Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок підготовки офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах

               Протокол
        про домовленість між Міністерством
       оборони України та Міністерством оборони
      Республіки Бєларусь про порядок підготовки
    офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, іменовані надалі Сторонами,
   грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ),
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють погоджені дії, спрямовані на підготовку
офіцерських кадрів, виходячи з потреби їх збройних сил.
   Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України і
Збройних Сил Республіки Бєларусь буде здійснюватися, починаючи з
набору   1992   року,   українськими   та   бєларуськими
військово-навчальними закладами по замовленням на  договірній
основі, за винятками, вказаними у статті 2 цього Протоколу.
 
               Стаття 2
 
   Сторони надають курсантам та слухачам військово-навчальних
закладів України і Республіки Бєларусь, а також ад'юнктам та
докторантам право безкоштовного продовження та закінчення навчання
в українських і бєларуських  військово-навчальних закладах і
науково-дослідницьких установах, у котрі вони поступили до 1992
року.
 
               Стаття 3
 
   На основі цього Протоколу Сторони розробляють річний план
прийому   для  навчання  в  українські  та  бєларуські
військово-навчальні заклади.
   Річний план  прийому  на  навчання  курсантів, слухачів,
ад'юнктів  і  докторантів  військово-навчальних  закладів  та
науково-дослідницьких  установ  України і Республіки Бєларусь
опрацьовується робочими групами Сторін до 15 листопада кожного
року.
   У план підготовки військових кадрів включається потрібна
кількість навчальних місць, термін підготовки, спеціальність, за
якою планується підготовка офіцерських кадрів для Сторін, і інші
питання.
   План підготовки   офіцерських   кадрів   підписується
уповноваженими особами Сторін до 15 грудня кожного року.
 
               Стаття 4
 
   Кожна із Сторін здійснює підбір та направлення абітурієнтів у
вищі військово-навчальні заклади за домовленістю.
   Відповідальність за  підбір  кандидатів  покладається  на
відряджуючу Сторону.
   Керівництво військово-навчального   закладу   зобов'язане
провести медичний огляд абітурієнтів і після їх прийому несе
відповідальність  за належну організацію навчального процесу,
створення соціально-побутових умов у період навчання.
   Сторони здійснюють  фінансові  розрахунки,  пов'язані  з
реалізацією цього Протоколу, до початку навчального року за повний
рік навчання, а також приймають заходи щодо повного виконання
курсантами,  слухачами,  ад'юнктами  і  докторантами  правил
внутрішнього розпорядку військово-навчального закладу, порядку та
правил поведінки в державі перебування згідно з чинним  її
законодавством.
 
               Стаття 5
 
   Невиконання або  розрив контракту, у тому числі з вини
курсанта, слухача, ад'юнкта або докторанта, припиняє його дію з
обов'язковою компенсацією затрат на їх навчання винною Стороною.
 
               Стаття 6
 
   Сторони визнають еквівалентність документів з питань освіти
українських та бєларуських військово-навчальних  закладів  на
території своїх держав.
   Спеціальність, термін підготовки  військових  кадрів  для
збройних сил та кількість осіб, що навчаються, встановлюються
Сторонами на основі замовлень, які подаються ними щорічно до 1
січня року вступу на навчання.
   Особам, закінчившим  військово-навчальний  заклад,  перше
офіцерське звання присвоюється наказом Міністра оборони тієї
держави, котра направила їх на навчання.
 
               Стаття 7
 
   Сторони виробляють  механізм  взаємних  розрахунків  за
підготовку офіцерських кадрів на договірній основі.
   Прийняття і навчання курсантів та слухачів здійснюється на
основі діючих правил і положень приймаючої Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє у
порядку, встановленому статтею 6 Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ).
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожен на українській і бєларуській мовах, причому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка