Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні

Страница 16



|Інші хромосомні   |Q 99  |Преконцепційна   |1. - " -      |Визначення     |Наявність вроджених |Клінічна      |Постійний   |
|аномалії, не    |    |профілактика.    |2. Високочутливі  |вітального прогнозу.|вад розвитку, що  |реабілітація та  |диспансерний |
|класифіковані в   |    |Пренатальна     |цитогенетичні методи|Медико-соціальна  |піддаються корекції |соціальна адаптація|нагляд з   |
|інших рубриках   |    |діагностика     |3. FISH-метод    |реабілітація    |Загальні показання |          |залученням  |
|          |    |          |          |          |до госпіталізації  |          |фахівців   |
|          |    |          |          |          |          |          |різних    |
|          |    |          |          |          |          |          |спеціальностей|
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Мозаїк (химера)   |Q 99.0 |Пренатальна     |1. - " -      |Реабілітація    |Загальні показання |Клінічна      |Постійний   |
|46,XX/46,XY     |    |діагностика     |Стандартні     |статевої та     |до госпіталізації  |реабілітація та  |диспансерний |
|          |    |          |цитогенетичні    |репродуктивної   |          |соціальна адаптація|нагляд з   |
|          |    |          |методи       |функції з      |          |          |залученням  |
|          |    |          |          |застосуванням нових |          |          |фахівців   |
|          |    |          |          |репродуктивних   |          |          |різних    |
|          |    |          |          |технологій.     |          |          |спеціальностей|
|          |    |          |          |Медико-соціальна  |          |          |       |
|          |    |          |          |реабілітація    |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|46,XX справжній   |Q 99.1 |Пренатальна     |1. - " -      |Визначення статі.  |Корекція статевого |Клінічна      |Постійний   |
|гермафродит     |    |діагностика     |Стандартні     |Медико-соціальна  |апарату. Загальні  |реабілітація та  |диспансерний |
|          |    |          |цитогенетичні    |реабілітація    |показання до    |соціальна адаптація|нагляд з   |
|          |    |          |методи       |          |госпіталізації   |          |залученням  |
|          |    |          |          |          |          |          |фахівців   |
|          |    |          |          |          |          |          |різних    |
|          |    |          |          |          |          |          |спеціальностей|
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Ламка X-хромосома  |Q 99.2 |Медико-генетичне  |1. - " -      |Медико-соціальна  |Загальні показання |Клінічна      |Постійний   |
|          |    |консультування та  |2. Молекулярні   |реабілітація    |до госпіталізації  |реабілітація та  |диспансерний |
|          |    |пренатальна     |методи       |          |          |соціальна адаптація|нагляд з   |
|          |    |діагностика     |          |          |          |          |залученням  |
|          |    |          |          |          |          |          |фахівців   |
|          |    |          |          |          |          |          |різних    |
|          |    |          |          |          |          |          |спеціальностей|
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші уточнені    |Q 99.8 |Пренатальна     |1. - " -      |В залежності від  |В залежності від  |В залежності від  |В залежності |
|хромосомні аномалії |    |діагностика     |2. Високочутливі  |типу хромосомної  |типу хромосомної  |типу хромосомної  |від типу   |
|          |    |          |цитогенетичні методи|патології      |патології      |патології     |хромосомної  |
|          |    |          |3. FISH-метод    |          |          |          |патології   |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Хромосомні аномалії,|Q 99.9 |Преконцепційна   |1. - " -      |В залежності від  |В залежності від  |В залежності від  |В залежності |
|неуточнені     |    |профілактика.    |2. Високочутливі  |типу хромосомної  |типу хромосомної  |типу хромосомної  |від типу   |
|          |    |Пренатальна     |цитогенетичні методи|патології      |патології      |патології     |хромосомної  |
|          |    |діагностика     |3. FISH-метод    |          |          |          |патології   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко











Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка