Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове співробітництво

               Угода
        між Міністерством оборони України
        та Міністерством оборони Республіки
       Бєларусь про військове співробітництво
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, які надалі іменуються Сторонами,
   керуючись положеннями статті 7 Договору між Україною та
Республікою Бєларусь від 29 грудня 1990 року ( 112_011 ),
   беручи до уваги військово-економічну ситуацію, що складається
в обох державах,
   прагнучи встановити тісне співробітництво у військовій галузі
на якісно новому рівні,
   маючи на увазі той факт, що між обома державами склалися
традиційні зв'язки у військовій галузі,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
         Основні принципи співробітництва
 
   1. Сторони будують свої відносини на принципах рівноправності
і взаємної вигоди.
   2. Співробітництво не може торкатися інтересів третіх держав.
   3. Сторони зобов'язуються гарантувати збереження одержаних в
рамках  військового  співробітництва відомостей, що складають
державну та військову таємницю. Передача означених відомостей
однією із Сторін будь-якій третій Стороні дозволяється тільки з
письмової згоди відповідних органів іншої Сторони.
   4. Розбіжності в інтерпретації і виконанні положень цієї
Угоди усуваються Сторонами шляхом взаємних  консультацій  та
переговорів.
   5. Сторони в дусі цієї Угоди можуть змінювати, конкретизувати
або  доповнювати  її  протоколами, що підписуються Сторонами
додатково.
   6. Всі дії, які пов'язані із співробітництвом, здійснюються з
дотриманням законів країни перебування. У разі їх порушення винні
особи несуть відповідальність за законами цієї Сторони, якщо інше
не передбачено міжнародно-правовими актами.
 
               Стаття 2
 
         Основні напрямки співробітництва
 
   1. Роззброєння та заходи  з  питань  зміцнення  довіри.
Співробітництво   в  забезпеченні  взаємної європейської  та
міжнародної безпеки.
   2. Військова  економіка.  Виробництво озброєння, техніки,
пального, мастил та інших матеріальних засобів і забезпечення ними
військ. Співробітництво між ремонтними підприємствами. Конверсія
військової промисловості, демонтаж зброї і техніки.
   3. Розбудова збройних сил і управління ними в мирний час.
   4. Військові перевезення.
   5. Науково-дослідницька   та   дослідно-конструкторська
діяльність в збройних силах.
   6. Військова,  військово-технічна  та  військово-правова
інформація.
   7. Правове забезпечення в збройних силах.
   8. Соціальні  питання.  Житлове,  фінансове,  майнове,
продовольче,  медичне  та  інше  матеріальне  забезпечення
військовослужбовців та їх сімей. Переміщення на територію другої
Сторони,    забезпечення   соціально-правового   захисту.
Культурно-виховна діяльність в збройних силах.
   9. Метеорологічне, гідрологічне і топогеодезичне забезпечення
військ.
   10. Питання співробітництва у сфері авіації і протиповітряної
оборони; використання аеродромних мереж, повітряного і космічного
простору; надання допомоги повітряним суднам, що потрапили в
аварійну ситуацію; запобігання угону або захопленню повітряних
суден.
   11. Система зв'язку, її організація і використання засобів
автоматичних систем управління та інших технічних засобів.
   12. Охорона здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей,
спорт, туризм і відпочинок, санаторно-курортне лікування.
   13. Питання підготовки військових кадрів і молодших фахівців
на умовах взаємних розрахунків.
   14. Вирішення задач у галузі цивільної оборони, охорони
природи та навколишнього середовища.
 
               Стаття 3
 
         Основні форми співробітництва
 
   1. Офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів
оборони, начальників Головного штабу Збройних Сил України і штабу
Міністерства оборони Республіки Бєларусь або інших уповноважених
міністрами оборони представників.
   2. Консультації, обмін досвідом та інформацією.
   3. Переговори постійних і тимчасових комісій та робочих груп.
   4. Підготовка  військових фахівців у військово-навчальних
закладах, на курсах і шляхом стажування.
   5. Взаємні запрошення на демонстрування техніки, озброєння та
військові навчання.
   6. Участь в урочистих, культурних та інших заходах, що
організуються міністерствами оборони або  іншими  військовими
структурами.
   7. Прийняття узгоджених дій з питань забезпечення безпеки
повітряного простору, а також надання допомоги екіпажам, що
потрапили в аварійну ситуацію.
   8. Запрошення  фахівців  на  контрактній  основі,  як
консультантів.
   9. Інші форми за взаємною домовленістю.
 
               Стаття 4
 
      Організація та планування співробітництва
 
   1. Конкретні питання співробітництва у зазначених в цій Угоді
напрямках можуть бути відображені у протоколах, котрі підписуються
повноважними представниками міністрів оборони. Для їх підготовки
Сторони створюють змішані комісії або робочі групи.
   2. На підставі цієї Угоди робочі групи Сторін опрацьовують
річний двосторонній план співробітництва.
   3. План  співробітництва  містить найменування заходів і
завдань, місце і час їх проведення, кількість учасників, форми
реалізації заходів та інші питання.
   4. План  співробітництва  підписується   уповноваженими
міністрами  оборони  особами  на території однієї із Сторін
почергового до 1 грудня кожного року.
   5. В період співробітництва Сторони обмінюються пропозиціями
у формі заявок на заходи через головні штаби своїх збройних сил.
Заявки направляються в Головний штаб Збройних Сил України та штаб
Міністерства оборони Республіки Бєларусь до 15 жовтня кожного
року.
   6. Право на листування з питань  співробітництва  мають
міністри оборони і уповноважені на те ними посадові особи.
 
               Стаття 5
 
         Фінансове і матеріально-технічне
          забезпечення співробітництва
 
   1. Фінансові розрахунки, які пов'язані з виконанням завдань,
передбачених  планом  співробітництва, проводяться на засадах
взаємності.
   2. Приймаюча Сторона несе витрати на оплату проживання,
харчування, а також іншого необхідного обслуговування делегацій та
перевезення їх на території своєї країни.
   3. Фінансові витрати, які пов'язані з підготовкою військових
кадрів в навчальних закладах іншої Сторони, направленням фахівців
для надання технічної допомоги і матеріальних послуг екіпажам
військових літаючих апаратів при посадках на військові аеродроми
іншої Сторони, проводяться на основі окремих двосторонніх угод і
контрактів.
 
               Стаття 6
 
            Заключні положення
 
   1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Вона
укладається строком на п'ять років. Її чинність автоматично
продовжується кожний раз на наступний рік, якщо за шість місяців
до завершення відповідного строку жодна із Сторін письмово не
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
   2. Кожна із Сторін може у письмовій формі поставити питання
про розірвання цієї Угоди, яка при цьому втратить чинність через
шість місяців після одержання іншою Стороною повідомлення про
такий намір.
 
   Здійснено у м. Києві 17 грудня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською та бєларуською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка