Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо включення до валових витрат витрат на оплату праці працівників зайнятих у ремонтних роботах

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         17.12.2003 N 10284/6/15-1116
 
 
   ДПАУ розглянула лист ВАТ та повідомляє.
   Відповідно до  пп.5.6.1  ст.  5  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон),
з урахуванням норм п.5.3 цієї статті, до складу валових витрат
платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних
осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником
податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і
виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень,
відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату
авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно
з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в
грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін
(крім  сум  матеріальної  допомоги,  які  звільняються  від
оподаткування згідно з нормами закону, що  регулює  питання
оподаткування доходів фізичних осіб (законодавства, що встановлює
правила оподаткування прибутковим податком з громадян)).
   Отже, витрати на оплату праці працівників включаються до
валових витрат, якщо інше не передбачено п.5.3 ст. 5 Закону
( 334/94-ВР ).
   Підпунктом 5.3.2 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) встановлено, що
не включаються до складу валових витрат витрати на придбання,
будівництво,  реконструкцію,  модернізацію,  ремонт  та  інші
поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком
корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, які
підлягають амортизації, згідно зі ст.8 і 9 та пп.7.9.4 Закону.
   Відповідно до пп.8.1.2 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) амортизації
підлягають витрати на:
   придбання основних фондів та нематеріальних активів  для
власного виробничого використання включаючи витрати на придбання
племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багато
річних насаджень до початку плодоношення;
   самостійне  виготовлення  основних  фондів  для  власних
виробничих  потреб,  включаючи витрати на виплату  зарплати
працівникам,  які були зайняті на виготовленні таких основних
фондів:
   проведення всіх видів ремонту, реконструкції модернізації та
інших видів поліпшення основних фондів;
   капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а
саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні
поліпшення землі.
   Отже, до витрат на оплату праці, які підлягай амортизації, а
не включаються до валових витрат, відповідно до пп.8.1.2 ст. 8
Закону ( 334/94-ВР ) відносяться витрати на виплату зарплати
працівникам, які були зайняті на виготовленні основних фондів,
призначених для власних виробничих потреб. Щодо витрат на оплату
праці інших працівників, у тому числі тих, що були зайняті на
роботах,  пов'язаних з ремонтом (іншим поліпшенням) основних
фондів, то вищезазначена пунктом не встановлено, що ці витрати
підлягають амортизації, і тому вони відносяться до складу валових
витрат відповідно до пп.5.6.1 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) (крім сум
матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з
нормами Декрету КМУ "Про  прибутковий  податок  з  громадян"
( 13-92 ).
 
 Заступник Голови                      Ю.ГРИБ

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка