Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва

              Меморандум
   про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади
      стосовно канадської програми співробітництва
 
 
   УРЯД УКРАЇНИ (далі - "Україна") і УРЯД КАНАДИ (далі -
"Канада")
   прагнучи зміцнити існуючі дружні відносини між двома країнами
та їх народами,
   бажаючи запевнити, що канадська програма співробітництва з
Україною підтримує перехід до ринкової економіки, демократичного
розвитку і активізації торгових та інвестиційних стосунків, і
   бажаючи забезпечити  життєздатність  і  успіх  програми
співробітництва,
   досягли взаєморозуміння у наступному:
 
               Стаття I
 
        Канадська програма співробітництва
 
   1. Програма співробітництва включатиме програми і проекти в
рамках  загальних  категорій  політичного  та  економічного
співробітництва, освіти і навчання, технічного співробітництва,
співробітництва  в  галузі соціального розвитку, гуманітарної
допомоги і співробітництва в галузі ядерної безпеки, але не
обмежуватиметься ними.
   2. Програма співробітництва має такі цілі:
   (a) підтримка переходу до ринкової економіки;
   (b) сприяння торговельним і інвестиційним зв'язкам;
   (c) сприяння ефективному управлінню;
   (d) заохочення  демократії,   політичного   плюралізму,
верховенству закону, дотримання міжнародних норм і стандартів;
   (e) сприяння поважання прав людини;
   (f) полегшення страждань;
   (g) зміцнення ядерної безпеки;
   (h) сприяння рівноправності між чоловіком і жінкою;
   (i) збереження навколишнього середовища; і
   (j) сприяння глобальним інтересам України і Канади.
   3. Програма співробітництва складається з одного або більше
таких компонентів:
   (a) призначення канадських радників та експертів в Україну
для довго- або короткострокових місій і проектів співробітництва;
   (b) надання стипендій громадянам України для навчання і
професійної підготовки її Канаді або Україні;
   (c) постачання обладнання, матеріалів, товарів та послуг,
необхідних  для  успішного  виконання  в  Україні  проектів
співробітництва;
   (d) розвиток і сприяння діловим стосункам між корпораціями,
установами та окремими особами України і Канади;
   (e) направлення місій в Україну для проведення аналізу і
оцінки проектів співробітництва; та
   (f) будь-які інші взаємно узгоджені форми співробітництва.
   4. Програма  співробітництва  може  здійснюватись  по
двосторонніх, багатосторонніх і регіональних каналах.
 
              Стаття II
 
          Призначення і повідомлення
 
   1. (a) В цілях цього Меморандуму про взаєморозуміння Канада
призначає Бюро допомоги країнам Центральної та Східної Європи при
Міністерстві  закордонних справ і міжнародної торгівлі ("Бюро")
своїм координуючим органом.
   (b) Будь-які повідомлення та кореспонденція надсилаються за
адресою:
 
   Director General
   Bureau of Assistance for Central and Eastern Europe
   (RZD)
   125 Sussex Drive
   Ottawa, Ontario
   KIA OG2
   Canada
 
   2. (a) В цілях цього Меморандуму про взаєморозуміння, Україна
призначає Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
своїм координуючим органом ("Агентство").
   (b) Будь-які повідомлення та кореспонденція надсилається за
адресою:
 
   Україна
   252018, м. Київ - 18,
   Михайлівська площа 1,
   Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
 
   3. Якщо будь-яка із сторін надсилає якесь повідомлення або
іншу кореспонденцію, текст складається у письмовий формі і є
чинним у тому разі, якщо він доставлений кур'єром, надісланий
реєстрованою поштою, телеграмою або телексом/факсимільним зв'язком
і адресований відповідній стороні, адреса якої зазначена в цій
Статті. Будь-яке повідомлення або інша кореспонденція вважається
доставленими реєстрованою поштою, якщо інша сторона підтверджує
отримання поштового відправлення; телеграмою - коли вона передана
кур'єром, і телефаксом/факсимільним зв'язком - після передачі.
Адреса будь-якої сторони може бути змінена шляхом повідомлення,
викладеним у цьому положенні.
   4. Бюро і Агентство переглядають Програму співробітництва
щороку або частіше в разі потреби.
 
              Стаття III
 
          Домовленості про субсидії
 
   1. На виконання цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння
Україна і Канада можуть укладати домовленості про  субсидії
стосовно конкретних проектів, які включають один або кілька
компонентів Програми, що зазначені у Статті I. Домовленості про
субсидії визначатимуть концепцію спільного проекту, конкретизуючи
цілі цього проекту, внески, які мають вкласти Україна і Канада,
функції  і  організаційні позиції учасників та інші взаємно
узгоджені питання.
   2. Україна і Канада, в дусі Статті I цього Меморандуму про
взаєморозуміння, сприятимуть переговорам і  підписанню  таких
домовленостей, які можуть бути необхідними для органів двох країн
стосовно конкретних проектів співробітництва.
   3. Положення, а також дух і наміри цього Меморандуму про
взаєморозуміння поширюватимуться на будь-які домовленості про
субсидії, включаючи будь-які угоди і контракти щодо внесків
стосовно Програми співробітництва, визначені в цьому Меморандумі.
 
              Стаття IV
 
              Визначення
 
   У цілях цього Меморандуму про взаєморозуміння:
   (a) "канадська  фірма"  означає  будь-яку  організацію,
призначену Канадою для проведення будь-якої роботи  стосовно
Програми співробітництва, як це зазначено у Меморандумі про
взаєморозуміння;
   (b) "канадський персонал" означає будь-яку особу, призначену
Канадою і прийнятну для України для проведення будь-якої роботи
стосовно Програми співробітництва, як це зазначено у Меморандумі
про взаєморозуміння; і
   (c) "утриманець" включає чоловіка або дружину, партнера(шу)
або їхніх дітей, або будь-яку іншу особу, яка залежить  у
фінансовому  відношенні  від  канадського  персоналу, але не
обмежується ними, як це визнав в загальних рисах згідно з
канадським федеральним законодавством або законодавством провінцій
Канади.
 
               Стаття V
 
            Зобов'язання Канади
 
   В разі укладення домовленості про субсидії Канада відповідно
до Програми співробітництва бере на себе такі зобов'язання:
   1. Якщо інше не передбачено домовленостями про субсидії,
Канада  фінансує такі витрати щодо Програми співробітництва,
засновані на нормах, які передбачені її положеннями і до яких час
від часу можуть вноситись поправки:
   (a) Витрати на українських стажистів та стипендіатів:
     i. плата за реєстрацію та навчання, книги і необхідне
приладдя;
     ii. стипендія на прожиток;
     iii. страхування  медичних  витрат  та  витрати  на
перебування у лікарні;
     iv. витрати на проїзд з України до місця навчання і назад
в Україну, а також інші витрати, передбачені програмою і пов'язані
з передбаченими програмою переїздами по території Канади.
   (b) Витрати для канадського персоналу:
     i. заробітна плата, грошова винагорода, премії та інші
пільги;
     ii. дорожні витрати персоналу та їх  утриманців від
постійного місця проживання до місця в'їзду і виїзду з України;
     iii. витрати на перевезення з їх  постійного  місця
проживання до місця проживання в Україні, їх власного домашнього
майна та майна їх утриманців, а також професійного і технічного
приладдя та обладнання, необхідного для такого персоналу в цілях
виконання ним своїх функцій в Україні.
   (c) Загальні витрати згідно з Програмою співробітництва:
     i. витрати на житло,  харчування  і  транспорт  для
канадського  персоналу,  що  займається  галузевим  аналізом,
визначенням проекту, контролем та оціночною роботою;
     ii. вартість послуг канадських установ, необхідних для
виконання проектів;
     iii. вартість постачання обладнання, матеріалів, приладдя
та інших товарів та їх перевезення до місця в'їзду в Україну.
   2. (a) Договірні домовленості стосовно купівлі товарів або
замовлення послуг, які фінансуються Канадою і є необхідними для
виконання  проектів  згідно  з  Програмою  співробітництва,
підписуватимуться та виконуватимуться Канадою  або  одним  з
призначених нею органів.
   (b) Постачальникам товарів і послуг сплачує безпосередньо
Канадська сторона.
   3. (a) Канада надасть Україні прізвища та біографічні дані
довгострокового канадського персоналу, а також прізвища його
утриманців, який Канада пропонує  призначити  для  виконання
будь-якої  роботи,  пов'язаної  з  реалізацією цієї Програми
співробітництва в Україні, і якому надаються права та привілеї,
визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння.
   (b) Якщо будь-хто з довгострокового канадського персоналу або
його  утриманців  виявляться  неспроможними  залишатися і/або
працювати в Україні, такі особи (або така особа) звільняються з
посади за українською або канадською ініціативою, за наявності у
кожному випадку чітко висловленої підстави і після обговорення
Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій і Бюро до
того, як Україна винесе остаточне рішення.
   (c) Канада якнайскоріше заміщує будь-якого члена канадського
персоналу, звільненого з посади на підставі невідповідності.
 
              Стаття VI
 
           Відповідальність України
 
   У разі  укладення  домовленостей  про  субсидії  Україна
відповідно  до  Програми  співробітництва бере на себе такі
зобов'язання:
   1. Звільняти канадські фірми і канадський персонал та його
утриманців від податків, якими обкладається прибуток за умови, що
цей прибуток надходить з джерел за межами України або з фондів
канадської Програми співробітництва. Крім того, Україна звільнить
канадські фірми і канадський персонал та його утриманців від
будь-яких зобов'язань надавати письмові декларації стосовно такого
звільнення від податків.
   2. Звільняти канадські фірми і канадський персонал  від
імпортного мита, митних тарифів та інших зборів, внесків, податків
та будь-яких інших витрат на  технічне і професійне обладнання і
приладдя, яке ввозиться в Україну для виконання проектів за умови
його реекспорту або закінчення строку корисної дії такого майна
або передачі його для використання в інших проектах, що мають
право на такі ж звільнення.
   3. Звільняти канадські фірми і канадський персонал та його
утриманців від імпортного та експортного мита, митних тарифів та
всіх інших зборів, платежів і податків на
   (a) власне майно та речі домашнього  вжитку,  включаючи
побутові прилади, але не обмежуючись ними; і
   (b) певну кількість призначених лікарем медикаментів  та
терапевтичних ліків і засобів, які можуть ввозитись в Україну на
законних підставах  для  особистого  користування  канадським
персоналом та його утриманцями.
   4. Забезпечувати державну допомогу, включаючи запрошення для
швидкого оформлення українських віз і для прискорення пересування
канадського персоналу в цілях виконання ним своїх функцій.
   5. Дозволяти канадським фірмам і канадському персоналу та
його утриманцям реекспортувати таку іноземну валюту, яку вони
   (a) можуть мати по прибутті в Україну, або можуть пізніше
перевезти в Україну в цілях будь-яких проектів, затверджених
згідно з домовленостями про субсидії, або в особистих цілях, в
одному чи іншому випадку, або
   (b) отримують  з  продажу  або  передачі особистого або
домашнього майна, включаючи побутові прилади і транспортні засоби,
з розумінням того, що продаж або передача таких транспортних
засобів, які були завезені в Україну без сплати мита, мають
здійснюватись з дозволу України,
   (c) отримують з їхньої заробітної плати, винагород, будь-якої
форми оплати або інших прибутків, які переводяться з-за кордону
згідно з процедурами, що встановлені Національним Банком України
стосовно канадського дипломатичного персоналу.
   6. Якщо інше не передбачено домовленостями про субсидії,
допомагати канадському персоналу та його утриманцям одержати житло
з належними умовами проживання на період їх призначення в Україні.
Фінансові домовленості щодо житла і пов'язаних з ним послуг
визначаються  конкретними  обставинами  кожного  проекту  і
відповідальність за будь-яку оплату визначатиметься у домовленості
про субсидії стосовно цього проекту.
   7. Якщо інше не передбачено домовленостями про субсидії,
зобов'язати приймаючу організацію безкоштовно забезпечити або
сплатити:
   i. офісні послуги згідно з нормами Уряду України, включаючи
відповідне  устаткування  і  приладдя,  допоміжний  персонал,
професійне та технічне обладнання та інші послуги,  які  є
необхідними для роботи канадських фірм та канадського персоналу в
цілях виконання ними своїх функцій;
   ii. своєчасний   набір  і  поповнення  кваліфікованих
співробітників, якщо це є необхідним для реалізації проекту;
   iii. будь-яку державну допомогу, яка може бути необхідною в
цілях прискорення проходження митного догляду обладнання, виробів,
приладдя,  допоміжних  матеріалів  та  інших товарів, які є
необхідними для виконання проектів, а також власного майна і речей
домашнього вжитку канадського персоналу та його утриманців;
   iv. всі візи, дозволи, ліцензії та інші документи, необхідні
канадським фірмам і канадському персоналу для здійснення ними
своїх відповідних функцій в Україні;
   v. швидке перевезення в межах країни всього обладнання,
виробів, приладдя, допоміжних матеріалів та інших товарів, які
ввозяться і які є необхідними канадським фірмам і канадському
персоналу для виконання проектів, з місця в'їзду в Україну до
пунктів здійснення проекту;
   vi. перевезення під час поїздок, що здійснюються у зв'язку з
виконанням посадових обов'язків на прохання приймаючої організації
згідно з існуючими положеннями приймаючої  організації,  яка
розглядає заявки щодо транспорту та поїздок. Заявки не приймаються
на перевезення на відрізку помешкання-офіс. Канадський персонал,
що знаходиться на чергуванні за межами місця розташування своєї
установи на прохання приймаючої організації, також має право на
надбавку/добові, а також оплату готельних витрат, або витрат на
проживання  згідно  з  відповідними  положеннями  приймаючої
організації;
   vii. доповіді, документацію, карти, статистичні дані та іншу
інформацію та матеріали стосовно проектів, які можуть надати
допомогу канадському персоналу у виконанні ним своїх функцій,
передбачаючи, що вони не є секретними і не стосуються державної
безпеки;
   viii. інші заходи в рамках їх юрисдикції, які можуть сприяти
виконанню проектів.
   8. Надавати канадському персоналу та його утриманцям доступ
до належного медичного обслуговування і госпіталізації в Україні.
У разі необхідності евакуації в медичних цілях члена канадського
персоналу, Україна забезпечить всі засоби транспортування, які є в
її розпорядженні, з метою сприяти такій евакуації.
   9. Визнавати за кожним членом канадського персоналу право на
щорічну відпустку згідно з відповідними положеннями Канади.
   10. Призначати для проходження навчання в Україні або в
Канаді українських кандидатів, які після закінчення навчання,
працюватимуть в галузі відповідного проекту або в державній
установі на довгостроковій основі.
   11. Визнавати, що жодне положення цього Меморандуму про
взаєморозуміння не і буде розцінене як забороняюче, обмежуюче або
принижуюче в будь-якій формі звільнення від податків, привілеї,
пільги, платежі або інші переваги, які не є спеціально визначеними
Меморандумом і які надаються Україною персоналу та фірмам інших,
окрім Канади, країн, що здійснюють програми співробітництва в
Україні.
 
              Стаття VII
 
            Правила поведінки
 
   1. Канада вимагатиме від  канадських  фірм,  канадського
персоналу, та його утриманців дотримання таких зобов'язань:
   (a) додержуватись законів, відповідних правил та положень
України, рівно як і звичаїв країни;
   (b) не займатися будь-якою прибутковою справою, крім того, до
чого  вони були призначеними відповідно до домовленості про
субсидії, укладеною згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння;
   (c) в міру можливості розуміти, що конфіденційна інформація є
чутливою і не повинна розголошуватись без попереднього узгодження.
   2. Україна і Канада співпрацюватимуть в галузі інформування
канадських фірм і канадського персоналу про закони, положення та
звичаї, які можуть мати відношення до них під час виконання ними
своїх функцій з метою забезпечення відповідності їх діяльності з
положеннями пункту 1 цієї Статті.
 
              Стаття VIII
 
          Погашення відповідальності
 
   Якщо інше не передбачено в інших домовленостях між Україною і
Канадою або їх агентствами та корпораціями з одного боку, і
канадськими фірмами, з іншого боку, Україна звільнятиме канадські
фірми і канадський персонал від цивільної відповідальності за дії
або бездіяльність, які можуть мати місце під час виконання ними
своїх функцій щодо проектів співробітництва в Україні, за винятком
наявності юридичної обгрунтованості того факту, що такі дії або
бездіяльність є результатом крайньої недбалості або можуть бути
приписаними їй або навмисного невиконання ними своїх обов'язків.
 
              Стаття IX
 
              Репатріація
 
   Сторони можуть репатріювати персонал та його утриманців у
випадках, якщо, на думку сторін, життю вищезазначеного персоналу
та утриманців загрожує небезпека.
 
               Стаття X
 
   1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності в день
його підписання.
   2. В цей Меморандум можуть вноситися поправки за письмовою
згодою обох сторін.
   3. Цей Меморандум про взаєморозуміння залишається чинним доки
одна із сторін не заявить другій стороні про  свій  намір
призупинити його дію шляхом письмового повідомлення за шість (6)
місяців до закінчення відповідного терміну.
   4. Зобов'язання  України  і  Канади  щодо проектів, які
виконуються згідно з Програмою співробітництва  на  підставі
домовленостей про субсидії, що набули чинності згідно із Статтею
III цього Меморандуму про взаєморозуміння і почали виконуватися до
отримання  письмового  повідомлення про припинення його дії,
триватимуть до закінчення виконання цих проектів, якби діючий
Меморандум  про  взаєморозуміння залишався чинним стосовно і
протягом дії цих проектів.
 
   ЗДІЙСНЕНО в м. Оттаві 24 жовтня 1994 року, в двох примірниках
українською, англійською і французькою мовами, при цьому кожен
текст є автентичним.
 
 За Уряд                          За Уряд
 України                          Канади

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка