Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння з технічного співробітництва в галузі метрології між NPL Management LTD Національною Фізичною Лабораторією (NPL) Сполученого Королівства і Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держс...

              Меморандум
     про взаєморозуміння з технічного співробітництва
   в галузі метрології між NPL Management LTD Національною
    Фізичною Лабораторією (NPL) Сполученого Королівства
    і Державним комітетом України по стандартизації,
    метрології та сертифікації (Держстандарт України)
 
 
   Дата підписання:    14.10.98 р.
   Дата набуття чинності: 14.10.98 р.
 
   NPL Management Limited, Національна Фізична Лабораторія (NPL)
Сполученого  Королівства  і  Державний  комітет  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України),
далі - "Сторона/Сторони";
   враховуючи зацікавленість   в   розвитку   міжнародного
співробітництва в галузі метрології;
   дотримуючись принципів і норм, які прийняті міжнародними
організаціями, зокрема міжнародної системи одиниць SI та вимог
Метричної Конвенції;
   виявляючи бажання сприяти торгівлі між двома країнами;
   керуючись економічними інтересами Сполученого Королівства та
України
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони мають намір співробітничати на підставі додаткових,
взаємно погоджених заходів, контрактів, протоколів і програм, які
будуть узгоджуватися в кожному окремому випадку. Ці домовленості
можуть здійснюватись за такими напрямками, але не обмежуватися
ними:
   створення та  вдосконалення національних еталонів одиниць
фізичних величин і робочих еталонів;
   звірення національних еталонів одиниць фізичних величин і
робочих еталонів;
   обладнання метрологічних лабораторій;
   обмін передовим досвідом в галузі метрології;
   навчання та стажування фахівців-метрологів;
   обмін інформацією щодо законодавчих актів та нормативних
документів.
 
               Стаття 2
 
   Сторони мають наміри сприяти одна одній при  вступі  в
міжнародні організації в галузі метрології, та в роботі цих
організацій.
 
               Стаття 3
 
   Сторони зобов'язуються   забезпечити   конфіденційність
документації та інформації про роботи, які проводяться в межах
цього Меморандуму, та про досягнуті науково-технічні результати,
якщо Сторона, що надає інформацію іншій Стороні вказує на її
конфіденційність. Ця інформація може бути передана третій Стороні
тільки за письмовою згодою Сторони, яка її надала. Кожна Сторона
зобов'язується  зберігати  одержану  конфіденційну  інформацію
протягом трьох років від дня її отримання.
 
               Стаття 4
 
   Цей Меморандум не торкається прав та обов'язків Сторін щодо
міжнародних угод або договорів, в яких Сторони беруть участь.
 
               Стаття 5
 
   Всі спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням
цього Меморандуму вирішуються шляхом взаємних консультацій і
переговорів між Сторонами.
 
               Стаття 6
 
   Цей Меморандум може бути змінений та доповнений лише за
взаємною згодою Сторін.
 
               Стаття 7
 
   NPL має право змінювати свої зобов'язання за цим Меморандумом
та передати свої права Міністерству торгівлі та промисловості
Сполученого Королівства або іншій  стороні,  визначеній  цим
Міністерством та інформувати Держстандарт України письмово, без
зазначення причин за 3 місяці до дати введення цих  змін.
Держстандарт України має право на припинення дії Меморандуму без
зазначення причин після 3 місяців від дня одержання інформації
щодо зміни зобов'язань NPL.
 
               Стаття 8
 
   Цей Меморандум укладається на 3 роки і набуває чинності від
дня його підписання обома Сторонами.
   Кожна із Сторін може денонсувати цей Меморандум, письмово
повідомивши про це другу Сторону.
   Дія Меморандуму  припиняється  через  6 місяців від дня
одержання другою Стороною такого повідомлення.
 
   Цей Меморандум про взаєморозуміння підписаний у Києві та
Лондоні у двох оригінальних примірниках, кожний англійською і
українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними і мають
однакову силу.
   У разі виникнення розбіжностей щодо  тлумачення  тексту,
перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За NPL Management Ltd        За Державний комітет України
 Національну Фізичну         по стандартизації, метрології
 Лабораторію Сполученого       та сертифікації
 Королівства
 
 Др. Джон Рей            Т. Кисільова
 
 Керуючий Директор          Голова
 
 В присутності            В присутності
 
 Др. Ендрю Волларда         О. Величко
 
 Заступника директора        Заступника голови
 
          Від імені та за дорученням
        Державного Секретаря Міністерства
           торгівлі і промисловості
 
              Джон Хобдей
 
       Директор, Національна система вимірювань
 
             В присутності
 
              Рой Крауча
 
          Відділ політики Національної
            системи вимірювань

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка