Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань праці і заробітної плати


       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 жовтня 1988 р. N 330
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
        постанов ЦК Компартії України і Ради
         Міністрів УРСР з питань праці і
             заробітної плати
 
 
   У зв'язку з Законом  СРСР  "Про  державне  підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ) та відповідно до постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 30 червня 1988 р. N 811 Центральний
Комітет Компартії  України  і Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань праці і
заробітної плати згідно з переліком, що додається.
 
   2. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 30 червня 1988 р. N 811 "Про визнання такими, що
втратили чинність, постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань
праці і заробітної плати":
 
   1) Визнали такими, що втратили чинність, постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати згідно з
переліком, що додається.
 
   2) Визнали  такими,  що  втратили  чинність  в  частині
науково-дослідних, конструкторських, технологічних,  проектних,
розвідувальних та інших наукових організацій, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування:
 
   пункт 3 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
22 травня 1985 р. N 462 "Про вдосконалення оплати праці наукових
працівників, конструкторів і технологів промисловості", примітку 2
додатка N 1 і додаток N 2 до цієї постанови (пункт 2 вступної
частини постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 20 червня 1985 р. N 242 ( 242-85-п ) - ЗП УРСР,
1985 р., N 10, ст. 75, примітка 2 додатка N 1 і додаток N 2 до
цієї постанови);
 
   абзац третій пункту 9 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від  9  липня  1987 р. N 848 "Про вдосконалення наукового
забезпечення розвитку агропромислового комплексу країни" (абзац
третій підпункту 4 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р. N 312) у частині поширення
дії пункту 3 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
22 травня 1985 р. N 462, примітки 2 додатка N 1 і додатка N 2 до
цієї постанови і постанови Ради Міністрів СРСР від 15 лютого
1986 р. N 230.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
 
   Інд. 18
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                 постановою ЦК Компартії України і
                    Ради Міністрів УРСР
                  від 21 жовтня 1988 р. N 330
 
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
        з питань праці і заробітної плати,
            що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 20 січня 1941 р.
N 42 "Про встановлення платної трудової та гужової повинності на
лісорозробках Наркомліспрому  УРСР з 23 січня до 15 березня
1941 року".
 
   2. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 28 листопада 1958 р. N 1689 "Про заходи по
виконанню постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
3 листопада 1958 року "Про перевод на скорочений робочий день і
впорядкування заробітної плати робітників і службовців підприємств
машинобудівної, нафтової та газової промисловості".
 
   3. Пункти 9 і 17, підпункт 11 пункту 22 (у частині розмірів
посадових окладів) та додаток N 2 до постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1968 р. N 613 "Про
заходи по підвищенню ефективності роботи наукових організацій і
прискоренню використання в народному господарстві досягнень науки
і техніки" (ЗП УРСР, 1968 р., N 12, ст. 164) у  частині
науково-дослідних,  конструкторських, технологічних, проектних,
розвідувальних та інших наукових організацій, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування.
 
   4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
30 січня 1970 р. N 64 "Про районні виробничі управління сільського
господарства".
 
   5. Абзац перший пункту 8 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1972 р. N 571 "Про заходи по
забезпеченню сільського господарства спеціалістами з вищою і
середньою спеціальною освітою в галузі тваринництва і виробництва
кормів", а також абзац другий пункту 8 цієї постанови в частині
спеціалістів, зайнятих у рослинництві й тваринництві.
 
   6. Пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 10 жовтня 1978 р. N 496 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1978 р.
N 757 "Про систему заходів на 1978-1980 роки, які забезпечують
вирішення найбільш важливих проблем у народному господарстві і
виконання п'ятирічного плану".
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                      постановою ЦК КПРС і
                      Ради Міністрів СРСР
                    від 30 червня 1988 р. N 811
 
               ПЕРЕЛІК
       постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
       з питань праці і заробітної плати, що
            втратили чинність
 
               (Витяг)
 
   1. Пункти 37, 38, 41 і 46 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 29 листопада 1966 р. N 917 "Про заходи по прискоренню
будівництва Карагандинського металургійного заводу" (підпункти
"є", "ж", "і" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 січня
1967 р. N 40).
 
   2. Пункти 1-4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
18 квітня 1975 р. N 304 "Про додаткові пільги для інвалідів
Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців" (ЗП СРСР,
1975 р., N 11, ст. 59), а також пункт 11 цієї постанови в частині
пільг, передбачених пунктами 1-4 (пункти 1-4 вступної частини
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 травня
1975 р. N 277 - ЗП УРСР, 1975 р., N 6, ст. 30, а також пункт 7
вступної частини цієї постанови у відповідній частині).
 
   3. Пункти 3 і 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 листопада 1978 р. N 907 "Про заходи по дальшому поліпшенню
матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни" -
ЗП СРСР, 1978 р., N 27, ст. 164 (підпункти 3 і 4 пункту 12
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 січня
1979 р. N 7 - ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст. 1).
 
   4. Підпункти "а" і "б" пункту 1 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 21 лютого 1980 р. N 175 "Про додаткові заходи
по поліпшенню матеріально-побутових  умов  учасників  Великої
Вітчизняної війни" (ЗП СРСР, 1980 р., N 9, ст. 62), а також пункт
6 цієї постанови в частині пільг, передбачених підпунктами "а" і
"б" пункту 1, та пункт 1 Змін, затверджених цією постановою
(підпункти "а" і "б" пункту 1  вступної  частини  постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1980 р.
N 200 - ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 30, а також пункт 6 вступної
частини цієї постанови у відповідній частині та пункт 1 Змін, що
додаються до цієї постанови).
 
   5. Пункт 10 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
1 березня 1982 р. N 165 "Про додаткові заходи по закріпленню
кадрів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах текстильної та
деяких інших галузей промисловості системи Міністерства легкої
промисловості СРСР" (підпункт 3 пункту 6 постанови Ради Міністрів
УРСР від 13 квітня 1982 р. N 186).
 
   6. Підпункт "в" пункту 8 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР і ВЦРПС від 19 серпня 1982 р. N 767 "Про заходи по дальшому
підвищенню  продуктивності  праці  на  підприємствах  легкої
промисловості на основі всемірного поширення бригадної форми
організації  праці,  досвіду  роботи передових робітників по
збільшенню зон обслуговування устаткування і зниженню трудових
затрат на виготовлення продукції" (підпункт 3 "в" пункту 5
постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 14 вересня 1982 р. N 459).
 
   7. Останній абзац постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
9 січня 1986 р. N 41 "Про порядок оплати праці окремих категорій
працівників  організацій  і підприємств споживчої кооперації"
(останній абзац підпункту 9 пункту 11 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1986 р. N 22).
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка