  прийом,  обслуговування  та
забезпечення повітряного і автомобільного транспорту, залученого
для перевезення військовослужбовців, їх сімей та домашніх речей.
Сторони зобов'язуються сприяти розробці взаємноприйнятих рішень з
питань міждержавного обміну житлом між військовослужбовцями.
 
               Стаття 8
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє у
порядку, встановленому статтею 6 Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ).
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожен на українській і бєларуській мовах, причому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка